Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dewey decimalklassifikation Introduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dewey decimalklassifikation Introduktion"— Presentationens avskrift:

1 Dewey decimalklassifikation Introduktion
Presentation vid Dewey, ämnesord, nya katalogregler och MUSIK. Vad innebär det? Stockholm Magdalena Svanberg, Kungliga biblioteket Kungl. biblioteket

2 Innehåll Bakgrund Deweyprojektet Introduktion till Dewey

3 Bakgrund Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? (2006) Expertgruppen för LIBRIS samkatalog beredde frågan vidare. Diskussion i Nationella referensgruppen, som ställde sig positiva. KB:s beslut (november 2008) Uttalande av Svensk biblioteksförening (december 2008) BTJ redo för Dewey (januari 2009) Svensk biblioteksförening ska utreda konsekvenserna för folkbiblioteken, särskilt ur ett barnperspektiv, vidare Deweyprojektet startade 2009 KB:s övergång januari 2011 ”som sin principiella uppfattning uttalar att det allmänna biblioteksväsendet i Sverige bör använda sig av samma klassifikationssystem och att konsekvensen av nationalbibliotekets beslut blir en övergång till Dewey.” ”För BTJ är det kundernas behov och önskemål som avgör vilka tjänster vi erbjuder. Vi håller just på att samla en rådgivande grupp kunder som ska diskutera DDC och andra klassifikationsfrågor.”

4 Varför Dewey? Internationalisering Rationalisering Kvalitetshöjning
135 länder 30 språk 60 länders nationalbibliografier Rationalisering Över 80 % av LIBRIS-biblliotekens utländska förvärv är publicerat i länder där nationalbibliografin använder Dewey Kvalitetshöjning

5 Deweyprojektet – vad gör vi? (1)
Blandad översättning av Dewey – motsvarande SAB:s nivå Resten kvarstår på engelska Svensk WebDewey augusti 2010 Mer svenskt innehåll efter hand, översättningen pågår hela 2010 och troligen under 2011 Avgiftsfritt abonnemang för biblioteken Hittills översatt: Tabellerna, 000, 100, 300 (ej komplett), 400, , 700, 800, 930 780 – musik – fullständigt översatt

6

7

8 Deweyprojektet – vad gör vi? (2)
Översyn av Konverteringstabellen SAB-Dewey Kodning av graden av överensstämmelse Kunna användas maskinellt och manuellt Klart augusti 2010 Nu genomgångna avdelningar: A, B, D, E, F, I (utom Ij), J, K, N, Q, R, T, U

9

10

11 Deweyprojektet – vad gör vi? (3)
Mappning av Svenska ämnesord till Dewey Till hjälp för användare och katalogisatörer Kunna användas maskinellt Pågår under hela 2010 och troligen under 2011 Klart: M, R och I, C och O pågår

12 Deweyprojektet – vad gör vi? (4)
När Dewey inte passar för svenska förhållanden I den svenska översättningen: byta ut exempel, lägga till svenska termer i indexet                                          Knappdragspel Melodeon                                          Indextermer: Durspel (ny) Knappdragspel Melodeon

13 Deweyprojektet – vad gör vi? (5)
Förslag till ändringar när Dewey inte stämmer med svenska förhållanden: t.ex. abort, bandy, nyckelharpa: Bandy Including rink bandy

14 Deweyprojektet – vad gör vi? (6)
Förslag till utbyggnader när en ökad finfördelning behövs: arkeologi, samiska språk, svensk geografi, svensk historia, svensk litteratur —4863 Kalmar län Omfattar landskapet Öland —4864 Jönköpings län Omfattar *Vättern Klassificera här landskapet *Småland —4865 Kronobergs län

15 Deweyprojektet – vad gör vi? (7)
Åtgärder för sökning på Deweykod i LIBRIS Hämta Deweykoder från andra källor Föra på Deweykoder på SAB-klassat material med hjälp av konverteringstabellen Slutet av 2010 och början av 2011 Översyn av hur ämnessökning kan göras i LIBRIS, och hur klassifikationen kan bidra LIBRIS-enheten i samarbete med Deweyprojektet Senare

