Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Softronic Grundas Den 15:e oktober 1984 grundade Anders Eriksson bolaget Softronic AB. Det skedde genom ett joint venture med ITT där Stig Martín var vVD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Softronic Grundas Den 15:e oktober 1984 grundade Anders Eriksson bolaget Softronic AB. Det skedde genom ett joint venture med ITT där Stig Martín var vVD."— Presentationens avskrift:

1 Softronic Grundas Den 15:e oktober 1984 grundade Anders Eriksson bolaget Softronic AB. Det skedde genom ett joint venture med ITT där Stig Martín var vVD. Personal Bolagets verksamhet går ut på att utveckla, sälja, installera och underhålla datorprogra m samt att tillhandahåll a teknisk rådgivning. 1984 Först i Sverige! Sveriges första Client/Server projekt påbörjas. IKO och RFV stod på kundlistan. Under 1984 arbetade följande personer i Softronic: - Anders Eriksson - Björn Janberger - Lennart Kroné - Mats-Olov Ekberg - Benny Lachmann Lyckat hjärtbyte på Sahlgrenska Den första hjärttransplanta -tionen i Sverige genomfördes på Sahlgrenska i Göteborg. Verksamheten Årgång: Dannemorgatan 20

2 En rivstart för Softronic under det första verksamhetsåret Årets omsättning Personal 1985 Softronics VD berättar - Vårt mål är att kunna erbjuda kunderna effektiva och säkra resultat. - Om vi sätter kvalitet och kompetens i centrum kan vi även ge kunderna lägre konstader för sina lösningar. - Vi utför gärna uppdragen på fasta priser och med givna leveranstider. - Vi använder väl utprovade metoder och tekniker vid genomförandet, och vi tar ansvar för hela projektet om kunden önskar detta. Kunder Årgång: 2 525 973 6 (20 % ökning) IKO Kabel AB ITT Scanips A-DATA AB Bankgirot LO Landstings- Förbundet S o f t L i n k är Softronics programvara som kan lösa storföretagens problem att koppla PC och stordatorer till varandra. Sovjets nye ledare Den blott 54- årige Michail Gorbatjov markerar ett tydligt genera- tionsskifte i den ryska ledningen. Han förespråkar ”glasnost” och ”perestrojka” Dannemorgatan 20

3 Softronic bygger Sveriges första Terminal- serverlösning Softronic koncentrerar sig på projekt där integrering av olika datorer och system ställer höga krav på kompetens och kvalitet. Årets omsättning Personal 1986 Årgång: 2 256 136 (2 525 973) 7 (16,7 % ökning) Olof Palme mördad Den 28 februari sköts Sveriges statsminister till döds på Sveavägen i Stockholm Softronic tecknar utvecklingsavtal med LO. Uppdraget är att konstruera kursadministrativa system åt LO:s skolor och kursgårdar. Dannemorgatan 20

4 Softronic först i Sverige - igen. Softronic utvecklar SoftScript, det första Windowsprogrammet i Sverige. SoftScript är den unika programvaran för design och utskrift av dina blanketter. Årets omsättning Personal 1987 Softronics överskott används till utveckling av nya system, metoder och tekniker: Datalösningar Databaslösningar Kommunikationslösningar Behörighetslösningar Nya kunder Årgång: 3 403 267 (2 256 136) 9 (28,6% ökning) - Taxi - Alcatel SRT Patrik Sjöberg högst i världen! Vid DN-galan den 30 juni hoppade han 2,42 m. inför 19 000 åskådare på Stockholms stadion. Wallingatan 33 S o f t S c r i p t en programvara för blankettutskrift på laserskrivare.

5 Första utdelningen till Softronics aktieägare: 10 kr/aktie. S O F T R O N I C Årets omsättning Personal 1988 Varulager per 31/12, 1988Nya kunder Årgång: 2 st Tangentbord 102 1 st Vga kit färg-vga monitor 1 st Philips vga paperwrite K 2 st MS-DOS 3.2 B 008-30000-3200 2 st XBS -700 user guide 2 st XBS - 740 2 st 162 MB helh. Hårdd. (17MS) 2 st Floppy kontrollenhet 1 st 2115 LSR Printer 4 406 372 (3 403 267) 9 (0% ökning) - Atlas Copco - Union Data - Teleannons - BABS - Sv Byggnads - Televerkets marknadsavd. Nytt parti i Sveriges riksdag Riksdagsvalets stora segrare var miljöpartiet med språkrören Eva Goës och Birger Schlaug. De gröna fick 20 mandat och blev det första nya parti på närmare 70 år att ta sig in i riksdagen. Wallingatan 33

