Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Denna bok innehåller recitation och meditation på den Store Barmhärtige, ”Till gagn för alla varelser så många som himlen är stor” Korta Chenresig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Denna bok innehåller recitation och meditation på den Store Barmhärtige, ”Till gagn för alla varelser så många som himlen är stor” Korta Chenresig."— Presentationens avskrift:

1

2 Denna bok innehåller recitation och meditation på den Store Barmhärtige, ”Till gagn för alla varelser så många som himlen är stor” Korta Chenresig

3 Recitation av Chenresig meditationen. Först tillflykt och utvecklande av Bodhicitta.

4 SANGJE TJÖ DANG TSOG KJI TJOG NAM LA Till Buddha, Läran och skaran av alla de Upphöjda… 1… 2… 3

5 DJANG TJUB BAR DU DAG NI KJAB SU TJI …tar jag min tillflykt tills jag nått upplysningen. 1… 2… 3

6 DAG GI DJIN SOG GJI PAI SÖNAM KJI Genom förtjänsten av att utöva givmildhet, rätt uppförande, tålamod, flit, koncentration och visdom (6 paramitas) 1… 2… 3

7 DRO LA PEN TJIR SANGJE DRUB PAR SHOG må vi nå Buddha tillståndet till gagn för alla varelser. 1… 2… 3

8 SANGJE TJÖ DANG TSOG KJI TJOG NAM LA Till Buddha, Läran och skaran av alla de Upphöjda… 1… 2… 3

9 DJANG TJUB BAR DU DAG NI KJAB SU TJI …tar jag min tillflykt tills jag nått upplysningen. 1… 2… 3

10 DAG GI DJIN SOG GJI PAI SÖNAM KJI Genom förtjänsten av att utöva givmildhet, rätt uppförande, tålamod, flit, koncentration och visdom (6 paramitas) 1… 2… 3

11 DRO LA PEN TJIR SANGJE DRUB PAR SHOG må vi nå Buddha tillståndet till gagn för alla varelser. 1… 2… 3

12 SANGJE TJÖ DANG TSOG KJI TJOG NAM LA Till Buddha, Läran och skaran av alla de Upphöjda… 1… 2… 3

13 DJANG TJUB BAR DU DAG NI KJAB SU TJI …tar jag min tillflykt tills jag nått upplysningen. 1… 2… 3

14 DAG GI DJIN SOG GJI PAI SÖNAM KJI Genom förtjänsten av att utöva givmildhet, rätt uppförande, tålamod, flit, koncentration och visdom (6 paramitas) 1… 2… 3

