Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Begreppet Klass. Klass som kategorisering eller identitet? Objektiv klass avser den klassificering av människor som görs utifrån mått såsom utbildningsnivå,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Begreppet Klass. Klass som kategorisering eller identitet? Objektiv klass avser den klassificering av människor som görs utifrån mått såsom utbildningsnivå,"— Presentationens avskrift:

1 Begreppet Klass

2

3 Klass som kategorisering eller identitet? Objektiv klass avser den klassificering av människor som görs utifrån mått såsom utbildningsnivå, inkomst och bakgrund. Subjektiv klass beror däremot utifrån en persons upplevda klasstillhörighet. Enligt denna uppdelning kan en person således objektivt sett tillhöra till exempel övre medelklass, men subjektivt anse sig tillhöra arbetarklass.

4 Olika sorters stratifikation – Juridisk ojämlikhet Slavsamhälle Apartheid Ståndsamhälle Kastsamhälle

5 Klassamhället – lika inför lagen, men olika makt och förutsättningar

6 Är förutsättningar olika? källa: tala om klass Det är fem gånger så sannolikt att den med akademikerföräldrar studera vidare än den med arbetarföräldrar Löneskillnaden mellan tjänstemän och arbetare har ökat från 34% (94) till 43% (03) Förtidspension och långtidssjukskrivning är nästan 7ggr så vanligt bland kvinnliga arbetare än manliga högre tjänstemän Arbete på obekväm arbetstid är 10ggr vanliga bland kvinnor inom LO- yrken än SACO

7 Öka skillnaderna ?

8 Klassikerna: Durkheim • En specialisering behövs • Klass är ett hot mot det jämlika och rättvisa samhället Skillnader beror på -Ärvda sociala förutsättningar -Ville avskaffa arvsrätten

9 Konsensusperspektiv enligt Parsons • Det finns olika viktiga uppgifter i samhället • Vissa uppgifter måste belönas mer • Detta ger upphov till ojämlikhet • Social stratifiering • Människor är överens om rollfördelningen = konsensus

10 Konsensusperspektiv Chef ArbetslagAdministrationArbetslag Assientent

11 Marxism ett konfliktperspektiv ArbetareKapitalist

12 Max Weber 1.Ekonomisk klass 2.Position 3.Status  Klassposition är summan av dessa tre delar

13 Vardaglig indelning ÖverklassMedelklassArbetarklass

14 Goldthorpes klass Schema

15 Indelning enligt SCB ArbetareTjänstemänFöretagare

16 Arbetarklass i Sverige YRKESGRUPP Normalt utbildningskrav efter grundskola Andel av befolkningen (2004) Andel kvinnor ANSTÄLLDA (OFTAST LO) Arbetare (yrken normalt organiserade inom LO) a.Ej facklärda, varuproducerande b.Ej facklärda, tjänsteproducerande Mindre än två år Enkla industrijobb Kassabiträde 32% 52% a.Facklärda, varuproducerande b.Facklärda, tjänsteproducerande Minst två år Elektriker Frisör 16%38%

17 Tjänstemän och företagare i Sverige YRKESGRUPP Normalt utbildningskrav efter grundskola Andel av befolkningen (2004) Andel kvinnor Tjänstemän (yrken normalt organiserade inom TCO eller SACO) a.Lägre tjänstemän I b.Lägre tjänstemän II Mindre än två år Två men ej tre år -Kontorsjobb 13%62% Tjänstemän på mellannivåTre men ej sex år22%56% Högre tjänsteman Läkare, jurister, civiliekonomer Minst sex år16%43% Ledande befattning Minst sex år FÖRETAGARE 9%28% Fria yrkesutövare med akademikeryrken Minst sex år + eget företag Företagare exkl. lantbrukare Lantbrukare

18 En äldre indelning Socialgrupp I: Högre tjänstemän och större företagare/lantbrukare Socialgrupp II: Övriga tjänstemän och företagare/lantbrukare. Socialgrupp III: Arbetare

19 Pierre Bourdieu Kulturellt kapital Ekonomiskt kapital Symboliskt kapital Socialt kapital

20 Studier om klass och kön Beverly Skeggs: Att bli respaktabel Ett 80- tal brittiska arbetarklass kvinnor som följdes under 12år -De råbarkade -Den respaktabla

21 De råbarkade De är oborstade. Du märker det direkt. Kvinnor är skitiga och billiga, alltid med en cigg hängande i mungipan. Männen är grova och rå typer. Citat: Skeggs

22 De respektabla ”Hela tiden måste du överväga varje sak. Är den för fnaskig? Kommer jag att se ut som en slampa i den? Vad ska folk tänka? … Citat: Skeggs

23 Dagens klassamhälle?? Elitgrupper Arbetare och tjänstemän Arbetslösa, fattiga och sjuka

24 2/3-dels samhälle Elit2/3 I arbete1/3 Utan arbete

25 Vad är välfärd? • Materiellt mått = hög levnadsstandard • Eller ett mått på livskvalitet? (lycka, harmoni och delaktighet)

26 Att mäta välfärd! Källa: HDI 2010, FN:s biståndsorgan UNDP.

27 Vägen till ett välfärdssamhälle • God ekonomi (tillväxt) 1870-1970 • Politisk vilja att fördela tillgångarna: 1930-tal och framåt? • Socialpolitiska reformer på 60-talet • Socialtjänstlagen 1982

28 Olika modeller • Den universella modellen • Den behovsprövade modellen • Grundtrygghets modellen • Den korporativa modellen • Den universella modellen • Den behovsprövade modellen • Grundtrygghets modellen • Den korporativa modellen

29 Den universella modellen • Omfatta alla medborgare • Generell välfärd som folkpension, barnbidrag och sjukförsäkring • Ska även miljonärer få barnbidrag?

30 Den behovsprövade modellen • Bara den som behöver hjälp ska få den • Exempelvis social- och bostadsbidrag • Kräver en kontrollapparat

31 Grundtrygghetsmodellen • Alla garanteras en ersättning vid sjukdom och arbetslöshet • Ersättningen är mycket låg • För att få bidragstagaren att anstränga sig mer

32 Den korporativa modellen • Välfärdssystemet garanteras och sköts genom samarbete mellan stat, arbetsgivare och anställde • Vanligt i USA & Japan

33 Ideologiska skillnader Socialliberaler och socialdemokrater förespråkar en generell socialpolitik Konservativa och nyliberaler en selektiv socialpolitik

34 Socialt skyddsnät

35 Skyddsnät Socialt skyddsnät • Barnomsorg • Äldre- och handikappvård • Individ och familjeomsorg Ekonomiskt skyddsnät • Socialförsäkringar • Finansieras genom arbetsgivaravgiften • Ska kompensera för förlorad inkomst vid sjukdom, ålderdom och föräldraledighet • Sköt av försäkringskassan

36

37 Framtida utmaningar • Undvika ökade klyftor – 2/3 delssamhälle • Åldersexplosionen • Klarar vi kostnaderna

38

39

40


Ladda ner ppt "Begreppet Klass. Klass som kategorisering eller identitet? Objektiv klass avser den klassificering av människor som görs utifrån mått såsom utbildningsnivå,"

Liknande presentationer


Google-annonser