Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå PriMa på fritids.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå PriMa på fritids."— Presentationens avskrift:

1 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå PriMa på fritids

2 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lek och spel med matematikglasögon 8.30 Välkommen! 8.40 Ta på matteglasögonen! 8.50Matematik på fritids Max Lööf 9.30 Fika 10.00 Matematiken på fritids. 10.30 Tips och idéer. 10.50 Avslutning och utvärdering.

3 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Vilka möjligheter finns? En idébank med idéer om hur vi kan få in matematik i verksamheten. Vad behövs för att vi ska lyckas? Stöd från rektor, kollegor och matematikutvecklare. Vilka hinder finns? Stora barngrupper. Stor ålderspriding på barnen i grupperna som gör det svårare att planera aktiviteter som ska passa alla barnen.

4 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå

5 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå ”Matematik finns överallt i vår omvärld, så barn lever i matematikmiljö. Men att leva i den är inte detsamma som att uppfatta och reflektera över den. Barn måste få erövra matematikens värld med andra barn och kunniga vuxna som har kunskap om grundläggande matematik.” Citat. Elisabeth Doverborg

6 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Finns det matematik i bilden?

7 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå •Vad gör du nu i arbetet med barnen som du tycker har med matematik att göra? •Varför ska fritids arbeta med matematik? •Ska vi benämna att vi har matematik på fritids? tex. ”Nu ska vi ha matte!” • Är det svårt att planera aktiviteter som passar barn i olika åldrar?

8 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Barn utvecklar sina matematiska kunskaper genom att använda hela kroppen och alla sinnen då de leker. Barnen kryper, hoppar, springer och ålar. De tittar, smakar och känner. De kryper under och över hinder. Klättrar upp och ned. De kastar boll och försöker beräkna avstånd och riktning. De klättrar upp på klätterställningen och får erfaren- heter av höjd.

9 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå •Matte ute i skog och mark •Matte på skolgården •Matte i lek och spel •Matte i samtalet •Matte i sång och musik •Matte på idrotten •Matte i bild och skapande

10 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå ”Matematik finns överallt i vår omvärld, så barn lever matematikmiljö. Men att leva i den är inte detsamma som att uppfatta och reflektera över den. Barn måste få erövra matematikens värld med andra barn och kunniga vuxna som har kunskap om grundläggande matematik.” Citat. Elisabeth Doverborg

11 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Vi möter matematik varje dag •Hemma •På arbetsplatsen •I samhället •Utbildning •I naturen •Arkitektur •konst

12 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Tilltro och kunnande Barnens tilltro till sin egen förmåga växer i leken. Barnen möter nya utmaningar i leken som de reder ut och löser genom att samarbeta med varandra och genom att vuxna samspelar med barnen.

13 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Vi är vana vid att dela in matematiken i geometri, talräkning, algebra, ekvationer, statistik och sannolikhetskalkyler. Men om vi ska kunna upp- täcka barnens matematik måste vi också ha referenser som går bakom dessa indelningar. -VARDAGEN! MATEMATIKEN I VARDAGEN

14 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. Genom att i den dagliga verksamheten sätt ord på matematiken bidrar fritidspedagogen i hög grad till att utveckla barnen matematiska förmåga och stärka tilltron till det egna tänkandet och den egna matematiska förmågan Citat Anna-Lena Lindeqvist

15 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Det är barnens erfarenheter från vardagsmatematik som ska vara utgångspunkt för förskolans/skolans matematikaktiviteter/matematik- undervisning.

16 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Matematikens uttrycksformer BILDER BILDER LABORATIONER OMVÄRLDEN SKRIVNA SYMBOLER TALADE SYMBOLER

17 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lek och spel ”Här gäller det sociala rutiner och regler för utförande kommunikation som också stimulerar till företällande hypotetiskt beteende (om-så). Om du inte följer uppställda regler så förlorar du. Om du argumenterar bäst får du andra med dig. Räkneramsor eller spel ute- sluter en efter en. Om du följer en bra strategi så kan du vinna.” Citat- Göran Emanuelsson

18 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Exempel på lekar som utvecklar barnens matematik- Kunskaper. •Under hökens vingar, vilken siffra? Bara en siffra var, eller låta barnen addera eller subtrahera. Rätt siffra/tal får gå fritt över • Talet i nacken. Sätt fast siffra på ryggen på alla barn. Alla går runt och frågar sina kompisar och de ska försöka lista ut vilken siffra de har i nacken. ”Är det mindre än 3?”, Är det mer än 5?” •Maraton- Alla ska springa under fyra minuter. Hur många varv kan ni springa tillsammans? • Fotboll- alla ska sparka bollen tre gånger var. Hur många mål får ni ihop tillsammans?

19 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå • Stafett- Alla får en lista på vad de ska samla ihop. En sak i taget! En vuxen sitter vid varje lag och ”bockar” av insamlandet. På tid. Listan kan tex. innehålla : Något att sitta på, ryggsäck, servett, bok, hårsnodd, pinne 20 cm •Burr- Geometriska pappfigurer ligger på en duk. En vänder sig bort och de andra bestämmer vilken figur som är burr, tex kvadraten. X kommer tillbaka och pekar på en figur i taget och gruppen säger ”rektangeln är det inte”, ”triangeln är det inte osv…”

20 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå •Mitt i prick kasta en boll så att den prickar mitten av en ”plan”. Miss förlorat liv och varje deltagare har fem liv. Har man förlorat fem liv är man ute ur spelet. man får röra sig hur man vill på planen. Man vinner när man är ensam kvar på planen.

21 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Människoraden- tre i rad Antal deltagare: 2-3 Man står utanför spelplanen och ska i tur och ordning ställa sig på en ruta i taget med den ena foten, den andra foten och sist med en hand. Det gäller att få tre rutor markerade, upptagna, av sina tre kroppsdelar. Den som först får tre i rad har vunnit.

22 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Exempel på aktiviteter som främjar den matematiska utvecklingen SANDLÅDANGUNGOR FöränderlighetRumsuppfattning Forma – skapaRörelse Figurer – lägesordAvstånd Bygga – konstruera – hållfasthet Mönster HINDERBANA Begrepp: Gör en hinderbana där barnen ska hoppa över krypa under åla igenom upp på framför bakom i osv Använd lägesorden medvetet vid instruktionen!

23 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå LIKA – OLIKA Jämför olika föremål Ställ er två och två, tre och tre Bilda grupper. Det ska vara lika många i varje grupp. Jag står i mitten. Det ska vara lika många på varje sida om mig. Vad händer om en går bort/kommer till på ena sidan?

24 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Skapa en miljö som stimulerar elevernas intresse för matematik Exempel på hjälpmedel: affäralmanackor vågarskruvar/bultar/muttrar byggklossarburkar/flaskor/lock kaplastavarglas i olika storlekar cuisenairestavarklippa-klistramaterial multibaslinjaler, måttband polydronhushållsmaterial logiska blockgymnastikmaterial tangramklockor geobrädenlabyrinter miniräknarelego piprensaresugrör pärlorpärlplattor tärningarknappar tärningsspelpengar pusselspelkort

25 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lek och spel på fritids Vilka lekar och spel på ditt fritids kan stimulera barnens matematikutveckling?

26 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Utvärdering Skriv på en lapp vad du tar med dig från dagen. Positivt, negativt. Önskemål om innehåll vid nästa träff.

27 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå •www.umea.se/primawww.umea.se/prima •www.ncm.gu.sewww.ncm.gu.se •www.alledu.sewww.alledu.se •Charlotta.blomqvist@umea.seCharlotta.blomqvist@umea.se •Tfn. 070-5332294

28 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Litteraturlista Leka och lära matematik ute förskolan, Naturskoleföreningen Att leka och lära in matematik ute, Naturskoleföreningen Att lära in ute året runt, Nynäshamns naturskola


Ladda ner ppt "Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå PriMa på fritids."

Liknande presentationer


Google-annonser