Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsledning i högskolor och universitet i Schweiz och Tyskland RUH-resa 17-23.11.2013 Ann Riis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsledning i högskolor och universitet i Schweiz och Tyskland RUH-resa 17-23.11.2013 Ann Riis."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsledning i högskolor och universitet i Schweiz och Tyskland RUH-resa 17-23.11.2013 Ann Riis

2 22.11.2013 9. GAC German Accreditation Council 21.11.2013 7. EVALAG 21.11.2013 6. Ruprecht Karls Universität Heidelberg 20.11.2013 4. Universität Zürich 5. ETH Zürich 19.11.2013 3. OAQ 22.11.2013 8. Fachhochschule Köln 18.11.2013 1. EPFL 2. Université de Lausanne Resans mål

3 Deltagarna och reseledarna på EPFL:s och UNIL:s gemensamma campus. På denna bänk har Napoleon suttit...

4 École Polytecnique Fédérale de Lausanne EPFL Teknisk högskola, grundad 1969 2012: • 9 306 studerande (125 olika nationaliteter) • 5 381 personal • 316 laboratorier • 803 M CHF

5 Kvalitetsledning vid EPFL • Total Quality Management • Kursutvärderingar, lärarutvärderingar, programutvärderingar • Center för pedagogisk utveckling • Peer review 6-8 år • Ackreditering vart 4:e år • Främsta framgångsfaktor: rekryteringen ”Att hitta rätt personal och behålla den!”

6 EPFL

7 EPFL konferenscenter

8

9 Université de Lausanne UNIL Tvärvetenskapligt universitet, grundat 1537 • 13 500 studerande • 2 700 forskare • 2 300 personal • 511 M CHF

10 Kvalitetsledning vid UNIL • Total Quality Management • Alla indikatorer är kopplade till mål i strategin • Olika diskussionsgrupper för att implementera strategin • Pedagogisk innovationsfond 6 000 CHF • Pedagogisk dag då lärarna presenterar innovationer i sin undervisning • Feedback till studerande viktig! • Kvalitetskultur (inte kontroll!)

11 UNIL administrationsbyggnad

12 OAQ i Bern

13 OAQ

14 OAQ Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung • Schweiz motsvarighet till RUH • Ackreditering vart fjärde år • Inne på tredje ackrediteringsomgången • Ny lag 2015: alla som vill kalla sig universitet eller högskola måste genomgå ackreditering • En del av den statliga finansieringen beroende av ackrediteringsresultatet • Finland är modell för utvärdering av högre utbildning

15 OAQ Självutvärdering • Kvalitetssäkringsstrategi • Ledning och styrning av verksamheten (kvalitetsledningssystemet ska vara kopplat till strategin) • Undervisning • Forskning • Rekrytering och fortbildning av personal • Intern och extern kommunikation

16

17 Universität Zürich

18 Utsikten från Universität Zürich

19 UZH

20

21 Studerandecafeteria på UZH

22 UZH Tips på vad man kan göra för studerandes trivsel...

23 Universität Zürich UZH Tvärvetenskapligt universitet, grundat 1969 Schweiz största universitet 2012: • 138 621 studerande (18 % internationella) • 8 180 personal • 7 fakulteter (45 % Faculty of Arts) • 1 278 M CHF • 5 nobelpristagare (2 kemi, 1 fysik, 2 medicin)

24 Kvalitetsledning vid UZH • Självständig utvärderingsenhet KvalitetskontrollKvalitetsledning Kvalitetskultur • 8 strategiska mål som är kopplade till QS • Varje mål har flera mätetal, uppfyllda 2020 • Regelbunden uppföljning, rapportering på internet • Utvärderingar • Center för lärarfortbildning: skräddarsydda kurser

25 Kvalitetsledning vid UZH • Självutvärdering: utvärderingsenheten sammanställer statistik och siffror åt varje fakultet som sedan analyserar siffrorna och kommenterar utvecklingen utgående från målen i strategin i en rapport • Studerandefeedbacken är viktig!

26

27 ETH Anders Hagström Director of Global Educational Affairs

28 ETH Zürich Ett av världens bästa universitet inom teknik och naturvetenskaper, grundat 1855 ”Where the future begins” 2012: • 17 781 studerande (>100 olika nationaliteter) • 8 144 personal (varav 482 professorer) • 1 467 M CHF • 21 nobelpristagare (Albert Einstein) Rekryteringen mycket viktig!

29 Kvalitetsledning inom ETH • Stark kvalitetskultur • ”Vi är standarden!” • Självutvärdering vart femte år • Känt för sin excellenta undervisning: utvecklar kontinuerligt sina utbildningsplaner för att optimera undervisningen • Kursutvärderingar: lärarexperter ansvariga för innovativ didaktik • Schemalagd tid ca 30 h/vecka

30 ETH

31 Ruprecht Karls Universität Heidelberg

32 Utsikten från administrationsbyggnaden Ruprecht Karls Universität Heidelberg

33 Rektor professor Bernhard Eitel

34 Ruprecht Karls Universität Heidelberg Äldsta universitetet i dagens Tyskland, grundat 1386 2012: • 30 873 studerande (6 333 första årets studerande) • 13 322 personal (511 professorer) • 623,9 M Euro • tvärvetenskapligt • 55 nobelpristagare • 4 campus varav Bergheim (1860) är ”urcampuset” • ”Blanda disciplinerna!” ”Reflektion är viktig!”

35 Universitetet i Heidelberg: • ”global player”: filialer i Santiago de Chile, New York, Boston (Harvard - medicin), Georgetown (juridik), Denver (astronomi) New Delhi, Hong Kong, Kyoto • Fokus på familjen: alla forskare ska kunna göra karriär • ”Highest quality of a university is the interaction between disciplines” • ”MOOCs are out! Quality is face-to-face!”

36 Kvalitetsledning vid Heidelberg universitet • Undervisning och lärande • Alla studerandemål tillgängliga på hemsidan • Olika typer av utvärderingsinstrument • ”Loop of study programme improvement” • Enkäter till arbetslivet skickas till alumni (nytt!) • KvalitetskontrollKvalitetsledning Kvalitetskultur • heiQUALITY-kvalitetsledningssystem • Tillåt olika kvalitetskulturer som samverkar!

37 Ruprecht Karls Universität Heidelberg heiQALITY-systemet

38 EVALAG Evaluationsagentur Baden-Württenberg (Mannheim) Ackrediteringsbyrå, konsultverksamhet, workshops • Alla studieprogram måste genomgå ackreditering innan de får starta (kvalitetssäkring) • Ingen koppling mellan resultat och finansiering • Ackrediteringen täcker enbart undervisningsverksamhet men strategisk ledning ska vara kopplat till QMS • Olika QMS vid olika universitet och högskolor • Internationella auditeringar: Litauen, Österrike, Kosovo, Georgien, Kirgizistan

39 Fachhochschule Köln

40 Tysklands största yrkeshögskola, kanske Europas, grundad 1971 • 21 500 studerande (16 % internationella från >120 olika länder) • 2 700 utexaminerade/år • 11 fakulteter • 1 500 personal (420 professorer)

41 Fachhochschule Köln • Studierna ska likna det kommande arbetslivet så mycket som möjligt • Ändrade utbildningsplanen för att förverkliga detta, varje termin är uppdelad i två block med en vecka projektarbete däremellan • PBL, portfolio, projekt • Hela första året är studieförberedande • Övning av olika färdigheter integreras i undervisningen, datakunskaper, presentationer, grupparbeten etc. • Tentamina utförs genom grupparbeten, diskussioner etc. • Språkcenter

42 Kvalitetsledning vid FH-Köln • Utvärderingar • Data används i utvecklingsplaner för att förbättra fakulteternas verksamhet • Support för nyanställda lärare • Uppföljning av strategin månatligen • Ledarskap viktigt för att kunna implementera kvalitetsledning

43 GAC i Bonn

44 GAC German Accreditation Council Akkreditierungsrat Ackrediterar ackrediteringsbyråer • 16 stater, olika lagar för universitet och högskolor • 16 874 studieprogram i Tyskland • Programauditering Systemauditering • Finland modell för auditering av högre utbildning

45 Sammanfattning • De flesta system bygger på Demingcykeln • Svårigheten är att sluta cirkeln, dvs. att man faktiskt använder den data man samlar in för utveckling av verksamheten

46 Rätt information för att kunna svara på: • Vad gör vi? • Vart är vi på väg? • Vart vill vi? • Hur ska vi nå dit? • Gör vi rätt saker på rätt sätt?

47 Högskolan på Åland • På rätt väg då vi bygger intranätet som kvalitetsledningssystemet • Koppla rätt indikatorer till målen i strategin • Transparens: visa hur vi ligger till • Självutvärderingar av utbildningsprogrammen


Ladda ner ppt "Kvalitetsledning i högskolor och universitet i Schweiz och Tyskland RUH-resa 17-23.11.2013 Ann Riis."

Liknande presentationer


Google-annonser