Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neptun Spa Produkter SpaCare www.spacare.dk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neptun Spa Produkter SpaCare www.spacare.dk."— Presentationens avskrift:

1 Neptun Spa Produkter SpaCare

2 Sköta utomhusspa

3 Förstahandsval till Neptun Spa, 1-2 tabletter/dos.
Produktöversikt Sunwac 12 – Klortablett 10g (15g/1000L) Förstahandsval till Neptun Spa, 1-2 tabletter/dos.

4 Text på förpackningen Sunwac 12
SE SpaCare SunWac 12 tabletter används för att garantera vattenhygienen i utomhusspa, massagebadkar, bubbelbad och barnbassänger med ett vatteninnehåll på liter. Bruksanvisning: Före bad: Tillsätt 2 st. SunWac 12 tabletter per 1000 l badvatten, tillsätts med fördel i smutsavskiljaren när vattencirkulationen är igång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet. Man kan bada så fort tabletterna har lösts upp (ca 5 minuter). Efter bad: Tillsätt 1st. SunWac 12 tablett per 1000 l badvatten, för att efterdesinficera vattnet. Efter cirka 20 minuter kan man bada igen utan tillsättning av tabletter OBS! Det är mycket viktigt för vattenhygienen att man följer regeln ”Efter bad”. Om man tänker bada först nästa dag eller ännu senare, så ska man göra enligt ”Före bad”. Kontrollera och reglera klor-värdet, pH-värdet och alkalimängden regelbundet till värdet: Klormängd 1,0-3,0 mg/l ; pH 7,0-7,4; Alkalitet mg/l. Används spabadet mycket, bör vattnet bytas regelbundet och bassängen rengöras. I spabad på hotell och i hus för uthyrning bör det inbyggda rörsystemet rengöras var 4-8:e vecka med SpaCare Biofi lm Cleaner. I privata bad rengörs det inbyggda rörsystemet 3-4 gånger årligen. VIKTIGT!: Duscha noga före bad. En person som inte duschat förorenar vattnet i spabadet 200 gånger mer än en nyduschad person. Mer information finns på: Bäst före: Se datum på förpackningen. Tomma emballage och restmaterial skall lämnas till kommunal uppsamlingsplats för specialavfall och farligt avtall. Efter rengöring med vatten kan emballaget hanteras som vanligt avfall.

5 Produktöversikt Bromin Tabs – Brom tablett, istället för klor. 20g klorfri.

6 Text på förpackningen Bromin Tabs
SE SpaCare Bromin-tabletter används för att garantera vattenhygienen i utomhusspa, massagebadkar, bubbelbad och barnbassänger när man vill undvika klorlukt. Bruksanvisning: Mät först vattnets pH-värde med bromtestern och justera vid behov värdet till 7,2-7,6. Bromin-tabletterna kan tillsättas direkt i bräddavlopkorgen eller i en speciell brominator som ger möjlighet till reglering av doseringen. Kasta aldrig Bromin-tabletter direkt i poolen/spaen. I brominbehandlat vatten kan SpaCare MiniChlor eller SpaChock tillföras t.ex. för chockklorering. Mät regelbundet massagebadets brom- och pH-värde med bromtestern. Lämpligt bromvärde: 2,0-4.0 mg/l. Används massagebadet mycket, bör vattnet bytas regelbundet och bassängen rengöras. Det inbyggda rörsystemet rengörs 3-4 gånger årligen med Spacare Biofi lm Cleaner. Mer information finns på: Bäst före: Se datum på förpackningen. Tomma emballage och restmaterial skall lämnas till kommunal uppsamlingsplats för specialavfall och farligt avtall. Efter rengöring med vatten kan emballaget hanteras som vanligt avfall.

7 Produktöversikt Minichlor – Klor Granulat, 15g/1000L

8 Text på förpackningen Minichlor
SE SpaCare MiniChlor Granular används för att garantera vattenhygienen i utomhusspa massagebadkar,bubbelbad och barnbassänger med ett vatteninnehåll på liter. Bruksanvisning: MiniChlor tillsätts direkt i smutsavskiljaren eller i patronfi ltret. när vattencirkulationen är igång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet. Man kan bada efter 5 minuter. Vid påfyllning av nytt badvatten chockkloreras med 15 g = 15 ml MiniChlor per 1000 liter. Före bad: Tillsätt 7,5 g = 7,5 ml MiniChlor per 1000 liter. Efter bad: Tillsätt 5 g = 5 ml MiniChlor per 1000 liter. Efter cirka 20 minuter kan man bada igen utan tillsättning av mer MiniChlor. OBS! Det är mycket viktigt för vattenhygienen att man följer regeln ”Efter bad”. Om man tänker bada först nästa dag eller ännu senare, så ska man göra enligt ”Före bad”. Kontrollera och reglera klor-värdet, pH-värdet och alkalimängden regelbundet till värdet: Klormängd 1,0-3,0 mg/l ; pH 7,0-7,4; Alkalitet mg/l. Används bubbelbadet mycket, bör vattnet bytas regelbundet och bassängen rengöras. Det inbyggda rörsystemet rengörs 3-4 gånger årligen med SpaCare Biofilm Cleaner. VIKTIGT! Duscha noga före bad. En person som inte duschat förorenar vattnet i spabadet 200 gånger mer än en nyduschad person. Mer information finns på: Bäst före: Se datum på förpackningen. Tomma emballage och restmaterial skall lämnas till kommunal uppsamlingsplats för specialavfall och farligt avtall. Efter rengöring med vatten kan emballaget hanteras som vanligt avfall.

9 Produktöversikt Spa Chock – Granulat med Aktivt Syre, tillför syre till vattnet. Klorfri.

10 Text på förpackningen Spa Chock
SE SpaCare SpaChock är ett klorfritt chockmedel som används för att garantera vattenhygienen i utomhusspa massagebadkar, bubbelbad och barnbassänger. Bruksanvisning: SpaChock tillsätts direkt i smutsavskiljaren eller i patronfiltret. när vattencirkulationen är igång.Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet. Man kan bada efter 5 minuter. Vid nypåfyllning och chock tillsätts 30 ml SpaChock per 1000 liter vatten. För det dagliga badet tillsätts 10 ml SpaChock per 1000 liter vatten. Om vattnet efter bad ska stå oanvänt till nästa dag eller ännu längre, tillsätts 30 ml SpaChock per 1000 liter vatten för efterdesinficering av badvattnet. Kontrollera syre- och pH-värdena med ett O2/pH-tester. Lämpligt syrevärde: 3,0-8,0 mg/l; Lämpligt pH-värde: 7,0-7,4. OBS! SpaCare SpaChock rekommenderas för klorfri, snabb syresättning/chockbehandling av badvatten som dagligen behandlas med t.ex. SunWac-tabletter, Bromintabletter, BioBromide eller MiniChlor-granulat, då behandlingen är luktfri och man kan bada 5 minuter efter tillsättningen. Mer information finns på: Bäst före: Se datum på förpackningen. Tomma emballage och restmaterial skall lämnas till kommunal uppsamlingsplats för specialavfall och farligt avtall. Efter rengöring med vatten kan emballaget hanteras som vanligt avfall.

11 Produktöversikt Ph Up – Ändra ph uppåt, högre siffra. Ph bör ligga mellan 7,0-7,4.

12 Text på förpackningen pH Up
SE SpaCare pH Up används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att höja badvattnets pH-värde Bruksanvisning: pH-värdet mäts med en pooltester/teststrips. Vid pH 7,0-7,4 känns vattnet skönt och behagligt när man badar. Är pH-värdet under 6,9 tillsätter man SpaCare pH Up Granular. För att höga pH-värdet 0,2 i 1000 l vatten tillsätts 7 g = 10 ml SpaCare pH Up. För att höga pH-värdet 0,6 i 1000 l vatten tillsätts 21 g = 2 x 15 ml SpaCare pH Up. Strö försiktigt ut den mängd pH Up som ska tillsättas i badvattnet samtidigt som massagepumpen är på. Efter ca. 3 minuter gör du en ny mätning av pH-värdet. Upprepa behandlingen vid behov genom att tillsätta ytterligare en dos pH Up tills pH-värdet ligger mellan 7,0 och 7,4. Om du använder mjukt vatten, t.ex. ytvatten, kan det bli nödvändigt att justera badvattnets alkalitet med SpaCare Alka Up eller SpaCare Calcium Up. Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner. Mer information finns på:

