Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Klassisk familjerock i snabbt lösningstempo Tylösand 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Klassisk familjerock i snabbt lösningstempo Tylösand 2007."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Klassisk familjerock i snabbt lösningstempo Tylösand 2007

2 Tylösand 2007 Göran Görsson Socionom Jonas Lennestål Leg. Psykolog

3 Tylösand 2007 101 ärenden 6Överlämnade (6%) 101 ärenden: Depressiva4847% Beteendeprobl.3939% Ångest/fobi1414%

4 Tylösand 2007 77 avslutade ärenden 17% 3% 13% 32% 35%

5 Tylösand 2007 Hela gruppen (101)1-3 samtal (62)4-5 samtal (15) Deppressiva47%42%40% Beteendeprobl.39%44%40% Ångest/fobi14%16%20% 1-3 samtal (62)4-5 samtal (15) Deppressiva (33)81% (80%)19% (20%) Beteendeprobl.(32)82%18% Ångest/fobi (12)75%25%

6 Tylösand 2007 Jämförelse av de två tankesätten Då  Beskrivning av problem  Orsak  Ensamt  Ifrågasättande av förälder  Uppmärksamhet på svagheter och misslyckanden  Psykiatrisering  Diagnos-kommunikation  Förståelse Nu  Beskrivning av mål  Framgång och undantag  Tillsammans  Stärka föräldraförmågan  Uppmärksamhet på resurser och styrkor  Coaching  Hälsokommunikation  Positiv bekräftelse

7 Tylösand 2007 Jämförelse av de två systemen Då  Olika projekt  Diffust  Resultat  Halvtråkigt Nu  Gemensamt projekt  Tydligt, konkret  Bättre resultat  Rock´n´ Roll

8 Tylösand 2007 Modellen Stärka föräldra- förmågan Stärka föräldra- förmågan Kartlägga undantag Kartlägga undantag Sammanhangs markering Sammanhangs markering Målformulering Fokus på lösningar Fokus på lösningar Motivation Resurs inventering & Mobilisering Resurs inventering & Mobilisering Bedömning Strukturella interventioner Strukturella interventioner Samman Fattning & Läxa Samman Fattning & Läxa Systemiskt tänkande Positiv bekräftelse!

9 Tylösand 2007 Sammanhangsmarkering  Max 5 samtal  Föräldrar och barn ihop, varför?  Fokus på lösningar  Nyfikenhet  Metakommunikation  Salutogena faktorer

10 Tylösand 2007 Sammanhangsmarkering forts.  Målformulering inom systemets referensramar  Lösningar som bygger på undantag  Empowering  Systemiskt tänkande

11 Tylösand 2007 Systemteori Människor lever i sammanhang och påverkar varandra ömsesidigt

12 Tylösand 2007 Modellen Stärka föräldra- förmågan Stärka föräldra- förmågan Kartlägga undantag Kartlägga undantag Sammanhangs markering Sammanhangs markering Målformulering Fokus på lösningar Fokus på lösningar Motivation Resurs inventering & Mobilisering Resurs inventering & Mobilisering Bedömning Strukturella interventioner Strukturella interventioner Samman Fattning & Läxa Samman Fattning & Läxa Systemiskt tänkande Positiv bekräftelse!

13 Tylösand 2007 Målformulering  Väsentliga för barnet/familjen  Början på riktning – rörelse  Konkreta  Beskrivet i beteende  Beskrivet i närvaro av något, dvs inte frånvaro eller brist på något  Beskrivet så man vet när det har uppnåtts

14 Tylösand 2007 Målformulering - frågor  Vad behöver vara annorlunda i ditt liv – idag, imorgon, eller övermorgon för att du ska tänka eller känna att det här samtalet har varit någon hjälp för dig?  Hur skulle du vilja ha det i stället för det du har nu?  Vad skulle vara ett tecken på att det var en bra idé att komma idag?  Mirakelfrågan

15 Tylösand 2007 Modellen Stärka föräldra- förmågan Stärka föräldra- förmågan Kartlägga undantag Kartlägga undantag Sammanhangs markering Sammanhangs markering Målformulering Fokus på lösningar Fokus på lösningar Motivation Resurs inventering & Mobilisering Resurs inventering & Mobilisering Bedömning Strukturella interventioner Strukturella interventioner Samman Fattning & Läxa Samman Fattning & Läxa Systemiskt tänkande Positiv bekräftelse!

16 Tylösand 2007 Fokus på lösningar  Om det inte är trasigt, laga det inte!  Gör mer av det som fungerar!  Om det inte fungerar – gör något annat!

17 Tylösand 2007 Fokus på lösningar forts Problemet/Projektet Hur kommer du/andra att veta om detta samtal varit till någon hjälp? Miraklet/Målet Vad kommer du/andra att göra/tänka/känna annorlunda när målet är uppnått? Vad händer redan? När händer det redan lite? Är vissa dagar bättre? Hur går det till? Gör en liten bit! AvsiktligtSpontant Gör merTa reda på hur!

18 Tylösand 2007 Modellen Stärka föräldra- förmågan Stärka föräldra- förmågan Kartlägga undantag Kartlägga undantag Sammanhangs markering Sammanhangs markering Målformulering Fokus på lösningar Fokus på lösningar Motivation Resurs inventering & Mobilisering Resurs inventering & Mobilisering Bedömning Strukturella interventioner Strukturella interventioner Samman Fattning & Läxa Samman Fattning & Läxa Systemiskt tänkande Positiv bekräftelse!

