Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.mxdata.no Telemator ® Klicka PageDown eller musklick 1 / 43 Mjukvara för dokumentation av kabelnätverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.mxdata.no Telemator ® Klicka PageDown eller musklick 1 / 43 Mjukvara för dokumentation av kabelnätverk."— Presentationens avskrift:

1 www.mxdata.no Telemator ® Klicka PageDown eller musklick 1 / 43 Mjukvara för dokumentation av kabelnätverk

2 www.mxdata.no Telemator Mjukvara för registrering och administration av :  Enledare, par- och patchpanel baserade nätverk  Koppar-, fiber- och transportnätverk  Små och stora inom- och utomhusnätverk  I båda projektering, installation och drift fasen 2

3 www.mxdata.no Telemator i alla faser 3 Telemator Ett gemensamt minne Drift Uthyrning Ekonomi Installatio n Projekterin g

4 www.mxdata.no Telemator i en organisation  Det är viktig att få till ett samspel i organisationen, i förhållande till arbetsuppgifter, registrerad information och kund.  Telemator er ett centralt kugghjul i detta Arbets uppgifter Organisation Telemator Kund Registrerad information

5 www.mxdata.no Telemator – det sammanbindande ledet Telemator Fiberkabel Kopparkabel Management system 1 Management system 2Management system 3 Telemator representerar ”referenspunkten” mot alla system, och utvecklar arbetsorder vad gäller förbindelser och programmering i dom olika systemen 5

6 www.mxdata.no Telemator omfattar fyra moduler Nätdiagrammodul Grundmodul Projektingsmodul ElektroPartner CAD Kanalisationmodul Kabelkarta GIS Ritnings- program Telemator Andra 6

7 www.mxdata.no Grundmodulen är oppbyggd av 5 huvudkartotek  Punkt kartotek  Utrustning kartotek  Kabel kartotek  Förbindelse kartotek  Kund kartotek 7

8 www.mxdata.no I Punkt kartoteket kan man registrera alla typer fasta punkter som: – Utrustningsrum, kommunikationsrum, noder och sajter – Brunnar (fiber och koppar) – Fiberskarvar – Kundanslutning – Fördelare (både inom- och utomhus) – Arbetsplatskontakter 8 Punkt kartotek

9 www.mxdata.no Punkt kartotek

10 www.mxdata.no Utrustning kartotek (1 av 2)  Registrera alla olika typer utrustning som:  Centralutrustning  Transportutrustning  Kund utrustning

11 www.mxdata.no Exempel på centralutrustning  Telefoncentral  Callingcentral  Minimaskiner  Server  Brandcentral  Alarmcentral 11

12 www.mxdata.no Exempel på kund utrustning  Kund svitsj  Telefonset  Callingset  Personlig dator  Telefax  Printer  Signalsändare 12

13 www.mxdata.no Exempel på transmissions utrustning – Multiplexare – Högre orden multiplexare – Submultiplexare – Modem – Bärande frekvens utrustning(CF) – Fibertermineringsutrustning – Radiolinjeutrustning – Digitala kryss kopplingar – Drop insert – HUB – Routingutrustning – Switchingutrustning – Satellit förbindelser – SDH net – PDH net – ATM net – Frame Relay net 13

14 www.mxdata.no Utrustning kartotek (2 av 2) Fyra nivåer andvänds för att registrera alla sorters utrustning: Nivå 4 – kopplingar med signal på utgångarna Nivå 3 – kretskortsutgångar Nivå 2 – kretskort Nivå 1 – generell information 14

15 www.mxdata.no Utrustning kartotek

16 www.mxdata.no Kabel kartotek I Kabelkartoteken kan du registrera olika typer av kablar: – Kopparkablar baserade på par – Kopparkablar baserade på enledare (coax) – Fiberkablar I Kabelkartoteken kan man terminera kabeländar i utrustning, fördelare, kontakter eller patch panel 16

17 www.mxdata.no Kabel kartotek

18 www.mxdata.no Förbindelse kartotek Alla förbindelser i nätet registreras i Förbindelse kartoteket. En förbindelse kan också kallas linje, samband, signalväg eller loop. Exempel på förbindelser:  Telefonförbindelse  Dataförbindelse  622 Mb SDH förbindelse  155 Mb ATM förbindelse 18

19 www.mxdata.no Förbindelse kartotek

20 www.mxdata.no Kund kartotek I Kund kartoteken registreras alla kunder med tillhörande förbindelser. En kund kan vara : – En anställd – En kund som hyr förbindelser – En tjänst inom din verksamhet, t.ex. ett kontroll- center 20

21 www.mxdata.no Kund kartotek

22 www.mxdata.no Ruting av förbindelser  Ett annat ord för ruting är kryssning  Du kan ruta en förbindelse på tre olika sätt: – Helautomatisk från en utrustning eller en fördelare till en annan utrustning eller fördelare – Helautomatisk i en kabel. Telemator letar upp det första lediga paret som är felfritt – Manuell ruting på valt par och kabel 22

23 www.mxdata.no Dom tre mest använda utskrifterna (1 av 2)  Installatören kan använda: – Ett ”Förbindelses kort” när en förbindelse skall kopplas, eller – Ett ”Grafisk förbindelse kort” används för att visa hur dom olika kopplingarna skall utföras i olika fördelare som förbindelsen går genom – Ett ”Kryss kort” när man ska kryssa många förbindelser i samma skåp – Ett ”Punkt kort” för att terminera många kablar i et skåp  Det är också andra utskriftsmöjligheter för olika ändamål. 23

24 www.mxdata.no Nätdiagram modulen  Skriver automatiskt en grafisk översikt av nätverket baserad på information registrerad i Grundmodulen och visar :  Utrustning  Fördelare  Kablar  Kabelskarvar – Valfri skrivning till printer eller plotterark 24

25 www.mxdata.noNättdiagram

26 Nätdiagram med skarv visning

27 www.mxdata.no Projektmodul (1 of 3)  Producerar dokumentation/produktionssupport och databas för drift av strukturerade nätverk för små och stora kontor byggnader på några få minuter – Detta är mycket arbetsbesparande, och kräver minimalt med kunnande om konstruktion och olika standarder för strukturerade kabelnät – Projektmodulen har i dag inbyggt standarden för OE Combinett, AT&T Systimax (tidligare kallad Universal nät) samt Statsbygg 27

28 www.mxdata.no Projektmodul (2 of 3) – Projektmodulen upprättar :  alla byggnadsfördelare (BD), våningsfördelare (FD) och arbetsplatskontakter med namn, riktig storlek, typ etc.  alla kablar med namn, typ etc. riktigt terminerade i båda ändarna  koppar- och fiberkabel till varje arbetsplatskontakt (telefon, calling och data)  Kabel och förbindelser till offentligt nät och möjlighet för att andvända gränssnittskåp  Ruting av förbindelser i kablar beroende på vald standard  Kan returnera kabel- och fördelarnamn tilbaks till en byggritning i CAD programmet ElectroPartner 28

29 www.mxdata.no

30 30 Våningsbeskrivning

31 www.mxdata.no Projektmodul (3 of 3)  Utskrifter : – Underlag för att producera märklappar och skyltar – Färdigkalkylerade nätverk – Beställingslista för material av olika typer – Anläggsunderlag för koppling av nätverket 31

32 www.mxdata.no Kanalisationsmodul – Registrering av schakter och liknande, som kan innehålla rör och rör i rör. – Kablar kan placeras direkt i schakt, rör eller rör i rör – Kanalisation i dom flesta digitala kabelkartor (GIS) kan kopplas mot Telemator – När du väljer en kanalisation på kartan kommer Telemator att visa kablar och rör i schakten. Förbindelser och kopplingar kan också lätt visas 32

33 www.mxdata.no Funktionalitet i sammanhang med fibernät – Varje fiber i kabeln kan visas – Svetsing av fiber i skarvar – Skarvschema med färger – Registrering av fiberbrunnar og skåp med kablar som är skarvade eller i slinga – När manuell ruting används, hittar Telemator alla fibrer som är sammanskarvade i samma strekning – Utskrifter som förenklar analyser av testrapporter 33

34 www.mxdata.no Funktionalitet i sammanhang med transportnät – Kund (access) och stamnät förbindelser – Tidsluckor och kanaler – Digitala kroskopplingar – Trådlösa förbindelser på radio [förbindelser] utrustning – Patching mellan utrustning och patchpaneler i sajter och annat – Både när- och fjärr- ändar visas i ett ”transmission- hopp” i samma skjärmbild – Möjligheter för att definera relationer mellan kund- (access-) och överordnat (stam-) sida i utrustning 34

35 www.mxdata.no Funktionalitet i sammanhang med patchpanel – Terminering av kontakter på pinne nivå – Visar kontakter med eller utan pinnar – Ruta (patcha) direkt på kontakter (inbyggd funktionalitet tilser att pinnar i den första kontakten, är kopplade med riktiga pinnar i den andra kontakten) 35

36 www.mxdata.no Arbetsbesparande funktioner – ”Ny kopia” funktionen genererar en eller flera lika element i en operation baserad på tidigare registreringar – Upprätta bibliotek som innehåller mallar för utrustning – Ruting av många förbindelser i en eller flera kablar i en operation – Terminering av flera kablar i en fördelare i en operation – Förändring av namn på många punkter, utrustning, kablar eller förbindelser i en operation 36

37 www.mxdata.no Databasen – Relationsdatabasen CodeBase – Microsoft Visual FoxPro (dBase) filformat (en av dom mest andvända) – Filformatet är inte tilfälligt valt, då det ger en god plattform med tanke på fleksibilitet – Alla som arbetar i nätet skal kunna använda samma dokumentasjon och verktyg. Detta kräver att det skal vara enkelt att t.ex ”ta med sig ett nätverk” ut i fält i form av en databas på bärbar dator (PC) utrustning. – Möjlighet att läsa data direkt från många olika dator (PC) verktyg – Kräver nästan ingen administration – Möjlighet för flerbrukare med olika brukarnivå, läs/läs+skriv 37

38 www.mxdata.no  Kurser hållas i kundernas lokaler  Öppna kurser hålls i Oslo eller Stockholm, och är annonserade på ww.mxdata.noww.mxdata.no – Baskurs (2 dagar) – Utrustning-/fiberkurs (2 dagar) 38 Kurs

39 www.mxdata.noKonsulting •”On the job training” för att lära hur Telemator andvänds i egna nätverk •Ger användarna en god start på ett tidigt stadie i registreringarbetet •Konvertering av data från andra typer data system •Support under registreringsarbete i nätverk med eller utan tidligare dokumentation 39

40 www.mxdata.no Kunder – Telebolag – Installationsfirmor – Oljeplattformar – Fabriker – Flygplatser – Järnvägar/nätverk – Vägadministration – Energilevrantörer – Sjukhus/Lasarett – Skoler – Militär läger/byggnader – Kontor byggnader – Några kända namn :  Sverige: Arjeplog kommun, ComDaTe, Citylink, Gotland Energi, Kalix kommun, Luleå Kommun, RegNet, Oskarshamn Energi, Song Networks, Ventelo  Norge: BKK bredbånd, Bravida, Bredbåndsfabrikken, Forsvaret, Luftfartsverket, Rikshospitalet, Song Networks, TeleDanmark, Telennor  Danmark: DSB, Luftfartsverket, Song Networks – Några kända byggningar :  Troll B, en av dom största flytande produktions systemer i värden  Europas mest moderna flygkontroll center i Røyken, Norge 40

41 www.mxdata.no Internät  Gå till www.mxdata.no/se och hitta mer detaljerad information om mjukvaran Telemator  och de olika program modulernawww.mxdata.no – Nyheterna i sista version av mjukvaran – Beställa software, underhållsavtal och kurser – Lasta ner en GRATIS testversion av Telemator med möjlighet att registrera upp till 15 kablar – Telemator är tillgänglig i tre olika språkversioner : Svensk, Engelsk och Norsk 41

42 www.mxdata.no Du har nu sett lite av möjligheterna i Telemator ® Tack for din uppmärksamhet! Har du frågor, tveka inte att kontakta oss! Telefon : +47 76 95 13 50 E-post: support@mxdata.no Internet : http://www.mxdata.no/se 42


Ladda ner ppt "Www.mxdata.no Telemator ® Klicka PageDown eller musklick 1 / 43 Mjukvara för dokumentation av kabelnätverk."

Liknande presentationer


Google-annonser