Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PriMa på fritids.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PriMa på fritids."— Presentationens avskrift:

1 PriMa på fritids

2 8.50 Matematik på fritids Max Lööf 9.30 Fika
Lek och spel med matematikglasögon Välkommen! Ta på matteglasögonen! 8.50 Matematik på fritids Max Lööf Fika Matematiken på fritids. Tips och idéer. Avslutning och utvärdering.

3 Vilka möjligheter finns?
En idébank med idéer om hur vi kan få in matematik i verksamheten. Vad behövs för att vi ska lyckas? Stöd från rektor, kollegor och matematikutvecklare. Vilka hinder finns? Stora barngrupper. Stor ålderspriding på barnen i grupperna som gör det svårare att planera aktiviteter som ska passa alla barnen.

4 Lär- och forskningscentrum
PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum

5 Lär- och forskningscentrum
PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum ”Matematik finns överallt i vår omvärld, så barn lever i matematikmiljö. Men att leva i den är inte detsamma som att uppfatta och reflektera över den. Barn måste få erövra matematikens värld med andra barn och kunniga vuxna som har kunskap om grundläggande matematik.” Citat. Elisabeth Doverborg

6 Lär- och forskningscentrum
PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum Finns det matematik i bilden?

7 Vad gör du nu i arbetet med barnen som du tycker
har med matematik att göra? Varför ska fritids arbeta med matematik? Ska vi benämna att vi har matematik på fritids? tex. ”Nu ska vi ha matte!” Är det svårt att planera aktiviteter som passar barn i olika åldrar?

8 Lär- och forskningscentrum
PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum Barn utvecklar sina matematiska kunskaper genom att använda hela kroppen och alla sinnen då de leker. Barnen kryper, hoppar, springer och ålar. De tittar, smakar och känner. De kryper under och över hinder. Klättrar upp och ned. De kastar boll och försöker beräkna avstånd och riktning. De klättrar upp på klätterställningen och får erfaren- heter av höjd.

9 Matte ute i skog och mark
Matte på skolgården Matte i lek och spel Matte i samtalet Matte i sång och musik Matte på idrotten Matte i bild och skapande

10 Barn måste få erövra matematikens värld
”Matematik finns överallt i vår omvärld, så barn lever matematikmiljö. Men att leva i den är inte detsamma som att uppfatta och reflektera över den. Barn måste få erövra matematikens värld med andra barn och kunniga vuxna som har kunskap om grundläggande matematik.” Citat. Elisabeth Doverborg

11 Vi möter matematik varje dag Hemma På arbetsplatsen I samhället
PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum Vi möter matematik varje dag Hemma På arbetsplatsen I samhället Utbildning I naturen Arkitektur konst

12 Lär- och forskningscentrum
PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum Tilltro och kunnande Barnens tilltro till sin egen förmåga växer i leken. Barnen möter nya utmaningar i leken som de reder ut och löser genom att samarbeta med varandra och genom att vuxna samspelar med barnen.

13 MATEMATIKEN I VARDAGEN
PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum MATEMATIKEN I VARDAGEN Vi är vana vid att dela in matematiken i geometri, talräkning, algebra, ekvationer, statistik och sannolikhetskalkyler. Men om vi ska kunna upp- täcka barnens matematik måste vi också ha referenser som går bakom dessa indelningar. -VARDAGEN!

14 I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. Genom att i den dagliga verksamheten sätt ord på matematiken bidrar fritidspedagogen i hög grad till att utveckla barnen matematiska förmåga och stärka tilltron till det egna tänkandet och den egna matematiska förmågan Citat Anna-Lena Lindeqvist

15 Det är barnens erfarenheter från vardagsmatematik som ska vara
PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum Det är barnens erfarenheter från vardagsmatematik som ska vara utgångspunkt för förskolans/skolans matematikaktiviteter/matematik- undervisning.

16 Lär- och forskningscentrum
PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum Matematikens uttrycksformer BILDER LABORATIONER SKRIVNA SYMBOLER OMVÄRLDEN TALADE SYMBOLER

17 Lek och spel ”Här gäller det sociala rutiner och regler för utförande
kommunikation som också stimulerar till företällande hypotetiskt beteende (om-så). Om du inte följer uppställda regler så förlorar du. Om du argumenterar bäst får du andra med dig. Räkneramsor eller spel ute- sluter en efter en. Om du följer en bra strategi så kan du vinna.” Citat- Göran Emanuelsson

18 Exempel på lekar som utvecklar barnens matematik- Kunskaper.
Under hökens vingar , vilken siffra? Bara en siffra var, eller låta barnen addera eller subtrahera. Rätt siffra/tal får gå fritt över Talet i nacken. Sätt fast siffra på ryggen på alla barn. Alla går runt och frågar sina kompisar och de ska försöka lista ut vilken siffra de har i nacken. ”Är det mindre än 3?”, Är det mer än 5?” Maraton- Alla ska springa under fyra minuter. Hur många varv kan ni springa tillsammans? Fotboll- alla ska sparka bollen tre gånger var. Hur många mål får ni ihop tillsammans?

19 Stafett- Alla får en lista på vad de ska samla ihop. En sak
i taget! En vuxen sitter vid varje lag och ”bockar” av insamlandet. På tid. Listan kan tex. innehålla : Något att sitta på, ryggsäck, servett, bok, hårsnodd, pinne 20 cm Burr- Geometriska pappfigurer ligger på en duk. En vänder sig bort och de andra bestämmer vilken figur som är burr, tex kvadraten. X kommer tillbaka och pekar på en figur i taget och gruppen säger ”rektangeln är det inte”, ”triangeln är det inte osv…”

20 Mitt i prick kasta en boll så att den prickar mitten av en ”plan”
Mitt i prick kasta en boll så att den prickar mitten av en ”plan”. Miss förlorat liv och varje deltagare har fem liv. Har man förlorat fem liv är man ute ur spelet. man får röra sig hur man vill på planen. Man vinner när man är ensam kvar på planen.

21 Människoraden- tre i rad
Antal deltagare: 2-3 Man står utanför spelplanen och ska i tur och ordning ställa sig på en ruta i taget med den ena foten, den andra foten och sist med en hand. Det gäller att få tre rutor markerade, upptagna, av sina tre kroppsdelar. Den som först får tre i rad har vunnit.

22 Exempel på aktiviteter som främjar den matematiska utvecklingen
SANDLÅDAN GUNGOR Föränderlighet Rumsuppfattning Forma – skapa Rörelse Figurer – lägesord Avstånd Bygga – konstruera – hållfasthet Mönster HINDERBANA Begrepp: Gör en hinderbana där barnen ska hoppa över krypa under åla igenom upp framför bakom i osv Använd lägesorden medvetet vid instruktionen!

23 LIKA – OLIKA Jämför olika föremål Ställ er två och två, tre och tre Bilda grupper. Det ska vara lika många i varje grupp. Jag står i mitten. Det ska vara lika många på varje sida om mig. Vad händer om en går bort/kommer till på ena sidan?

24 Exempel på hjälpmedel: affär almanackor vågar skruvar/bultar/muttrar
Skapa en miljö som stimulerar elevernas intresse för matematik Exempel på hjälpmedel: affär almanackor vågar skruvar/bultar/muttrar byggklossar burkar/flaskor/lock kaplastavar glas i olika storlekar cuisenairestavar klippa-klistramaterial multibas linjaler, måttband polydron hushållsmaterial logiska block gymnastikmaterial tangram klockor geobräden labyrinter miniräknare lego piprensare sugrör pärlor pärlplattor tärningar knappar tärningsspel pengar pussel spelkort

25 Lek och spel på fritids Vilka lekar och spel på ditt fritids kan stimulera barnens matematikutveckling?

26 Utvärdering Skriv på en lapp vad du tar med dig från dagen. Positivt, negativt. Önskemål om innehåll vid nästa träff.

27 www.umea.se/prima www.ncm.gu.se www.alledu.se
Lär- och forskningscentrum Tfn

28 Litteraturlista Leka och lära matematik ute förskolan, Naturskoleföreningen Att leka och lära in matematik ute, Naturskoleföreningen Att lära in ute året runt, Nynäshamns naturskola


Ladda ner ppt "PriMa på fritids."

Liknande presentationer


Google-annonser