Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sexuellt våld – om makt, kön och när gråzoner svartnar Pelle Ullholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sexuellt våld – om makt, kön och när gråzoner svartnar Pelle Ullholm."— Presentationens avskrift:

1 Sexuellt våld – om makt, kön och när gråzoner svartnar Pelle Ullholm

2 Bikupa Normer kring sexualitet och maskulinitet är huvudorsaken till att våldtäkter begås.

3 Vad gör dom egentligen? Ungas sexvanor

4 Detta är en fråga i en enkät • Frågan ställs privat både där och här. • När hade du sex för första gången? • Vilken praktik sökte frågeställaren, tänkte du? • Vad betyder det synen på sex? • Det påverkar när och hur vi börjar prata om sexualitet. • Detta skapar en snäv bild av sexualiteten.

5 Debuten

6 Senaste sextillfället (15-29) • De flesta inom en relation eller med en känd person. 1/10 med en tillfällig okänd partner • Smeksex/gnidsex och vaginala samlag • De flesta positiva upplevelser • 77 % ”upphetsande” • Orgasm - 50 % av kvinnorna & 74 % av männen • Låg andel hade använt alkohol

7 Sex som en del av livet

8 Kärleksideologin Vad gör kärleksideologin med oss?

9 UngKAB 09 Vilka påståenden stämmer in på första gången du hade sex?

10 Två bollar i luften!

11 Associationsövning om manlighet Du ska undersöka hur begreppet av manlighet tolkas av personer i allmänhet. Be dem säga ett ord om följande begrepp. Ni ska fråga 1000 personer. I uppgiften ingår också att ni på förhand ska gissa vilka ord/egenskaper som kommer vara vanligast. Idag fokuserar vi på sexualitet och relationer

12 RW Connell Den hegemoniska manligheten är en idealiserad manlighet som killar och män strävar efter, anpassar sig till och hyllar, men också en manlighet som är begränsade för män.

13 Polisanmälda sexualbrott År 2012 polisanmäldes 16 700 sexualbrott, varav 6 200 våldtäkter. 2 800 av dessa var våldtäkter mot barn 0-17 år. Vid ca 10 procent av våldtäkterna mot barn handlar det om pojkar (främst representerade i gruppen 0- 14 år). Vid 4 procent av våldtäkt mot vuxen är brottsoffret man, 96 procent kvinnor. Män utgör 98 procent av de misstänkta vid sexualbrott. Källa: Brå

14 Unga är utsatta, unga utsätter Unga är utsatta i högre utsträckning: Närmare hälften av offren för polisanmälda våldtäkter under 1995-2006 var i åldern 18-29 år och 16 procent var i åldern 15-18 år. Även gärningspersonerna är i stor utsträckning unga. Under 2009-2011 var 30 procent av de misstänkta gärningspersonerna i åldern 15-24 år, och 19 procent i åldern 15-20 år.

15 Samhällets syn på sexuellt våld och förövare

16 I rättssystemet, i media, bland ungas attityder Forskningen sammanfattar: • ”Hjältar och monster”; normala och avvikande män • Den maskulina sexualiteten som konstruerad kring drift, virilitet, initiativ, aktivitet • ”En riktig våldtäkt”, omständigheter som försvårar; ex relation, ålder, alkohol Ex Andersson, U. (2001), Jeffner, S (1998), Berg, L. (2005), Diesen, Ch. & Diesen, E. (2010), Bernhardsson & Bogren (2012), Lindgren, S. & Lundström, R. (2010) m.fl.

17 För ett tag sedan var jag hemma hos min pojkvän, och tanken var att vi skulle plugga. För ovanlighetens skull ville han ha sex och inte jag, så jag sa nej. Han fortsatte ändå, fastän jag sa nej hela tiden och försökte dra undan hans händer. Det gick ganska snabbt, och jag var ledsen efteråt. När han märkte det ångrade han sig och sa förlåt, att det inte skulle hända igen. Jag vet inte riktigt vad jag ska rubricera händelsen som? Han säger att det var ett missförstånd. Jag känner mig skitotrygg av att tänka på det.

18 Media ”When the testosterone hits, nothing can stop a guy.” Dr Phil

19 Juridik …Såvida Terese inte vore införstådd med att Erik skulle följa med upp till hennes lägenhet på natten så förefaller hennes eget agerande då männen kom hem till hennes bostad som märkligt. Hon har enligt sin egen berättelse tagit emot dem utan att fråga varför Erik var med. Hon har gått upp i lägenheten och börjat kyssa Hans på ett sätt som näppeligen kan uppfattas annat än som inledningen på ett sexuellt umgänge. B 6774-02, Malmö tingsrätt

20 Kultur och sexualitet ”Tusenåriga kulturmönster måste brytas i förorten” Dagens eko 12 feb 2000 apropå ”Rissnevåldtäkten”

21 Media Aftonbladet Startsidan / Aftonbladet Startsidan / Nyheter 2003-03-13 Tumba "Kvinnor är som djur för dem" Polisen chockad över misstänkta våldtäkts- männens kvinnosyn

22 Förklaringsmodeller • Sociokulturell forskning med strukturella förklaringsmodeller Ex genusforskning, maskulinitetsforskning Teoriinriktad, könsskapande processer av grundläggande betydelse • Personorienterad forskning Ex psykologisk forskning, biomedicinsk forskning Bygger ofta på empiriska studier, begränsat material (män fällda för brott). Genus sällan relevant kategori. Barndomstrauman, ensamhet, psykiatriska diagnoser, missbruk osv Samverkande variabler i samband med riskbedömningar

23 Behandlingsprogram inom kriminalvården IDAP, Integrated Domestic Abuse Programme Kognitivt beteendeterapeutiskt program som bygger på social inlärningsteori • att känna igen tecken på ilska • att motverka impulsen till våld genom att tänka på ett annat sätt • att hantera svartsjuka • att erkänna kvinnors rädsla • att stå på sig och ta emot kritik • att kommunicera tankar och känslor • att släppa taget i relationer • konflikthantering ROS, Relation och samlevnad Kognitivt program, såväl psykodynamiskt som beteendeterapeutiskt • Kognitiva förvrängningar och handlingsstrategier • Intimitet, relationer och social förmåga • Empati och medvetenhet om offret • Att hantera känslor • Avvikande sexuella fantasier och sexuell upphetsning

24 Våldsutövningens orsaker och behandlingens målsättningar IDAP: Tydligt makt- och genusperspektiv. Gärningsmannens fysiska våldsutövande sätts i samband med makt- och dominansförhållanden, lösningen på problemet är bland annat ökad jämställdhet i relationen, ex rättvis arbetsfördelning, delat föräldraansvar ROS: De psykologiska teorierna dominerande. Förövarna beskrivs som ensamma, obearbetade trauman från barndomen. Bearbeta trauman för att skapa empati för brottsoffren och uppnå vuxen maskulinitet.

25 Kulturella perspektiv När vi arbetar med intagna från andra kulturer är det viktigt att ha så stor kunskap (om) deras kulturella och religiösa förhållanden som möjligt. Detta gäller synen på familjen, relationer mellan man och kvinna, sexualitet och synen på våld och sexuella övergrepp. Det gäller också att förstå underliggande maktförhållanden inom släkt, familj, vad som är möjligt att samtala om och vad som är tabu att ta upp. Relation och samlevnad (ROS), Kriminalvårdens behandlingsprogram för sexualbrottsdömda män s 139

26 John & Sam Messerschmidt, J.W. Becoming ”Real Men”. Adolescent Masculinity Challenges and Sexual Violence (2000) • Lär sig hemma en definition av maskulinitet som framhäver auktoritet, makt, kontroll • Kropp och heterosexualitet framträdande i konstruerandet av maskulinitet i tonåren • Hegemonisk homofobisk heterosexualitet • Underordnad maskulinitet i skolan • Maskulint våld institutionaliserat som sätt att lösa konflikt, hantera hot • ”Göra sexualitet – göra maskulinitet” (I’m a guy, I’m supposed to have sex” (Sam), ”I felt entitled, ’cause I’m a guy” (John) • Rekonstruerar dominant maskulinitet (”I was like, better than any other guy because there was no way I could get rejected” (Sam), ”And when I was fucking my aunt I was powerful, I had the control and she was scared of me” (John) • ”Although there are many similarities and many differences in Sam’s and John stories, what is crucial for understanding the eventual sexual violence is their changing constructions of masculinities”.

27 Sam & John – underordnad maskulinitetsposition – sexuellt våld ett sätt att skapa dominant maskulinitet Men!- Vi har många exempel på en annan ordning – en överordnad maskulinitetsposition kopplat till kropp och (hetero)sexualitet – sexuellt våld ett sätt att bekräfta och förstärka den överordnade positionen Ex. Steubenville

28 Praktiskt modell Ömsesidigt Gråzon Övergrepp

29 Förebyggande arbete Fem viktiga budskap till unga: • Sex kan vara brett och olika praktiker, ömsesidigt sex har positiva konsekvenser • Öppna upp för samtal om både det positiva och det negativa • Ta upp och bemöt ”våldtäktsmyter” • Du kan kroppsspråk och vara inkännande • Lär av erfarenheter, positiva & negativa. Har du gått över andras gränser? Du kan göra och välja annorlunda nu och framåt än vad du gjort.

30 Eget förhållningssätt • Agera på det du ser, ta ställning • Bemöt myter om sex och sexuellt våld • Se hur annan problematik kan följa med i det sexuella • Tänk på vikten av att vara en motröst, att vara en person eller plats med andra öppningar och lösningar • Du gör skillnad, även om du inte gör det perfekt

31 Tack! Frågor?

32 Connell 2002: Genom isärhållandet av könen länkas kroppsliga skillnader samman med sociala konsekvenser, exempelvis i uppfattningen att när män ägnar sig åt själviskt sexuellt beteende så gör de endast vad som är det naturliga för män och kan därför inte förväntas förändra detta beteende. Connell exemplifierar isärhållandet av könen med det faktum att den moderna staten definierar kvinnor och män som medborgare, det vill säga som jämlikar, medan dominerande sexuella normer istället definierar kvinnor och män som varandras motsatser.

33


Ladda ner ppt "Sexuellt våld – om makt, kön och när gråzoner svartnar Pelle Ullholm."

Liknande presentationer


Google-annonser