19 Tylösand 2007 Stärka föräldraförmågan  Förmedla att föräldrarna kan göra en skillnad  Uppgifter  Bekräftelse

20 Tylösand 2007 Modellen Stärka föräldra- förmågan Stärka föräldra- förmågan Kartlägga undantag Kartlägga undantag Sammanhangs markering Sammanhangs markering Målformulering Fokus på lösningar Fokus på lösningar Motivation Resurs inventering & Mobilisering Resurs inventering & Mobilisering Bedömning Strukturella interventioner Strukturella interventioner Samman Fattning & Läxa Samman Fattning & Läxa Systemiskt tänkande Positiv bekräftelse!

21 Tylösand 2007 Kartlägga undantag  Söka undantag är en process som äger rum under hela samtalet.  Sker något av detta redan idag?  Hur har du lyckats se till att de redan sker?  Finns det tillfällen när problem inte förekommer?  Vad är annorlunda vid de tillfällena?  Vad gör du annorlunda vid dessa tillfällen?  Vad behöver hända för att du ska göra på det sättet oftare?  Vad mer skulle du säga är annorlunda när de här positiva sakerna händer?

22 Tylösand 2007 Modellen Stärka föräldra- förmågan Stärka föräldra- förmågan Kartlägga undantag Kartlägga undantag Sammanhangs markering Sammanhangs markering Målformulering Fokus på lösningar Fokus på lösningar Motivation Resurs inventering & Mobilisering Resurs inventering & Mobilisering Bedömning Strukturella interventioner Strukturella interventioner Samman Fattning & Läxa Samman Fattning & Läxa Systemiskt tänkande Positiv bekräftelse!

23 Tylösand 2007 Motivation  Vinsterna  Sammanhangsmarkeringen  Normalisering  Relationsfrågor  Skalfrågor

24 Tylösand 2007 Relationsfrågor  Vem mer vet att du faktiskt lyckas ibland?  Om din lärare var här, vad tror du han/hon skulle säga att han/hon lägger märke till när det är bättre?  Vad tror du att han/hon skulle säga att du gör annorlunda?  Vad tror du att du gör annorlunda när han/hon inte …?

25 Tylösand 2007 Skalfrågor  På en skala från 0 till 10, där 10 står för att målet är nått och 0 är att det är som sämst, var står du idag?  Vad har hänt som gör att du står på … och inte på noll?  Hur kommer du att märka att du tagit ett steg framåt, vad är annorlunda då?  Hur märker andra?

26 Tylösand 2007 Modellen Stärka föräldra- förmågan Stärka föräldra- förmågan Kartlägga undantag Kartlägga undantag Sammanhangs markering Sammanhangs markering Målformulering Fokus på lösningar Fokus på lösningar Motivation Resurs inventering & Mobilisering Resurs inventering & Mobilisering Bedömning Strukturella interventioner Strukturella interventioner Samman Fattning & Läxa Samman Fattning & Läxa Systemiskt tänkande Positiv bekräftelse!

27 Tylösand 2007 Resursinventering & Mobilisering  Vilka personer skulle kunna vara till hjälp för att lösa problemet?  Bekräfta resurser som finns inom familjen

28 Tylösand 2007 Modellen Stärka föräldra- förmågan Stärka föräldra- förmågan Kartlägga undantag Kartlägga undantag Sammanhangs markering Sammanhangs markering Målformulering Fokus på lösningar Fokus på lösningar Motivation Resurs inventering & Mobilisering Resurs inventering & Mobilisering Bedömning Strukturella interventioner Strukturella interventioner Samman Fattning & Läxa Samman Fattning & Läxa Systemiskt tänkande Positiv bekräftelse!

29 Tylösand 2007 Bedömning  Förändringsbenägenhet  Hur tar man till sig uppgifterna  Inre och yttre bedömning  Sortering

30 Tylösand 2007 Modellen Stärka föräldra- förmågan Stärka föräldra- förmågan Kartlägga undantag Kartlägga undantag Sammanhangs markering Sammanhangs markering Målformulering Fokus på lösningar Fokus på lösningar Motivation Resurs inventering & Mobilisering Resurs inventering & Mobilisering Bedömning Strukturella interventioner Strukturella interventioner Samman Fattning & Läxa Samman Fattning & Läxa Systemiskt tänkande Positiv bekräftelse!

31 Tylösand 2007 Strukturella interventioner  Utmaning av symptomet  Utmaning av familjestrukturen  Utmaning av familjens verklighet Familjer kommer till terapi. De sitter fast i en situation som kräver förändringar som familjen inte har tillgänglig i sin repertoar – ”stelnat i koncentration på patologi” ”Ni har fler möjligheter än ni vet om!” Fritt från Salvador Minuchin

32 Tylösand 2007 Modellen Stärka föräldra- förmågan Stärka föräldra- förmågan Kartlägga undantag Kartlägga undantag Sammanhangs markering Sammanhangs markering Målformulering Fokus på lösningar Fokus på lösningar Motivation Resurs inventering & Mobilisering Resurs inventering & Mobilisering Bedömning Strukturella interventioner Strukturella interventioner Samman Fattning & Läxa Samman Fattning & Läxa Systemiskt tänkande Positiv bekräftelse!

33 Tylösand 2007 Sammanfattning & Läxa  Beskriv problemet  Bekräfta resurser!  Beröm målet!  Imponeras av undantagen!  Läxa: Tills vi ses nästa gång, skulle jag vilja att ni var uppmärksamma på sådant som händer i era liv som ni vill ska fortsätta hända i framtiden när problemet är löst.  Läxa: Prova att göra olika strukturella förändringar

34 Tylösand 2007 En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket.

35 Tylösand 2007 Vad är det som gör att modellen fungerar? Vad riskerar man att inte lösa? Behöver det finnas en koppling mellan problem och lösning?


Ladda ner ppt "Välkommen! Klassisk familjerock i snabbt lösningstempo Tylösand 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser