Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats Selander CredoAkademin.  Mikroevolution – små förändringar inom en art eller släkte  Makroevolution – mikroevolution plus tid som leder till nya.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats Selander CredoAkademin.  Mikroevolution – små förändringar inom en art eller släkte  Makroevolution – mikroevolution plus tid som leder till nya."— Presentationens avskrift:

1 Mats Selander CredoAkademin

2  Mikroevolution – små förändringar inom en art eller släkte  Makroevolution – mikroevolution plus tid som leder till nya arter och nya system  Helt naturliga processer bakom evolutionen  Helt naturliga processer bakom starten av livet

3 1. Geografiska likheter 2. Homologier (likheter) - Likheter förklaras av gemensamt ursprung - Morfologiska (kroppsliga) - Embryonala - Genetiska 3. Fossiler (till exempel:) - Hästens evolution - Archaeoteryx

4 4. Bevis för mikroevolution - Resistenta bakterier - Darwins finkar - Bananflugan 5. Vetenskapen söker NATURLIGA förklaringar

5  Geografiska likheter är ett bra argument för mikroevolution  Gemensamt ursprung är en god förklaring av många homologier - men ofta är homologierna asymmetriska (likheter hos embryon matchar inte alltid genetiska eller morfologiska likheter och vice versa) - Det embryonala timglaset: embryon hos ryggradsdjur ser först väldigt olika ut men blir sedan allt mer lika varandra och därefter allt mer olika igen.

6  Fossilfynden har få mellanformer - Fossilfynden stöder mikroevolution - Om makroevolution stämmer bör vi förvänta oss jämna övergångar från mellanform till mellanform – men så ser inte fossillagren ut - Konflikten mellan ortodox darwinism och teorin om punkterad jämvikt visar hur svagt stöd fossilerna är

7  Bevis för mikroevolution - Mikroevolution är ett bevisat faktum - Frågan är om mikroevolution kan extrapoleras till rent naturlig makroevolution (se kap 5 i Fallet Darwin) - Mikroevolution sker inom en art/släkte - Makroevolution skapar nya organismer och system - Förbättra en redan skriver bok kontra att skriva en ny bok

8  Vetenskapen söker naturliga förklaringar - Naturliga förklaringar är att föredra - men andra typer av förklaringar bör inte uteslutas a priori (i startläget) - när en god naturlig förklaring saknas och när en god ”agent-förklaring” utgör en bättre förklaring, bör agent-förklaringen föredras - när det gäller ursprungsfrågor är det rimligt att man är öppen för olika typer av förklaringar – inte bara naturliga förklaringar

9  Ett ca 20 år gammalt tvärvetenskapligt projekt  Ett försök att rigoröst definiera ”design” och tillämpa definitionen på andra discipliner såsom astrofysik eller biologi  Härledning till design finns redan inom vetenskap: - Arkeologi - Kriminologi - SETI – Search for Extra Terrestial Intelligence

10  Oreducerbar komplexitet (Michel Behe: Darwins black box) - när flera olika delar behövs simultant för att få funktion  Hur kan en blind process (mutation och naturligt urval) ”spara” slumpmutationer för att en oreducerbarn komplex struktur ska kunna uppstå i framtiden?  Darwinismens svar: co-optering dvs olika funktioner vid varje utvecklingssteg  Behes fråga: men var är de empiriska detaljbeskrivningarna av hur det gick till? Var finns de darwinistiska ”utvecklingsvägarna” (darwinian path- ways”)?  Behe har letat men inte hittat några! (avhandlingar, artiklar, forskningsrapporter m.m.)

11  William Dembski  ”The design inference” (Cambridge University Press)  Huvudbegrepp: Specificerad Komplexitet (Specified Complexity)  Komplexitet = låg sannolikhet  Specifiktion = matchningen mellan ett utfall och ett redan känt oberoende mönster

12  Exempel 1 - Singla slant 100 gånger ger ett komplext utfall (ca 1 på 10 upphöjt till 29) - En andra ”slantsingling” med exakt samma utfall = specificerbarhet  Exempel 2 - Mount Rushmore: bergets form är komplext och överensstämmer med den redan kända formen av fyra presidenters ansikten  Exempel 3 - SETI-Search for Extraterrestial Intelligence: Sökandet efter informationsbärande signaler i rymden. Information är specificerad komplexitet.

13  Kunskapsluckornas Gud (God of the Gaps) Nej, härledningen till design bygger på allmänmänsklig erfarenhet av mönster orsakade av intelligenser kontra mönster orsakade av icke- intelligenta, rent naturliga orsaker  Bygger på okunskap Nej det bygger på positiv kunskap (inte bara avsaknad av kunskap) och söker den bästa induktiva förklaringen  En vetenskaps-stoppkloss (science stopper) Kanske, men i så fall på samma sätt som kemi satte stopp för alkemi eller astronomi satte stopp för astrologi. Det var goda stoppklossar! Om ID stämmer får det en sådan roll.

14  Intelligent design borde betraktas som ett legitimt vetenskapligt (i bred mening) projekt vars syfte är att utforska darwinismens gränser  Intelligent Design bidrar med hälsosam kritik mot darwinismen vilket potentiellt kan skärpa och modifiera darwinismen  Intelligent Design är inte ett religiöst projekt och utgår inte från religiösa premisser, men kan mycket väl leda fram till religiösa slutsatser, eller göra sådana slutsatser sannolika.


Ladda ner ppt "Mats Selander CredoAkademin.  Mikroevolution – små förändringar inom en art eller släkte  Makroevolution – mikroevolution plus tid som leder till nya."

Liknande presentationer


Google-annonser