Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier Stadsdelsodling Trädgård På Spåret på Södermalm, Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier Stadsdelsodling Trädgård På Spåret på Södermalm, Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier Stadsdelsodling Trädgård På Spåret på Södermalm, Stockholm

2 Vad är stadsodling? Perspektiv Sigtuna / Märsta •All sorts odling i staden av alla aktörer (kan även inkludera djurhållning) •Exempel på stadsodling (utifrån upplåtelseform): •Villaträdgårdar (privat) •Lägenhetsträdgårdar / balkongodling (flerbostadsområden – kommunalt / privat) •Stadsdelsträdgårdar / Community Gardens (självorganiserade av stadens invånare – ex. i förenings- / kooperativ form på kommunal mark) – ex. Trädgård På Spåret i Stockholm, Matparken i Gottsunda, Uppsala. Ofta uppmärksammade initiatiativ från den civila rörelsen. •Koloniträdgårdar (föreningar på kommunal mark) •Kommunal stadsodling - ex. Slottsträdgården i Malmö •Skolträdgårdar – på väg tillbaks? •Ideell stadsodling - ex. Grogruppen Växtnära i Märsta eller Stiftelsen Rosendals Trädgård i Stockholm •Privat, kommersiell stadsodling – ex. ”sociala / ekologiska entreprenörer” inom takodling, växthusodling, biodling etc. •Tillfällig stadsodling / Installation – ex. ”Guerilla odling”

3 •BÜRGERGARTEN LASKERWIESE - en stadsdelspark i Berlin. •Via en ny förvaltningsform, så kallade public access community gardens, ges olika intressegrupper möjlighet att sköta om stadsparker i centrala Berlin där ofta stadsodling bedrivs. Foto: Pim Bendt

4 Varför stadsodling i Sigtuna kommun? •Viktigt bidrag till den Hållbara staden – social / kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt lokal motståndskraft (resilience) •Social / kulturell hållbarhet: gemenskap, möten, integration, hälsa, utbildning, folkbildning, skönhet… •Ekologisk hållbarhet: ökar biologisk mångfald (ex. historiska växter och växter från andra delar av världen), mindre transport och emballage, koldioxid- och dagvattenupptag, ökad kompostering… •Ekonomisk hållbarhet: fler arbetstillfällen, höjd attraktivitet / status för Sigtuna kommun, minskade hushållsutgifter… •Lokal motståndskraft: ökad lokal motståndskraft / säkerhet mot framtida förändringar / kriser vad gäller matförsörjning / transport / fossila bränslen…

5 Stadsodlingsgruppen Syfte •Verka för, stimulera och inspirera till: •Stadsodling (fossilfri) för gemenskap, rekreation, folkbildning, husbehov och försäljning: grönsaks-, bär-, fruktodling, kulturväxter, växter från andra länder, medicinalväxter etc. i köksträdgårdar, koloniträdgårdar, lägenhetsträdgårdar, balkongodling, historiska trädgårdar, örtagårdar, stadsdelsträdgårdar, skolträdgårdar, fruktträdgårdar, villaträdgårdar etc. •Strategier: Samverkan, Inspirationsträdgårdar, Utbildning, Bondens marknad, Skolmat (lokal och årstidsbaserad)…

6 Stadsodlingsgruppen Strategier •Verka för, stimulera och inspirera till: •Samverkan med Sigtuna kommun för att stadsodling integreras i kommunens Översiktsplan och Miljömål (brukarmedverkan) •Bild från Sigtuna kommuns Miljöprogram

7 Stadsodlingsgruppen Strategier •Verka för, stimulera och inspirera till: •Samverkan: att skapa gränsöverskridande samverkan kring odlingsfrågor mellan Sigtuna kommun, privata aktörer och civilsamhället – som Omställning Sigtuna, Naturskyddsföreningen, Koloniföreningar, Studieförbund som ABF, Studiefrämjandet, Sensus, Svenska kyrkan, Frikyrkan, Sigtunastiftelsen, Sigtuna folkhögskola, Kommunala skolor som Naturskolan, Friskolor som Josefinaskolan, Förskolor, Bostadsföretag, Bostadsrättföreningar, Konferensanläggningar etc. •Ex. ”Landsharing” – förmedla odlingsbar mark mellan odlare och markägare via OS hemsida

8 Stadsodlingsgruppen Strategier •Verka för, stimulera och inspirera till: •Inspirationsträdgårdar för gemenskap, rekreation, folkbildning, husbehov och försäljning: •Grogruppen Växtnära’s trädgård vid Husby-Ärlinghundra kyrkogård – existerande och väl fungerande. Initierat av Studiefrämjandet, samarbete med AF Märsta och handhas idag av Svenska kyrkan i Märsta •Historisk trädgård / Örtagård i Sigtuna - planeringsfas (landskapsarkitekt Ulla von Krusenstierna) •Konstkoloni och Stadsdels-/Skolträdgård vid Sigtuna Folkhögskola? •Historiska trädgårdar i Viby by?

9 •Dalal Jaafar Al-Memaar, Carina Hedin och Mayada Yousef i Grogruppen Växtnära i Märsta säljer sina egenodlade grönsaker och snittblommor från olika delar av världen. Foto: Jeanina Santiago

10 •Förslag för Historisk trädgård / Örtagård i Sigtuna stad av landskapsarkitekt Ulla von Krusenstierna

11 Stadsodlingsgruppen Strategier •Verka för, stimulera och inspirera till: •Kunskap / Utbildning / Folkbildning: studiecirklar, odlarkurser, ekologisk matlagning, seminarier, medborgarmöte, framtidskafé, film och samtal, medborgarutbildning, skolmaterial, bibliotek, ”Helpers”… •Ex. ”Helper” – odlare som (via OS hemsida) ger tillgång sin odlingskunskap, odlartips, lånar ut odlingsredskap etc.

12 Handlingsplan •Hur gå vidare med stadsodlingsfrågan i Sigtuna kommun? •Samverkan med Sigtuna kommun kring integrering av stadsodling i översiktsplan / miljömål •Inspirationsträdgårdar: Grogruppen Växtnära! Historisk trädgård / örtagård i Sigtuna - planeringsfas Konstkoloni / skolträdgård vid Sigtuna Folkhögskola? Efterlysa / förmedla andra existerande Inspirationsträdgårdar - vilka? •Studiecirkel i stadsodling / odlarkurs via Studieförbund? •Bondens marknad hösten 2013? •Efterlysa / förmedla ”Helpers” och ”Landsharer’s”? •???

13 •Exempel på ”motståndskraftig” stadsodling i Havanna, Kuba, som svar på bränsle-, matmässig, ekonomisk kris i början av 1990-talet

14 •Stadsdelsodlingen Matparken i Gottsunda, Uppsala. Bild från Matparken’s hemsida


Ladda ner ppt "Stadsodling i Sigtuna kommun Idéer och strategier Stadsdelsodling Trädgård På Spåret på Södermalm, Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser