Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förintelsen del 2 • När och av vem togs besluten? • Från bojkott till Förintelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förintelsen del 2 • När och av vem togs besluten? • Från bojkott till Förintelse."— Presentationens avskrift:

1 Förintelsen del 2 • När och av vem togs besluten? • Från bojkott till Förintelse

2 Koncentrationslägren 1. Utvidgade fängelser för oliktänkande (1933-1945) 2. Arbetsläger, lägren låg ofta vid en fabrik eller naturtillgång. Fabrikörer betalade till SS-WVHA, men SS drev även egna fabriker. 3. Förintelseläger (1941- 1945) (ca 6 st) 123

3 Koncentrationslägren  Politiska fångar (röd)  Yrkesförbrytare (grön)  Emigranter (blå)  Jehovas Vittnen (lila)  Homosexuella (rosa)  Asociala (svart)  Judar (gult)

4 När och av vem togs besluten ? Euthanasieprogrammet (T4) sept 1939 ”Reichsleiter Bouler och Dr. Brandt har med ansvar fått uppdraget att ge särskilda läkare utökade befogen- heter, att skänka en barmhärtig död åt patienter som mänsk- ligt att döma och efter noggrann under- sökning anses vara obotliga.” ”Reichsleiter Bouhler und Dr.med.Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befug- nisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, daß nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankheits- zustandes der Gnaden- tod gewährt werden kann.” 1

5 När och av vem togs besluten ?  Hitler i Riksdagen 1939 ”Wenn es dem inter- nationalen Finanz- judentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Juden- tums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa!” ”Om den internationella finansjudendomen i och utanför Europa lyckas att ännu en gång kasta in folken i ett världs- krig, kommer detta inte att leda till en bolsjevisering av världen och därmed judendomens seger, utan för- intandet av den judiska rasen i Europa!” 2

6 När och av vem togs besluten ?  Inför anfallet mot Sovjet juni 1941: ”Riktlinjer för behandling av politiska kommissarier. I kampen mot bolsjevismen kan man inte räkna med att fiendens uppträdande följer folkrättens regler eller de mänskliga rättigheterna. Särskilt när det gäller politiska kommissarier av alla slag som de egentliga bärarna av motstånd, kan våra tillfångatagna vänta sig en hatfylld, gruvsam och omänsklig behandling. Trupperna måste vara medvetna om:” 2. ”…De måste därför, när de grips under strid eller motstånd, i princip omedelbart undanröjas med vapen” Masskjutningar utvidgas snart till att gälla samtliga judar i de nyligen ockuperade områdena. Antisemitismen i östra Europa bidrar på ett aktivt sätt. Varför skjuter Matthias? 3

7 När och av vem togs besluten ?  Görings order om ’den slutliga lösningen’: …”beordrar jag er härmed att organisatoriskt, praktiskt och materiellt, förbereda en slutlig lösning för judefrågan i det tyska inflytelseområdet i Europa” 31 juli 1941 4

8 När och av vem togs besluten ?  Chelmno i Polen dec 1941: På lokal nivå fattas beslut om att avliva judar från Lodz ghetto.  Man använder last- bilar där avgaserna leds in i lastutrymmet. Denna teknik överfördes från T4- projektet. 5

9 När och av vem togs besluten ? Josef Göbbels:  Angående judefrågan är Führern beslutad om att göra rent hus. Om judarna profeterade han att om de bringade ännu ett världs- krig, så skulle det leda till deras förintelse. Det var inte bara ord. Världskriget är här, och förintelsen av judendomen blir den nödvän- diga följden av det.”  Dagboksanteckning, 12 December 1941 ”Bezüglich der Judenfrage ist der Führer entschlossen, reinen Tisch zu machen. Er hat den Juden prophezeit, daß, wenn sie noch einmal einen Weltkrieg herbeiführen würden, sie dabei ihre Vernichtung erleben würden. Das ist keine Phrase gewesen. Der Weltkrieg ist da, die Vernichtung des Judentums muß die notwendige Folge sein.” 6

