Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leva – inte bara överleva, Vuxna glömda barn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leva – inte bara överleva, Vuxna glömda barn"— Presentationens avskrift:

1 Leva – inte bara överleva, Vuxna glömda barn
Moni Höglund

2 Att hjälpa barn i utsatta situationer
Det var en pojke som gick med sin pappa på en strand. Pojken plockade upp snäcka efter snäcka och bar dem ut i havet. Vad håller du på med? undrade pappan Jag hjälper snäckorna, svarade pojken. Men kom nu, sa pappan. Du ser väl att det finns alldeles för många snäckor. Du kommer aldrig att kunna rädda allihop. Så det spelar ingen roll. För den här snäckan spelar det roll, svarade pojken och såg på den snäcka han höll i handen.

3 Leva inte bara överleva
En mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp i dysfunktionella familjer och som idag vill försöka förstå och bearbeta de egna erfarenheterna, för att komma vidare i livet.

4 Statististik När Folkhälsoinstitutet i sin rapport från 2008 konstaterar att ca 385 000 barn mellan 1-17 år, ca 20%, lever i familjer med riskfylld alkoholkonsumtion hos en eller båda föräldrarna kan vi ana att ca 20% av den övriga befolkningen har liknande livserfarenheter. ”Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem Omfattning och analys” Statens Folkhälsoinstitut R 2008:28

5 Statistik, forts I hela landet räknar man med att det finns barn som lever i familjer med riskbruk. Man räknar med att 1.6 miljoner människor är anhörig till någon som är beroende eller missbrukar.

6 Enkät . Rädsla - 53 av 66 . Hot - 28 av 60 . Våld - 21 av 61
. Obehagliga situationer av 66 . Rädsla av 66 . Hot av 60 . Våld av 61 (Enkätstudie,Beroendlinjen 2009,Ann-Charlotte Johansson, Carina Bång)

7 Vad hade man önskat som barn?
Att få prata med någon och inte känna sig ensam Att någon frågat hur jag mådde Önskat att skolan skulle ha sett och reagerat Att någon berättat och sagt att det inte var mitt fel att pappa drack Fått hjälp med att sätta ord på det som hände

8 Följande lista är hämtad ifrån boken "VUXNA BARN TILL ALKOHOLISTER"
av Janet Geringer Woititz Som vuxet barn, dvs. då man vuxit upp med missbruk brukar följande symtom visa sig: 1.  gissar sig till vad som är normalt 2. har svårt att fullfölja ett projekt  3. ljuger när det vore lika enkelt att tala sanning  4. dömer sig själva utan förbarmande 5.  har svårt att ha roligt 6.  tar sig själva på mycket stort allvar 7. har problem med nära relationer 8. överreagerar på förändringar dom inte har kontroll över

9 Forts på lista från ”VUXNA BARN TILL ALKOHOLISTER”
9.  söker ständigt godkännande och bekräftelse 10. uppfattar sig själva som annorlunda 11. är extremt ansvarstagande eller extremt oansvariga 12. är extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det 13. är impulsiva De har en tendens att ge sig in i situationer utan att först begrunda alternativa möjligheter eller tänkbara konsekvenser. Denna impulsivitet leder till förvirring, självförakt och kontrollförlust. Enormt mycket tid går åt till att försöka reda ut konsekvenserna av gjorda misstag.

10 Familjens oskrivna lagar
Tystnad Ingen tillit Inga känslor – känslorna trycks tillbaka Sporadisk kroppskontakt Misstag tolereras inte Oärlighet och lögner Ointresse

11 Förhållningssätt Varje deltagare blir tagen på allvar och varje liv och berättelse tas tillvara Var och en kan få en god upplevelse av att vara sedd, hörd, bekräftad, accepterad och delaktig Det blir viktigare att prioritera människors behov än till punkt och pricka fullfölja den uppgjorda planen för respektive kurstillfälle Samtalsklimatet behöver också präglas av ett dialogiskt förhållningssätt

12 Grundsyn Varje människa är unik, alla har lika värde oavsett prestationer, funktioner, social eller etnisk tillhörighet, sexuell läggning och så vidare. En människosyn som grundar sig på varje människas unikhet och jämlikhet leder det till ett förhållningssätt präglat av respekt för den enskilda personens behov, integritet.

13 Övergripande syfte med
en mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp i dysfunktionella familjer, en mötesplats för dem som vill dela sina upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra, en mötesplats för dem som vill försöka förstå och bearbeta de egna erfarenheterna för att komma vidare i livet.

14 Mål Ny kunskap Starkare självkänsla Nytt livsmod Trygghet
Befrielse från skuld och skam Få med sig viktiga verktyg för att fortsättningsvis kunna hantera, begripa och skapa mening i sina liv på ett gott och hälsosamt sätt.

15 Livsnära pedagogik Människans egna upplevelser och erfarenheter i livet är utgångspunkten för en lärprocess. Beskriva Begripa Förändra

16 Teman Vem är jag? Var är jag? Om nuläge, helhetssyn och harmoni i livet Mitt inre centrum – Om självförtroende, självkänsla och självbild Min livsberättelse Hur hade jag det som barn? Om slutna och öppna familjesystem Utveckling av beroendeproblematik Medberoende och överlevnadsstrategier när jag var barn Medberoende och överlevnadsstrategier idag

17 Teman forts Vägar till friska, sunda vanor
Sorger, kriser och förluster Sund skuld och kränkande skam – Göra fel eller vara fel Själen - ett rum för våra känslor Livets existentiella dimension Rätten att sätta egna gränser och göra egna val Relationer som jag vill förändra och vägen dit Vägen vidare Inre och yttre rastplatser

18 Tid och längd för träffar:
Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar à 60 min.

19 Upplägg av ett kurstillfälle
Samling Inledning Återblick Dagens tema Övningar och samtal Eftertanke

20 Kursledare: Noomi Tönnäng
Kursdagar 2011 25 –26/1 Leva - inte bara överleva. Två heldagar, då vi går igenom materialet och utbildar kursledare. Betel Folkhögskola, Stockholm 22/3 En heldag/prova på dag för alla som vill se vad den här kursen har att erbjuda. Immanuelskyrkan, Örebro 11-12/5 Leva - inte bara överleva. Två heldagar, då vi går igenom materialet och utbildar kursledare. Immanuelskyrkan, Örebro Kursledare: Noomi Tönnäng

21 Tack för er uppmärksamhet!
Moni Höglund


Ladda ner ppt "Leva – inte bara överleva, Vuxna glömda barn"

Liknande presentationer


Google-annonser