Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

From ABC…. … to Profitability Optimization!. 1 Lars Rosengren •Management konsult, 15 år •Business controller, 5 år •Har haft förmånen att få hjälpa över.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "From ABC…. … to Profitability Optimization!. 1 Lars Rosengren •Management konsult, 15 år •Business controller, 5 år •Har haft förmånen att få hjälpa över."— Presentationens avskrift:

1 From ABC…. … to Profitability Optimization!

2 1 Lars Rosengren •Management konsult, 15 år •Business controller, 5 år •Har haft förmånen att få hjälpa över 30 företag i olika brancher och länder att optimera lönsamheten (mha ABC-metodik) Affecto Sweden AB Holländargatan 17 111 60 Stockholm www.affecto.se Lars.rosengren@affecto.com +46 768-34 02 31

3 2 Some previous clients

4 3 Case - Tillverkande Industri •Tillverkning i 6 fabriker i norra Europa •Distributionsenheter och Säljbolag •Behov: •Ursprungligen ett nytt budgetverktyg…. •Egentligen var behovet en helhetslösning inom Corporate Performance Management. •Behöver kunna samla in försäljningsprognoser och översätta dessa till tillverkningsvolymer och behov av råmaterial och personal samt kostnadsberäkna produkter och mäta kundlönsamhet.. 3

5 4 Sales/Supply Forecast overview PlantDCBU Market/ Customer Supply Supply organisation predicts the volumes on detailed product level (SKU), that the Sales Business Units are going to sell/deliver the next coming 18 months 98% Service level/ Leveransgrad - BU Forecast on an aggregated level, productgroup - Some BU can select which DC to deliver from. - 95 % SKUs, - 5 % Buy to order - Manual forecast for short PLC products Sales org. forecast Supply org. forecast

6 5 Product Calculation 5 Inköpsplanering Purchase price per Raw material per suppplier Inköpsplanering Purchase price per Raw material per suppplier Resursplanering Headcount FTE Hour Must be integrated with HR payroll Issue regarding Direct vs Indirect time and where to budget Must be able to plan how many hours of production is needed according to forecasted volumes Resursplanering Headcount FTE Hour Must be integrated with HR payroll Issue regarding Direct vs Indirect time and where to budget Must be able to plan how many hours of production is needed according to forecasted volumes

7 6 Overview of planning processes 6 Supply Forecast Sales Forecast Production Planning HR Planning Expense Budgeting Purchase Planning Supply Production HR Finance & All functions Product Calculation

8 7 IT architecture, SAP BPC & PCM M3 DW SQL server Ca: 40 SSAS Cognos BI 10.0 Query, Reporting and Analysis CPM solution Web BPC SSAS Ca 70 users Excel HR Budget Purchase planning PCM SSAS SQL

9 8 Strategic Planning Tactical Planning Integrated Operational Planning Risk Adjusted Planning Margin Planning Scenario Simulation Project Planning Information (Metrics/Business Logic) Applications Processes Methodologies Corporate Performance Management Budget & Forecast Application Reporting Portal Dashboard Reporting Data entry Integration with MS-Office Planning structures - Economic Model Business Rules Analysis Security Model Scenario Simulation Workflow Master Data

10 9 Traditional CPM Financial Consolidation Financial Monitoring Financial Communication Financial Plan/budget Operational Forecast Transactional Reporting Financial Forecast Operational Plan/budget Operational Monitoring Corporate Reporting Evaluate Profitability Modeling Scorecard/ Strategy Map Strategic Plan Scenario Analysis Stakeholder Reporting Operational Communication Strategic Management & Profitability Modeling Financial/Tactical Planning Integrated Operational Planning Data Warehouse ETL ERP Data Warehouse Vision Corporate Performance Management - Processes Sales, Marketing, Production, etc.

11 10 Analysmodell kund & produktlönsamhet Produkter Marknader & kunder Försäljning/ordrar Kanaler BOO/ BOM BOO/ BOM Intäkter Processer & aktiviteter Kostnads- drivare Kostnader

12 11 Simulera – vad händer om? Produkter Marknader & kunder Försäljning/ordrar Kanaler BOO/ BOM BOO/ BOM Intäkter Processer & aktiviteter Kostnads- drivare Kostnader +/- X% volym Ny Marknad +/- X% pris Ny kanal +/- X% råvarumaterialpris Ny produkt

13 12 Simulera – hur påverkar det? Produkter Marknader & kunder Försäljning/ordrar Kanaler BOO/ BOM BOO/ BOM Intäkter Processer & aktiviteter Kostnads- drivare Kostnader +/- X% volym Ny Marknad +/- X% pris Ny kanal + - X% råvarumaterialpris Ny produkt Produktivitet Kvalitet Effektivitet Kapacitetsutnyttjande Prognos / Forecast Resursförbrukning Budget / Plan / Resultat

14 Mäta, Styra och Optimera ex) Försäljningsprocessen Hitta kund HIT RATE KundkontaktKundbesökOffertOrder Leverans KPI: Hitrate % ”10 knack, 5 snack, 2 tack!”

15 14 Resultat •Projekt pågår just nu… •Hoppas få återkomma nästa år tillsammans med kunden och berätta mer….

16 15 Erfarenheter från tidigare projekt! Branscher -Tillverkande -Handel/grossist/distribution -Tjänsteföretag -Bank, finans och försäkring -Telecom -Offentlig sektor Objekt -Produkt -Kund -Kanal -Interndebitering, SSC, IT charge back

17 16 Erfarenheter - Framgångsrika projekt! 1.Måste tillföra affärsnytta för företaget efter dess förutsättningar/ förhållanden / typ av business 2.Förankrad och efterfrågad i organisation hos mottagare / intressenter / beslutsfattare 3.Modell design/utformande som stödjer verksamhetstyrning som helhet och inte ”bara” produkkalkylering. ( Affärsval, mål och strategi, Verksamhetsstyrning, Kundvärde, Värdekedjan, Verksamhetsprocesser, Leverantörssamverkan, Organisation & ansvarsfördelning, Personal & ledarskap, Styrmodell, Handlingsplan, Planering och styrprocesser) 1.Rätt nivå på detaljer! 2.Pragmatisk vs teoretisk, (ABC metod - TDABC vs Push) 4.Programvara integrerad med övrig IT miljö, BI, DW, DI 5.Tillgång till kvalitetssäkrad/aktuell information 6.Projektgruppens samlade kompetens (verksamhet, ekonomi, IT & Social) 1. Eldsjäl, Envis, positivt tänkande, målfokuserad 7.Långsiktigt tänkande (Projekt vs. Process) 8.Integrerat i övrig rapportering/månadsuppföljning/ekonomistyrning/incitametsmodell 16

18 17 Erfarenheter – Framgångsrika projekt ABC som en del i CPM! 1.Tydliggör och kommunicera de operationell strategierna/ verksamhetsmålen! 2.Sätt kostnad på affärsprocesserna och utmana (outside-in) 3.Skapa en rättvisande bild över lönsamhet och potential på Kund och Produkter & Tjänster. 4.Integrera strategi, planering och budget 5.Rensa upp bland alla mätningar och dashboards – Vad är viktigast att mäta om målet är att genomföra strategin? 6.Skapa motivation och förutsättningar för människorna i organisationen i att leverera på strategin 7.Arbetet med Informationskvalitet måste upp på verksamhetsagendan

19 18 Erfarenheter – Mindre lyckade projekt…

20 19 Erfarenheter – Mindre lyckade projekt… 1.Brist på förståelse/intresse/andra prioriteringar 1.Resursbrist 2.Kompetensbrist 3.Att inte involvera verksamhetsnära personer, - controllerdrivet 2.Felkonstuerad modelldesign / brist på strategiskt tänkande/brist på verksamhetsförståelse 1.Felaktiga Definitioner av processer/aktiviteter/drivare 2.Tilltro att man kan komma till ett exakt ”rätt/riktigt” resultat. 3.Dålig projektstyrning 1.För stort/för litet omfång av projekt 4.Brist på rätt IT miljö och programvara, manuellt, ad-hoc 1.Brist på kvalitetssäkrad information/data

21  Bättre modeller  Information som ger ökad kunskap Analysera Agera  Vad händer om?  Löpande  Snabbt  Flexibelt verktyg  Integrerad  Planera  Besluta  Implementera  Styra  Följa upp Simulera ABC är en viktig byggsten i CPM som möjliggör optimering av verksamheten!

22 ger möjlighet att Agera! Information som ger kunskap

23 Stort TACK! 22 Affecto Sweden AB www.affecto.se Lars.rosengren@affecto.com +46 768-34 02 31


Ladda ner ppt "From ABC…. … to Profitability Optimization!. 1 Lars Rosengren •Management konsult, 15 år •Business controller, 5 år •Har haft förmånen att få hjälpa över."

Liknande presentationer


Google-annonser