Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KAPITEL 1: MAT OCH DRYCK. 1.1. Hur mycket bör man äta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KAPITEL 1: MAT OCH DRYCK. 1.1. Hur mycket bör man äta."— Presentationens avskrift:

1 KAPITEL 1: MAT OCH DRYCK

2 1.1. Hur mycket bör man äta

3  Att äta faller under en av följande fem regelkategorier:

4  Det är obligatoriskt att äta så mycket att man (a) håller sig vid liv, och (b) är tillräckligt stark för att fullgöra sina plikter, såsom att be de föreskrivna bönerna eller fasta under den föreskrivna fastan.

5  Det är rekommenderat att äta så mycket att man orkar utföra rekommenderade handlingar, såsom att be sunna-böner eller fasta.

6  Det är tillåtet att äta så mycket att man orkar förtjäna sitt uppehälle, och det är vad som avses med mättnad när detta nämns i den religiösa lagen.

7  Det är starkt orekommenderat att äta sig mer än mätt, när man inte har skäl att tro att man kommer att skada sig själv.

8  Det är förbjudet att äta så mycket att man har goda skäl att tro att det är skadligt. Det är också förbjudet för en gäst att äta mer av den mat som värden ställer fram än vad som krävs för att bli mätt, utom i de fall då värden uppmanar gästen att äta mer eller om gästen har goda skäl att tro att värden inte har något emot det.

9  Det är rekommenderat att avstå från att ställa fram och äta olika sorters maträtter vid en och samma måltid, utom när man har gäster.

10 1.2. Rekommenderat beteende vid måltider

11  Att avse att stärkas för att kunna tillbe Gud. Man bör inte äta bara för njutningens skull.

12  Att nämna Guds namn innan måltiden. Det minsta man bör säga är: ”I Guds namn”, och det bästa är att säga: ”I Guds den Barmhärtige Förbarmarens namn.”

13  Att tacka och prisa Gud efter måltiden. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, har anvisat många olika sätt att göra detta.

14  Att äta och dricka med höger hand. Det är starkt orekommenderat att äta eller dricka med vänster hand.

15  Att äta med tre fingrar.

16  Att äta av den mat som är närmast.

17  Att slicka fingrarna och fatet efter avslutad måltid, och att äta den mat som eventuellt fallit på golvet.

18  Att äta tillsammans med andra, och att samtala under måltiden.

19  Att utföra ghusl före maten om man är i ett orent tillstånd.

20 1.3. Starkt orekommenderat beteende vid måltider

21  Att äta i lutande eller liggande ställning.

22  Att föra munnen nära fatet, så att matrester faller tillbaka på fatet.

23  Att klaga på maten om den tillhör någon annan.

24  Att dricka direkt ur tillbringarens öppning.

25  Att andas i dryckeskärlet när man dricker.

26  Att dricka när man står upp eller ligger ner.

27 1.4. Fester och bjudningar

28  Det är rekommenderat att bjuda andra på mat, liksom att tacka ja till en vanlig inbjudan. När man blir bjuden till en bröllopsfest är det obligatoriskt att tacka ja, förutsatt att följande villkor uppfylls:

29  Att värden är muslim. Om värden inte är muslim, men man hyser hopp om att han kommer att bli muslim, eller om den som bjuder är en icke-muslimsk granne eller släkting, är det rekommenderat att tacka ja.

30  Att värden inte uteslutande väljer att bjuda rika gäster bara för att de är förmögna.

31  Att inbjudan gäller bröllopsfestens första dag.

32  Att värden eller hans företrädare personligen inbjuder gästen.

33  Att värden inte godtar gästens ursäkt att inte deltaga.

34  Att gästen inte har goda skäl att tro att maten är av tvivelaktigt ursprung. Om han har goda skäl att tro att maten är av tvivelaktigt ursprung är det tillåtet, men inte obligatoriskt, att tacka ja. Om större delen av värdens tillgångar är förvärvade på ett otillåtet sätt är det starkt orekommenderat att tacka ja. Det är förbjudet att äta sådant som man vet har inhandlats med pengar som förvärvats genom förbjudna transaktioner.

35  Att värden är av samma kön som gästen. I annat fall måste gästen eller värden vara i sällskap med en mahram.

36  Att värden inte är orättfärdig, eller bara bjuder in andra för att få ett gott rykte.

37  Att gästen inte har en sådan ursäkt som befriar honom från att delta i den gemensamma bönen.

38  Att det inte förekommer något förbjudet på festen, såsom vin, musikinstrument, bilder, statyer eller att det finns personer där som kastar otillåtna blickar på medlemmar av det motsatta könet.

39  Att tacka ja till en bröllopsfest är obligatoriskt, men att äta där är bara rekommenderat. En fastande person är inte befriad från plikten att närvara, och det är rekommenderat för den som genomför en frivillig fasta att avbryta denna om värden annars skulle ta illa upp.

40 1.5. Rekommenderat beteende för gäster

41  Att tacka ja till en inbjudan.

42  Att ha en god avsikt när man tackar ja.

43  Att inte äta mer än värden tillåter.

44  Att inte äta mer än dem man äter tillsammans med, för att inte beröva dem deras del.

45  Att be för värden innan man går.

46 1.6. Icke-animaliska ämnen

47  Den ursprungliga regeln är att det är tillåtet att inta och förtära alla rena ämnen. Följande tre är undantagna från nämnda regel.

48  Motbjudande ämnen, t.ex. slem från näsan, sädesvätska och svett.

49  Skadliga ämnen, t.ex. gift, stenar och tobak.

50  Ämnen som bedövar intellektet, t.ex. opium.

