Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION. Dagens upplägg DIK:s medlemsgrupper Om kompetens och att tänka brett Yrken/arbetsområden bland våra medlemmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION. Dagens upplägg DIK:s medlemsgrupper Om kompetens och att tänka brett Yrken/arbetsområden bland våra medlemmar."— Presentationens avskrift:

1 AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION

2 Dagens upplägg DIK:s medlemsgrupper Om kompetens och att tänka brett Yrken/arbetsområden bland våra medlemmar Arbetslöshetsstatistik Tips och avrundning

3 DIK:s kompetens- och intresseområden Studenter och yrkesverksamma

4 Vad är det som gör att någon får ett jobb?

5 Humanister vs ingenjörer HumanisterIngenjörer Kvalitativa målMätbara mål Är sitt ämne, sitt jobbGör sitt jobb Problematiserande, långrandigaSnabba, går mot facit Frihet, ansvar och egen tidGemenskap, strukturerad tid Individuell problemformuleringIndividuell problemlösning Bildning först, jobb i andra handGivna arbetsplatser Känslan av rätt personligt val, menKänslan av rätt samhälleligt fel samhälleligtval, men tråkigt just nu Från: Mixa för att maxa, en etnografisk studie av kompetensblandning gjord av DIK och Sveriges ingenjörer

6 Vad kan en humanist?

7 Är det nåt annat än TP man blir bra på? Logiskt tänkande, argumentation, analysera, kritiskt tänkande, att läsa stora textmassor, skriva på svenska, skriva på engelska, presentationer i text, problemsökande, problemlösande, kulturella företeelser, metod och teori, skriva grundliga rapporter, kreativitet, förmåga att dra tillförlitliga slutsatser, använda olika perspektiv, att lyssna, läsa avancerade texter på svenska och engelska, självdisciplin, muntliga presentationer, objektivitet, att tänka självständigt, att planera och organisera, att uppmärksamma detaljer, att jämföra data och källor, att identifiera förhållanden och mönster, att sätta upp mål, att ifrågasätta, initiativtagande, ledarskap och att arbeta i grupp, resultatinriktat, lätt för att anpassa sig, stresstålighet, att vara uppdaterad, mm… Förmågan att identifiera och lösa problem, att arbeta med information och att hantera många olika data, göra riskbedömningar och att dra slutsatser.

8 Kultur Kulturmiljö Byggnadsantikvarie Arkeolog Antikvarie Konservator Museum Intendent Museipedagog Curator Intendent Kulturproduktion Kulturförmedlare/ kulturadministratör Kulturstrateg Kulturproducent Hemslöjdskonsulent Konsulent Multimediaproducent Kulturdirektör

9 Informationshantering Arkiv Arkivarie It-arkivarie Document manager Dokumentingenjör Bibliotek Bibliotekarie Skol- Folk- Forsknings- Läns- Informatik Informatiker Informationsspecialist Informationsarkitekt

10 Kommunikation PR Pr-konsult Marknadsföring Art director Copywriter Projektledare Kommunikatör Marknadsförare Redaktion Grafisk formgivare Redaktör Redigerare Journalist

11 Kommunikation forts Organisationskommunikation Informatör Pressekreterare Informationsstrateg Språk Tolk Teckenspråkstolk Översättare Logoped Retorikkonsult Datalingvist

12 Arbetslöshet Ersättningstagare och programdeltagare fördelat per utbildningsinriktning

13 Egenföretagande och entreprenörstänk allt vanligare Karriärval utifrån intresse är tufft, men fullt möjligt och lönar sig ofta i längden Nästan ingen karriärbana är spikrak eller alltid direkt kopplad till enbart utbildningen

14 Tips till den som är osäker Gör en tankekarta Hitta dina drivkrafter – vad är viktigt för dig? Boka in en baklängesintervju Håll koll på branschen och ev. drömjobb Stressa inte fram ett utbildningsval – ingen nackdel att jobba och börja plugga något år efter studenten

15 Hur fungerar det då? Det tar cirka 1.5 år för en akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. (Saco) Jobb förmedlas idag främst via kontakter. DIK har över 800 yrkestitlar i sitt medlemsregister, spridda över hela arbetsmarknaden. All statistik bygger på de som har tagit ut sin examen. Det är viktigt att studenten fullföljer sin utbildning! Allt pekar på att fler kontakter med yrkeslivet under sin utbildning ökar möjligheterna till att få jobb.

16 Stina Hamberg Utredare stina.hamberg@dik.se 08-4662441 / 0733-662441 Monica Johansson Studenthandläggare monica.johansson@dik.se 08-466 24 90 / 0733-662490 www.dik.se Följ oss på facebook: DIKsnack och twitter: @DIKkarriar


Ladda ner ppt "AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION. Dagens upplägg DIK:s medlemsgrupper Om kompetens och att tänka brett Yrken/arbetsområden bland våra medlemmar."

Liknande presentationer


Google-annonser