Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SU blir självförsörjande på blod.. Blodgivningsenheten inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SU blir självförsörjande på blod.. Blodgivningsenheten inom."— Presentationens avskrift:

1 SU blir självförsörjande på blod.. Blodgivningsenheten inom

2 2 Bakgrund Eftersom efterfrågan på blod/blodkomponenter per blodgrupp varierar varje dag, ställs vi inför akuta situationer då efterfrågan på dessa produkter är större än vad vi kan leverera från eget lager. SU är ett universitets/specialistsjukhus med tidvis stor blodåtgång. Idag vet vi ej exakt hur mycket blod vi får in per dag p.g.a. att vi har drop-in för blodgivning, som ger oss en ojämn arbetsbelastning.

3 3 Det finns dessutom inga garantier att köpa blod när vi behöver beroende på att tillgången även varierar i landet. I sådana situationer måste vi köpa blod från andra sjukhus i landet ca 5 000 blodpåsar/år. Vid dessa köp levereras endast de röda blodkropparna; skall jämföras med att vid egen blodtappning på SU kan vi även utvinna övriga blodkomponenter såsom trombocyter och plasma.

4 4 Så många blodpåsar behövs Många operationer är blodkrävande. Vid transplantationer reserveras ett bestämt antal blodpåsar: Lungor – 8 påsar Hjärta – 4 påsar Lever – 20 påsar Många gånger räcker inte de reserverade blodpåsarna. Vid t.ex. en levertransplantation kan det behövas uppemot 200 blodpåsar, vilket motsvarar blod från 200 blodgivare. Vid en höftledsoperation kan det räcka med 3 påsar. Foto: Roger Lundholm

5 5 Nuläge Blodgivningsenheten har 3 tappningställen för blodgivning Östra sjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Droppen i Nordstan och en blodbuss. Där arbetar 23 sjuksköterskor, 10 undersköterskor, 10 assistenter och 1 blodbusschaufför i rullande schema på de olika tappningsställena. För enheten finns också tillgång till informatör, planeringsansvarig för blodbussen, en informationsansvarig, enhetsöverläkare och enhetschef.

6 6

7 7 Syfte och Mål Syfte: Att SU blir självförsörjande på blodMål: Genomföra 46 000 bloddonationer per år Övriga mål per år: Nya blodgivare 6 000 Återaktiverade blodgivare 5 000 Tidbokade besök 36 000 Inköp av blodpåsar max 1 000

8 8 Strategier Öka antalet nya blodgivare Återaktivera passiva blodgivare Få ett jämnare flöde i arbetet Minska inköp av blod Sprida information externt och internt

9 9 Aktiviteter under 2006 Medarbetarna har uppmuntrat och motiverat blodgivarna att boka tid till sitt nästa besök, det har skett både muntligt och skriftligt B Brev har skickats ut till passiva blodgivare Personalen har genomgått kompetensutveckling i bemötande, attityder, värderingar samt kommunikation och konflikthantering Medarbetardiskussion har förts enligt cafémodellen med fokus på att hitta strukturer/modeller för tillgänglighet, bemötande och kommunikation

10 10 Företagsbesök - Informatör (plustjänst) har som uppdrag att aktivt besöka företag, skolor och föreningar för att informera om blodgivning och rekrytera blodgivare. Resurs t.o.m. september 2008 PUB = Personlig Uppföljning av Blodgivare Ett ”faddersystem” med ett schemalagt kontaktsätt som varje nyanmäld blodgivare registreras i under en tvåårsperiod. Aktiviteter under 2006

11 11 Information och Public Relation • • Bilaga i GP • • Reklamkampanjer - Limited Edition, streamers och annonser • • Reportage i radio, tv och tidningar • • Mässor - Handelhögskolan och Läkarstämman • • Events - Blodomloppet och Åby trav • • Hemsida - Geblod.nu

12 12 Resultat

13 13 Övriga resultat 2006 Nya blodgivare 3 779 (+347 jämfört med 2005 ) Inköp av blod 4 781 enheter (-680 enh. jämfört med 2005 ) Tidbokade besök uppskattas till *7 400 Återaktiverade blodgivare uppskattas till *3 600 * P.g.a. brister i bloddatasystemet kan vi ej redovisa och jämföra vissa resultat från tidigare år.

14 14 Summering/slutsats Genom våra olika aktiviteter har produktionen ökat med ca 2 000 blodpåsar under 2006. Vi kan konstatera att blodgivningsenheten alltid bör genomföra olika insatser/aktiviteter för att sprida information och marknadsmässigt arbeta relationsinriktat för att lyckas. Vi behöver: • • Återkommande kompetensutveckling • • IT-stöd • • Utvärdering/analyser av våra aktiviteter och blodgivarregister • • Ökat samhällsengagemang och goda samarbetspartners

15 15 Tillgänglighet för blodgivning Nytt kallelsesystem med e-mail och sms Gemensam logotype för blodgivning i Göteborg Tidbokning via internet Nya samarbetspartners För att nå våra mål arbetar vi löpande med planerade informations- och PR aktiviteter Framtid

16 16 Livsviktigt! Blodgivare är hjältar, sjukvården bygger på insatser från frivilliga hjältar som aktivt lämnar blod. Vi behöver fler hjältar ”Kärlek är en knytnäve i magen. Kärlek är ett kassaskåp som föll från tionde våningen och du var på fel plats vid fel tillfälle. Kärlek svider, kliar, skaver, värker. Kärlek kan göra ont och är aldrig helt utan uppoffringar. Men den är alltid, alltid värd det. Du som visar kärlek till dina medmänniskor och lämnar blod visar att det är värt det.” Källa: Jerlov

17 17 Blodgivningsenheten inom Kontaktpersoner: Carina Ljungvall enhetschef 342 76 89 Ulrika Ljung informationsansvarig 342 23 31 Jan Konar enhetsöverläkare 342 19 84 Eva-Maria Bengtsson sjuksköterska 342 27 32 Verksamhetschef: Nils Lycke


Ladda ner ppt "SU blir självförsörjande på blod.. Blodgivningsenheten inom."

Liknande presentationer


Google-annonser