13 Produktöversikt Ph Down - Ändra ph nedåt, lägre siffra. Ph bör ligga mellan 7,0-7,4.

14 Text på förpackningen pH Down
SE SpaCare pH Down används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att sænka bad vattnets pH-värde. Bruksanvisning: pH-värdet mäts med en pooltester/teststrips. Vid pH 7,0-7,4 känns vattnet skönt och behagligt när man badar. Är pH-värdet över 7,8 tillsätter man SpaCare pH Down. Granular För att sænka pH-värdet 0,2 i 1000 l vatten tillsätts 9 g = 6 ml SpaCare pH Down. För att sænka pH-värdet 0,6 i 1000 l vatten tillsätts 22 g = 15 ml SpaCare pH Down. Strö försiktigt ut den mängd pH Down som ska tillsättas i badvattnet samtidigt som massagepumpen är på. Efter ca. 3 minuter gör du en ny mätning av pHvärdet. Upprepa behandlingen vid behov genom att tillsätta ytterligare en dos pH Down tills pH-värdet ligger mellan 7,0 och 7,4. Om du använder mjukt vatten, t.ex. ytvatten, kan det bli nödvändigt att justera badvattnets alkalitet med SpaCare Alka Up eller SpaCare Calcium Up. Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner. Mer information finns på:

15 Produktöversikt Alka Up - Alka Up fungerar som en pH-broms i vattnet, och gör det därigenom mycket enklare att styra pH-värdet.

16 Text på förpackningen Alka Up
SE SpaCare Alka Up används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att höja bad vattnets alkalitet. Låg alkalimängd gör att metall rostar i vattnet och ger stora avvikelser vid pH-reglering. Alka Up fungerar som en pH-broms i vattnet, och gör det därigenom mycket enklare att styra pH-värdet. Bruksanvisning: Mät alkalimängden med en alkalitester/teststrips. Badvattnets alkali mängd bör hållas på mg/l. Är alkalimängden under 70 mg/l tillsätter du Alka Up. För att höga alkalimängden med 30 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 60 g = 4 x 15 ml Alka Up. För att höga alkalimängden med 100 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 200 g = 2 dl Alka Up. Upplös Alka Up i en ren plasthink och sprid lösningen i vattnet när vattencirkulationen är igång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet. Vänta i 15 min och kontrollera alkalimängden igen. Om den är fortsatt låg tillsätts mer Alka Up. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4. Är alkalimängden över 150 mg/l tillsätter du Alka Down. Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner. Mer information finns på:

17 Produktöversikt Alka Down – Sänker Alkaliteten. Hög alkalimängd ger kalk avlagringar och grumligt vatten och gör det svårt att ändra pH-värdet.

18 Text på förpackningen Alka Down
SE SpaCare Alka Down används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att sänka badvattnets alkalimängd. Hög alkalimängd ger kalk avlagringar och grumligt vatten och gör det svårt att ändra pH-värdet. Bruksanvisning: Mät alkalimängden med en testsats eller strips. Badvattnets alkalimängd bör hållas på 80–120 mg/l. Är alkalimängden över 150 mg/l tillsätter du Alka Down. För att sänka alkalimängden med 20 mg/l i 1000 l vatten: lös upp 48 g = 2 x 15 ml Alka Down i ca 1 l rent vatten. Häll ut lösningen i badets djupa del. Under processen ska vattnet vara stilla – d.v.s. alla pumpar ska vara avstängda. Efter 1 timmes verkningstid startar du vattencirkulationen. Vänta i 15 min och kontrollera alkalimängden igen. Om den är fortsatt hög tillsätt Alka Down i förhållande till alkalimängden. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4. Vid för låg alkalimängd ska du använda SpaCare Alka Up. Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner. Mer information finns på:

19 Produktöversikt Foam Down – Skummdämpare.

20 Text på förpackningen Foam Down
SE SpaCare Foam Down används i utomhusspa,massagebadkar,bubbelbad och simbassänger om man får oönskat skum på vattenytan på grund av t.ex tvål- eller kosmetikarester från de badande. Bruksanvisning: Sprid ut ml Foam Down över skummet medan anläggningen är i drift. Foam Down kan användas så ofta det behövs. Deklaration: Konserveringsmedel och silikonolja, pH-värde: 6-8. Omskakas före användning. Mer information finns på:

21 Produktöversikt Biofilm Cleaner – Desinfektion av rörsystem.

22 Text på förpackningen Biofilm Cleaner
SE SpaCare Biofi lm Cleaner används för att ta bort biofi lm i rörsystemet i: utomhusspa, hot top, outdoor spa. BRUKSANVISNING: Badkaret fylls med vatten till cirka 5-10 cm över munstyckena. Använt badvatten kan användas. Tillsätt en hel fl aska (500 ml) Biofi lm Cleaner för rengöring av bad med ett vatteninnehåll på l. Ta bort den eventuella filterpatronen i reningsanläggningen. Starta vattencirkulationen i ca 30 min. Starta samtidigt massagepumpen och kör i ca 15 min. När rengöringen har avslutats töms karet på vatten. Fyll sedan karet med rent sköljvatten. Starta båda pumparna och kör dem i 1-2 minuter och töm därefter ur sköljvattnet. Man får inte bada i rengöringsvatten när SpaCare Biofi lm Cleaner är tillsatt. Sätt i en ny eller rengjord filterpatron. Badet kan nu fyllas med rent vatten och tillsätts desinfektionsmedel t.ex. SunWac 9, SunWac 12 eller Bromin. I utomhusspa bör rengöringen ske 3–4 gånger årligen. Mer information finns på:

23 Produktinformation No Scale – Motverkar kalkutfällning, hårt vatten och järnriktvatten.

24 Text på förpackningen No Scale
SE SpaCare No Scale förebygger oönskad utfällning av kalk och ockra i utomhusspa och massagebadkar. Används i områden med ”hårt” och järnrikt vatten. Bruksanvisning: Vid nypåfyllning av utomhusspa eller massagebadkar tillsätts 50 ml No Scale per 1000 liter vatten. I anläggningar där vattnet återanvänds under en längre period, underhållsdoseras med 25 ml en gång per vecka. Mer information finns på:

25 Produktöversikt Filter Cleaner – Rengörning/Desinfektion av filter

26 Text på förpackningen Filter Cleaner
SE SpaCare Filter Cleaner används för att rengöra smutsiga filterpatroner för utomhusspa och whirlpools.Vid användning av fi ltret samlar filterpatronen upp bl.a. kosmetikarester och hudavlagringar, som skapar en fet beläggning och täpper till filterpatronen, som därför måste göras ren regelbundet. Bruksanvisning: Den smutsiga filterpatronen tas ut ur filterhuset och spolas ren från all synlig smuts mellan lamellerna med rent vatten. Filterpatronen placeras sedan i en plasthink eller ett ”rengöringsrör”. Tillsätt 1 dl Filter Cleaner och rent vatten tills filterpatronen är helt täckt. Efter att legat i lösningen i minst 12 timmar tar man upp filterpatronen och sköljer den noga under rent vatten, sedan är den åter klar för användning. Omskakas före användning. Mer information finns på:


Ladda ner ppt "Neptun Spa Produkter SpaCare www.spacare.dk."

Liknande presentationer


Google-annonser