Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• 500 miljoner i omsättning • 130 anställda • 9.000 lägenheter • 99,5 % uthyrningsgrad • 100.000 m 2 kontors- och affärslokaler (280 st.) • Bolaget värde,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• 500 miljoner i omsättning • 130 anställda • 9.000 lägenheter • 99,5 % uthyrningsgrad • 100.000 m 2 kontors- och affärslokaler (280 st.) • Bolaget värde,"— Presentationens avskrift:

1

2 • 500 miljoner i omsättning • 130 anställda • 9.000 lägenheter • 99,5 % uthyrningsgrad • 100.000 m 2 kontors- och affärslokaler (280 st.) • Bolaget värde, fyra - fem miljarder kronor •A A A Högsta kreditvärdighet AB KRISTIANSTADSBYGGEN

3 FRÅN MILJONPROGRAM ÖVER MILJÖPROGRAM TILL LÅNGSIKTIGT HÅLLBART BYGGANDE

4 •Stockholmsutställningen 1930, funktionalismens genombrott •80% av alla lägenheter, 2 R o K eller mindre •1/3 saknade vatten och avlopp. 1 av 15 hade dusch eller badrum •Var 7:e familj på landet hade jordgolv •1928 infördes begreppet ”folkhemmet” av Per Albin Hansson KORT HISTORIK 1920 - 30 - TALEN

5 •40-talet – den bostadssociala utredningen. Nya byggnormer och subventioner •1945 – mål att bostadsbristen skulle byggas bort på 15 år •1965 – miljonprogrammet, politisk mål- sättning, 1 miljon lägenheter på 10 år •För första gången kom kvantitet och inte kvalitet att gälla •Stora bostadsområden prioriterades •Industriellt och rationellt byggande •Långt driven upprepning •Experiment med nya material och lösningar Fokus på husen / tekniken

6 1960- och 1970 talet Stora vidsträckta omänskliga bostadsområden Abstrakt formspråk i exteriörerna Sol, ljus och luft som funktionalisterna eftersträvade uppnås till priset av anonymitet och likriktning

7 Österäng uppfört 1972 – 78 Byggkostnad 134 miljoner kronor

8 På 1860-talet började Nosabysjön dikas ut för att ge mer odlingsmark Österäng

9 Österäng före ombyggnad – anonymitet och likriktning

10 Av hänsyn till de estetiska kraven (som också är ändamålsenlighetens) Har arkitekterna gjort molnen fyrkantiga Över de öde skogarna sträcker sig alltså förstaden. Högt över åsarna radar sig molnkuberna speglande djupt i den intet ont anande skogssjön mäktiga filer av tomhetsfönster understrukna av solnedgångens vackra röda neon. Gunnar Ekelöf ”Till de folkhemske”

11 •1970 – 1990 talen •Energikris •Tillvaratagande av det befintliga slår rot •Miljörörelsen växer sig stark •”Sjuka hus” – begreppet uppmärksammas •"...vi måste försäkra oss om att ut- vecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.." Från miljonprogram till miljöprogram

12 Österäng Första ombyggnadsetappen 1995 •Stora tekniska och miljö- mässiga brister •Direktverkande el •Försörjningssystem uttjänta •Betong av låg kvalitet •Läckande yttertak •Obefintlig dränering •Fönster, dörrar uppruttna •Inga tätskikt i wc/dusch •Låg tillgänglighet, hiss saknas •PCB, asbest, tryckimp. trä i betong, röta, mögel, flytspackel m.m. m.m. m.m. •Negativ spiral socialt, dåligt rykte

13 1998-2000 Lokalt investeringsprogram Miljöfokusering med skygglappar •En etapp årligen med tre punkthus och fyra loft- gångshus, ca 3 x 160 lgh •Beviljade bidra 49,5 milj.kr •Extrem miljöprofil •LOD •Biologisk mångfald •Solfångare •Solceller •Tilläggsisolering •Fjärrvärme •Värmepumpar •Miljöriktiga material o tekniska lösningar

14 MILJÖFOKUSERING GAV SKYGGLAPPAR •Val av material och lösningar utan hänsyn till livscykelkostnader Korta underhållsintervaller gav accelererande förvaltningsomkostnader

15 •Från ensakssyndrom till helhetsperspektiv •Fokus på underhålls- och förvaltningskostnader •Fokus på människan / individen / de boende •Fokus på lägenheterna •Fokus på ”Livet mellan husen” •Fokus på stadsdelen •Fokus på val av material och tekniska lösningar 2001 – Långsiktigt hållbart byggande Fortsatt ombyggnad med LCC-perspektiv Långsiktigt hållbart byggande

16 Miljö & ekologi Sociala aspekter Ekonomi

17 Livet mellan husen • Gårdsrum uppstår inte i de överblivna mellanrummen mellan husen – där uppstår tomhet………….. • Gårdsrum måste planeras och formges med inlevelse och omtanke och med fokus på människan • Mötesplatser ökar den sociala tillhörigheten, ger inspiration, avkoppling, skapar förväntningar, stärker tillhörigheten till platsen och delaktigheten i bostadsområdet

18

19

20

21

22 LÅT OSS ALDRIG GÖRA OM SAMMA MISSTAG IGEN…………………..!!!!!!!! - Till sist PRISLAPPEN………… Ombyggnadskostnad för hela området ca 500 miljoner kronor ställt mot produktionskostnaden 134 miljoner

23

24

25

26

27


Ladda ner ppt "• 500 miljoner i omsättning • 130 anställda • 9.000 lägenheter • 99,5 % uthyrningsgrad • 100.000 m 2 kontors- och affärslokaler (280 st.) • Bolaget värde,"

Liknande presentationer


Google-annonser