51 1.7. Regler som gäller för animalisk föda

52  Ätliga djur får ätas först sedan de slaktats på det sätt som angivits av sharia

53  Genom nedanstående riktlinjer kan man sluta sig till om det är tillåtet att äta ett specifikt djur eller inte:

54  Det är tillåtet att äta alla djur som lever uteslutande i vatten.

55  Det är tillåtet att äta gräshoppor.

56  Det är förbjudet att äta människor.

57  Det är inte tillåtet att äta de djur som Profeten, frid och välsignelser vare med honom, har förbjudit oss att döda, t.ex. grodor.

58  Det är inte tillåtet att äta de djur som Profeten, frid och välsignelser vare med honom, har beordrat oss att döda, t.ex. ormar, kråkor och möss.

59  Det är förbjudet att äta rovdjur som angriper sina byten med huggtänderna, t.ex. lejon, tigrar, vargar och apor.

60  Det är förbjudet att äta rovfåglar som angriper sina byten med klorna, t.ex. örnar, falkar och hökar.

61  Det är inte tillåtet att äta de djur som uttryckligen förbjudits, t.ex. grisar och åsnor.

62  Det är förbjudet att äta korsningar mellan djur som är tillåtna att äta och djur som inte är tillåtna att äta, t.ex. mulor.

63  Det är förbjudet att äta de djur som araberna anser vara motbjudande, t.ex. maskar, myror, bin och sniglar. Detta är det slutgiltiga kriteriet för att avgöra om det är tillåtet att äta ett visst djur eller inte.

64  Det är tillåtet att äta ägg, oavsett om de lagts av djur som är tillåtna att äta eller djur som inte är tillåtna att äta.

65  Det är tillåtet att äta djur som har livnärt sig på orena ämnen.

66 1.8. Orena ämnen vid medicinsk behandling

67  Det är tillåtet att, av medicinska skäl, använda orena ämnen – med undantag för berusande vätskor – förutsatt att (1) en pålitlig doktor intygar att medicinen är gagnelig, och (2) att det inte finns något rent alternativ.

68  Det är tillåtet att använda medel som bedövar intellektet, t.ex. opium, för bedövning vid medicinskt motiverade operationer eller amputationer. Det är inte tillåtet att använda berusande vätskor för dessa ändamål.

69 KAPITEL 2: KLÄDER

70  2.1. Regler för kläder

71  Det är obligatoriskt att klä sig så att man skyler sin ‘awra.

72  Under ’Id och på fredagar är det rekommenderat att bära sina bästa kläder.

73  Det är förbjudet för män att bära kläder tillverkade av siden, och starkt orekommenderat för en välbärgad person att alltid klä sig i slitna kläder.

74  Under andra omständigheter än de som nämnts ovan är regeln att det är tillåtet (mubah) att bära kläder.

75  2.2. Kläder förbjudna att bära

76  Det är tillåtet för både män och kvinnor att använda alla typer av tyger och att använda tyger i alla färger.

77  Det enda undantaget från denna regel är förbudet för män att bära klädesplagg tillverkade av siden, och att bära sådana plagg som färgats med saffran eller färgtistel (’usfur).

78  Kvinnor får sitta på siden och klä sig i sidenplagg, men de får inte använda siden för att täcka väggar, dörrar eller tak.

79  Män får inte bära siden, utom vid nöd eller behov. Det är tillåtet för en förmyndare att klä sina myndlingar i siden.

80  Ovan nämnda regler gäller tyger som består bara av siden. Tyger som består av både siden och något annat material är det förbjudet att bära bara om sidenets vikt överstiger det andra materialets. Om de väger lika mycket, eller om man är osäker på om sidenet väger mer, är det tillåtet att använda tyget.

81  Det är tillåtet för män att brodera sina kläder med siden om broderiets storlek inte överstiger fyra fingrars storlek. Det är också tillåtet för män att sätta en sidenkant på ett plaggs ytterdelar för att därigenom skydda det.

82  Det är förbjudet att sitta på skinn från rovdjur, såsom skinn från lejon och tigrar om pälsen är kvar.

83  Det är förbjudet att bära ett plagg med avsikt att förhäva sig.

84  Det är förbjudet för män att bära plagg som bärs uteslutande av kvinnor och för kvinnor att bära plagg som bärs uteslutande av män.

85  2.3. Rekommenderat angående kläder

86  Det är bäst för män att inte låta den undre klädnaden nå nedanför anklarna, och att inte låta ärmarna nå nedanför handlederna. Att, av högmod, låta kläder nå nedanför anklar och handleder är förbjudet. I andra fall är det starkt orekommenderat, utom om det finns en ursäkt.

87  Det är rekommenderat för alla, och i synnerhet för dem som tjänar som föredömen, att vara välvårdade och rena samt att göra sig fina.

88  Bomull är det bästa materialet och vit den bästa färgen.

89  Det är rekommenderat att bära turban när man ber och när man vill göra sig vacker. Det är också rekommenderat att bära en taylasan.

90  När man klär på sig är det rekommenderat att ge företräde åt den högra sidan, och när man klär av sig är det rekommenderat att börja med den vänstra.

91  Det är starkt orekommenderat att gå i bara en sko, och att sätta på sig skorna när man står upp.


Ladda ner ppt "KAPITEL 1: MAT OCH DRYCK. 1.1. Hur mycket bör man äta."

Liknande presentationer


Google-annonser