6 87-88 utvecklades SoftScript. 1989 års intäkter har betalat utvecklingen av systemet. Årets omsättning Personal 1989 Årgång: Softronic får luft under vingarna 4 540 326 (4 406 372) 13 (44,4% ökning) - Marknaden har nu uppfattat Softronics ursprungliga affärsidé att integrera olika datorer och system i komplexa men effektiva lösningar för kunden, säger Softronics VD Anders Eriksson. - Med unik kompetens som grund har vi lyckats få förtroendet at erhålla sådana projekt trots vår relativa litenhet. Berlinmuren ett minne blott. - Slut på det kalla kriget? Första exportordern! Softronic levererar biljettautomat. - SJ nästa! Wallingatan 33

7 Softronic expanderar genom förvärv - tillsammans med det nya dotter- bolaget XACT har Softronic AB nu möjlighet att ta sig an riktigt stora projekt. Årets nyförvärv • Verksamhet i Alcatel AB förvärvas och namnändras till XACT System- integration AB. Softronic hälsar Stig Martín m.fl. välkomna. Vid årsskiftet 90/91 har Softronic AB över 40 anställda. Årets omsättning Personal 1990 Mandela fri efter 28 år Nelson Mandela är fri. Efter 28 år i sydafrikansk fångenskap har den 71-årige ANC-ledaren släppts. Sydafrikas regering har beslutat att tillåta ANC och likartade antiapartheidorganisationer. Nytt projekt Årgång: 11 971 522 (4 540 326) 21 (61,5 % ökning) Nya orter • Göteborg • Malmö Nytt stort projekt har påbörjats för Byggnads, Svenska Byggnads- arbetar- förbundet. Wallingatan 33

8 I n d e x - T i n y V i e w Personal 1991 Årgång: Årets omsättning 31 009 660 (11 971 522) 43 (105% ökning) Viktiga Kunder - PEAB - OK Petroleum - Ansvar - Byggnads - Landstings- förbundet - Handelsbanken - Bankgirot - Bonniers Förlag CITATET: ”Nya moderna lösningar kommer att bestå av intelligenta maskin- och programvaror på skrivbordet som samverkar med olika databaser.” (A.Eriksson) Wallingatan 33 Irak krossat i Gulf-kriget Efter 100 timmars markstrider var de irakiska trupper som i fjol invaderade Kuwait besegrade. FN:s säkerhetsråd har infört sanktioner mot Irak. Syftet är att tvinga landets president Saddam Hussein att förstöra krigsmaktens massförstörelsevapen.

9 S O F T R O N I C 1991 sid.2 Erbjuda stora och medelstora kunder systemintegration. Detta innebär att kunna erbjuda kunderna lösningar från strategisk rådgivning till färdiga system i drift. Affärsidén förtydligas : Årgång: Databranschen i kris för första gången någonsin. Orsakerna är den världsomfattande lågkonjunkturen och att de traditionella, centrala lösningarna har blivit omoderna och oekonomiska. Softronic berörs inte av krisen, bl.a. på grund av att man levererar moderna lösningar, och levererar därför ett gott resultat. 4 affärs- områden: - Strategi - Projekt - Support - Produkt Wallingatan 33

10 Räntan rekordhög: 500 procent. I september höjdes marginalräntan med ofattbara 500 procent. Likaledes krisdrabbade Finland lät sin valuta flyta fritt. Sveriges valuta flöt fritt i november. Personal - Capella - Industrimatematik - Aprion - Tipstjänst - Postverket - Alcatel IKO Kabel - Holmia - Länsförsäkrings- bolagen - Hyresgästernas riksförbund 1992 Softronic är ett av sex företag som utses till Microsoft Solution Partner Viktiga kunder Årgång: Årets omsättning 41 346 144 (31 009 660) 43 (0 % ökning) O P S - Open Printing System C S E - Client Server Enviroment * Downsizing * Rightsizing * Client/Server Modeord ’92 Wallingatan 33

