Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning av Ingvar Pettersson & Robert Björk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning av Ingvar Pettersson & Robert Björk"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning av Ingvar Pettersson & Robert Björk
Hur är musiken uppbyggd och hur kan vi använda det? Hur använder vi musiken på bästa sätt? Tips kring vad man bör tänka på när det är fler caller på scen.

2 Musiken bygger på tre grund element
Rytm Harmoni Melodi

3 Rytm Rytmen Beat Takt Tempo
Rytmen är en återkommande intervall mellan de olika fraserna i musiken. Rytmen kan ändras i en sång, detta är dock mycket ovanligt inom squaredansen. Beat är det musikaliska hjärtslaget kan man säga och grunden för all rytm. Beats är grupperad i vad som kallas Takt. ¾ takt t.ex. kallas vals rytm. Tempo är den hastighet som varje musikstycke spelas i. Man räknar då beats (slag) per minut. De flesta squaredanslåtar spelas i slag per minut.

4 Melodi Toner som Do Re Mi Fa So La Oktav
En melodi består av en rad noter som kan identifieras och komas ihåg. Alla melodier som vi i västvärlden njuter av består av Toner som Do Re Mi Fa So La och så vidare. Avståndet på den musikaliska skalan mellan två Do kallas en Oktav.

5 Harmoni Toner som Harmoniserar (Resonans) Dissonans Stämmor
Harmoniserande noter eller toner. Det finns flera toner som Harmoniserar med en annan, vilket betyder att man skulle kunna sjunga två eller flera melodier samtidigt så länge tonerna är harmoniserade. Detta kallas Resonans en ton som inte passar in kallas Dissonans. Denna ton eller not som inte ligger i resonans med de övriga låter för våra öron falskt. Matchande melodier som harmoniserar med grundmelodin kallas Stämmor. Dessa är fler och de vanligaste är den som ligger över och den som ligger under.

6 Rösten Callerns viktigaste instrument!
Tonhöjd Klangfärg Omfång Tonhöjden avser hur pass djupt eller högt ett ljud är: Klangfärgen är det vibrato som en röst får med hjälp av munhålans och strupens resonanslåda: Omfånget visar vilken räckvidd röstens tonhöjd har. Många av oss kan i viss mån styra de här faktorerna. En auktoritär röst ljuder från bröstkorgen. Hur pass mycket man kan kontrollera omfånget beror på stämbanden. Om de är tunna och späda och ljudet kommer genom huvudet så blir rösten hög och tunn. Kraftiga stämband och en kraftig bröstkorg bidrar till att göra rösten djup, mustig och jordnära. Tonhöjden beror också på stämbanden. Vi spänner stämbanden för att få en högre ton vilket förmedlar ett intryck av ilska, rädsla eller glädje. När vi är deprimerade eller trötta förlorar stämbanden spänning och då sjunker tonhöjden. Visserligen kan en djup röst skapa intryck av tillit och uppriktighet, men den också tolkas son depression och trötthet och paradoxalt nog också som sexualitet.

7 Röststyrka Hög röststyrka Låg röststyrka Spela in dig själv Röststyrka
Röststyrka ger auktoritet, får folk att lyssna. Men samma effekt kan också skapas genom att minska sin volym, så att dansarna måste lyssna noga för att höra budskapet. Spela in dig själv och bilda dig en egen uppfattning om din röst. Callar jag med för monoton, svag, pipig, skrikig, sluddrig, snäll eller elak röst?

8 Hur Använder Vi Musiken På Bästa Sätt?
I Vilken Miljö Befinner Jag Mig? Vilken Publik Har Jag? Vilka Resurser Har Jag?

9 Miljö Plats (inne, ute) Dansbana, gymnastiksal, ”Ballroom”
Stämningsfullt, torftigt, ljust, mörkt Akustik

10 Publik Äldre Yngre Mix Musiksmak

11 Resurser Musik (Skivbolag) Röst Ljudanläggning Koreografi Scenen Show

12 Att använda musiken på rätt sätt är olika varje gång.
Använd ditt omdöme Programing Timing

13 Singingcallens uppbyggnad
7*64, intro, outro, 2/4, 4/4 Lead instrument Fills

14 Att calla tillsammans med någon
Öva Öva igen Om du trots detta inte har övat, Varannan figur, Ingen tävling Låtval Harmonisera

15 Lära sig sjunga ”Harmony”

16 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Föreläsning av Ingvar Pettersson & Robert Björk"

Liknande presentationer


Google-annonser