Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges största energisparexperiment 2014-02-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges största energisparexperiment 2014-02-04."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges största energisparexperiment 2014-02-04

2 Varför ett experiment?  E.ON är ett energiföretag som verkligen bryr sig. Vi vill dela med oss av vår expertis inom området för energieffektiviseringar och hjälpa kunder att få kontroll över sin elanvändning.  Vi vill förändra kundernas beteende genom att vara möjliggörare och " hjälpa kunderna hjälpa sig själva " - vi tror på handling och det är viktigt att energi används till det som är viktigt.  Tillsammans med kunderna, skapa en känsla av att vara med och bidra till det hållbara samhället och vår energiomställning.  Att involvera och engagera våra kunder med hjälp av nya och olika digitala plattformar för dialog och samverkan. 2

3 3 Sveriges största energisparexperiment  Under ett år hjälpte 10 000 hushåll E.ON att svara på frågan "hur mycket el kan vi spara genom att kunna se vår förbrukning och genom att se förbrukningen, kan den hjälpa dig att ändra dina vanor?"  Som ett stöd i detta, kunde kunderna låna produkten 100koll.  Vi utvecklade en interaktiv webbplats som visade den energibesparing på timbasis som gjordes av de 10 000 kunderna och vilken möjliggjorde ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Allt integrerat med sociala medier och en aktiv grupp på Facebook.

4 Integrerad kommunikation  Under året gav vi deltagarna i experimentet fem utmaningar - grunden för vår kommunikation och goda skäl att fortsätta dialogen.  Deltagarna tyckte det var roligt att dela med sig av sina upptäckter, resultat, nyfunna kunskap och tips.  Reklamfilmerna på TV med energispartips från svenska folket har haft stor spridning och fick positiv uppmärksamhet i sociala medier.  Över hundra energispartips från svenska folket illustrerades också i tecknade serier. Serierna användes i annonser, böcker, utomhusreklam, digitalt och i bloggar. 4

5 Integrerad kommunikation  Facebook-gruppen "100koll" stödde interaktionen och genererade totalt 9 263 ”likes” eller gillanden. (når 500 000 vänner dagligen).  Bloggare tävlade om att få sina energispartips illustrerade som serier.  Individuella berättelser från deltagare skapade en positiv inverkan på regional media och ett stort PR-värde.  Våra PR-aktiviteter hade också en positiv inverkan på våra Public Affairs. Vår svenska energiminister Anna- Karin Hatt citerade oss i en debatt i riksdagshuset. 5

6 Resultat Beteende  Alla energispartips från deltagarna som vi sprider vidare, och därmed till den breda allmänheten, gör vi med en förhoppning om att energieffektivisering ska bli enklare och roligare att diskutera.  En majoritet (52%) av deltagarna gjorde en besparing med i genomsnitt 8,14%.  22% av deltagarna nådde de mål de satte upp vid starten ett år tidigare och deras energibesparing var i genomsnitt 14,88%. Prisvärde  Deltagarna har kunnat se och förstå sin konsumtion, vilket skapade en känsla av förståelse och kontroll över vad man betalar för.  Under året kunde deltagarna följa sin förbrukning och kunde även göra både små och stora förändringar. Exempel; - Ändrade uppvärmningssystem från olja till värmepump. - Hittade en ytterligare värmepump i krypgrund som kopplades bort. - Stängde av elektriska apparater som stod i standby - förändrade familjens energibeteende. - Ersatte vitvaror. 6

7 Resultat NPS  Samspelet inom experimentet har en positiv effekt på deltagarna och deras uppfattning om E.ON.  I jämförelse med andra energileverantörer i hela Europa är experimentets NPS-värde på samma nivå som de bästa. Engagerande samverkan  All kommunikation har varit delbar och integrerad och vi har nått ut med budskapet att alla på ett enkelt och hållbart sätt kan spara energi.  Via Facebook hade vi ett samspel och en bra dialog mellan våra deltagare. De hjälpte varandra med tekniska problem, diskuterade och delade sina bästa energispartips. Andra effekter  Experimentet har haft inflytande på E.ONs privatkunder som är allt mer nöjda. Det framgår av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) -resultaten från undersökningen år 2012 om hur nöjda energiindustrins kunder är.  Experimentet ligger i linje med strategin "Renare och bättre” och har lett till ett nytt sätt att arbeta med produktutveckling tillsammans med våra kunder. 7

8 Deltagarnas utmaningar i experimentet var grunden för vår kommunikation  ”Saldot" - vilken effekt har energiförbrukningen på din personliga ekonomi?  "Grannfejden" - sparar du mer el genom att konkurrera med andra?  ”Moroten" - ökar besparingar på el om energispartips presenteras mer underhållande? Tävlingar om bästa energispartips.  ”Generalen" - sparas det mer el om du får påminnelser om detta?  "Bongo" - kan känslor få oss att spara mer el? Vi försöker involvera barnen i familjens energiförbrukning  "Resultat" - grunden för kampanjen och PR 8

9 5 kampanjsteg: 1 februari 2012 – 31 januari 2013 1. Ekonomi App som visar dina besparingar i rena pengar 2. Utmaning Välj din motstånd- are och starta grannfejden 3. Belöning De bästa idéerna har chans att vinna t.ex. en elektrisk cykel 4. Påminnelse App som ger dig feedback på hur det går 5. Empati "Tamaguchi-app" som blir glad eller ledsen beroende på dina resultat The General The neighbour fight The carrot Your balance -She’s cute, funny, nice… She’s perfect -Sure, but does she turn out the light when she’s leaving a room, never has anything in standby mode, never use the dryer and always runs a full washing machine!? A bit dirty children is OK, isn’t it? -Mother, smell this old sock -Ahh, you are so good at saving electricity 3. Belöning Skicka din idé och vi publicerar den som tecknad serie Bongo the bear

10 Över hundra energispartips från svenska folket illustrerade som serier. 10 - Will we save energy buying a new TV? - Absolutely! Especially if it’s a 3D-TV Leave the oven open after using it - Where does all that energy go? - Having things in standby mode consumes a lot of energy so get a power strip with an on off- switch. - Hi! I’m Gustav and I don’t turn off the lights when I leave a room. - Ah, now I understand why I’m constantly freezing! Receipt: Fake thermometer Take the opportunity to charge the iPad and your mobile while you’re driving - Drive a few miles more so I can charge the screwdriver and lawn trimmer as well - Darling, I’m having a shower with our neighbour to save electricity - Just think about how much electricity we’ll save when I’m not cooking or washing Send your wife on a holiday trip

11 Sex reklamfilmer med energispartips på TV  TV-reklamen nådde 3,7 miljoner tittare i målgruppen (allmänhet 15 -74 år).  90% av målgruppen såg TV-reklamen en gång och 77% åtminstone tre gånger.  TV-reklamen har blivit vida spridd och fått ett positivt gensvar i sociala media.  Reklamen “Duschen" och “Sängen" sågs som humoristiska och roliga och värderades postivt. 11

12 Facebook stödjer interaktionen 9 263 gillanden  når 500 000 vänner dagligen 12

13 Bloggare tävlade om att få sina energispartips illustrerade som serier 13

14 PR – resultat och effekter  De enskilda berättelserna skapar stor och positiv inverkan på regionala medier och skapar därmed ett stort PR-värde  Deltagarna fungerade också som värdefulla talesmän i olika intervjuer.  En nationell enkät beställd av E.ON om det svenska hushållets energiförbrukning gav bra mediegenomslag.  Höga resultat på mediepåverkan efter halva tiden med ett intryckspoäng på 51% i juli, jämfört med den totala poängen för E.ON Nordic med 14% för samma månad. 14

15 Samspelet inom experimentet har en positiv effekt på deltagarna och deras uppfattning om E.ON. I jämförelse med andra energileverantörer i hela Europa är experimentets NPS-värde på samma nivå som de bästa.

16 Ett vetenskapligt perspektiv tillsammans med Lunds Universitet  Fyra studenter under ledning av professor Jurek Pyrko vid Institutionen för Energivetenskaper på Lunds Tekniska högskola, genomförde vetenskapliga studier av energisparexperimentet, kommunikations- och energibesparingsresultat.  Genom den vetenskapliga studien har det gjorts kvantitativa analyser av data och mätningar och kvalitativa analyser av hushållens beteenden och erfarenheter via enkäter och intervjuer.  Underlag för en trovärdig extern dialog. 16


Ladda ner ppt "Sveriges största energisparexperiment 2014-02-04."

Liknande presentationer


Google-annonser