11 Branschförändring - Branschen delas i två delar: Äldre teknik (stor- och minidatorer) kontra Modern teknik (PC, lokala nätverk och mindre systemlösningar) - Client/Serverlösningar intressant även för de riktigt stora företagen - Explosion i efterfrågan på strategirådgivning, utveckling och support Personal - Fastighetssystem - Riksförsäkringsverket - Riksskatteverket - Capella - Industrimatematik - Byggnads - Posten - Bankgirot - Landstingsförbundet - Brandförsvars- föreningen 1993 JAS 39 GRIPEN UR LUFTEN Under uppvisningen vid Stockholms Vattenfestival, ovanför tiotusentals människor, störtar JAS-planet på Långholmen. Viktiga kunder Årgång: Årets omsättning 49 021 952 (41 346 144) 46 (7% ökning) Torsgatan 12 N T - B a s e r a d e L ö s n i n g a r S o f t P r o Standardpaket med moduler för Order-, Lager-, Fakturering, Kundreskontra, Tidredovisning och Kund- administration

12 Personal 1994 Sverige tar VM-brons! Årgång: Årets omsättning 61 020 825 (49 021 952) 50 (8,7% ökning) Torsgatan 12 10 år med Softronic

13 Genombrottsåret - Efterfrågan på modern IT har ökat under hela 90-talet. Först 1995 inser de riktigt stora företagen; banker, försäkringsbolag, handel etc, att även de företagsomfattande lösningarna kan omfattas av Client/Serverteknik. Årets nyförvärv • Ljus & Kraft Data Personal 1995 Årgång: Årets omsättning 85 655 218 (61 020 825 ) 84 (68% ökning) Nya verksamheter Torsgatan 12 Begreppet ”IT-Partner” dyker upp för första gången i Softronics affärsidé. • Affärssystem i Onsala AB Carl Bildt utses som medlare i Bosnien. I T - P a r t n e r Nya kunder - Roadlink - SCB

14 1995 sid.2 Årgång: Torsgatan 12 CITATET: ”Plötsligt möttes inte våra idéer av skepsis. Det blev vedertaget att prata om Windowslösningar med 1000-tals användare, moderna databasservers även för större transaktionsvolymer, Internetlösningar etc.” (A.Eriksson) Nya affärs- områden: - Client/Server- lösningar - Downsizing- projekt - Nätverks- lösningar - Support & Drift - System- integration - Fastighetsnät Softronic genomför en kundundersökning som bl. a. visar att kunderna är mycket nöjda med Softronics kompetens, men efterfrågar större kundorientering. Softronic frågar sina kunder Softronic AAA-certifieras. Endast 3 % av Sveriges företag har denna kreditvärdighet. Softronic växer - man beslutar att dela in verksamheten i två olika verksamhetsområden

15 s Softronic dubblar personalstyrkan Årets nyförvärv • Multimedia Network AB • ObX Data AB •Süsteemarhitekt AS (ST Baltic) Personal 1996 Årgång: - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Årets omsättning 116 362 867 (85 655 218) 152 (181% ökning) Fusioner • XACT lyfts in i moderbolaget Efterfrågan på Softronics tjänster är större än väntat. Trots dubblering av personal- styrkan lyckas man inte svara upp till marknadens behov. Avyttringar • Ljus&Kraft i Solna AB Landshövding tog betalt två gånger. - Marjasin är i farten med saxen och klipper sönder kvitton. S O F T R O N I C Nya kunder MFO, Din Optiker, Wassum

16 1996 sid.2 Årgång: Softronic fokuserar inom följande marknads- och affärsområden s - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Modern IT betyder inte bara kostnadsbesparingar. Kunderna fokuserar allt mer på intäktssidan. IT är en möjlighet till bättre affärer. Kunderna byter fokus: Noggranna marknadsanalyser visar att man bör satsa på projekt- orienterad industri samt försäkrings-branschen. Framtiden CITATET: ”Internet är under 1996 den drivande kraften” (A.Eriksson)

17 s Softronic börjar en omfattande omorganisation. Den första IT- partnerenheten, ITP 1 (Malmö) startas i december. För att lyckas med de omfattande projekt som Softronic genomför krävs stark fokusering på långsiktiga kundrelationer. Därför har moderbolaget nu organiserat sig i IT- Partnerenheter, med fullt ansvar för hela affärsprocessen mot en grupp kunder. Årets nyförvärv •Advecta •Softronic Promestra AB Personal 1997 Årgång: - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Årets omsättning 154 845 000 (116 362 867) 161 (6% ökning) Avyttringar Softronic levererar Skandia Links Multifondsystem • Softronic Multimedia AB (Multimedia Network AB) Nya ITP-er • ITP Malmö Diana död i bilkrasch - Prinsessan Diana har förolyckats efter en bilolycka i Paris. Misstankar framfördes att chauffören kört extremt fort för att skaka av efterföljande fotografer.

18 s 1997 Årgång: - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Softronic tar emot fina utmärkelser: NT Awards och Cisco reseller of the year

19 1997 sid.2 Årgång: s - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Softronic driftsätter ITM för första gången! Industria i mars och Cox i Juni. Att bli ett självklart alternativ på den svenska marknaden för de kunder som har ett offensivt behov av kvalificerat IT-stöd för att kunna uppfylla sina mål och därmed behöver en kreativ och långsiktig IT-partner. Softronics Vision: Softronic blir en av Sveriges fyra Spännande kund Softronic tecknar ramavtal med Statskontoret att leverera Internet/Intranet- tjänser till stat, kommun och landsting. Advectas historia * Advecta grundades1989 av bl.a. Carl Bergendal och Tommy Persson. * Företaget utvecklade Microsoftbaserade system. * 1992 var man Microsoft Partner och det var då Softronics och Advectas vägar korsades. * 1997 hade Advecta växt till ett 15-tal anställda. * 1997 förvärvades Advecta av Softronic.

20 s Softronic noteras på O-listan Den 3:e december noteras företaget på Stockholms fondbörs O-lista. • ITP 2 (jan) • ITP 3 (jan) • ITP 4 (feb) • ITP 5 (maj) • ITP 6 (aug) • ITP 7 (aug) Internationellt genombrott för ITM! Softronic tecknar avtal med Danmarks största försäkringsbolag, Danica Forsikring AS. Personal - Skandia - Cox Försäkring - Danica - HTF - BTJ Seelig - Byggnads - Svenska Spel - Hyresgästernas riksförbund 1998 * Komplett IT-partner. Innovativ och kundanpassad. * Modern teknik. Alltid den senaste spjutspets-tekniken. * IT för bättre affärer. Kunderna ska hjälpas till bättre affärer. Inte bara teknik för sin egen skull. Affärsidé på tre stadiga ben:Viktiga kunder Årgång: - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Årets omsättning 193 400 000 (154.845) 216 (162 % ökning) Nya ITP-er Nya Verksamheter • USA • STU Succé för filmen Fucking Åmål

21 s Softronic förvärvar ChangeManagement- bolaget Consultus Årets nyförvärv • Consultus • Bellatrix Årets omsättning Personal 1999 Nya aggressiva aktörer på marknaden Plötsligt förändras marknaden, uppkäftiga och snabba Internet-bolag får och tar plats. Helly-hansentröjan får ett ansikte. Årgång: - Sveriges ledande IT bolags interna magazin 310 954 000 (193 400 000) 276 (216) Nya verksamheter • Danmark • England S O F T R O N I C Fusioner • Promestra • Softronic Advecta Nya ITP-er • ITP 8 (jan) • ITP 9 (jan) • ITP 11 (feb) Ford köper Volvo Volvo klarade inte att ta sig igenom 1900-talet som ett svenskt bilföretag. Amerikanska jätten Ford köpte den svenska personbilstillverkningen för 50 miljarder kronor.

22 s 1999 sid.2 Årgång: - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Softronic växer så det knakar och den 6:e december flyttar hela företaget till nya och fräscha lokaler på Ringvägen 100. Softronic flyttar till Söder Bellatrix historia Bellatrix grundades 1994 av Thomas Renman. Affärsidé: Hjälpa företag med installation, underhåll och utveckling av deras nätverk och datakommunikation på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

23 s Consultus historia Årgång: - Sveriges ledande IT bolags interna magazin Consultus vägleder människor och företag i att förverkliga sina visioner i den nya ekonomin genom att integrera strategi, organisation, ledarskap, människor och IT. 1973: Consultus grundas 1:a januari 80-talet: "fullservicekonsultföretag" i expansion - 8 dotterbolag med tillsammans ca 35 konsulter. 1991: beslut om återgång till kärnkonsult- verksamheten, allt samlat i Consultus AB. 1994: Målsättning - att bli ett av de ledande svenska managementkonsultföretagen. Klivet ut i Europa genom delägarskap i ACE 1999: Målsättning - att bli ett internationellt management-IT-konsultföretag. Consultus + Softronic = Sant Consultus I Samband med Höstkampanjen lanserar Softronic ny webbsida. 1999 sid.3


Ladda ner ppt "Softronic Grundas Den 15:e oktober 1984 grundade Anders Eriksson bolaget Softronic AB. Det skedde genom ett joint venture med ITT där Stig Martín var vVD."

Liknande presentationer


Google-annonser