Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION"— Presentationens avskrift:

1 AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION

2 Dagens upplägg DIK:s medlemsgrupper Om kompetens och att tänka brett
Yrken/arbetsområden bland våra medlemmar Arbetslöshetsstatistik Tips och avrundning

3 DIK:s kompetens- och intresseområden
Studenter och yrkesverksamma Kultur Informations hantering Kommunikation Bibliotek och dokumentation: gemensamt är informationshantering. Bib-utb utvecklats

4 Vad är det som gör att någon
får ett jobb?

5 Humanister vs ingenjörer
Humanister Ingenjörer Kvalitativa mål Mätbara mål Är sitt ämne, sitt jobb Gör sitt jobb Problematiserande, långrandiga Snabba, går mot facit Frihet, ansvar och egen tid Gemenskap, strukturerad tid Individuell problemformulering Individuell problemlösning Bildning först, jobb i andra hand Givna arbetsplatser Känslan av rätt personligt val, men Känslan av rätt samhälleligt fel samhälleligt val, men tråkigt just nu Från: Mixa för att maxa, en etnografisk studie av kompetensblandning gjord av DIK och Sveriges ingenjörer Diskutera!

6 Vad kan en humanist?

7 Är det nåt annat än TP man blir bra på?
Logiskt tänkande, argumentation, analysera, kritiskt tänkande, att läsa stora textmassor, skriva på svenska, skriva på engelska, presentationer i text, problemsökande, problemlösande, kulturella företeelser, metod och teori, skriva grundliga rapporter, kreativitet, förmåga att dra tillförlitliga slutsatser, använda olika perspektiv, att lyssna, läsa avancerade texter på svenska och engelska, självdisciplin, muntliga presentationer, objektivitet, att tänka självständigt, att planera och organisera, att uppmärksamma detaljer, att jämföra data och källor, att identifiera förhållanden och mönster, att sätta upp mål, att ifrågasätta, initiativtagande, ledarskap och att arbeta i grupp, resultatinriktat, lätt för att anpassa sig, stresstålighet, att vara uppdaterad, mm… Förmågan att identifiera och lösa problem, att arbeta med information och att hantera många olika data, göra riskbedömningar och att dra slutsatser.

8 Kultur Kulturmiljö Museum Kulturproduktion Byggnadsantikvarie
Intendent Kulturförmedlare/ kulturadministratör Arkeolog Museipedagog Kulturstrateg Antikvarie Curator Kulturproducent Konservator Hemslöjdskonsulent Konsulent Multimediaproducent Kulturdirektör

9 Informationshantering
Arkiv Bibliotek Informatik Arkivarie Bibliotekarie Informatiker It-arkivarie Skol- Informationsspecialist Document manager Folk- Informationsarkitekt Dokumentingenjör Forsknings- Läns-

10 Kommunikation PR Marknadsföring Redaktion Pr-konsult Art director
Grafisk formgivare Copywriter Redaktör Projektledare Redigerare Kommunikatör Journalist Marknadsförare

11 Kommunikation forts Organisationskommunikation Språk Informatör Tolk
Pressekreterare Teckenspråkstolk Informationsstrateg Översättare Logoped Retorikkonsult Datalingvist Rehabilitering, strokeenheter, mottagningar Habilitering Skolor: läs- och skrivsvårigheter, språkstörningar Stor del inom offentlig sektor Växande privat sektor Vårdvalet kan påverka arbetsmarknaden Stora geografiska skillnader i tillgång-efterfrågan

12 Arbetslöshet Ersättningstagare och programdeltagare fördelat per utbildningsinriktning
AEA tot juni ,9 procent (ers + prg). Arbetsmarknaden tot juni ,3 procent

13 Egenföretagande och entreprenörstänk allt vanligare
Karriärval utifrån intresse är tufft, men fullt möjligt och lönar sig ofta i längden Nästan ingen karriärbana är spikrak eller alltid direkt kopplad till enbart utbildningen

14 Tips till den som är osäker
Gör en tankekarta Hitta dina drivkrafter – vad är viktigt för dig? Boka in en baklängesintervju Håll koll på branschen och ev. drömjobb Stressa inte fram ett utbildningsval ingen nackdel att jobba och börja plugga något år efter studenten

15 Hur fungerar det då? Det tar cirka 1.5 år för en akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. (Saco) Jobb förmedlas idag främst via kontakter. DIK har över 800 yrkestitlar i sitt medlemsregister, spridda över hela arbetsmarknaden. All statistik bygger på de som har tagit ut sin examen. Det är viktigt att studenten fullföljer sin utbildning! Allt pekar på att fler kontakter med yrkeslivet under sin utbildning ökar möjligheterna till att få jobb. Att inte ha sin examen ger konsekvenser, framförallt på lönen. En del arbetsgivare ger inte någon tillsvidareanställning till någon som inte är färdig med sin utbildning.

16 Stina Hamberg Monica Johansson Utredare stina.hamberg@dik.se
/ Monica Johansson Studenthandläggare / Följ oss på facebook: DIKsnack och


Ladda ner ppt "AKADEMIKERFACKET FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION"

Liknande presentationer


Google-annonser