Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SU blir självförsörjande på blod..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SU blir självförsörjande på blod.."— Presentationens avskrift:

1 SU blir självförsörjande på blod..
Blodgivningsenheten inom

2 Bakgrund SU är ett universitets/specialistsjukhus med tidvis stor blodåtgång. Idag vet vi ej exakt hur mycket blod vi får in per dag p.g.a. att vi har drop-in för blodgivning, som ger oss en ojämn arbetsbelastning. Eftersom efterfrågan på blod/blodkomponenter per blodgrupp varierar varje dag, ställs vi inför akuta situationer då efterfrågan på dessa produkter är större än vad vi kan leverera från eget lager.

3 I sådana situationer måste vi köpa blod från andra sjukhus i landet ca 5 000 blodpåsar/år.
Vid dessa köp levereras endast de röda blodkropparna; skall jämföras med att vid egen blodtappning på SU kan vi även utvinna övriga blodkomponenter såsom trombocyter och plasma. Det finns dessutom inga garantier att köpa blod när vi behöver beroende på att tillgången även varierar i landet.

4 Så många blodpåsar behövs
Många operationer är blodkrävande. Vid transplantationer reserveras ett bestämt antal blodpåsar: Lungor – 8 påsar Hjärta – 4 påsar Lever – 20 påsar Många gånger räcker inte de reserverade blodpåsarna. Vid t.ex. en levertransplantation kan det behövas uppemot 200 blodpåsar, vilket motsvarar blod från 200 blodgivare. Vid en höftledsoperation kan det räcka med 3 påsar. Foto: Roger Lundholm

5 Nuläge Blodgivningsenheten har 3 tappningställen för blodgivning Östra sjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Droppen i Nordstan och en blodbuss. Där arbetar 23 sjuksköterskor, undersköterskor, 10 assistenter och blodbusschaufför i rullande schema på de olika tappningsställena. För enheten finns också tillgång till informatör, planeringsansvarig för blodbussen, en informationsansvarig, enhetsöverläkare och enhetschef.

6

7 Syfte och Mål Syfte: Att SU blir självförsörjande på blod Mål:
Genomföra bloddonationer per år Övriga mål per år: Nya blodgivare Återaktiverade blodgivare Tidbokade besök Inköp av blodpåsar max

8 Strategier Öka antalet nya blodgivare Återaktivera passiva blodgivare
Få ett jämnare flöde i arbetet Minska inköp av blod Sprida information externt och internt

9 Aktiviteter under 2006 Medarbetarna har uppmuntrat och motiverat blodgivarna att boka tid till sitt nästa besök, det har skett både muntligt och skriftligt Brev har skickats ut till passiva blodgivare Personalen har genomgått kompetensutveckling i bemötande, attityder, värderingar samt kommunikation och konflikthantering Medarbetardiskussion har förts enligt cafémodellen med fokus på att hitta strukturer/modeller för tillgänglighet, bemötande och kommunikation

10 Aktiviteter under 2006 Företagsbesök - Informatör (plustjänst) har som uppdrag att aktivt besöka företag, skolor och föreningar för att informera om blodgivning och rekrytera blodgivare. Resurs t.o.m. september 2008 PUB = Personlig Uppföljning av Blodgivare Ett ”faddersystem” med ett schemalagt kontaktsätt som varje nyanmäld blodgivare registreras i under en tvåårsperiod.

11 Information och Public Relation
Bilaga i GP Reklamkampanjer - Limited Edition, streamers och annonser Reportage i radio, tv och tidningar Mässor - Handelhögskolan och Läkarstämman Events - Blodomloppet och Åby trav Hemsida - Geblod.nu

12 Resultat

13 Övriga resultat 2006 Nya blodgivare 3 779 (+347 jämfört med 2005)
Inköp av blod enheter (-680 enh. jämfört med 2005) Tidbokade besök uppskattas till *7 400 Återaktiverade blodgivare uppskattas till *3 600 * P.g.a. brister i bloddatasystemet kan vi ej redovisa och jämföra vissa resultat från tidigare år.

14 Summering/slutsats Genom våra olika aktiviteter har produktionen ökat med ca blodpåsar under 2006. Vi kan konstatera att blodgivningsenheten alltid bör genomföra olika insatser/aktiviteter för att sprida information och marknadsmässigt arbeta relationsinriktat för att lyckas. Vi behöver: Återkommande kompetensutveckling IT-stöd Utvärdering/analyser av våra aktiviteter och blodgivarregister Ökat samhällsengagemang och goda samarbetspartners

15 Framtid Tillgänglighet för blodgivning
Nytt kallelsesystem med och sms Gemensam logotype för blodgivning i Göteborg Tidbokning via internet Nya samarbetspartners För att nå våra mål arbetar vi löpande med planerade informations- och PR aktiviteter

16 Livsviktigt! Blodgivare är hjältar, sjukvården bygger på insatser från frivilliga hjältar som aktivt lämnar blod. Vi behöver fler hjältar ”Kärlek är en knytnäve i magen. Kärlek är ett kassaskåp som föll från tionde våningen och du var på fel plats vid fel tillfälle. Kärlek svider, kliar, skaver, värker. Kärlek kan göra ont och är aldrig helt utan uppoffringar. Men den är alltid, alltid värd det. Du som visar kärlek till dina medmänniskor och lämnar blod visar att det är värt det.” Källa: Jerlov

17 Blodgivningsenheten inom
Kontaktpersoner: Carina Ljungvall enhetschef Ulrika Ljung informationsansvarig Jan Konar enhetsöverläkare Eva-Maria Bengtsson sjuksköterska Verksamhetschef: Nils Lycke


Ladda ner ppt "SU blir självförsörjande på blod.."

Liknande presentationer


Google-annonser