Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPK, nya BTP och marknadsvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPK, nya BTP och marknadsvärdering"— Presentationens avskrift:

1 SPK, nya BTP och marknadsvärdering
Terminsstart Pensioner Peter Hansson

2 SPK är pensionskassan för Swedbank, alla Sparbanker och närstående
176 juridiska arbetsgivare Swedbank störst i volym Sparbankerna flest försäkrade 22 Mdr under förvaltning Låga driftskostnader Snitt 0, § 7, § 8 och samordningen upphör men det blir övergångsregler för § 8 och samordning, titta på detta framåt Nytt bildandet av en BTP nämnden – uppgift är tolkning av avtal och villkor, rådgivare till försäkringsbolag och förvaltare av BTP –planen. Börja med införandet och grunderna för den trygga delen ska utformas. Följa förvaltning och placering av trygga delen – målbild – marknadens bästa premiepensionssystem Ta fram information om planens innehåll till arbetsgivare, förtroendevalda och enskilda medarbetare

3 Bra och stabil avkastning över tiden Skulden kraftigt volatil

4 Ny bank pensionsplan med start 2013-02-01
BTP 1 – Premiebestämd Nyanställda fr o m BTP 2 - Förmånsbestämd § 7, § 8 och samordning upphör övergångsregler för § 8 och samordning Arbetsgivare kan välja BTP-nämnden har arbete kvar § 7, § 8 och samordningen upphör men det blir övergångsregler för § 8 och samordning, titta på detta framåt Nytt bildandet av en BTP nämnden – uppgift är tolkning av avtal och villkor, rådgivare till försäkringsbolag och förvaltare av BTP –planen. Börja med införandet och grunderna för den trygga delen ska utformas. Följa förvaltning och placering av trygga delen – målbild – marknadens bästa premiepensionssystem Ta fram information om planens innehåll till arbetsgivare, förtroendevalda och enskilda medarbetare

5 Anställdas val i nya BTP 1
Ej valbart - 2,5 %* i Trygg del Förvaltare ska upphandlas Ingen garantiprodukt Livslång utbetalning Med eller utan återbetalningsskydd Flytträtt Aktivt val - 2,0 %* / 30 % av lön Enligt placeringsalternativ – förvaltare ska upphandlas Flexibel utbetalning enligt IL All årlig kontant utbetald bruttolön Avtalad lön vid sjukfrånvaro, föräldraledighet, samt löneväxling Rörliga ersättningar intjänade under max ett år * av lön upp till 7,5 ibb

6 SPKs nuvarande funderingar
BTP1 Produkt för Trygg del baserad på nuvarande effektiva förvaltning BTP2 Inga nya försäkrade Stocken kvar lång tid Valadministration Vad gör uppdragsgivarna? Egen regi? Upphandling? Pensionsmedförande lön -

7 Marknadsvärdering av pensionsskuld
Skilj på utmaningarna Pensionskalkyl Marknadsvärdering av pensionsskuld Kalkylräntan ska givetvis vara möjlig att åstadkomma i marknaden under kalkyltiden Det går inte att ha kalkylränta på 5% och leverera 3% Går kalkylen ihop är pensionärerna säkra Långsiktig förvaltning dvs inte tvingas sälja pga rådande marknadssituation Att ha ett värde på pensionsskulden är självklart. Likaså någon typ av buffert. Ett marknadsvärde är något annat än de modellvärden som nu åsätts via regelverket Regelverket skapar konstgjorda problem och påverkar marknaderna