16 Deweyprojektet – vad gör vi? (8)
Utbildning Kort introduktion (1 dag) för alla Veckolång kurs för några vid varje bibliotek. Syfte: självständigt kunna konstruera koder Oktober 2010 och framåt Utlokaliserade 1-dagsintroduktioner kommer att erbjudas. Utlokaliserade veckokurser vid de fem största biblioteken utanför Stockholm

17 Viktiga principer – jämförelse med SAB
Dewey SAB Huvudsaklig indelningsgrund Discipliner Notation Siffror Bokstäver, siffror, specialtecken Hierarkiskt Ja Ja, men något mindre än Dewey Antal koder En kod Flera koder Kodlängd Längre Kortare Anvisningar Mer Mindre

18 Graden av hierarki i Dewey och SAB
Qcaa Matlagning Qcab för speciella grupper och ändamål Qcaba Barnmat Dewey Cooking for special situations, reasons, ages for persons of specific ages Young people Class here cooking for children

19 Bara en kod (1) Ibland kan en Deweykod byggas som uttrycker flera facetter: Invandring till Sverige från Turkiet Dewey: |485|0|561 (Migration + Sverige + facettindikator + Turkiet) SAB: Ohdh-oaa Emigration - Turkiet Ohdi-c Immigration – Sverige

20 Bara en kod (2) Ibland väljs en kod enligt anvisningar
306.9 Inrättningar som har med döden att göra Klassificera här tvärvetenskapliga verk om döden

21 Bara en kod - exempel Memento mori : døden i Danmark i tværfagligt lys
SAB: Dokc, Kt-da, Oa  Dewey: 306.9

22 Anvisningar Mer att läsa men bättre förutsättningar för konsekvent klassifikation av liknande verk 158.1 Personlig utveckling och analys Klassificera här verk om att bli en bättre människa eller undvika misslyckande, att lösa problem eller att anpassa sig till ett liv som inte uppfyller förväntningarna; verk om särskilda system och skolor inom tillämpad psykologi skrivna för personer som önskar personlig utveckling eller analys Klassificera verk om hur man kommer överens med andra människor under ; klassificera verk om särskilda system och skolor inom tillämpad psykologi skrivna för vägledare och rådgivare för att hjälpa dem att hjälpa andra under ; klassificera övergripande verk om bli en bättre människa och komma överens med andra människor under 158 . Dokb Personlig utveckling och träning Hit arb av typen ”konsten att vinna framgång”, självanalys

23 Deweys beståndsdelar Schemat 000-999 (Schedules) Tabeller 1-6 (Tables)
Manual Relativt index I WebDewey dessutom mappad terminologi, t.ex. LCSH och byggda koder. LCC vanligast på amerikanska högskole- och universitetsbibliotek, men ej i andra länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Ännu mer omfattande klassifikationssystem än DDC, för omfattande för våra behov.

24 10 huvudklasser 000 Datavetenskap, information & allmänna verk
100 Filosofi & psykologi 200 Religion 300 Samhällsvetenskaper 400 Språk 500 Naturvetenskap 600 Teknik 700 Konst & fritid 800 Litteratur 900 Historia & geografi

25 100 avdelningar t.ex: 700 Konst 710 Landskapskonst & fysisk planering
720 Arkitektur 730 Skulptur, keramik & smideskonst 740 Teckning & konsthantverk 750 Måleri 760 Grafisk konst 770 Fotografi & datorkonst 780 Musik 790 Idrott, spel & underhållning

26 1000 sektioner t.ex: 720 Arkitektur 721 Konstruktion & material
722 Arkitektur till ca 300 723 Arkitektur från ca 300 till 1399 724 Arkitektur från 1400 725 Offentliga anläggningar 726 Religiösa byggnader 727 Byggnader för utbildning & forskning 728 Bostadshus & liknande byggnader 729 Formgivning & utsmyckning

27 Kategorier/klasser En klass på vilken nivå som helst i Dewey (inklusive huvudklasser, avdelningar och sektioner) t.ex: Konst & fritid Arkitektur Byggnader för utbildning & forskning Libraries General libraries Libraries devoted to specific subjects Branch libraries

28 Tabellerna 1 Standardindelningar
2 Geografiska områden, historiska perioder, personer 3A-C Indelningar för konst, särskilda litteraturer, särskilda litterära former 4 Indelningar för särskilda språk och språkfamiljer 5 Etniska och nationella grupper 6 Språk Tabell 1 får alltid användas (om det inte uttryckligen står något annat) Tabell 2 och 5 kan användas via koder från tabell 1. Tabell 3-4 och 6 används efter instruktion i schemat.

29 Manualen Längre anvisningar om hur olika ämnen ska klassificeras och hur nummer ska byggas T3A--2, T3B--2 vs. T3A--1, T3B--102 Drama vs. Dramatic poetry Use T3--2 for poetic plays intended for theatrical presentation, such as the plays of Shakespeare and Marlowe, and poetic plays designed to be read rather than acted, such as Milton's Samson Agonistes. Use T3A--1 and T3B--102 for poetry that employs dramatic form or some element of dramatic technique as a means of achieving poetic ends. Use T3A--2 and T3B for monologues typically intended for use in theatrical presentations featuring only one actor. Use T3A--1 and T3B--102 for dramatic monologues that are poems in which the speaker is a fictional or historical character speaking to an identifiable but silent listener at a dramatic moment in the speaker's life, such as Robert Browning's "My Last Duchess." If in doubt, prefer T3A--2 or T3B--2 .

30 Index Ingång till klassifikationssystemet
Anger var olika ämnen ska klassificeras; hur ämnen behandlade ur olika aspekter ska klassificeras Clothing Clothing―arts Clothing―customs Clothing―home sewing Clothing―product safety Clothing―psychological influence

31 Att välja kod Anvisningar i schemat t.ex. nummer för övergripande och tvärvetenskapliga verk Allmänna principer

32 Anvisningar i schemat – exempel (1)
Bok om förskolan och lågstadiet Preschool education and kindergarten eller Lower level Class here primary grades (1-3)

33 Anvisningar i schemat – exempel (2)
Anvisning vid              Specific levels of education Unless other instructions are given, class works treating two sublevels of education that are not subdivisions of the same number with the higher level, e.g., kindergarten and first grade (not ) Alltså: Ämnesord: Förskolan Lågstadiet

34 Allmänna principer Det finns ett antal allmänna principer för hur man ska välja kod när ett verk behandlar flera ämnen, antingen separat eller i relation till varandra. De allmänna principerna tillämpas när inga specifika anvisningar finns.

35 Allmänna principer - exempel
Tillämpningsregeln (Rule of application). Verk som handlar om ett ämnes påverkan på ett annat klassificeras på det påverkade ämnet. The infernal Holmes: Dante in Baker Street : essays on Dante's Inferno as reflected in the Sherlock Holmes stories of Sir Arthur Conan Doyle 851.1 Italian poetry - Early period to 1375 eller 823.8 English fiction

36 Allmänna principer - exempel (2)
823.8 English fiction eftersom det är historierna om Sherlock Holmes som påverkats Ämnesord Dante Alighieri, – influenser Doyle, Arthur Conan Sir, Holmes, Sherlock (fiktiv gestalt) 

37 WebDewey Bläddra Söka Uppifrån och ner
Att bläddra ger bra överblick, är som att slå upp i tryckt index Använd det relativa indexet i första hand Använd LCSH när du inte hittar vad du söker

38 Några tecken och förkortningar
/ Markerar var koder ur den förkortade utgåvan tar slut B Byggt nummer (Built number) M Manualen (Manual) […] Vakanta nummer, upphörda nummer (…) Alternativt nummer ‡ , * Markerar nummer som man får bygga vidare på enligt särskilda anvisningar

39 Klassens beståndsdelar
Nummer Är numret byggt? Var slutar numret i den förkortade Dewey? Rubrik Byggda nummer saknar rubrik, ingången från det relativa indexet visas istället Hierarkin som klassen ingår i (i WebDewey) Relativt index-termer (i WebDewey) Mappad terminologi (i WebDewey) Redaktionellt mappade Maskinellt mappade, redaktionellt reviderade Maskinellt mappade Länkar till LCSH:S auktoritetsposter Anmärkningar

40

41

42

43

44

45

46 Läs- och länktips Deweyprojektets webbsidor:

47 Magdalena Svanberg magdalena.svanberg@kb.se 08-463 44 45
Frågor och synpunkter? Magdalena Svanberg


Ladda ner ppt "Dewey decimalklassifikation Introduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser