Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AB KRISTIANSTADSBYGGEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AB KRISTIANSTADSBYGGEN"— Presentationens avskrift:

1

2 AB KRISTIANSTADSBYGGEN
500 miljoner i omsättning 130 anställda 9.000 lägenheter 99,5 % uthyrningsgrad m2 kontors- och affärslokaler (280 st.) Bolaget värde, fyra - fem miljarder kronor AAA Högsta kreditvärdighet

3 FRÅN MILJONPROGRAM ÖVER MILJÖPROGRAM TILL LÅNGSIKTIGT HÅLLBART BYGGANDE

4 KORT HISTORIK TALEN Stockholmsutställningen 1930, funktionalismens genombrott 80% av alla lägenheter, 2 R o K eller mindre 1/3 saknade vatten och avlopp. 1 av 15 hade dusch eller badrum Var 7:e familj på landet hade jordgolv 1928 infördes begreppet ”folkhemmet” av Per Albin Hansson

5 Fokus på husen / tekniken
40-talet – den bostadssociala utredningen. Nya byggnormer och subventioner 1945 – mål att bostadsbristen skulle byggas bort på 15 år 1965 – miljonprogrammet, politisk mål-sättning, 1 miljon lägenheter på 10 år För första gången kom kvantitet och inte kvalitet att gälla Stora bostadsområden prioriterades Industriellt och rationellt byggande Långt driven upprepning Experiment med nya material och lösningar

6 1960- och 1970 talet Abstrakt formspråk i exteriörerna
Stora vidsträckta omänskliga bostadsområden Abstrakt formspråk i exteriörerna Sol, ljus och luft som funktionalisterna eftersträvade uppnås till priset av anonymitet och likriktning

7 Österäng uppfört 1972 – 78 Byggkostnad 134 miljoner kronor

8 På 1860-talet började Nosabysjön
dikas ut för att ge mer odlingsmark Österäng

9 Österäng före ombyggnad – anonymitet och likriktning

10 Av hänsyn till de estetiska kraven
(som också är ändamålsenlighetens) Har arkitekterna gjort molnen fyrkantiga Över de öde skogarna sträcker sig alltså förstaden. Högt över åsarna radar sig molnkuberna speglande djupt i den intet ont anande skogssjön mäktiga filer av tomhetsfönster understrukna av solnedgångens vackra röda neon. Gunnar Ekelöf ”Till de folkhemske”

11 Från miljonprogram till miljöprogram
1970 – 1990 talen Energikris Tillvaratagande av det befintliga slår rot Miljörörelsen växer sig stark ”Sjuka hus” – begreppet uppmärksammas "...vi måste försäkra oss om att ut-vecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.."

12 Österäng Första ombyggnadsetappen 1995
Stora tekniska och miljö-mässiga brister Direktverkande el Försörjningssystem uttjänta Betong av låg kvalitet Läckande yttertak Obefintlig dränering Fönster, dörrar uppruttna Inga tätskikt i wc/dusch Låg tillgänglighet, hiss saknas PCB, asbest, tryckimp. trä i betong, röta, mögel, flytspackel m.m. m.m. m.m. Negativ spiral socialt, dåligt rykte

13 1998-2000 Lokalt investeringsprogram Miljöfokusering med skygglappar
En etapp årligen med tre punkthus och fyra loft-gångshus, ca 3 x 160 lgh Beviljade bidra 49,5 milj.kr Extrem miljöprofil LOD Biologisk mångfald Solfångare Solceller Tilläggsisolering Fjärrvärme Värmepumpar Miljöriktiga material o tekniska lösningar

14 MILJÖFOKUSERING GAV SKYGGLAPPAR
Val av material och lösningar utan hänsyn till livscykelkostnader Korta underhållsintervaller gav accelererande förvaltningsomkostnader

15 Långsiktigt hållbart byggande
2001 – Långsiktigt hållbart byggande Fortsatt ombyggnad med LCC-perspektiv Från ensakssyndrom till helhetsperspektiv Fokus på underhålls- och förvaltningskostnader Fokus på människan / individen / de boende Fokus på lägenheterna Fokus på ”Livet mellan husen” Fokus på stadsdelen Fokus på val av material och tekniska lösningar Långsiktigt hållbart byggande

16 Långsiktigt hållbart byggande
Miljö & ekologi Sociala aspekter Ekonomi Långsiktigt hållbart byggande

17 Livet mellan husen Gårdsrum uppstår inte i de överblivna mellanrummen mellan husen – där uppstår tomhet………….. Gårdsrum måste planeras och formges med inlevelse och omtanke och med fokus på människan Mötesplatser ökar den sociala tillhörigheten, ger inspiration, avkoppling, skapar förväntningar, stärker tillhörigheten till platsen och delaktigheten i bostadsområdet

18

19

20

21

22 - Till sist PRISLAPPEN………… Ombyggnadskostnad för hela området ca 500 miljoner kronor ställt mot produktionskostnaden 134 miljoner LÅT OSS ALDRIG GÖRA OM SAMMA MISSTAG IGEN…………………..!!!!!!!!

23

24

25

26

27


Ladda ner ppt "AB KRISTIANSTADSBYGGEN"

Liknande presentationer


Google-annonser