15 DRO LA PEN TJIR SANGJE DRUB PAR SHOG må vi nå Buddha tillståndet till gagn för alla varelser. 1… 2… 3

16 DAG SOG KA KJAB SEMTJEN GJI DAG SOG KA KJAB SEMTJEN GJI Jag och alla varelser så många som rymden är stor…

17 TJI TSUG PE KAR DAWAI TENG …har ovanpå huvudet en vit lotus, och över den en månskiva…

18 HRI LE PAG TJOG TJENRESIG på vilken står Hri, som förvandlas till Tjenresig.

19 KAR SAL ÖSER NGA DEN TRO Vit, klar, utstrålande ljus i de fem färgerna…

20 DSE DSUM TUG DJEI TJEN GJI SIG …och vackert leende, ser han på oss med djup medkänsla.

21 TJAG SHII DANGPO TAL DJAR DSE Han har fyra händer, två med handflatorna samman i bön,

22 OG NJI SHE TRENG PE KAR NAM två som håller ett kristallradband och en vit lotus

23 DAR DANG RINTJEN GJEN GJI TRE Siden och juveler smyckar Hans gestalt,

24 RIDAG PAGPE TÖ JOG SOL ett antilopskinn täcker Hans vänstra skuldra

25 ÖPAGME PE U GJEN TJEN Öpagme (Amithabha) kröner Hans huvud

26 SHAB NJI DORDJEI KJILTRUNG SHUG Han sitter i dordjeställning.

27 DRI ME DAWAR GJAB TENPA En fläckfri måne stöder Hans rygg

28 KJAB NE KUN DU NGO WOR GJUR Han är hela tillflyktens essens.

29 Jag och alla varelser ber med samstämmig röst till Tjenresig och säger:

30 DJO WO KJÖN GJI MA GÖ KU DOG KAR O Du ädle, helt utan fel, med vit gestalt… 1… 2… 3

31 DSOG SANGJE KJI U LA GJEN den fulländade Buddha kröner Ditt huvud. 1… 2… 3

32 TUG DJEJ TJEN GJI DROLA SIG Med djup medkänsla ser Du på alla levande. 1… 2… 3

33 TJENRESIG, LA TSAG TJALO För Dig, Tjenresig, bugar jag mig. 1… 2… 3

34 DJO WO KJÖN GJI MA GÖ KU DOG KAR O Du ädle, helt utan fel, med vit gestalt… 1… 2… 3

35 DSOG SANGJE KJI U LA GJEN den fulländade Buddha kröner Ditt huvud. 1… 2… 3

36 TUG DJEJ TJEN GJI DROLA SIG Med djup medkänsla ser Du på alla levande. 1… 2… 3

37 TJENRESIG, LA TSAG TJALO För Dig, Tjenresig, bugar jag mig. 1… 2… 3

38 DJO WO KJÖN GJI MA GÖ KU DOG KAR O Du ädle, helt utan fel, med vit gestalt… 1… 2… 3

39 DSOG SANGJE KJI U LA GJEN den fulländade Buddha kröner Ditt huvud. 1… 2… 3

40 TUG DJEJ TJEN GJI DROLA SIG Med djup medkänsla ser Du på alla levande. 1… 2… 3

41 TJENRESIG, LA TSAG TJALO För Dig, Tjenresig, bugar jag mig. 1… 2… 3

42 DE TAR TSE TJIG SOL TAB PE När man bett så, strålar ljus i de fem färgerna från Tjenresig…

43 PAG PAI KU LE ÖSER TRO och renar oss från all vår orena karma…

44 NADAG LE NANG TRUL SHE DJANG … alla skenbilder och illusioner.

45 TJI NÖ DEWATJEN GJI SHING Den yttre världen blir Dewatjens Rena Land…

46 NANG TJU KJE DROI LU NGAG SEM … alla varelsers kropp, tal och sinne blir till Tjenresigs Kropp, Tal och Sinne

47 TJENRESIG WANG KU SUNG TUG Allt vi kan se, höra och uppfatta med vårt sinne…

48 NANG DRAG RIG TONG DJERME GJUR … blir oskiljaktigt från Tomheten.

49 Meditera så medan mantran läses

50 OM MANI PEME HUNG Uttala detta så många gånger du kan. Låt sinnet vila i sitt eget väsens djup utan att skilja på subjekt, objekt och handling…

51 OM MANI PEME HUNG OM Renar oss från högmod OM MANI PEME HUNG MA Renar oss från avund NI Renar oss från begär PE Renar oss från okunnighet ME Renar oss från fastklängande HUNG Renar oss från hat OM MANI PEME HUNG

52

53 OM Renar oss från högmod OM MANI PEME HUNG MA Renar oss från avund NI Renar oss från begär PE Renar oss från okunnighet ME Renar oss från fastklängande HUNG Renar oss från hat OM MANI PEME HUNG

54

55 DAG SHAG LU NANG PAG PAI KU Min och alla andras kroppar …

56 DRA DRAG JI GE DRUG PAI DJANG …uppenbarar sig i form av den Ädles Gestalt.

57 DREN TOG JESHE TJENPOI LONG Allt ljud är hans Mantra, all tankeverksamhet är den Stora Visdom.

58 GEWA DI JI NJUR DU DAG Genom förtjänsten av detta…

59 TJENRESIG WANG DRUB GJUR NE … efter att snabbt ha förverkligat den mäktige Tjenresig,

60 DROWA TJIG KJANG MALU PA DE JI SA LA GÖ PAR SHOG må jag föra alla varelser utan undantag till detta tillstånd.

61


Ladda ner ppt "Denna bok innehåller recitation och meditation på den Store Barmhärtige, ”Till gagn för alla varelser så många som himlen är stor” Korta Chenresig."

Liknande presentationer


Google-annonser