Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Martin Persson Enheten för Miljöekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Martin Persson Enheten för Miljöekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Att möta klimatutmaningen: Möjligheter att minska utsläppen från Energisektorn & Tropisk avskogning
Martin Persson Enheten för Miljöekonomi Institutionen för Nationalekonomi Göteborgs Universitet Världens Eko Stockholms Universitet Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

2 Efter den föreläsning kommer ni kunna svara på…
…hur mycket vi måste minska utsläppen av CO2 för att nå ett 2-graders-mål …vilka de tekniska möjligheterna är för att nå hårda CO2-mål i energisektor …vilken roll olika tekniker (energieffektivisering, förnybar energi, CO2-lagring, kärnkraft) kan spela i att nå dessa mål …barriärer för och negativa konsekvenser av en omställning av energisektorn …vilka politiska styrmedel som behövs för uppnå minskade CO2-utsläpp från energianvändning …vilken roll förändrad landanvändning spelat för att bidra till CO2-utsläpp historiskt …vilka utmaningarna är i att minska CO2-utsläppen från tropisk avskogning Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

3 Historisk energianvändning och koldioxidutsläpp
Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

4 Möjliga CO2-utsläpp för att nå ett 2oC klimatmål
Multi-gas scenarios generated by MiMiC (Multi Gas Mitigation Climate Model), Johansson & Persson, 2006 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

5 CO2-utsläpp per person 2002 6 5 4 3 2 1 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Befolkning (miljoner) CO2-utsläpp (tonC/capita) USA Kanada, N.Z., Australien Ryssland Japan Västeuropa Östeuropa Mellanöstern Kina Latinamerika Asien Indien Afrika Sverige Globalt medel Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

6 Traditionell biomassa Kommersiell biomassa Kärnkraft Vattenkraft
2000 Traditionell biomassa 1800 Kommersiell biomassa Kärnkraft Energianvändning (EJ) 1600 Vattenkraft Naturgas 1400 Olja Kol 1200 1000 800 600 400 200 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

7 Traditionell biomassa Kommersiell biomassa Kärnkraft Vattenkraft
2000 Traditionell biomassa 1800 Kommersiell biomassa Kärnkraft Energianvändning (EJ) 1600 Vattenkraft Naturgas 1400 Olja Kol 1200 1000 800 600 400 200 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

8 Vad ska vi fylla gapet med?
2000 Traditionell biomassa 1800 Kommersiell biomassa Kärnkraft Energianvändning (EJ) 1600 Vattenkraft Naturgas 1400 Olja Kol 1200 1000 800 Vad ska vi fylla gapet med? 600 400 200 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

9 LCP2000 – Volvos konceptbil från 1983
”Hur ser transportbehovet ut år 2000? …I ett framtida energiknappt samhälle kan därför fler människor av ekonomiska skäl komma att efterfråga bilar som är bättre anpassade till deras specifika transportbehov.” Kravspecifikation: vikt max 700 kg och bränsleförbrukning max 0.4 l/milen Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

10 Hur blev det? Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

11 Karaktäristik hos nysålda svenska bilar 1975-2007
106 kW 1490 kg 9233 10,1 s 2007: 107 kW; 1511 kg; 2000 cc Källa: Sprei et al. 2008 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

12 CO2-utsläpp hos nysålda europeiska bilar
Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

13 Teknisk utveckling & bränsleförbrukning i nya svenska bilar 1985-2002
Changes in fuel 30 Technical Improved consumption improvements performance % Net weight 20 increase Increased 2/3 improved service acceleration 10 Larger cars 1985 Increased 1/3 reduced fuel consumption specific power -10 2002 Air drag Rolling resistance -20 Thermal efficiency -30 Lower driveline friction Källa: Sprei et al. 2008 -40 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

14 Energi för uppvärmning i svenska flerfamiljshus 1970-2000
Källa: Nässén & Holmberg 2005 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

15 Lindås-husen utanför Göteborg
Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

16 Varför genomförs inte energieffektiviseringsåtgärder som är lönsamma
Varför genomförs inte energieffektiviseringsåtgärder som är lönsamma? Förklaringar och barriärer: Ekonomiska faktorer Informationsbarriärer Beteende-faktorer Dolda kostnader Brist på information ‘Bounded rationality’ Diskontering & risk Assymetrisk information: Mänskliga faktorer Tillgång till kapital ‘Split incentives’ Icke-monetära faktorer Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

17 Styrmedel för energieffektivisering (1): Standarder
Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

18 Styrmedel för energieffektivisering (2): Märkning
Källa: Konsumentverket 2006 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

19 Styrmedel för energieffektivisering (2): Märkning
Källa: Konsumentverket 2006 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

20 Ökad energieffektivitet & livsstilsförändringar
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Energianvändning (EJ) Traditionell biomassa Kommersiell biomassa Kärnkraft Vattenkraft Naturgas Olja Kol 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Ökad energieffektivitet & livsstilsförändringar Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

