Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknik och fortbildning till lust och leda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknik och fortbildning till lust och leda"— Presentationens avskrift:

1 Teknik och fortbildning till lust och leda
Ulrica Taylor Österbottens språklärarförening Kristinestad

2 Bakgrund Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år
Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA Forskarstudier – flerformsundervisning Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum. Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten, Handkonst, eForum, Nordisk resursplats Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens fortbildning

3 Internet = informations-/resurskälla
färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se Bilder: Images of England, Heritage Explorer, Animation Factory Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC News, Breaking News English, History for kids Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge Dictionary Grammatik: Resursplatsen Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum Elektronisk litteratur: Starfall Språk: BBC Learning English, Languages

4 Internet = informations-/resurskälla
Encycklopedier: Wikipedia Ljud: Musik, radio Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen, Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English, Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och webb, The Language Menu Användning av sökmotorer Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren: onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala verktygslådan, CFL Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”), Peppi Taalas

5 Tekniken – ett verktyg E-post
Webbsidor – information och material till studerande Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande / studerande emellan Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs, Spreadsheets, Writely.com Podsändningar Swecasters, Podradio.nu Dela på ljud och pod-casts Odeo.com mp3-spelare Dela på filmer Youtube Teachertube Gör presentation tillsammans Zoho Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

6 Tekniken - ett verktyg forts.
HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide Puzzlemaker Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager, Openmind, Inspiration 8 Glosor.eu, Glosboken Bloggar > bokcirkel, projektplattform, portfolio > Skolblogg, klassblogg, lärblogg Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar, Språkmakargatan – Liza Greczanik Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0

7 Tekniken - ett verktyg forts.
Bygg upp community Dialang – nivåtest Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT, Blackboard) Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek – favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller ma.gnolia Smartboard – kombination av många funktioner (Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

8 Teknik i klassrummet De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd, kultur, hörförståelse, lexikon, korsord Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå Webquest Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar) De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon stad De studerande presenterar något tema de har forskat kring i dataklassen / dataprojektor ”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

9 Flerformsundervisning
Kombination av när- och distansstudier Jobbar med Internet under distansstudie-perioden – närstudier: muntlig kommunikation Inlärningsplattformer Distansuppgifter Skapa autentiska situationer Lärarrollen?

10 Distansundervisning ENDAST distansstudier Ofta flexibel kursstart
Allt material ska finnas klart på förhand Internetbaserade övningar + inlämningsuppgifter Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare – studerande Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via MSN/Skype

11 Varför teknik i undervisningen?
Variation Individanpassning Närmare koppling till elevernas värld Autentiska texter, autentisk kommunikation Möjlighet till självstyrd inlärning Motiverande Utrymme för kreativitet Aha-upplevelser Kollaborativt lärande Undersökande arbetssätt

12 Villkor för att IT ska kunna användas positivt som stöd för elevernas lärande (Mikael Alexandersson)
Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan – Hur koppling till skolans mål? Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen Kompetensen är kollektiv Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera dator och program Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan över ämnesgränserna Skapar långsiktiga strategiska strukturer Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt Man kan motverka och hantera driftsstörningar

13 Hur påverkar tekniken undervisningen?
BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av lärandet med stöd av IT går långsammare än man väntat sig > Next Learning Generation Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål: Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt, informationssökning Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram, PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor på webben Endast ett fåtal gör mera än så Case: Kungsgården Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

14 Fortbildningen då? Oftast teknikfokuserad Pedagogiken? Mervärde?

15 Hur fortbildning? Hur ser fortbildningssituationen ut idag?
Möjligheter/hinder Fördelar/nackdelar Hur skulle det se ut i en idealsituation? Mängd? Arrangemang? Innehåll? Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om den nya tekniken?


Ladda ner ppt "Teknik och fortbildning till lust och leda"

Liknande presentationer


Google-annonser