Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det framtida kompetensbehovet inom industri och teknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det framtida kompetensbehovet inom industri och teknik"— Presentationens avskrift:

1 Det framtida kompetensbehovet inom industri och teknik

2 Syfte och mål Syfte: Öka kunskapen om kompetensbehovet inom industri- och tekniksektorn i regionen. Mål: Undersökningen ska ligga till grund för utbildningsplanering i regionen.

3 Metod Telefonintervjuer med 20 företag i regionen.
Olika befattningar: VD, HR – chef, produktionschef etc.

4 Resultat Antalet anställda/ Andelen kvinnor och män.
Utbud på arbetskraft. Efterfrågan på arbetskraft.

5 Antalet anställda och andelen kvinnor och män
Minsta företaget har 12 anställda Största företaget har drygt 3000 anställda Majoritet av män i samtliga företag med undantag av ett företag. I genomsnitt är 20 % kvinnor och 80 % män i företagen.

6 Siemens, Ericsson, SAAB AB (Saab Aerosystems och Saab Aerostructures), Toyota (BT), PartnerTech, Procell, ASM foods, Grehns plåt, Swedish Tissue, BTT, Nordernbergs Mekaniska, Holms Industri AB, Holmen Paper, Rimaster, KA Elektronik, Termoregulator, Wahlquist, ETP, Holmbo och Billerud.

7 Utbud av arbetskraft Arbetsmarknaden Pensionsavgångar Utbildningar
Migration

8 Arbetsmarknad

9 Arbetsmarknaden Möjlighet: Tillräckligt utbud av ekonomer, administratörer, montörer, truckförare och lagerpersonal. Hinder: Brist på ingenjörer, produktionstekniker, svetsare och CNC operatörer. Hinder: Brist på kvinnor som är intresserade av industri och teknik. 6 företag tar hänsyn till kön vid strategiskt kompetensförsörjningsarbete och försöker på ett aktivt sätt få in fler kvinnor i företagen.

10 Pensionsavgångar

11 Pensionsavgångar 5 kommande åren
Varierar mellan företagen. Tre stora företag står för de största pensionsavgångarna. Företag 9b: 150 tjänstemän främst ingenjörer samt ca 60 kollektivanställda – olika yrkesgrupper. Företag 11: tjänstemän – olika yrkesgrupper - främst maskiningenjörer och elingenjörer Företag 11: kollektivanställda – olika yrkesgrupper – många maskinoperatörer. Företag 19: 130 tjänstemän – civilingenjörer som arbetar som mjukvaruutvecklare

12 Tjänstemän som kommer efterfrågas om 5 år och framåt:
Ingenjörer inom olika områden och med olika utbildningsnivåer: mjukvaruutvecklare, utvecklingsingenjörer, verktygskonstruktörer, IT ingenjörer, kvalitetstekniker samt ingenjörer inom kemi och livsmedel. Produktionstekniker Dessa yrkesgrupper är det brist på idag

13 Kollektivanställda som kommer att efterfrågas om 5 år och framåt:
Svetsare (mig/mag, robot, rost, EBV) CNC operatörer Processoperatörer Montörer/elektronikmontörer/detaljmontörer Brist på svetsare och CNC operatörer.

14 Utbildning

15 Utbildning Universitet/Högskola
18 instämmer i universitet/högskola bidrar med relevant kompetens. Saknas: produktionsteknik, hårdvara – elektronik, hygien/livsmedel samt inom fiberområdet/fiberprodukter. För få ingenjörer utbildas – allt färre läser på ingenjörsutbildningar

16 Gymnasieskola 12 företag instämmer i att gymnasieskolan bidrar med relevant kompetens. Teknik College är bra och samverkan fungerar väl. För få elever på naturvetenskapliga program och industritekniska program. Saknas: processoperatörsutbildning, produktionsteknik, hårdvara – elektronik och skärande bearbetning. Önskemål om att skolan lär ut mer om kvalitet, flöden, processer och arbetsmiljö.

17 YH – utbildning 11 instämmer i att YH – utbildningar levererar rätt kompetens. Saknas: Produktionsteknik och processoperatörsutbildning. Inget behov av YH – för låg utbildningsnivå. 5 företag har ingen kännedom och erfarenhet av YH.

18 Migration Kollektivtrafiken/Pendlingssystemet är en möjlighet i stora städer men ett hinder i mindre orter, till exempel till Motala, Mjölby, Ödeshög, Kisa och Skärblacka. Skiftarbetare kan inte åka kollektivtrafik utan måste samåka i bil för att kunna transporteras till arbetet. Vissa menar att detta fungerar bra och andra menar att detta skapar problem om skiftarbetare inte har körkort eller bil. Enligt 7 företag är det möjligt att man kommer behöva vända sig utomlands för att rekrytera arbetskraft: ingenjörer, tekniker, CNC operatörer.

19 Efterfrågan på arbetskraft
Budget och framtida ekonomiskt utrymme Teknisk utveckling och utveckling av verksamheten

20 Budget och framtida ekonomiskt utrymme
12 menar att budget är en möjlighet. 4 menar att det är ett hinder. Resten har ej kunnat uttala sig gällande denna fråga.

21 Teknisk utveckling/utveckling av verksamheten
Automationsteknik/Robotteknik > efterfrågan på spetskompetens inom automation och robotteknik. Produktionsteknisk utveckling > efterfrågan på produktionstekniker. IT > IT kompetens Miljöaspekter > kompetens inom miljöområdet. LEAN, ständiga förbättringar.

22 Slutsatser I framtiden kommer det behövas mer
kompetens inom följande områden: Automationsteknik/robotteknik Produktionsteknik IT Miljöaspekter Lean och förbättringsarbete

23 Om fem år och framåt kommer främst följande yrkesgrupper att efterfrågas:
Ingenjörer inom olika områden och med olika utbildning Produktionstekniker Svetsare CNC operatörer Processoperatörer Montörer/Detaljmontörer/Elektronikmontörer

24 Förbättringspotential vad gäller utbildningar:
Processoperatörsutbildningar Produktionsteknik Hårdvara – elektronik Fiberområdet/fiberprodukter Hygien/Livsmedel Skärande bearbetning Processer, flöden, kvalitet och arbetsmiljö.

25 För att tillgodose det framtida kompetensbehovet finns behov av att attrahera fler ungdomar till utbildningar som senare leder till arbeten inom industri och teknik. Attrahera utexaminerade från LIU att stanna i regionen Behov av att attrahera fler flickor till utbildningar som leder till arbeten inom industri och teknik.

26 Tack. Lejla Gros Regionförbund Östsam E-post: lejla. gros@ostsam
Tack! Lejla Gros Regionförbund Östsam E-post: Mobil: Hela rapporten finns på:

27 Antal sökande till samtliga gymnasieprogram

28

29 Yrkeskategorier som har störst ersättningsbehov på 10 års sikt
Vård- och omsorgspersonal Ingenjörer och tekniker Säljare, inköpare, mäklare m.fl Grundskollärare Fordonsförare Gymnasielärare m.fl Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl Övrig kontorspersonal Civilingenjörer, arkitekter m.fl Byggnadshantverkare


Ladda ner ppt "Det framtida kompetensbehovet inom industri och teknik"

Liknande presentationer


Google-annonser