Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Demografisk Databas Södra Sverige. 2 DDSS Södra Sverige Demografisk Databas Från Till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Demografisk Databas Södra Sverige. 2 DDSS Södra Sverige Demografisk Databas Från Till."— Presentationens avskrift:

1 1 Demografisk Databas Södra Sverige

2 2 DDSS Södra Sverige Demografisk Databas Från Till

3 3 D emografisk D atabas Demografi betyder befolkningslära och är den vetenskap som ägnas åt studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning.

4 4 Sverige har haft kyrkböcker under fyra sekel, de innehåller prästens anteckningar om församlingens medlemmar. Landsarkivet i Lund har tagit initiativet till den Demografiska databasen. Källmaterialet, kyrkböckerna, förvaras på Landsarkivet.

5 5 Databasprojektet startade 1997 med syfte att registrera uppgifter från kyrkböcker och presentera dessa i sökbar form. DDSS

6 6 Projektets uppgift är att ur gamla handskrivna skrifter tyda och överföra innehållet till en databas. Databasen innehåller uppgifter ur födelse-, vigsel- och dödböcker från församlingar i Skåne och Blekinge fram till ca 1894.

7 7 Födelse- och Dopböcker

8 8 Vigselböcker

9 9 Död- och Begravningsböcker

10 10 DDSS – för vem ? Skolors historieundervisningAkademiska forskare Forskare person-och lokalhistoria KulturdagarVägkyrkor HemvändardagarByavandringar EmigrantdagarJournalister Rese-och turistbyråer Muséer Gratis sökning på internet

11 11 Landsarkivet Huvudman för projektet är Landsarkivet i Lund i samarbete med totalt 13 kommuner och tidigare Länsarbetsnämnden i Skåne samt ett flertal släktforskarföreningar. För närvarande sysslar ca 30 personer på 6 platser i Skåne och Blekinge med registrering. Personal på Landsarkivet utför slutkontroll, bearbetning och bistår med utbildning m.m. samt datapersonal. DDSS, Landsarkivet i Lund Målning av Arvid Widerberg

12 12 Å ren har sammanlagt ca 60 personer fått utbildning om regelverk tydning av texter från talet t.o.m talet datahantering tillgängliga hjälpmedel. Varje utbildning har omfattat 25 kursdagar. Excerpering och inmatning i Svedalagruppen

13 13 Scanningsarbete Uppslagen kyrkobok för scanning Inkommet register kontrolleras mot originalet

14 14 Karlskrona Ronneby Olofström Kristianstad Bromölla Osby Ö.Göinge Hässleholm Ängelholm Höganäs Helsingborg Ystad DDSS 13 KOMMUNER Svedala Gruppen upphört!

15 15 DDSS KRISTIANSTAD K ristianstad anlades 1614 av den danske kungen Christian IV och fram till våra dagar har militärlivet satt sin prägel på staden. När regementen lades ner flyttade bl.a. Högskolan in. Gruppen verksam: samt Antal församlingar: 37 st Därav påbörjade: 27 st

16 16 Odling av humle har alltid haft stor betydelse som extra inkomstkälla i Näsumstrakten. Bilden visar den enda humletorken som finns kvar i Sverige. I Bromölla-omgivningarna har sten och lera haft stor betydelse. Iföverkens sanitetsgodstillverkning är vida känd. Huvudman: Bromölla kommun Gruppen verksam: Antal församlingar: 3 st Därav avslutade: 3 st samt påbörjat 12 församlingar i angränsande kommuner. DDSS BROMÖLLA c/o BromöllaBryggan Verkstadsgatan 1 A Bromölla

17 17 DDSS OSBY G öingeskogarna är kända för sina friskyttar under 1600-talet,s.k Snapphanar. S tenindustrin i nordöstra Skåne har varit en betydande inkomstkälla. Den svarta diabasen har exporterats över hela världen. Huvudman: AlltMöjligt Verkstaden, Broby Gruppen verksam: Antal församlingar: 4 st Därav påbörjade: 4 st samt en församling i angränsande kommun.

18 18 DDSS: Ö. Göinge S porrakulla Gård, långt inne i skogarna. Uppförd på talet. Känt för snapphanar både när det begav sig och på film. W anås slott. Troligen från 1400-talet. Huvudman: AlltMöjligt Verkstaden, Broby Gruppen verksam: Antal församlingar: 7 st Därav påbörjade: 7 st

19 19 H embygdsparken, en oas i Hässleholm. DDSS- gruppens lokaler i vänstra huset. S andby kungsgård, byggd Bl a bostad för den förste svenske landshövdingen över Skåne och Blekinge DDSS Hässleholm Huvudman: Hässleholms kommun Gruppen verksam: Antal församlingar: 22 st Därav avslutade: 22 st

20 20 ÄNGELHOLMS SLÄKT – OCH FOLKLIVSFORSKARFÖRENING Ä ngelholm – Lergökastan, med världens enda Lergöksorkester R önneå Huvudman: Ängelholms Släkt- & Folklivsforskarförening, Ängelholm Gruppen verksam: Antal församlingar: 13 st Därav påbörjade: 6 st

21 21 DDSS Höganäs Verkstadsgatan Höganäs H öganäs är känt för främst två saker – keramik och kolbrytning. Här en kolgruvearbetare i låg ort. ” H an kom som ett yrväder en Aprilafton och hade ett Höganäskrus i en svångrem om halsen” (Ur Strindbergs Hemsöborna). Huvudman: Höganäs kommun samt Kullabygdens Släktforskare Gruppen verksam: Antal församlingar: 6 st Därav påbörjade: 6 st samt påbörjat några församlingar angränsande kommuner.

22 22 DDSS Helsingborg H elsingborg – en port mot världen S ofiero – en fröjd för ögat Huvudman: Helsingborgs kommun Gruppen verksam: Antal församlingar: 17 st Därav klara: 12 st samt några påbörjade församlingar i angränsande kommun

23 23 S vedala kommun – med Skånes bördigaste jordar och största gods och gårdar DDSS Svedala Sesam Svedala Huvudman: Svedala kommun Gruppen verksam: Antal församlingar: 8 st Därav påbörjade: 8 st samt några församlingar i angränsande kommun. T orup med Slottet, Skolmuséet, Café Jaktpaviljong, Fritidsanläggningar och Statarmuséet

24 24 Y stad - korsvirkesstaden P ostjakten Hjorten som regelbundet trafikerade sträckan Ystad-Stralsund på 1690-talet. Hjorten kan sägas vara början till den första reguljära båttrafiken med Tyskland. DDSS Ystad Stadsarkivet i Ystad kommun Huvudman: Ystad kommun Gruppen verksam: Antal församlingar: 23 st Därav påbörjade: 11 st

25 25 R ättaregården: DDSS- gruppens lokaler på övervåningen Ett prisbelönt industriminne med hela den genuina industrimiljön från 1850 – 1950 bevarad DDSS Olofström Rättaregården Pukaviksvägen Olofström Huvudman: Olofströms kommun Gruppen verksam: Antal församlingar: 2 st Därav påbörjade: 2 st

26 26 I Karlskrona arbetade ett antal personer utöver DDSS även med att registrera material från Karlskrona, Ronneby och Karlshamns sjömanshus. Detta arbete är länkat till vår hemsida. DDSS Karlskrona Huvudman: Karlskrona kommun Gruppen verksam: Antal församlingar: 17 st Därav påbörjade: 11 st

27 27 DDSS Kallinge Kockumsvägen Kallinge Huvudman: Ronneby kommun Gruppen verksam: Antal församlingar: 10 st Därav påbörjade: 10 st samt en del församlingar i angränsande kommuner. DDSS -huset, Kallinge D jupaforsklyftan, 1.5 m bred, 18 m djup

28 28 Dis/Disbyt Rötter / Svenska släktforskarsidor Genealogiska föreningen SCB - arkiv EmigrantinstitutetNAD – nationell databas Landsarkivet Lund Svar Örkeneds öknamnslista Sveriges Skeppslistor Vigselregister Halland Karlskrona Sjömansdatabas ddss.nu Gratis på internet Riksarkivet På DDSS hemsida hittar man även: Intressanta länkar på hemsidan:

29 29 Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS) Landsarkivet i Lund Box Lund Samordningsansvarig för de lokala projekten Gösta Gansmark Tel: 046 – E-post: Huvudansvarig för projektet Landsarkivarie Jan Dahlin Tel: 046 – Vill Du veta mer – kontakta oss Din ”ddss.nu” länk! Forskning i kyrkoböcker på internet - GRATIS

30 30 Detta bildspel är utfört av följande elever vid Datorteket i Karlskrona år 2002: Kjell Jansson Maarit Olsson Carina Eliasson Jasmina Nezirevic Annette Birkenborg Reviderad och uppdaterad 2007 av Landsarkivet i Lund. Uppslag av: Jan Torstensson Landsarkivet, Lund Källförteckning: Kartor och bilder: Kommunernas hemsidor på nätet. Det förekommer även fotografier tagna av eleverna själva, samt Helena Börnfors och Rolf Johansson, Lund. DDSS: med blickpunkt på dina rötter

31 31


Ladda ner ppt "1 Demografisk Databas Södra Sverige. 2 DDSS Södra Sverige Demografisk Databas Från Till."

Liknande presentationer


Google-annonser