Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska föreningen för lokal utveckling i Centralamerika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska föreningen för lokal utveckling i Centralamerika."— Presentationens avskrift:

1 Svenska föreningen för lokal utveckling i Centralamerika.

2 Varför och hur startdes LUCA • Ordförande i LUCA hade arbetat i Guatemala, sett internationella projekt som kommit och gått, och efter att internationella projekt har lämnat står de fattiga människorna kvar och inget har nämnvärt förändrats. Levnadsvillkoren för marginaliserade kvinnor och barn är svår, en stark machokultur, brits på arbete, brist på mat, brist på skolor håller människor kvar i socio- ekonomisk fattigdom mm. • Grundidé för LUCA: Fattigdomsbekämpning utifrån lokala föreningar/ kvinnogrupper som prioriterar och äger själva projekten. • Med hjälp av några vänner bildas LUCA år 2006.

3 Samarbetspartner är FUNDECA • Samma tid i El Salvador: FUNDECA bildas. • En samling av samhällsengagerade professionella som tror på att ett annat sätt arbeta med socio- ekonomisk fattigdom. • FUNDECA bildas år 2006 men får inte legal status förrän 2008 pga. dåvarande regeringen som hade lagar som försvårande bildande av föreningar. Det var kopplat till mycket byråkrati och kostander. • LUCA och FUNDECA är samarbetspartners sedan 2006 och vi har likande stadgar.

4 År 2007- 2010 • När och hur skulle LUCA göra ett konkret projekt? Två medlemmar ( Inger Gemiculo och Elisbateh Hedlund) i LUCA hade kontakt med kvinnogrupper i Guatemala som de hade stöttat via ett politiskt parti. Nu var projektmedlen slut och kunde LUCA fortsätta att ha kontakt med kvinnogrupperna? LUCA beslutade att samla in medel så att en att representant från FUNDECA skulle kunna genomför en förstudie med kvinnogrupperna. Förstudien resulterade i att LUCA valde att satsa på att stötta kvinnorna i Hierba buena baja i Guatemala där mödra - och barnadödligheten är hög. • Projektet kom att heta Barfota barnmorskor i Chiantla. Projektet bestod av två etapper och LUCA samlade in medel via ”tiggarbrev”, föreläsningar och deltog i närradio mm. På hemsidan kan man läsa mer om projektet och dess resultat.

5 År 2010-2011 Äntligen får LUCA ansöka om bidrag… • SIDA/ Forumsyd- en förening måste vara verksam i minst två år och visa på att man har en samarbetspartner i Latinamerika. • Samarbetspartner FUNDECA har kontakt med två kvinnogrupper på landsbygd och stad i El Salvador • Fé y trabajo är en organisation med rötter i den katolska kyrkan och kontakt med FUNDECA har funnit med representanter sedan 20 år tillbaka. • LUCA beslutar att ansöka om medel från Forumsyd för att genomföra en förstudie. Förstudie genomförs i mars 2011 av LUCA, FUNDECA och Fé y trabajo. • Förstudien resulterar i en projektansökan som beviljas: Kvinnorna själva identifierar och prioriterar och projektet kom att handla om fattigdomsbekämpning och bygga nätverk mellan de två kvinnogrupperna.

6 År 2010-2011 Äntligen får LUCA ansöka om bidrag… • SIDA/ Forumsyd- en förening måste vara verksam i minst två år och visa på att man har en samarbetspartner i Latinamerika. • Samarbetspartner Fundeca har kontakt med två kvinnogrupper på landsbygd och stad. • Fé y trabajo är en organisation med rötter i den katolska kyrkan och kontakt med FUNDECA har funnit med representanter sedan 20 år tillbaka. • LUCA beslutar att ansöka om medel från Forumsyd för att genomföra en förstudie. Förstudie genomförs i mars 2011 av LUCA och Fundcea och Fé y trabajo. • Förstudien resulterar i en projektansökan som beviljas: Kvinnorna själva identifierar och prioriterar och projektet kom att handla om fattigdomsbekämpning och bygga nätverk mellan de två kvinnogrupperna.

7 År 2011-2013 Kvinnogrupperna i El Salvador • Under ett år genomförs projektet med kvinnogrupperna av FUNDECA och vänorganisationen Fé y Trabajo. • Projektmålet enligt beslut från Forum Syd: ”Att förstärka det kvinnliga nätverket genom att ge kunskaper som kan höja deras livskvalitet, delaktighet i samhällslivet och bidra till egen försörjning.”

8 Fé y Trabajos underbara Zonia Gudínez som varit assistent och samordnare genom hela projektet FUNDECA och delar av LUCA:s styrelse 2013

9 Kvinnorna på landsbygden får en souvenir från Stockholm av LUCA:s ordförande Kvinnogruppen i staden

10 År 2011-2013 Kvinnogrupperna i El Salvador • Tre delprojekt efter kvinnornas prioriteringar: 1.Learning by doing (ekologi, miljö, hållbarhet, självförsörjning, bättre kost och näring, ökad hälsa)

11 Exempel på gödningsmedel, pesticider och andra självständigt och organiskt framställda hushållsprodukter En av projektets verkliga hjältar: Agronomen Vicente López

12 År 2011-2013 Kvinnogrupperna i El Salvador • Tre delprojekt efter kvinnornas prioriteringar: 2.Jämställdhet (skapa förtroende, reflektioner kring barnaga och våld i nära relationer, öka kunskapen om mänskliga rättigheter, barnkonventionen)

13 Mannen hänger tvätt när vi råkar komma på besök! Hushållen förändras, unga par mycket lyhörda och ambitiösa Dramatiseringar och gruppövningar på landsbygden

14 År 2011-2013 Kvinnogrupperna i El Salvador 3.Erfarenhetsutbyten (Kvinnogrupperna har bildat ett nätverk och de hjälper varandra och även utomstående. Projektet har även innehållit flera studiebesök)

15 En äldre kvinna i stadsgruppen visar stolt upp framgången av kycklinguppfödning! Den här unga kvinnan har fått en hönsinkubator och redskap genom studiebesök!

16 Resultat och måluppfyllelse Projektets mål- processinriktat (förbättra livskvaliteten) • Stora framsteg inom alla tre projektområden på endast 12 mån. • Kvinnorna och deras familjer har det bättre ställt och är i starkare position att delta i samhällslivet.

17 Resultat utanför projektramarna, ringar på vattnet Fé y Trabajo: Lyriska, ser projektet som ett pilotprojekt och är mycket intresserade av att göra en storskalig vidareutveckling av det Kvinnogrupperna: Är nu i process att bilda egna föreningar, de samlar ihop egna medel för att kontraktera en advokat.

18 Resultat och ringar på vattnet I områdena: Männen, familjerna och icke deltagandeupplärda kvinnor samt familjer visat intresse, Familjer: Många individuella fall och familjer som påverkats positivt, har en framåtanda och självförtroende

19 Hinder och utmaningar under projektet.. Resurser- tiden räcker inte till, hur fördelar vi arbestguppgifter? Kommunikation – olika kulturer om vad och hur man kommunicerar. Kommunikation internt och externt är alltid en utmaning och ett utvecklingsområde. Dokumentation & rapportering- har vi en samsyn på vad Forumsyd menar? Forumsyd har inte alla dokument på spanska. Det kräver mer tid och resurser av LUCA Ekonomi- är en källa till att många samarbeten havererar. FUNDECAs Administration av medel har lett till friktioner både inom FUNDECA och mellan FUNDECA och LUCA. En utmaning är att konflikthantering inom respektive förening men också mellan LUCAs samarbetspartners.

20 Lärdomar Att det är roligt och givande – det är kul att vara med och se att en liten insats kan ge så stora positiva effekter! Det är svårare än vad vi trodde – se föregående sida, det ställs mer krav på LUCA vilket är krävande men det är också positivt, utan tvekan - vi är en lärande organisation! Konflikthantering - LUCA och FUNDECA fungerar endast för att vi har medlemmar med engagemang och som vill avsätta tid. Om vi saknar tilltro eller man inte kommer överens på mellan mänsklig nivå eller att man inte är överens om hur föreningen är på väg att utvecklas – då uppstår lätt sårade känslor och konflikter och det måste styrelsen ständigt förhålla sig till. Det är utmaning! Det ställs krav på styrelsen – styrelsens arbete ska vara roligt och inte allt för betungande. Ett sätt att dela på ansvarsområden är att vi numera arbetsgrupper. Men projektet har gjort att styrelsen ser att vi måste tydliggöra vad det innebär att vara med i styrelsen eller i en arbetsgrupp. LUCA har möjligheter – under projektet har vi sett att LUCA har stora potential att växa i Sverige, efterfrågan av fler aktiviteter finns, nya medlemmar både aktiva och passiva kan nås. Allt handlar om hur mycket tid som styrelsens och de aktiva medlemmarna kan avsätta.

21 LUCA:s ambition är att: • Repetera avslutat projektet med andra kvinnonätverk på andra orter främst i Guatemala och El Salvador. • Hjälpa till med bygget i casa materna i Hierba Buena Baja, Guatemala, som en fortsättning på Barfota barnmorska projektet. • Utveckla de kontakter som vi har med organisationer i Guatemala och El Salvador • Ha flera aktiva och passiva medlemmar • Ha modern webbsida • Ha en arbetande styrelse


Ladda ner ppt "Svenska föreningen för lokal utveckling i Centralamerika."

Liknande presentationer


Google-annonser