Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gardeborn.se • Märk att titeln inte är ”tidens slut” utan ”slutets tid" • Biblisk kronologi från skapelsen till Jesu återkomst • Tidigare försök har misslyckats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gardeborn.se • Märk att titeln inte är ”tidens slut” utan ”slutets tid" • Biblisk kronologi från skapelsen till Jesu återkomst • Tidigare försök har misslyckats."— Presentationens avskrift:

1 gardeborn.se • Märk att titeln inte är ”tidens slut” utan ”slutets tid" • Biblisk kronologi från skapelsen till Jesu återkomst • Tidigare försök har misslyckats beroende på • Septuaginta har systematiska fel • Man grundar sig på personliga uppenbarelser • Synkronisering med osäker sekulär data • Kronologin grundar sig enbart på hebreiska Bibeln • Vill man knyta den till vår kalender är säkraste knytningen Jerusalems förstöring 70 e.Kr. • Trovärdigheten baseras på • Två kalendrar som ger en totaltid av 6000 år • En summa tidsuppgifter ger samma 6000 år • Utan luckor => Gud vill inte att vi ska behöva gissa • Ofta med överlappande bevis • Många viktiga händelser inträffar på jubelår • Symmetrier i tiderna • Några unika händelser på unika datum • Det hela är ett pussel, där man måste lägga rätt hela tiden för att sista biten ska passa. Och det gör den!

2 gardeborn.se • Förståelsen växer med tiden: • Att ”ingen vet” betyder inte att ”ingen kommer någonsin att veta”. • Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid… ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. (Dan 12:9-10) • Hur exakt kan vi veta? • När ni ser allt detta [fikonträdet] vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. (Matt 24:33) • Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. (Matt 25:13) • "När på natten" ("Under vilken nattväkt" i 1917) • Herrens dag kommer som en tjuv (2 Pet 3:10, 1 Tess 5:2): • Dagen, inte Jesus, är tjuven • Tjuven" var den som skulle väcka sovande nattväktare • Gäller bara de oförberedda: Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. (1 Tess 5:4) • Uppmaningen att vara beredd realiseras bäst genom att försöka ta reda på när tjuven kommer. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma… Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. (Matt 24:36-44) Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma… Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. (Matt 24:36-44)

3 gardeborn.se Millenniumkalendern  Jubelårskalendern Syndafall (+10d) Yttersta domen Skapelse Jesu återkomst Evig- heten Tusen- årsriket 6 millennier & 120 jubelår Jubelårskalendern på 120 jubelår eller 6000 solår… … börjar vid syndafallet eftersom den är "på grund av deras förvillelse" (Gen 6:3) • Symboliseras av försoningsdagens syndabock som blir utkörd i öknen. • Försoningsdagen är Tishri 10, dvs det verkar som om syndafallet skedde 10 dagar efter skapelsen. … slutar vid Jesu återkomst som innebär frihet från förvillelsen… • Symboliseras av försoningsdagen som inleder det sjunde årtusendet (sabbatsmillenniet) Jubelårskalendern på 120 jubelår eller 6000 solår… … börjar vid syndafallet eftersom den är "på grund av deras förvillelse" (Gen 6:3) • Symboliseras av försoningsdagens syndabock som blir utkörd i öknen. • Försoningsdagen är Tishri 10, dvs det verkar som om syndafallet skedde 10 dagar efter skapelsen. … slutar vid Jesu återkomst som innebär frihet från förvillelsen… • Symboliseras av försoningsdagen som inleder det sjunde årtusendet (sabbatsmillenniet) Du skall räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio. Då skall du… låta hornet ljuda med kraftig ton… Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. (Lev 25:8-11) Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse… deras tid skall vara etthundratjugo år. (Gen 6:3) Tre tolkningar: • Människans ålder begränsas (Adam blev dock 930 år) • Tiden fram till floden (som inte behöver ha varit 120 år) • 120 jubelår = 6000 år Du skall räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio. Då skall du… låta hornet ljuda med kraftig ton… Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. (Lev 25:8-11) Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse… deras tid skall vara etthundratjugo år. (Gen 6:3) Tre tolkningar: • Människans ålder begränsas (Adam blev dock 930 år) • Tiden fram till floden (som inte behöver ha varit 120 år) • 120 jubelår = 6000 år Skapelseveckan är både historisk och profetisk (6 dagar/millennier + vila) • De första kristnas syn. • Petrus om återkomsten: … en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. (2 Pet 3:8) • Jag är Gud… som förklarar änden från begynnelsen (Jes 46:10 KJV) • …ty den dag du äter av det skall du döden dö. (Gen 2:17) Adam blev 930 år. (Tolkas ibland som att han blev dödlig eller dog andligt.) Mötet med Gud sker 7:e dagen • … inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. Sex dagar därefter… (Mark 9:1-2) kom förklaringsberget. • … molnskyn övertäckte berget i sex dagar, men på sjunde dagen kallade han på Mose… (Ex 24:16) Skapelseveckan är både historisk och profetisk (6 dagar/millennier + vila) • De första kristnas syn. • Petrus om återkomsten: … en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. (2 Pet 3:8) • Jag är Gud… som förklarar änden från begynnelsen (Jes 46:10 KJV) • …ty den dag du äter av det skall du döden dö. (Gen 2:17) Adam blev 930 år. (Tolkas ibland som att han blev dödlig eller dog andligt.) Mötet med Gud sker 7:e dagen • … inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. Sex dagar därefter… (Mark 9:1-2) kom förklaringsberget. • … molnskyn övertäckte berget i sex dagar, men på sjunde dagen kallade han på Mose… (Ex 24:16) Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras. (Deut 19:15)

4 gardeborn.se Millenniumkalendern  Jubelårskalendern Syndafall (+10d) Yttersta domen Skapelse Jesu återkomst Evig- heten Tusen- årsriket 6 millennier & 120 jubelår … i sjunde månaden [Tishri] på tionde dagen… På försoningsdagen [Yom Kippur] skall ni låta hornet ljuda över hela ert land. Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. (Lev 25:9-10) Jubelårskalendern på 120 jubelår eller 6000 solår… … börjar vid syndafallet eftersom den är "på grund av deras förvillelse" (Gen 6:3) • Symboliseras av försoningsdagens syndabock som blir utkörd i öknen. • Eftersom försoningsdagen är Tishri 10, verkar det som om syndafallet skedde 10 dagar efter skapelsen. … slutar vid Jesu återkomst som innebär frihet från förvillelsen • Symboliseras av försoningsdagen som inleder tusenårsriket … i sjunde månaden [Tishri] på tionde dagen… På försoningsdagen [Yom Kippur] skall ni låta hornet ljuda över hela ert land. Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. (Lev 25:9-10) Jubelårskalendern på 120 jubelår eller 6000 solår… … börjar vid syndafallet eftersom den är "på grund av deras förvillelse" (Gen 6:3) • Symboliseras av försoningsdagens syndabock som blir utkörd i öknen. • Eftersom försoningsdagen är Tishri 10, verkar det som om syndafallet skedde 10 dagar efter skapelsen. … slutar vid Jesu återkomst som innebär frihet från förvillelsen • Symboliseras av försoningsdagen som inleder tusenårsriket Du skall räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio. Då skall du… låta hornet ljuda med kraftig ton… Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. (Lev 25:8-11) Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse… deras tid skall vara etthundratjugo år. (Gen 6:3) Tre tolkningar: • Människans ålder begränsas (Adam blev dock 930 år) • Tiden fram till floden (som inte behöver ha varit 120 år) • 120 jubelår = 6000 år Du skall räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio. Då skall du… låta hornet ljuda med kraftig ton… Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. (Lev 25:8-11) Min Ande skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse… deras tid skall vara etthundratjugo år. (Gen 6:3) Tre tolkningar: • Människans ålder begränsas (Adam blev dock 930 år) • Tiden fram till floden (som inte behöver ha varit 120 år) • 120 jubelår = 6000 år Skapelseveckan är både historisk och profetisk (6 dagar/millennier + vila) • De första kristnas syn. • Petrus om återkomsten: … en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. (2 Pet 3:8) • Jag är Gud… som förklarar änden från begynnelsen (Jes 46:10 KJV) • …ty den dag du äter av det skall du döden dö. (Gen 2:17) Adam blev 930 år. (Tolkas ibland som att han blev dödlig eller dog andligt.) Mötet med Gud sker 7:e dagen • … inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. Sex dagar därefter… (Mark 9:1-2) kom förklaringsberget. • … molnskyn övertäckte berget i sex dagar, men på sjunde dagen kallade han på Mose… (Ex 24:16) Skapelseveckan är både historisk och profetisk (6 dagar/millennier + vila) • De första kristnas syn. • Petrus om återkomsten: … en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. (2 Pet 3:8) • Jag är Gud… som förklarar änden från begynnelsen (Jes 46:10 KJV) • …ty den dag du äter av det skall du döden dö. (Gen 2:17) Adam blev 930 år. (Tolkas ibland som att han blev dödlig eller dog andligt.) Mötet med Gud sker 7:e dagen • … inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. Sex dagar därefter… (Mark 9:1-2) kom förklaringsberget. • … molnskyn övertäckte berget i sex dagar, men på sjunde dagen kallade han på Mose… (Ex 24:16) Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras. (Deut 19:15)

5 gardeborn.se 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfteIsak föds Jesu återkomst UttågetByggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Förstört Vedermödan startar Förödelsens styggelseLagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Patri- arkerna Främ- lingskap Eröv- ring Eröv- ring Fången- skap Andra templet Andra templet Veder- mödan Veder- mödan Evig- heten Kyrkans tid Domare David Domare David Salomos tempel Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/402070/-2100/422500/502980/-3000/603430/-3500/703550/716000/1203993/-4033/-5993/-0000/02550/513017/-+3,5 år7000/E.T. 2550/51 Anno Mundi = År efter skapelsen Anno Mundi = År efter skapelsen Jubelår Obs: Tidskalan inte linjär! Syndafall (+10d) Yttersta domen Skapelse Jesu återkomst

6 gardeborn.se 200400600800100012001400160018002000 3000 AM ≈f.Kr. Adam 930 Set 912 Skapelsen 2000 Enos 905 Kenan 910 Mahalalel 895 Jared 962 Hanok 365 Metusela 969 Lemek 777 Noa 950 Sem 600 Arpaksad 438 Sela 433 Eber 464 Peleg 239 Reu 239 Serug 230 Nahor 148 Tera 205 Abraham 175 Syndafloden (sedan hämtad av Gud) 130 105 90 70 65 162 65 187 182 503 100 35 30 34 30 32 30 29 130 4000 0

7 gardeborn.se 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfteIsak föds Jesu återkomst UttågetByggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Förstört Vedermödan startar Förödelsens styggelseLagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Patri- arkerna Främ- lingskap Eröv- ring Eröv- ring Fången- skap Andra templet Andra templet Veder- mödan Veder- mödan Evig- heten Kyrkans tid Kyrkans tid Domare David Domare David Salomos tempel Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/402070/-2100/422500/502980/-3000/603430/-3500/703550/716000/1203993/-4033/-5993/-0000/02550/513017/-+3,5 år7000/E.T. 100 år 400 år 430 år 70 år 2000 år Genealogier i Gen 5 & Gen 11 med ½ år bortdraget per generation ger: • 2000 år • Abraham föds samma år som Noa dör • Nytt jubelår och nytt millennium Genealogier i Gen 5 & Gen 11 med ½ år bortdraget per generation ger: • 2000 år • Abraham föds samma år som Noa dör • Nytt jubelår och nytt millennium Och HERREN sade till Abram: ”… dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år. (Gen 15:13, Apg 7:6) • Uttåget på jubelårens jubelår Och HERREN sade till Abram: ”… dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år. (Gen 15:13, Apg 7:6) • Uttåget på jubelårens jubelår Abraham var etthundra år när hans son Isak föddes. (Gen 21:5) • Nytt jubelår Abraham var etthundra år när hans son Isak föddes. (Gen 21:5) • Nytt jubelår Israels barns vistelse, vilka bodde i Egypten, var 430 år. (Ex 12:40, KJV) Och det hände att just den dag då de 430 åren hade gått drog alla HERRENS härskaror ut ur Egyptens land. (Ex 12:42) Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma… ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. (Gal 3:16-17) • Lagen gavs 7 veckor efter uttåget: På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kom de till Sinai öken…. (Ex 19:1) Israels barns vistelse, vilka bodde i Egypten, var 430 år. (Ex 12:40, KJV) Och det hände att just den dag då de 430 åren hade gått drog alla HERRENS härskaror ut ur Egyptens land. (Ex 12:42) Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma… ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. (Gal 3:16-17) • Lagen gavs 7 veckor efter uttåget: På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kom de till Sinai öken…. (Ex 19:1)

8 gardeborn.se 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfteIsak föds Jesu återkomst UttågetByggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Förstört Vedermödan startar Förödelsens styggelseLagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Patri- arkerna Främ- lingskap Eröv- ring Eröv- ring Fången- skap Andra templet Andra templet Veder- mödan Veder- mödan Evig- heten Kyrkans tid Domare David Domare David Salomos tempel Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/402070/-2100/422500/502980/-3000/603430/-3500/703550/716000/1203993/-4033/-5993/-0000/02550/513017/-+3,5 år7000/E.T. 20 år480 år 450 år 100 år 400 år 430 år 70 år 2000 år Detta folks Gud… utvalde våra fäder… och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring fyrahundrafemtio år. (Apg 13:17-20) • Nytt jubelår Detta folks Gud… utvalde våra fäder… och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring fyrahundrafemtio år. (Apg 13:17-20) • Nytt jubelår Synkning av jubelårskalendern HERREN talade till Mose på Sinai berg. Han sade: Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla sabbat åt HERREN… Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. (Lev 25:1-10) • Den jubelårskalender som Gud instiftar stämmer exakt med den som gällt från skapelsen. Synkning av jubelårskalendern HERREN talade till Mose på Sinai berg. Han sade: Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla sabbat åt HERREN… Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. (Lev 25:1-10) • Den jubelårskalender som Gud instiftar stämmer exakt med den som gällt från skapelsen. I det fyrahundraåttionde året efter det att Israels barn hade dragit ut ur Egypten… började han [Salomo] bygga huset åt HERREN. (1 Kung 6:1) Templet färdigt Salomo byggde alltså på huset [templet] i sju år. Det tog tretton år, innan Salomo fick sitt eget hus färdigt. (1 Kung 6:38-7:1) Guds varning Sedan Salomo hade byggt färdigt HERRENS hus och även kungshuset… visade sig HERREN för Salomo… HERREN sade till honom: ”… Men om ni och era barn vänder er bort från mig och överger mig… då skall jag utrota Israel ur det land som jag har givit dem. Det hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag då förkasta från mitt ansikte…” (1 Kung 9:1-7) • Nytt jubelår Templet färdigt Salomo byggde alltså på huset [templet] i sju år. Det tog tretton år, innan Salomo fick sitt eget hus färdigt. (1 Kung 6:38-7:1) Guds varning Sedan Salomo hade byggt färdigt HERRENS hus och även kungshuset… visade sig HERREN för Salomo… HERREN sade till honom: ”… Men om ni och era barn vänder er bort från mig och överger mig… då skall jag utrota Israel ur det land som jag har givit dem. Det hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag då förkasta från mitt ansikte…” (1 Kung 9:1-7) • Nytt jubelår

9 gardeborn.se 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfteIsak föds Jesu återkomst UttågetByggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Förstört Vedermödan startar Förödelsens styggelseLagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Patri- arkerna Främ- lingskap Eröv- ring Eröv- ring Fången- skap Andra templet Andra templet Veder- mödan Veder- mödan Evig- heten Kyrkans tid Domare David Domare David Salomos tempel Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/402070/-2100/422500/502980/-3000/603430/-3500/703550/716000/1203993/-4033/-5993/-0000/02550/513017/-+3,5 år7000/E.T. 70 år 500 år 430 år 413 år17 år 20 år480 år 450 år 100 år 400 år 430 år 70 år 2000 år Osäkra summerade regent- längder från 2 Krön, med antaganden: • Bara hela regentår (från nyårsdagen) är registrerade för varje kung • Tronbytesår räknas inte och läggs därför till ”manuellt” i summan • Regeringstider under ett år räknas inte Osäkra summerade regent- längder från 2 Krön, med antaganden: • Bara hela regentår (från nyårsdagen) är registrerade för varje kung • Tronbytesår räknas inte och läggs därför till ”manuellt” i summan • Regeringstider under ett år räknas inte Jag skall lägga deras [Israels] missgärningsår på dig [Hesekiel]. De skall motsvaras av samma antal dagar, trehundranittio dagar… och bära Juda folks missgärning under fyrtio dagar, en dag för varje år. (Hes 4:5-6) • 390+40=430 år • Uppdelningen beror troligen på att Judas specielle profet, Jeremia, profeterade under 40 år. Jag skall lägga deras [Israels] missgärningsår på dig [Hesekiel]. De skall motsvaras av samma antal dagar, trehundranittio dagar… och bära Juda folks missgärning under fyrtio dagar, en dag för varje år. (Hes 4:5-6) • 390+40=430 år • Uppdelningen beror troligen på att Judas specielle profet, Jeremia, profeterade under 40 år. Hela detta land skall ödeläggas och förstöras, och dessa länder skall tjäna Babels kung i sjuttio år. (Jer 25:11) • Fångenskapen avslutas efter 70 år men också efter 70 jubelår efter skapelsen. Hela detta land skall ödeläggas och förstöras, och dessa länder skall tjäna Babels kung i sjuttio år. (Jer 25:11) • Fångenskapen avslutas efter 70 år men också efter 70 jubelår efter skapelsen. Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel..., HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått. (2 Krön 36:20-21) • Under fångenskapen ligger landet i vila som kompensation för missade sabbatsår. • 500 år är 10 jubelår. 10 jubelår * 7 sabbatsår = 70 år • Nytt jubelår Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel..., HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått. (2 Krön 36:20-21) • Under fångenskapen ligger landet i vila som kompensation för missade sabbatsår. • 500 år är 10 jubelår. 10 jubelår * 7 sabbatsår = 70 år • Nytt jubelår Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i fyrtio år. (2 Krön 9:30) … i det fjärde året [dvs efter tre år] av Salomos regering över Israel… började han bygga huset åt HERREN. (1 Kung 6:1) Salomo byggde alltså på huset [templet] i sju år. Det tog tretton år, innan Salomo fick sitt eget hus färdigt. (1 Kung 6:38-7:1) • Därför blir det 40-3-7-13 = 17 år kvar av Salomos regeringstid. Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i fyrtio år. (2 Krön 9:30) … i det fjärde året [dvs efter tre år] av Salomos regering över Israel… började han bygga huset åt HERREN. (1 Kung 6:1) Salomo byggde alltså på huset [templet] i sju år. Det tog tretton år, innan Salomo fick sitt eget hus färdigt. (1 Kung 6:38-7:1) • Därför blir det 40-3-7-13 = 17 år kvar av Salomos regeringstid.

10 gardeborn.se 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfteIsak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Förstört Vedermödan startar Förödelsens styggelseLagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Löfte om återuppbyggnad Patri- arkerna Patri- arkerna Främ- lingskap Eröv- ring Eröv- ring Fången- skap Andra templet Andra templet Veder- mödan Veder- mödan Evig- heten Kyrkans tid Domare David Domare David Salomos tempel Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/402070/-2100/422500/502980/-3000/603430/-3500/703550/716000/1203993/-4033/-5993/-0000/02550/513017/-+3,5 år7000/E.T. 500 år 430 år fördröjt löfte 430 år fördröjd dom 500 år uppfyllt löfte 70 år Abraham föds Abrahams löfte Uttåget Guds varning Templet förstört Löfte om återbyggnad 70 år 500 år 430 år 413 år17 år 20 år480 år 450 år 100 år 400 år 430 år 70 år 2000 år

11 gardeborn.se 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfteIsak föds Jesu återkomst UttågetByggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Förstört Vedermödan startar Förödelsens styggelseLagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Patri- arkerna Främ- lingskap Eröv- ring Eröv- ring Fången- skap Andra templet Andra templet Veder- mödan Veder- mödan Evig- heten Kyrkans tid Domare David Domare David Salomos tempel Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/402070/-2100/422500/502980/-3000/603430/-3500/703550/716000/1203993/-4033/-5993/-0000/02550/513017/-+3,5 år7000/E.T. 70 år 500 år 430 år 413 år17 år 20 år480 år 450 år 100 år 400 år 430 år 70 år 1960 år 40 år Gap å.v. 2000 år 62 å.v. 443 år 493 år 7 å.v. 50 år 2000 år Andra exilen: De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. (Luk 21:24) Om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. (Lev 26:18, även 21, 24 och 27) • Andra exilen ska vara ”sjufalt” värre än den första (Babyloniska), dvs 7*70 = 490 år • ”Sjufalt” upprepas 4 gånger i Lev 26, dvs 4*490 = 1960 år Andra exilen: De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. (Luk 21:24) Om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. (Lev 26:18, även 21, 24 och 27) • Andra exilen ska vara ”sjufalt” värre än den första (Babyloniska), dvs 7*70 = 490 år • ”Sjufalt” upprepas 4 gånger i Lev 26, dvs 4*490 = 1960 år Hedningarnas tider då profetiska klockan står stilla för Israel Gap i årsveckorna på minst 40 år Men efter de sextiotvå veckorna skall den [1] Smorde förgöras… [2] staden och helgedomen skall förstöras… [Sedan] Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka… (Dan 9:26-27) Gapet startar korsfästelseåret Jag vill gå min väg… till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte… Han skall om två dagar [2000 år] på nytt göra oss levande… (Hos 5:15-6:2) • Jesus annonserar i Joh 8:21: ”Jag går bort…” Hedningarnas tider då profetiska klockan står stilla för Israel Gap i årsveckorna på minst 40 år Men efter de sextiotvå veckorna skall den [1] Smorde förgöras… [2] staden och helgedomen skall förstöras… [Sedan] Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka… (Dan 9:26-27) Gapet startar korsfästelseåret Jag vill gå min väg… till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte… Han skall om två dagar [2000 år] på nytt göra oss levande… (Hos 5:15-6:2) • Jesus annonserar i Joh 8:21: ”Jag går bort…” Så säger Koresh, kungen i Persien: HERREN, himmelens Gud… har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. (2 Krön 36:23) • Befallningen från Jes 44:28ff som skrevs 200 år tidigare: Jag är den som säger om Koresh: "Han är min herde, han skall fullborda allt det jag vill. Han skall säga om Jerusalem: Det skall bli uppbyggt, och till templet: Din grund skall bli lagd på nytt." … Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp… Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras… (Dan 9:25-26) • Daniels 70 årsveckor startar vid Koresh påbud • Uppdelningen är för att visa på knytningen till jubelkalendern: 1 årsvecka (å.v.) = 1 sabbatscykel = 7 år 7 å.v. = 49 år plus ett jubelår = 50 år => 70 å.v. = 500 år. • Jesus dör efter 69 å.v., dvs efter 500 år - 1 j.å. - 7 år, dvs efter 492 år, dvs det 493:e året • Tempel & murar klara efter 7 å.v. = 50 år => nytt jubelår Så säger Koresh, kungen i Persien: HERREN, himmelens Gud… har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. (2 Krön 36:23) • Befallningen från Jes 44:28ff som skrevs 200 år tidigare: Jag är den som säger om Koresh: "Han är min herde, han skall fullborda allt det jag vill. Han skall säga om Jerusalem: Det skall bli uppbyggt, och till templet: Din grund skall bli lagd på nytt." … Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp… Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras… (Dan 9:25-26) • Daniels 70 årsveckor startar vid Koresh påbud • Uppdelningen är för att visa på knytningen till jubelkalendern: 1 årsvecka (å.v.) = 1 sabbatscykel = 7 år 7 å.v. = 49 år plus ett jubelår = 50 år => 70 å.v. = 500 år. • Jesus dör efter 69 å.v., dvs efter 500 år - 1 j.å. - 7 år, dvs efter 492 år, dvs det 493:e året • Tempel & murar klara efter 7 å.v. = 50 år => nytt jubelår Talmud beskriver att speciella omen fanns under 40 år i templet före dess förstörelse, vilka borde börjat då förlåten klövs i två vid korsfästelsen.

12 gardeborn.se 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfteIsak föds Jesu återkomst UttågetByggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Förstört Vedermödan startar Förödelsens styggelseLagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Patri- arkerna Främ- lingskap Eröv- ring Eröv- ring Fången- skap Andra templet Andra templet Veder- mödan Veder- mödan Evig- heten Kyrkans tid Domare David Domare David Salomos tempel Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/402070/-2100/422500/502980/-3000/603430/-3500/703550/716000/1203993/-4033/-5993/-0000/02550/513017/-+3,5 år7000/E.T. 70 år 500 år 430 år 413 år17 år 20 år480 år 450 år 100 år 400 år 430 år 70 år 1960 år 40 år Gap å.v. 2000 år 62 å.v. 443 år 493 år 7 å.v. 50 år 1 å.v. 7 år 3,5 år 2000 år Fem representationer av 3,5 år: • Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. (Dan 9:27) • Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar… (Upp 11:3) • Människor… ser deras [de två vittnenas] döda kroppar i tre och en halv dagar… (Upp 11:9) • Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. (Upp 13:5) • … efter en tid och tider och en halv tid… då skall allt detta vara fullbordat. (Dan 12:7) Fem representationer av 3,5 år: • Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. (Dan 9:27) • Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar… (Upp 11:3) • Människor… ser deras [de två vittnenas] döda kroppar i tre och en halv dagar… (Upp 11:9) • Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. (Upp 13:5) • … efter en tid och tider och en halv tid… då skall allt detta vara fullbordat. (Dan 12:7) Judarnas omvändelse via offertjänsten GT avslutas med: Kom ihåg min tjänare Mose lag… Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda… (Mal 4:4-6) I fråga om evangelium är de [judarna] fiender för er [hedningarnas] skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. (Rom 11:28-29) Förödelsens styggelse När ni då ser 'förödelsens styggelse’… stå på helig plats… då måste de som är i Judéen fly bort till bergen… Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse… (Matt 24:15-21) … Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram… så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. (2 Tess 2:3-4) Återkomsten Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. (1 Kor 15:51-52) • Sista basunen inleder tusenårsriket, som också symboliserar borttagandet av syndafallets förgängelse, 6000 år tidigare. Judarnas omvändelse via offertjänsten GT avslutas med: Kom ihåg min tjänare Mose lag… Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda… (Mal 4:4-6) I fråga om evangelium är de [judarna] fiender för er [hedningarnas] skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. (Rom 11:28-29) Förödelsens styggelse När ni då ser 'förödelsens styggelse’… stå på helig plats… då måste de som är i Judéen fly bort till bergen… Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse… (Matt 24:15-21) … Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram… så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. (2 Tess 2:3-4) Återkomsten Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. (1 Kor 15:51-52) • Sista basunen inleder tusenårsriket, som också symboliserar borttagandet av syndafallets förgängelse, 6000 år tidigare.

13 gardeborn.se 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfteIsak föds Jesu återkomst Uttåget Byggstart Färdigt/Varning Förstört Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Förstört Vedermödan startar Förödelsens styggelseLagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Löfte om återuppbyggnad Patri- arkerna Patri- arkerna Främ- lingskap Eröv- ring Eröv- ring Fången- skap Andra templet Andra templet Veder- mödan Veder- mödan Evig- heten Kyrkans tid Domare David Domare David Salomos tempel Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/402070/-2100/422500/502980/-3000/603430/-3500/703550/716000/1203993/-4033/-5993/-0000/02550/513017/-+3,5 år7000/E.T. 500 år Abraham föds Uttåget Guds varning Löfte om återbyggnad 70 år 500 år 430 år 413 år17 år 20 år480 år 450 år 100 år 400 år 430 år 70 år 2000 år 1960 år 40 år Gap å.v. 2000 år 62 å.v. 443 år 493 år 7 å.v. 50 år 1 å.v. 7 år 3,5 år 500 år (exkl gapet)

14 gardeborn.se 6 millennier & 120 jubelår Skapelse Salomo dör Syndafall (+10d) Abraham föds Abrahams löfteIsak föds Jesu återkomst UttågetByggstart Färdigt/Varning Förstört Löfte om återuppbyggnad Korsfästelsen Färdigt (inkl murar) Förstört Vedermödan startar Förödelsens styggelseLagen (+7v) Erövring klar Yttersta domen Patri- arkerna Patri- arkerna Främ- lingskap Eröv- ring Eröv- ring Fången- skap Andra templet Andra templet Veder- mödan Veder- mödan Evig- heten Kyrkans tid Domare David Domare David Salomos tempel Salomos tempel Tusen- årsriket 2000/402070/-2100/422500/502980/-3000/603430/-3500/703550/716000/1203993/-4033/-5993/-0000/02550/513017/-+3,5 år7000/E.T. Slutförmaningar ”Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.” (Upp 22:7) "Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära.” (Upp 22:10) Slutförmaningar ”Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.” (Upp 22:7) "Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära.” (Upp 22:10) 70 år 500 år 430 år 413 år17 år 20 år480 år 450 år 100 år 400 år 430 år 70 år 1960 år 40 år Gap å.v. 2000 år 62 å.v. 443 år 493 år 7 å.v. 50 år 1000 år 1 å.v. 7 år 3,5 år 2000 år ∞ år Tusenårsriket Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus… och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år… Detta är den första uppståndelsen. (Upp 20:4-5) Satan bunden Och han [ängeln] grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år… för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. (Upp 20:2-3) Tusenårsriket Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus… och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år… Detta är den första uppståndelsen. (Upp 20:4-5) Satan bunden Och han [ängeln] grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år… för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. (Upp 20:2-3) Satan utsläppt Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn… Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. (Upp 20:7-10) Yttersta domen Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar… Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. (Upp 20:12-15) Satan utsläppt Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn… Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. (Upp 20:7-10) Yttersta domen Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar… Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. (Upp 20:12-15) Nya Jerusalem Och jag såg en ny himmel och en ny jord… Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen… Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga… (Upp 21:1-2) Nya Jerusalem Och jag såg en ny himmel och en ny jord… Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen… Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga… (Upp 21:1-2) ”Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.” (Upp 22:13) ”Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.” (Upp 22:13)

15 gardeborn.se Jubelår 0.Skapelsen0 1.Gud annonserar 120-årsbegränsning31 2.Abraham föds (och Noa dör) 40 3.Isak föds42 4.Uttåget50 5.Erövringen klar (och synkning av kalendrarna) 51 6.Davids förbund59 7.Första templet klart60 8.Koresh påbud (och Daniels årsveckor börjar) 70 9.Andra templet klart71 10.Jesu återkomst120

16 gardeborn.se Budskapet ska inte användas vid evangelisation? Viktigt för kristna av två orsaker: • Skapar engagemang eftersom vi har ett begränsat "windows of opportunity" att nå ut. • Vetskapen om när Kristus kommer kan hjälpa oss igenom vedermödan.


Ladda ner ppt "Gardeborn.se • Märk att titeln inte är ”tidens slut” utan ”slutets tid" • Biblisk kronologi från skapelsen till Jesu återkomst • Tidigare försök har misslyckats."

Liknande presentationer


Google-annonser