Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att främja elevers motivation och prestationer: vilken motivation, hur, varför Joanna Giota.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att främja elevers motivation och prestationer: vilken motivation, hur, varför Joanna Giota."— Presentationens avskrift:

1 Att främja elevers motivation och prestationer: vilken motivation, hur, varför
Joanna Giota

2 …but what is learned matters too

3 Aristoteles fronesis eller praktisk klokhet
Den praktiska klokheten är den kunskap som vi behöver utveckla för att leva ett gott liv tillsammans men också för att göra mänskliga förhållanden bättre, att åstadkomma ett gott samhälle och ett gott liv för människan.

4 Kännetecknen för enskilda framgångsrika skolor
ett tydligt och demokratiskt men kraftfullt ledarskap från rektors sida som framför allt inriktas på skolans kunskapsmål lärarna görs delaktiga i utformandet av skolans kultur och struktur samarbete mellan lärare om mål och innehåll i undervisning och fostran

5 Hard-to-Reach Low-Achieving Students
Develop positive teacher-student relationships 2. Make school more interesting 3. Teach strategies to make learning enjoyable 4. Consider including a mentor

6 13-åriga elevers uppfattningar om varför man går i skolan
”Därför att man måste, för att kunna få ett jobb så att Sverige ska klara sig i framtiden och inte gå i konkurs på grund av vår okunnighet” ”Om de inte har någon kunskap i framtiden kommer Sverige så småningom att bli mer och mer ett uland, välfärden kan ej bevaras utan skolgång” ”För att lära sig någonting, regeringen hoppas att få fler intelligenta ungar, den har nog med de arbetslösa som inte läst när de gick i skolan”

7 Inre vs yttre motivation
Motiverade Elever Visar självbestämmande genom att göra något för dess egen skull. Deras motivation ökar när de får göra personliga val. Yttre Motiverade Elever Gör något för att uppnå något annat. Deras motivation influeras av belöningar och bestraffningar.

8 Lärandeorienterade/inre motiverade elever
Är fokuserade på att Bemästra och lära ett innehåll enligt självsatta kriterier Utveckla nya färdigheter Förbättra sin kompetens Åstadkomma något utmanande Erhålla förståelse och insikter Tillfredsställa egna behov och intressen

9 Prestationsorienterade/yttre motiverade elever
Är fokuserade på att Demonstrera sin förmåga för andra Överträffa normativa prestationskrav (kriterier satta av andra) Erhålla höga betyg eller olika belöningar Överträffa andras prestationer och erhålla socialt erkännande för dessa prestationer Tävla med andra i klassen Agera i enlighet med samhälleliga normer och värderingar

10 Vad främjar elevers lärandeorientering?
Mängden olika uppgifter och variationen inom uppgifterna hur de olika uppgifterna och aktiviteterna introduceras för eleverna Uppgifternas och aktiviteternas svårighetsgrad Uppgifter och aktiviteter som bygger på specifika mål och mål som kan uppnås inom kortare tidsperspektiv Hur läraren bedömer och belönar elevernas prestationer i skolan

11 Vad främjar elevers inre motivation?
Möjlighet att lära i klasser som de anser främjar eller tillåter att de handlar självständigt Att kunna göra egna val och att få positiv återkoppling från lärare Att inte få yttre belöningar på skoluppgifter som eleverna finner intressanta och som de redan tycker om Möjlighet till att göra vissa val och utöva viss kontroll när det gäller skoluppgifter

12 Målkombinationer som förknippas med de högsta prestationerna i skolan
Låg grad av prestations-/hög grad av lärandemål Hög grad av prestations-/hög grad av lärandemål  lika höga prestationer som Hög grad av lärande-/låg grad av prestationsmål

13 Stickprov i UGU-projektets olika datainsamlingar
Födelse- Första datainsamling Samplings- Ålder prov år År Åk design 2008 1 1948 1961 10 3 Födelsedag 60 2 1953 1966 55 1967 1980 Klass i åk 6 41 4 1972 1982 13 6 Klass i åk 3 36 5 1977 1987 31 1992 26 7 1997 21 8 9 1998 2002 16

14 Brief descriptions of each of the eight goal orientations
Self-now: 30.6% Focus on learning and self-development in a here-and-now perspective. Self-future: 13.3% Focus on the long-term consequences of learning and self-development and a desire to use attained outcomes as a strategy to structure the future and adult life. Others-now: 11.6% Going to school and engaging in the school content because society, the labour market, and/or the parents require that. Preventive-future: 4.5% Going to school and engaging in the school content because of a self-defined request (a must). Focus on the prevention of personally relevant fears with respect to the future by learning and a social responsibility towards society, the labour market and other people. Self-now + Self-future: 17.0% Integrative goal orientation. Focus on learning, self-actualisation, self-determination, self-growth and well-being through the realisation of own potentials and capacities in a here-and-now and a future perspective. Others-now + Preventive- future: 2.0% Integrative goal orientation. Focus on the attainment of requirements set by authorities, and a willingness to achieve for the best of oneself, society, the labour market and other people. Integrative: 16.1% Integrative goal orientation. Involves nine different goal orientations, which integrate various internal and external sources of pupil motivation. Negative/critical: 4.4% Indicates an avoidance or helpless orientation towards school and education.


Ladda ner ppt "Att främja elevers motivation och prestationer: vilken motivation, hur, varför Joanna Giota."

Liknande presentationer


Google-annonser