8 Regelverken skapar konstgjorda solvensproblem som i slutänden drabbar individen
Konstgjord volatilitet skapas av sättet att marknadsvärdera pensionsskulder 30års räntan extrem betydelse - korträntan ointressant Ingen handlingsbar volym i SEK längre än 10 år. Skulden kräver > 20 år Vid köp av 30årig sänks räntan ännu mer Konstgjort lägre räntor = Dödsspiral (tillfälligt hanterat) Inget pensionsinstitut vill hamna i trafikljusrött eller solvensproblem Det finns ingen kalkylmässig botten på långräntan Bolagen måste köpa skydd eller dumpa aktietillgångar för att klara ytterligare räntenedgångar. Inte bara aktuell nivå. Konstgjorda problem med solvens hos pensionsinstitut Konstgjort lägre räntor ger solvensstress som annars inte skulle finnas Politiska utspel och ”safe haven” flöden är förödande för blivande pensionärer 2011 steg pensionsskulden med 48% trots oförändrad kundstock Avkastningen steg med 8% Enstaka dagar kan det ske miljardökningar av pensionsskulden pga politiska utspel Nya bankplanen kan inte innehålla garantier, annars för dyrt Individen tvingas ta risken. Var är konsumetskyddet?

9 Vad går att göra Tillsätt en arbetsgrupp
Vad är totalkonsekvenserna av att marknadsvärdera lång pensionsskuld i en illikvid marknad? Är det rimligt att marknadsvärdera långa pensionsskulder på samma korta sätt som tradingportföljer? Hur skapa kundskydd/stabilitetssydd utan att skapa konstgjorda solvensproblem? Snabbfix Ge möjlighet att använda sk. macrokurva 10+10år+UFR 4,2%. Omedelbart om instituten så önskar. Ger tröghet och högre räntenivå i marknadsvärdering. Både försäkringsbolag och pensionskassor! Delsnabbfix (tillfälligt genomfört) Inför en räntebotten på långräntan Att i ett extemränteläge veta att det finns en botten minskar risken för onödiga kortsiktiga köp av derivatskydd eller dumpning av aktier

10 Ur VD-kommentaren i årsredovisning 2011
Andra halvåret 2011 var dock tufft. Inte på tillgångssidan som de flesta tror är problemet – SPKs tillgångar växte med 8,3% 2011! Vi har klarat både denna och förra finanskrisen bra. Problemet är sättet att marknadsvärdera pensionsskulder i en miljö när det går bättre för Sverige än för resten av Europa. När risker ökar stiger normalt räntan, så var det i krisländerna. Då valde investerare att i stället placera i det relativt sett säkrare Sverige som då fick lägre räntor. De mycket långa räntorna (30-åring) som påverkar SPK mest gick ner med 1,83 % vilket medförde att vår pensionsskuld under 2011 ökade med 48%. Tjänstepensioner är resultatet av en långsiktig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. När man tecknar en försäkring i ett kollektiv sprids risken över många personer och över lång tid. På så sätt bli det effektivare för alla. Detta sätts nu allt mer ur spel genom olika myndighetsregleringar, som tvingar in oss i ett kortsiktigt beteende. Visst ska vi ha tillgångar som motsvarar värdet av våra åtaganden. Självklart! Men vad är det riktiga marknadsvärdet. I SPKs fall har vi ett åtagande som sträcker sig över hundra år. Marknadsvärdet på detta, beräknat enligt lagar och regler, varierade enstaka dagar under hösten med en miljard upp eller ner bland annat beroende på olika politiska uttalanden. För långa pensionsåtaganden är det inte rimligt att man ska marknadsvärdera åtagandet på samma sätt som en kortsiktig tradingportfölj. Det måste vara trögare mekanismer. Men här är regelmakarna alldeles för teoretiska. Regelverket gör att det blir för dyrt och ineffektivt att använda sig av garanterade pensionsplaner vilket med stor sannolikhet kommer att få konsekvenser i den kommande Bankpensionsplanen. Kostnaderna kommer kraftigt att öka de närmaste åren. Kraven från myndigheter både i Sverige och på europeisk nivå kommer att öka kraftigt. I en utredning från EIOPA(den nya europeiska finansinspektionen) beskrivs nuvarande rapporteringskrav i olika länder inom unionen, Sverige är ett av de mer humana. Ambitionen från EU är att pensionsinstitut ska rapportera på ett enhetligt sätt i hela EU ner på excelcells nivå. Nya systemkrav och utökad bemanning kommer att ställa krav på hela branschen de närmaste åren.

11 Fortsatt låga driftskostnader Driftskostnad i % exklusive kapitalförvaltning


Ladda ner ppt "SPK, nya BTP och marknadsvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser