Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordersvar till Skanskas e-handelsverktyg För leverantörer som använder e-mail (MOR – mail order response) som ordermetod.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordersvar till Skanskas e-handelsverktyg För leverantörer som använder e-mail (MOR – mail order response) som ordermetod."— Presentationens avskrift:

1 Ordersvar till Skanskas e-handelsverktyg För leverantörer som använder e-mail (MOR – mail order response) som ordermetod

2 © 2004 IBX. All rights reservedwww.ibxeurope.com Page 2 Order accepterad IBX Orderstatus Skanska Leverantör Inköpsorder Ordersvar: Accepterad Väntar på svar Order accepterad

3 © 2004 IBX. All rights reservedwww.ibxeurope.com Page 3 Order avvisad IBX Skanska Leverantör Inköpsorder Ordersvar: Avvisad Orderstatus Väntar på svar Order avvisad Ändringsorder Ordersvar: Accepterad Väntar på svar Order accepterad

4 © 2004 IBX. All rights reservedwww.ibxeurope.com Page 4 Leverantören får ett e-mail med bifogad inköpsorder samt en webblänk till en ordersvarsapplikation (se exempel nedan)

5 © 2004 IBX. All rights reservedwww.ibxeurope.com Page 5 Den bifogade inköpsordern innehåller orderinformation så som produktnamn, beställd volym, önskat leveransdatum, leveransadress och så vidare.

6 © 2004 IBX. All rights reservedwww.ibxeurope.com Page 6 Ordersvarsapplikation - leverantören kan antingen acceptera eller avvisa hela ordern OBS! Leverantören kan skicka ordersvar för samma order flera gånger – genom att nå ordersvarsapplikationen via ordermailet. Orderstatus uppdateras då automatiskt i e- handelssystemet och köparen aviseras. Möjligt att skicka kommentar till köparen i ordersvaret.

7 © 2004 IBX. All rights reservedwww.ibxeurope.com Page 7 Bekräftelse på att ordern blivit accepterad och att ordersvaret skickats till köparen

8 © 2004 IBX. All rights reservedwww.ibxeurope.com Page 8 Bekräftelse på att ordern blivit avvisad och att ordersvaret skickats till köparen

9 © 2004 IBX. All rights reservedwww.ibxeurope.com Page 9 Rutin för när enbart delar av en order kan accepteras (dvs. när inte hela ordern kan accepteras): 1.Avvisa hela ordern 2.Kontakta köparen på Skanska per telefon (se kontaktinformation på ordern) 3.Köparen på Skanska kan då välja att skicka en ändringsorder enligt den rekommendation som leverantören gett. Ändringsordern ska då hanteras som en vanlig order och ordersvar ska skickas av leverantören. När en leverantör inte kan acceptera en hel order, utan enbart delar av ordern, ska leverantören göra följande:

10 © 2004 IBX. All rights reservedwww.ibxeurope.com Skanska Sveriges krav gällande ordersvar  Leverantör ska skicka ordersvar via IBX för alla order som skickas via IBX  Ordersvar ska skickas inom 24 timmar, om inget annat anges i ramavtalet  Om uppdatering av ordersvar sker efter 24 timmar ska beställaren även informeras per telefon.  I ordersvar ska framgå vad som ska levereras, hur mycket samt när det ska levereras.  Undantaget är produkt- och tjänstetyper där omfattning av leverans ännu inte är klarlagd inom 24 timmar – då ska ordersvaret som skickas inom 24 timmar innehålla så omfattande information som möjligt samt uppdaterat ordersvar skickas så snart omfattning på leverans är klarlagd Page 10

11 © 2004 IBX. All rights reservedwww.ibxeurope.com Page 11 Support För ytterligare frågor kring ordersvar kan leverantören kontakta IBX:  IBX Service Desk  E-mail: support@ibxgroup.comsupport@ibxgroup.com  Telefon: +46 8 5030 4216


Ladda ner ppt "Ordersvar till Skanskas e-handelsverktyg För leverantörer som använder e-mail (MOR – mail order response) som ordermetod."

Liknande presentationer


Google-annonser