Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknik och fortbildning till lust och leda Ulrica Taylor Österbottens språklärarförening Kristinestad 12.4 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknik och fortbildning till lust och leda Ulrica Taylor Österbottens språklärarförening Kristinestad 12.4 2008."— Presentationens avskrift:

1 Teknik och fortbildning till lust och leda Ulrica Taylor Österbottens språklärarförening Kristinestad 12.4 2008

2 Bakgrund  Språklärare i engelska/franska vid Vasa arbis i ca 10 år  Samtidigt inom lärarutbildningen vid ÅA  Forskarstudier – flerformsundervisning  Sedan juni 2006 vid Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf och Bildningsforum.  Större projekt: Den fria bildningens framsyn, Balansakten, Handkonst, eForum, Nordisk resursplats  Nytt utvecklingsprogram för den fria bildningen 2008-2012  UvMs delegation för utveckling av undervisningspersonalens fortbildning

3 Internet = informations-/resurskälla  färdiga lektionsplaner, t.ex. onestopenglish, lektion.se onestopenglishlektion.seonestopenglishlektion.se  Bilder: Images of England, Heritage Explorer, Animation Factory Images of EnglandHeritage Explorer Animation FactoryImages of EnglandHeritage Explorer Animation Factory  Nyhetsartiklar, andra texter från Internet, t.ex. BBC News, Breaking News English, History for kids BBC NewsBreaking News EnglishHistory for kidsBBC NewsBreaking News EnglishHistory for kids  Ordböcker och lexikon för förberedelser: Cambridge Dictionary Cambridge DictionaryCambridge Dictionary  Grammatik: Resursplatsen Resursplatsen  Kultur: Britain’s Favourite holiday, 24 hour Museum Britain’s Favourite holiday24 hour MuseumBritain’s Favourite holiday24 hour Museum  Elektronisk litteratur: Starfall Starfall  Språk: BBC Learning English, Languages Learning EnglishLanguagesLearning EnglishLanguages

4 Internet = informations-/resurskälla  Encycklopedier: Wikipedia  Ljud: Musik, radio radio  Samlade lärar- och elevresurser: Resursplatsen, Språklänkportalen, Svenska som andraspråk, Learn English, Learnenglishkids, Länkskafferiet, Digiref, Kursnavet, Bok och webb, The Language Menu SpråklänkportalenSvenska som andraspråkLearn English LearnenglishkidsLänkskafferietDigirefKursnavetBok och webbThe Language Menu SpråklänkportalenSvenska som andraspråkLearn English LearnenglishkidsLänkskafferietDigirefKursnavetBok och webbThe Language Menu  Användning av sökmotorer  Pedagogik, tekniska och didaktiska tips för läraren: onestopenglish, Infed, Datorn i utbildningen, Teachers TV, IKT i engelskundervisningen, Pedagogiska resurser, Digitala verktygslådan, CFL InfedDatorn i utbildningenTeachers TVIKT i engelskundervisningenPedagogiska resurserDigitala verktygslådanCFLInfedDatorn i utbildningenTeachers TVIKT i engelskundervisningenPedagogiska resurserDigitala verktygslådanCFL  Forskning: Patrik Svensson (”Språkutbildning i en digital värld”), Peppi Taalas Patrik Svensson Peppi TaalasPatrik Svensson Peppi Taalas

5 Tekniken – ett verktyg  E-post  Webbsidor – information och material till studerande  Chat / Messenger – kontakt i realtid med studerande / studerande emellan  Powerpoint – presentationer, organisering av material, illustrera  Dela på dokument – jobba på dem tillsammans Google Docs, Spreadsheets, Writely.com Google DocsGoogle Docs  Podsändningar Swecasters, Podradio.nu SwecastersPodradio.nuSwecastersPodradio.nu  Dela på ljud och pod-casts Odeo.com  mp3-spelare  Dela på filmer Youtube Teachertube YoutubeTeachertubeYoutubeTeachertube  Gör presentation tillsammans Zoho Zoho  Skype – muntlig och skriftlig kommunikation i realtid  Marratech – kommunikation med ljud och bild, Flashmeeting

6 Tekniken - ett verktyg forts.  HotPot – gör luckövningar - Fredriks guide Fredriks guideFredriks guide  Puzzlemaker Puzzlemaker  Program för tankekartor Freemind (gratis), Minmanager, Openmind, Inspiration 8  Glosor.eu, Glosboken Glosor.euGlosboken Glosor.euGlosboken  Bloggar > bokcirkel, projektplattform, portfolio > Skolblogg, klassblogg, lärblogg Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar, Språkmakargatan – Liza Greczanik Bloggskolan, Börja blogga/Blogga busenkelt, Pedagogbloggar, Språkmakargatan – Liza GreczanikBloggskolanBörja blogga/Blogga busenkeltPedagogbloggar Språkmakargatan BloggskolanBörja blogga/Blogga busenkeltPedagogbloggar Språkmakargatan  Virtuella världar – den virtuella läraren – avatar  Samlade webbaserade tjänster: Go2web2.0 Go2web2.0

7 Tekniken - ett verktyg forts.  Bygg upp community www.elgg.net www.elgg.net  Dialang – nivåtest Dialang  Inlärningsmiljöer (Optima, Moodle, WebCT, Blackboard)  Tidningsfabriken – gör en klasstidning på nätet Tidningsfabriken  Ordna favoriter >> ordning i ditt Internetbibliotek – favoriterna tillgängliga för andra del.cico.us eller ma.gnolia del.cico.us ma.gnoliadel.cico.us ma.gnolia  Smartboard – kombination av många funktioner (Ppoint, HotPot, animering, TV, projektor etc.)

8 Teknik i klassrummet  De studerande gör övningar on-line: grammatik, ordförråd, kultur, hörförståelse, lexikon, korsord grammatikordförrådlexikongrammatikordförrådlexikon  Aktiviteter och online-spel – Show me, Bitesize Show meBitesizeShow meBitesize  Introducerar ställen som Resursplatsen / BBC Learning > gör de studerande medvetna om vilka typer av resurser finns att tillgå  Webquest Webquest  Lyssna på musik, podsändningar, titta på film(snuttar)  De studerande ”forskar” kring ett ämne - Internet  Läraren presenterar något tema, t.ex. Virtuell vandring i någon stad  De studerande presenterar något tema de har forskat kring i dataklassen / dataprojektor  ”Vi lär oss tillsammmans” med hjälp av Smartboard

9 Flerformsundervisning  Kombination av när- och distansstudier  Jobbar med Internet under distansstudie- perioden – närstudier: muntlig kommunikation  Inlärningsplattformer  Distansuppgifter  Skapa autentiska situationer  Lärarrollen?

10 Distansundervisning  ENDAST distansstudier  Ofta flexibel kursstart  Allt material ska finnas klart på förhand  Internetbaserade övningar + inlämningsuppgifter  Diskussionsforum – oftast för kontakt lärare – studerande  Realtidskontakt lärare-elev, elev-elev via MSN/Skype

11 Varför teknik i undervisningen?  Variation  Individanpassning  Närmare koppling till elevernas värld  Autentiska texter, autentisk kommunikation  Möjlighet till självstyrd inlärning  Motiverande  Utrymme för kreativitet  Aha-upplevelser  Kollaborativt lärande  Undersökande arbetssätt

12 Villkor för att IT ska kunna användas positivt som stöd för elevernas lärande (Mikael Alexandersson)  Det finns en medveten IT-strategi som omfattas av alla på skolan – Hur koppling till skolans mål?  Rektorn inser vikten av IT-kompetens hos personalen  Kompetensen är kollektiv  Personalens IT-kompetens = mer än färdigheter i att hantera dator och program  Finns en självlärande kultur och samarbetskompetens på skolan över ämnesgränserna  Skapar långsiktiga strategiska strukturer  Man kommunicerar det som händer i skolan externt och internt  Man kan motverka och hantera driftsstörningar

13 Hur påverkar tekniken undervisningen?  BECTA rapport i Storbritannien: förändringen av lärandet med stöd av IT går långsammare än man väntat sig > Next Learning Generation Next Learning GenerationNext Learning Generation  Användningsområdena enl. Maria Estling Vannestål:  Vanligast: uppsatsskrivning, e-postkontakt, informationssökning  Mindre grupp: Grammatik-, ordträningsprogram, PowerPoint-presentationer, ordböcker och språkträningssidor på webben  Endast ett fåtal gör mera än så  Case: Kungsgården  Hur interaktiva är de interaktiva skrivtavlorna?

14 Fortbildningen då?  Oftast teknikfokuserad  Pedagogiken?  Mervärde?

15 Hur fortbildning?  Hur ser fortbildningssituationen ut idag?  Möjligheter/hinder  Fördelar/nackdelar  Hur skulle det se ut i en idealsituation?  Mängd?  Arrangemang?  Innehåll?  Vilken typ av fortbildning önskar ni i fråga om den nya tekniken?


Ladda ner ppt "Teknik och fortbildning till lust och leda Ulrica Taylor Österbottens språklärarförening Kristinestad 12.4 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser