Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörskap - Ett verktyg för studenternas karriärmöjligheter? Åsa Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörskap - Ett verktyg för studenternas karriärmöjligheter? Åsa Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Entreprenörskap - Ett verktyg för studenternas karriärmöjligheter? Åsa Larsson

2 •Idéhusets syfte är att främja entreprenörskap hos studenter och visa på möjligheterna med egetföretagande. Detta som ett alternativ till de traditionella anställningsformerna.

3 Idéhusets verksamhet

4 •Lunchinformationer •Företagarkvällar •Konsultationer där vi bollar idéer med studenterna och lotsar dem rätt •Deltar i mässor och aktiviteter •Attitydundersökning

5 Attityden till eget företagande bland studenter vid LTU %KvinnaManTotalt Ja, själv2%6%4% Ja, tillsammans med andra2%3%2% Nej96%91%94% Totalt100% Driver du eget företag idag?

6 Attityden till eget företagande bland studenter vid LTU %KvinnaManTotalt Ja48%62%54% Nej12% Vet ej40%26%34% Totalt100% Vill du starta eget företag? Utbildning Vill starta eget Annat53% Arena innovativ teknik och företagande80% Civilingenjör53% Ekonom64% Hälsa, omsorg, vård och farmaci53% Lärare38% Media75% Musik51% Samhälls och systemvetenskap49% Tvärvetenskap50% Övrig teknisk utbildning52%

7 Attityden till eget företagande bland studenter vid LTU Har du någon företagsidé du skulle vilja förverkliga? %KvinnaManTotaltVill starta eget Ja54%61%57%75% Nej46%39%43%25% Totalt100%

8 UtbildningJaNejTotalt Annat55%45%100% Arena innovativ teknik och företagande40%60%100% Civilingenjör49%51%100% Ekonom61%39%100% Hälsa, omsorg, vård och farmaci59%41%100% Lärare57%43%100% Media82%18%100% Musik62%38%100% Samhälls och systemvetenskap51%49%100% Tvärvetenskap63%38%100% Övrig teknisk utbildning61%39%100% Totalt57%43%100% Attityden till eget företagande bland studenter vid LTU Har du någon företagsidé du skulle vilja förverkliga?

9 Attityden till eget företagande bland studenter vid LTU Kommer din idé från dina studier vid LTU? %KvinnaManTotalt Delvis41%51%46% Fullständigt4% Inte alls40%32%36% Till stor del13%12% Till övervägande del2% Totalt100%

10 Attityden till eget företagande bland studenter vid LTU UtbildningJaNej,Totalt Annat14%86%100% Arena innovativ teknik och företagande40%60%100% Civilingenjör5%94%100% Ekonom30%70%100% Hälsa, omsorg, vård och farmaci2%98%100% Lärare2%98%100% Media25%75%100% Musik15%85%100% Samhälls och systemvetenskap5%95%100% Tvärvetenskap13%88%100% Övrig teknisk utbildning2%98%100% Tycker du att du genom din utbildning uppfattat hur det är att driva företag?

11 Vilka utbildningsområden anser ni vara de viktigaste för en entreprenör?

12 Vilka utbildningsområden anser ni vara de minst viktiga för en entreprenör?

13 Attityden till eget företagande bland studenter vid LTU Vilken bild av företagande har LTU gett dig? %AnnatArena innovativ teknik och företagande Civil- ingenjör EkonomHälsa, omsorg, vård o farmaci LärareMediaMusikSamhälls o system- vetenskap Tvär- veten -skap Övrig teknisk utbildning Mycket positiv4%20%4%7%4%1%5%0%6%13%6% Positivt20%80%38%54%20%18%46%33%26%25%37% Negativ2%0%1%6%0%1% 2%4%0%2% Mycket negativ0% 1%0% Vet ej/ingen åsikt72%0%56%33%76%79%48%65%64%63%56% Totalt 100%

14 Attityden till eget företagande bland studenter vid LTU Hur är din bild av eget företagande? %KvinnaMan Mycket positiv18%23% Positiv61%60% Negativ5%4% Mycket negativ0%1% Vet ej/ingen åsikt/neutral15%13% Totalt100%

15 %KvinnaManTotalt Egenföretagare arbetar för mycket18%17% För mycket ensamarbete7% För stort risktagande22% Ogynnsamma regler och skattesystem9%11%10% Stor osäkerhet25% Tjänar för lite pengar18% Vill inte avvika från mängden0%1%0% Totalt100% De främsta nackdelarna med eget företag

16 %KvinnaManTotalt Flexibelt arbete15% För att undvika arbetslöshet5%4%5% Förverkliga mina ideer25%21%23% Min ide behövs på marknaden9%7%8% Självständigt arbete18%17% Stor utmaning20%18%19% Tjäna pengar9%18%13% Totalt100% De främsta fördelarna med eget företag

17 %Total Annat1% Information om hur man driver ett företag24% Information om starta eget företag23% Mer information om de olika finansieringsalternativen17% Mer inspiration från lyckade entreprenörer19% Mer personlig rådgivning/konsultation17% Total100% Vad tycker du man kan göra för att gynna eget företagande på LTU?

18 UtbildningJaNejTotalt Annat53%47%100% Arena innovativ teknik och företagande60%40%100% Civilingenjör52%48%100% Ekonom66%34%100% Hälsa, omsorg, vård och farmaci46%54%100% Lärare33%67%100% Media74%26%100% Musik45%55%100% Samhälls och systemvetenskap58%42%100% Tvärvetenskap63%38%100% Övrig teknisk utbildning69%31%100% Totalt54%46%100% Skulle du vara intresserad av entreprenörstrainee som en påbyggnadsutbildning på 6-12 mån?

19 Hur skulle traineeutbildningen fördelas? Attityden till eget företagande bland studenter vid LTU Teori Praktik

20 Vad ser vi på Idéhuset ser för behov: •Praktik •Kreativitets/entreprenörskapskurs inriktad mot en bransch •Tycker LTU är på rätt väg, entreprenörstrainee, ett entreprenöriellt lärande, LTU Innovation, AITF mm

21 Sammanfattningsvis •Intresset finns bland studenter även om kunskapen inte är så bra •Uppmuntra entreprenörskap, även i traditionella yrken •Entreprenörskap i utbildningen skapar mervärde och självkänsla

22 Hela rapporten finns att ladda ner på www.idéhuset.lu


Ladda ner ppt "Entreprenörskap - Ett verktyg för studenternas karriärmöjligheter? Åsa Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser