Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gullbritt Jakobsson Hoványi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gullbritt Jakobsson Hoványi"— Presentationens avskrift:

1 Gullbritt Jakobsson Hoványi
Konsolideringsdagen 2011 Gullbritt Jakobsson Hoványi

2 Vikten av bra rutiner för snabba och säkra bokslut
Tydliga deadlines samt bra rutiner avseende interna omstruktureringar bäddar för tryggare och snabbare bokslut Tips på hur sena bokslutsändringar kan undvikas och hur man med hjälp av Controller som verktyg får ett bra stöd under hela bokslutsprocessen.

3 Tele2 11 countries, 31 million customers and SEK 40 billion revenue
Tele2 Sweden is test market for other Tele2 countries Tele2 offers the BEST DEAL Three brands: Comviq, Tele2 and Tele2 Business We build our networks together with other operators to be cost efficient Expected quality Lowest price

4 Allmänt 150 bolag, 30 underkoncerner
Samarbete med Controller gruppen, använder tex samma kontoplan för budget/prognos som för utfall Använder oss av tre parallella bolagsstrukturer: LE Legal CO Operationell (segment) FL Flat (underlättar kontoanalyser i Controller)

5 Allmänt All info i Controller. Ingen sidoordnad rapportering. Fördelar: Omräknat till SEK Konsoliderat Koll på att bolagen rapporterat Avstämning mot huvudblanketter (använder oss av ”Övrigt” rader i avstämningssyfte)

6 Månadsrapportering Tidplan månadsrapportering kommuniceras för hela året i slutet på föregående år. Deadlines är fasta, dvs mycket sällan görs förändringar. Arbetar med olika submissions: Arb dag 4 kl 15 Sub 1: Deadline IC rapportering Arb dag 5 kl 7 Sub 1: Deadline IC avstämt Arb dag 6 kl 8 Sub 2: Deadline Final rapportering Årsbokslut Sub 3: Årsbokslutsblanketter Integrerade specifikationer spar tid, tex för anläggningstillgångar och eget kapital

7 Månadsrapportering Klarmarkeringsfunktionen fördel:
Kan börja analysera bolagen så snart de klarmarkerat, även före deadline Vid justeringsbehov öppnas endast det bolag som berörs, undviker oönskade förändringar på övriga bolag Arbetar löpande med engångsposter skall vara hanterade före rapportering Preliminär rapport tas ut direkt efter deadline dag 6 Klar med bokslutet på 2 dagar. Finalrapport körs på morgonen dag 8

8 Interna omstruktureringar
Förvärvsbokningar sköts centralt på koncernnivå Interna omstruktureringar görs oftast på föregående månad, dvs gör om fg månadsbokslut Fördel: Underlättar avstämningsarbetet Förändringen kan göras i lugn och ro under kontrollerade former

9 Interna omstruktureringar
Användardokumentation för t ex interna omorganisationer med separat sektion för rapporterande enhet

10 Utveckling framåt Starta FAPen
Bygga rapporter på TM1 kuben Presentera dessa i Cognos Connection Automatiskt kassaflöde istället för inrapporterat


Ladda ner ppt "Gullbritt Jakobsson Hoványi"

Liknande presentationer


Google-annonser