10 När och av vem togs besluten ?  Wanseekonferensen januari 1942  Man diskuterar hur förflyttningen ska ske, hur många och vad det kostar. 7

11 1. Identifikation 2. Segregation 3. Koncentration 4. Deportation 5. Massmord Från bojkott till Förintelse 14325

12 Folkräkningar 1933 och 1939 där man frågade efter bl.a. namn, ålder, kön och religion 1 1 Identifikation

13 Från bojkott till Förintelse  Lagstiftning, ex Nürnberglagarna 1935  Problem: vem är jude?, Vad är ett ”judiskt” företag? Ägare, ledning, anställda?  Totalt ca 400 lagar 1 1 Identifikation

14 Från bojkott till Förintelse  Spontana aktioner av förföljelser och bojkott. SA-män utövade våld på gatorna  Kristallnacht 1938 leder till mer systematisk förföljelse, skadegörelse och fängsling.  Problem: Hitler hade lovat lag och ordning  Fula rubriker i pressen, i och utanför Tyskland 2 Segregation 2

15 Från bojkott till Förintelse  Judar får enligt lag ej: (exempel) gifta sig med tyskar inneha statlig anställning göra militärtjänst gå i tyska skolor äga mark ha radio arbeta med massmedia vara med i sjukkassa vara tyska medborgare arbeta som bl.a. revisor, tandläkare,… bedriva handel arbeta som läkare gå till tyska frisörer ha husdjur… 2 Segregation 2

16 Från bojkott till Förintelse  Arierisering – judar tvingas sälja sina företag och egendomar till underpris  Problem: vad är ett judiskt företag?  Förförelseteorin 2 Segregation 2

17 Från bojkott till Förintelse  Utvandring uppmuntrades först, men få länder ville ta emot. Sverige och Schweiz ville inte ta emot så många judar. Man föreslog tyskarna att de skulle märka judarnas pass med ett rött ”J”… 2 Segregation 2

18 Från bojkott till Förintelse Problem: Tyskland 550 000 Österrike 200 000 Tjeckoslovakien 50 000 Polen ca 2 000 000 Sovjet ca 4 000 000 Problem: Tyskland 550 000 Österrike 200 000 Tjeckoslovakien 50 000 Polen ca 2 000 000 Sovjet ca 4 000 000 Europas judar tvingades flytta till ghetton som stängdes mot yttervärlden. Tvångsarbete och svält blev deras lott. 3 Koncentration 3 Varför ligger ghettona i östra Europa?

19 Från bojkott till Förintelse När ghettona blev fulla och nazisterna beslutat sig för att döda alla judar fördes tusentals människor ”österut”. Man fick ta med sig 15 kg packning. Vad skulle du ta med dig? 4 Deportation 4

20 Från bojkott till Förintelse  Lublinland Men: det blev snart fullt!  Madagaskarplanen Men: Storbritannien besegrades inte och de behärskade haven och därmed vägen till Madagaskar 4 Deportation 4

21 Från bojkott till Förintelse När Sovjet anfölls i juni 1941 kom ytterligare 4 000 000 judar under tyskt inflytande! Einsatzgruppen A-D Tyskarna fick god hjälp av delar av lokalbefolkningen i förföljelser och avrättningar. 5 Massmord 5

22 Från bojkott till Förintelse Eutanasi-programmet (T4) Eutanasi-programmet (T4) 5 Massmord ”60 000 RM kostar dessa ärftligt sjuka samhället under sin livstid. Folkskamrat, det är dina pengar! Läs ’Nytt folk’ månadsblad från Nazistpartiets raspolitiska avdelning” 5

23 Från bojkott till Förintelse Förintelseläger Polen 1941- 1945: Chelmno Belzec Treblinka Majdanek Sobibor Auschwitz II (Birkenau) 5 Massmord 5

24 Från bojkott till Förintelse 5 Massmord 5


Ladda ner ppt "Förintelsen del 2 • När och av vem togs besluten? • Från bojkott till Förintelse."

Liknande presentationer


Google-annonser