21 Ökad energieffektivitet & livsstilsförändringar
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Energianvändning (EJ) Traditionell biomassa Kommersiell biomassa Kärnkraft Vattenkraft Naturgas Olja Kol 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Ökad energieffektivitet & livsstilsförändringar Förnybar energi? Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

22 Energiinflödet från solen –
Mänsklig energianvändning – 410 EJ/år Biologisk produktion (NPP) – 1 800 EJ/år Vind, vågor & havsströmmar – 11 700 EJ/år Energiinflödet från solen – 5  EJ/år Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

23 Potential för förnybar energi
Vattenkraft Begränsande: Massomflyttningar, miljöeffekter, etc. Potential: ~1/16 av dagens energianv. Bioenergi Begränsande: Konkurrens om mark Potential: ~1/2 av dagens energianv. Begränsande: Konkurrens om mark, intermittens Potential: ~1/4 av dagens energianv. Vindkraft Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

24 Ökade matpriser – bra eller dåligt för världens fattiga
Men fattiga bönder på landsbydgen kan tjäna på ökade matpriser… Fattiga i Mexico protesterar mot höga majs-priser till följd av USA:s etanolsatsning… Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

25 Känslighet för ökade matpriser – Afrika söder om Sahara
Hur mycket måste hushållen minska sin konsumtion av andra varor för att fortfarande kunna äta lika mycket / lika bra mat vid en fördubbling av matpriserna (-1=-100%)? Källa: Bryngelsson et al. 2009 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

26 Ökad efterfrågan på bioenergi har redan lett till tropisk avskogning…
…direkt: …indirekt: …indirekt: Palmolje-biodiesel RME (raps) Majs-etanol Ökad import av palmolja Ökad soja-prod. i Brasilien Avskogning i Sydostasien Avskogning i Amazonas Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

27 Potential för förnybar energi
Vattenkraft Begränsande: Massomflyttningar, miljöeffekter, etc. Potential: ~1/16 av dagens energianv. Bioenergi Begränsande: Konkurrens om mark Potential: ~1/2 av dagens energianv. Begränsande: Konkurrens om mark, intermittens Potential: ~1/4 av dagens energianv. Begränsande: Kostnaden, konkurrens om mark, intermittens Potential: Enorm… Vindkraft Solenergi Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

28 Ökad energieffektivitet & livsstilsförändringar
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Energianvändning (EJ) Traditionell biomassa Kommersiell biomassa Kärnkraft Vattenkraft Naturgas Olja Kol 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Ökad energieffektivitet & livsstilsförändringar Förnybar energi? Koldioxidlagring? Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

29 Koldioxidinfångning & lagring – science fiction?
Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

30 Ökad energieffektivitet & livsstilsförändringar
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Energianvändning (EJ) Traditionell biomassa Kommersiell biomassa Kärnkraft Vattenkraft Naturgas Olja Kol 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Ökad energieffektivitet & livsstilsförändringar Förnybar energi? Koldioxidlagring? Kärnkraft? Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

31 Kärnkraften i framtiden…
Fördelar: Etablerad teknik… Konkurrenskraftig ekonomiskt… Nackdelar: Begränsad resurs – kan dock lösas… Säkerhet… Avfallsfrågan… Kärnvapenspridning… Vi kan klara klimatutmaningen utan att behöva använda oss av kärnkraft… Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

32 Ökad energieffektivitet & livsstilsförändringar
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Energianvändning (EJ) Traditionell biomassa Kommersiell biomassa Kärnkraft Vattenkraft Naturgas Olja Kol 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Ökad energieffektivitet & livsstilsförändringar Förnybar energi? Koldioxidlagring? Kärnkraft? Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

33 Exempel på energiscenario för CO2 stabilisering på 400ppm
25 20 Sol-vätgas Fossila bränslen med CO2-lagring 15 Sol- & vindkraft TW 10 Bioenergi Kärn- & vattenkraft 5 Fossila bränslen 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Källa: Azar, Sanden & Sterner, New Academy Review 2004 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

34 Styrmedel för en energiomställning:
1. Det måste kosta att släppa ut CO2! …för att de alternativ som redan finns på marknaden ska bli konkurrenskraftiga & det ska bli intressant att energieffektivisera Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

35 Bränsle i svensk fjärrvärme 1970-2000
100% 80% Gas Olja 60% El & spillvärme Kol 40% 20% Biomassa 0% 1970 1980 1990 2000 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

36 Bensinskatter 1.6 2000 Gasoline cost Tax Consumption 1800 1.4 Gasoline price (US$/l) 1600 1.2 Gasoline consumption (l/cap/yr) 1400 1 1200 0.8 1000 800 0.6 600 0.4 400 0.2 200 USA Canada Australia UK Italy Utan bensinskatter skulle EU:s CO2–utsläpp varit 230 MtC högre per år! Källa: Sterner, 2006 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

37 Styrmedel för en energiomställning:
1. Det måste kosta att släppa ut CO2! …för att de alternativ som redan finns på marknaden ska bli konkurrenskraftiga & det ska bli intressant att energieffektivisera 2. Specifika styrmedel för teknikutveckling …för att ta nya tekniker till marknaden 3. Specifika styrmedel för ökad energieffektivitet …för att korrigera andra ‘marknadsmisslyckanden’ Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

38 Historiska förändringar i landanvändning
Source: Klein Goldewijk, RIVM, The Netherlands Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

39 Historiska förändringar i landanvändning
Source: Klein Goldewijk, RIVM, The Netherlands Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

40 Historiska förändringar i landanvändning
Year 1700 Present situation (roughly) Mha cropland ca 1600 Mha cropland Mha pastures ca 3200 Mha pastures Source: Klein Goldewijk, RIVM, The Netherlands Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

41 Historiska utsläpp av koldioxid (CO2)
Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

42 Tropical deforestation: rates and drivers
Sources: FAO (2001), DeFries et al. (2002), and IPCC (2007) Tropical Americas Mha/yr GtCO2/yr Tropical Africa Mha/yr GtCO2/yr Tropical Asia Mha/yr GtC/yr Rate: Emissions: Drivers: Beef Soy Timber Shift. cult. Timber Palm oil Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

43 Varför så stort intresse för REDD?
Tropisk avskogning är en betydande källa av CO2-utsläpp - 5.9±2.2 GtCO2/yr under 90-talet, eller 7-16% av de totala mänskliga växthusgasutsläppen… Ett område där u-länder har uttalat vilja att bidra till utsläppsminskningar… Minskningar möjliga till låg kostnad… Stora ’co-benefits’ – biologisk mångfald, resursöverföring till syd, fattigdomsbekämpning… Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

44 Historiska CO2-utsläpp från avskogning i Brasilien
Diff. min-max Årliga utsläpp: MtC/yr 5-års medel: MtC/yr Källa: Persson & Azar, Mitigation & adaptation strategies for global change, 2006 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

45 Lösningar på problemet med ‘additionalitet’
1. Icke-bindande mål – kan göra det möjligt att förhandla hårdare mål Nackdel: om målen sätts för lågt blir incitamenten små 2. Skapa ett separat REDD-system där utsläppsminskningar inte kan säljas på den övriga kolmarknaden Nackdel: hur ska ett sådant system finansieras? Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

46 Från globalt till lokalt incitament för minskad avskogning
Källa: Angelsen & Wertz-Kanounnikoff, 2009 Hur skapa denna länk? Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

47 Från globalt till lokalt incitament för minskad avskogning
Hur länka det globala till lokala: Ekonomiska styrmedel – betalning för ekosystemtjänster eller CO2-pris Direkta regleringar Vilka faktorer bidrar till tropisk avskogning och hur skulle dessa påverkas av ett internationellt REDD-system? 1. (Ökande) efterfrågan på jordbruksprodukter & timmer 2. Bristande skydd för tropiska skogar, beroende på svaga institutioner och/eller bristande politisk vilja i tropiska länder Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

48 Räcker ett CO2-pris för att stoppa avskogningen?
Klimatpolitik, i form av ett CO2-pris, är ett tveeggat svärd – samtidigt som det ger incitament att minska avskogningen, så ökar det efterfrågan på bioenergi och höjer värdet på odlingsbar mark… Ett illustrativt exempel: palmolja Skogsmark lämplig för oljepalmsodling Icke-skogsmark lämplig för oljepalmsodling Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

49 Räcker ett CO2-pris för att stoppa avskogningen?
Källa: Persson & Azar, 2008 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

50 Vad kan vi göra för att minska vår klimatpåverkan?
Viktigast: Boende: Uppvärmning? El? Apparater? Transporter: Gå & cykla? Kollektivtrafik? Stor eller liten bil? Flyga mindre? Mat: Mindre kött & andra animalier? Djupfryst? Influgna varor? Påverka politiskt! Källa: Carlsson-Kanyama et al, 2005 Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

51 Efter den föreläsning kommer ni kunna svara på…
…hur mycket vi måste minska utsläppen av CO2 för att nå ett 2-graders-mål …vilka de tekniska möjligheterna är för att nå hårda CO2-mål i energisektor …vilken roll olika tekniker (energieffektivisering, förnybar energi, CO2-lagring, kärnkraft) kan spela i att nå dessa mål …barriärer för och negativa konsekvenser av en omställning av energisektorn …vilka politiska styrmedel som behövs för uppnå minskade CO2-utsläpp från energianvändning …vilken roll förändrad landanvändning spelat för att bidra till CO2-utsläpp historiskt …vilka utmaningarna är i att minska CO2-utsläppen från tropisk avskogning Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson

52 Frågor att ta med till gruppdiskussionerna:
1: Vilken rätt har vi i den rika världen att ställa krav på u-länder att begränsa sin användning av fossila bränslen och därmed koldioxidutsläpp? 2: I vilken utsträckning kan ni acceptera högre energipriser i framtiden – säg dubbla priser? …och hur tror ni att det skulle påverka era liv? Environmental Economics Unit, Department of Economics | Martin Persson


Ladda ner ppt "Martin Persson Enheten för Miljöekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser