Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Test Appeal Presentera mål och mätresultat. Anders Timmerås Arbetade inom kvalitetsområdet under 90-talet Har jobbat med test sedan 1995, sedan 1999 som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Test Appeal Presentera mål och mätresultat. Anders Timmerås Arbetade inom kvalitetsområdet under 90-talet Har jobbat med test sedan 1995, sedan 1999 som."— Presentationens avskrift:

1 Test Appeal Presentera mål och mätresultat

2 Anders Timmerås Arbetade inom kvalitetsområdet under 90-talet Har jobbat med test sedan 1995, sedan 1999 som konsult Roller: Testledare, Teststrateg, Testdesigner, Utbildare i test E-post: anders.timmeras@sigma.seanders.timmeras@sigma.se Tel: 0703-79 12 39

3 Agenda Inledning/Exempel Testprogress Felrapportering Hur kommer jag igång?

4 Agenda Inledning/Exempel Testprogress Felrapportering Hur kommer jag igång?

5 Citat ”Att mäta är att veta” - grekiskt talesätt ”Den som inte kan mäta sina resultat, vet intet” – Einstein “You cannot control what you cannot measure.” - Tom DeMarco (Software Engineer)

6 Vad kan vi mäta? Produkt –Storlek –Komplexitet –Kvalitet (Testprogress / felrapporter) Processer Resurser Projekt

7 Vad kan vi mäta? Produkt –Storlek –Komplexitet –Kvalitet (Testprogress/Felrapportering) Processer Resurser Projekt

8 Vad kan vi mäta? Produkt –Storlek –Komplexitet –Kvalitet (Testprogress/Felrapportering) Processer Resurser Projekt

9 Målgrupp för mätresultaten? Projektledare Projektmedlemmar Styrgrupp Programansvarig Chefer på olika nivåer (Beställare/Kund)

10 Testrapportering – exempel Testrapport – Program X, Version 0.45 –55 testfall har körts –34 tester var OK –14 tester var inte OK –17 felrapporter skrevs vid denna testomgången –14 felrapporter rättade från förra testomgången

11 Kommunicera dina testresultat! En bild säger mer än 1000 ord En tabell säger mer än 100 ord Ett diagram säger mer än 1000 ord / siffror / tabellceller

12 Agenda Inledning/Exempel Testprogress Felrapportering Hur kommer jag igång?

13

14

15 Exempel på vad ett av de marknadsledande verktygen klarar: Mercury (HP) Quality Center

16

17 Exempel på vad ett av de marknadsledande verktygen klarar: Mercury (HP) Quality Center –Klarar i princip att producera denna rapport Tips –Glöm ej att aktivera ”history” –Planned och implemented ej default –Exportera till Excel

18 Verktyg – fördelar / nackdelar Fördelar –Dynamiskt –Snabbt att komma igång –Många olika rapporter –Exportera till Excel Nackdelar –Anpassning inte alltid helt enkelt –Tolkningsproblem –Buggar –Tveksam ”Test Appeal”

19

20

21 Hur vet vi att de presenterade resultaten är rättvisande? Koll på testcasen Koll på riskerna med olika krav Koll på vikten av olika krav = känsla om det är OK / NOK VARNING!

22 Risker med missvisande testresultat Om bristande rapporteringskvalitet är okänd: –Felaktiga beslut tas Om bristande rapporteringskvalitet blir känd: –Testresultaten går ej att använda –Svårt att rapportera i framtiden

23 Slutsats: Se till att dina testresultat är rättvisande!

24 Viktning av S-kurvan

25 Kan göras relativt enkelt i Excel –tar lite tid om man har många testfall… Vad klarar de marknadsledande verktygen? –Här finns alternativ –Eller så krävs det en del anpassning…

26 S-kurvan & trendlinjen

27 Vad klarar de marknadsledande verktygen? Klarar inte detta rakt av –Utgå ifrån resultatet i verktyget –Exportera till Excel –Utför trendanalysen i Excel

28 Att sätta mål SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely)

29

30 Exempel på rapportering av testprogress Bilindustri Stort projekt Många subsystem ”Leveransdatum ej förhandlingsbart”

31

32 Exempel på vad ett av de marknadsledande verktygen klarar: Mercury (HP) Quality Center –Klarar i princip detta rakt av om: •Alla subprojekt i samma QC-projekt •Eller om man kör Dashboard

33

34 Exempel på vad ett av de marknadsledande verktygen klarar: Mercury (HP) Quality Center –Klarar i princip detta rakt av om: •Alla subprojekt i samma QC-projekt •Eller om man kör Dashboard –Klarar det i % om: •Man har lagt till nödvändiga fält

35 Agenda Inledning/Exempel Testprogress Felrapportering Hur kommer jag igång?

36

37

38

39 Exempel på vad ett av de marknadsledande verktygen klarar: Mercury (HP) Quality Center –Klarar graf 1 om: •Man har lagt till nödvändigt fält (fas) –Klarar graf 2 (exkl. trend)

40

41

42 Exempel på felrapportering Förvaltning Klient Mycket integration Målstyrning

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Resultatet? Järn ≈ Toapapper enligt projektdeltagarna…

60 Att tänka på vid målstyrning Vem är målen satta för? –Fel här kan leda till •Fel fokus med oönskade följder •Suboptimering Ev. sidoeffekter –Rejectade felrapporter (murar) –Erfarenhet: •Detta fungerar bra om utvecklare och testare sitter tillsammans

61

62 Vad klarar de marknadsledande verktygen? Mercury (HP) Quality Center –Klarar att leverera de faktiska siffrorna (tillägg av fält) –Trendkurvan får man rita in själv –Sammanställningen får man göra själv

63 DDP = Defect Detection Percentage Formel Defects found in this test All defects found DDP =

64 DDP = Defect Detection Percentage Exempel 638 638 + 29 DDP = 638 667 == 95,7 %

65

66

67 DDP = Defect Detection Percentage Slutsats 1: Vikta DDP! Slutsats 2: Använd Severity konsistent DDP kan även mätas under projektets gång (per testfas)

68 Vad klarar de marknadsledande verktygen? Mercury (HP) Quality Center –Går att göra med hjälp av Dashboard –Eller Excel…

69 Agenda Inledning / Exempel Testprogress Felrapportering Hur kommer jag igång?

70 Fundera/diskutera behov Prova ”på kammaren” –Resultat rimliga? –Resultat korrekta? –Resultat rättvisande? Diskutera med projektledaren Stegvisa ”releaser” av mätresultat

71 Steg vid mätning/målstyrning Behov? Prova på ”Kammaren” Kommunicera mätresultat Sätt mål Mät Belöna!

72 Att tänka på! För att kunna kontrollera utfallet måste vi mäta: –Tidigt –Ofta

73 Frågor? E-post: anders.timmeras@sigma.seanders.timmeras@sigma.se Tel: 0703-79 12 39


Ladda ner ppt "Test Appeal Presentera mål och mätresultat. Anders Timmerås Arbetade inom kvalitetsområdet under 90-talet Har jobbat med test sedan 1995, sedan 1999 som."

Liknande presentationer


Google-annonser