Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium med Öresundsklassrummet 28 oktober 2013 Högskolan för lärande och kommunikation, HLK Högskolan i Jönköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium med Öresundsklassrummet 28 oktober 2013 Högskolan för lärande och kommunikation, HLK Högskolan i Jönköping."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium med Öresundsklassrummet 28 oktober 2013 ellen.almers@hlk.hj.se Högskolan för lärande och kommunikation, HLK Högskolan i Jönköping

2 Forskningsmiljön Skolnära forskning Leds av professor Elsie Anderberg Plattform Hållbar utveckling och naturvetenskapens didaktik

3 • Grön flagg och påverkanshandlingar: ANDREA MARTINSSON & EMY ASK ANNA LINDQVIST & OLOF LAAGO PERNILLA HOLMQVIST & SARA SILLANPÄÄ CARITA JOHANSSON & MIA EKBLOM ULRICA STAGELL, doktorand • Ekosystemtjänster i undervisningen: ELLEN SKOGLUND ELAINE DRAPER & FRIDA BRINK ELIN VLIANDER & LINDA STENHOLM ANDREAS MAGNUSSON, doktorand

4 • Det viktigaste för att vilja agera eller göra något? • Upplevd kompetens (perceived competence)

5 En förutsättning för upplevd kompetens • Handlingserfarenhet

6 Grön flagg och påverkanshandlingar Per Askerlund Magnus Apelqvist Ellen Almers Ulrica Stagell HLK

7 Utgångspunkter • Grön flagg betonar betydelsen av handlingsorientering och handlingskompetens i sin policy • Handlingskompetens som teoretisk modell • Betydelsen av handlingserfarenhet – att få öva på och reflektera över påverkanshandlingar

8 Forskningsfrågor: • Vilka påverkanshandlingar för hållbar utveckling behandlar Grön flagg-lärare i undervisningen/verksamheten? • Vilka påverkanshandlingar anser Grön flagg lärare vara lämpliga att behandla i undervisningen? Varför? • Vi vill: tillsammans med lärare reflektera över och undersöka vad utbildning för handlingskompetens kan vara i praktiken och hur den kan fördjupas och stärkas.

9 Metod: Enkät & intervju • Grön flagg lärare (n=24) • Grön flagg instruktörer (n=9) • 16 olika påverkanshandlingar, graderas1-6 (1=väldigt olämplig; 6=väldigt lämplig) • Vilka påverkanshandlingar uppger de intervjuade att de behandlar i sin undervisning • I vilken grad anser de att olika påverkanshandlingar är lämpliga att behandla i undervisningen?

10 Olika typer av handlingar • Privata - publika sfären • Direkta - indirekta • Individ - kollektiv

11 Val av exempel på handlingar till enkäten: • Betydelsefulla för hållbar utveckling mot bakgrund av forskning och vetenskap. t ex. FAO, 2006 • Handlingar som ofta nämns av studenter och lärare när handlingar för hållbar utveckling diskuteras i olika kurser.

12 Konsekvenser av livsstilshandlingar i Sverige: koldioxid/år • Alla hushåll byter 15 glödlampor mot lågenergilampor: 210 000 ton • Alla hushåll har Reklam nej tack! på brevlådan: 300 000 ton • Minska klädkonsumtion motsvarande 500 kr/år: 360 000 ton • Flygresor till Thailand och Kanarieöarna byts mot tåg till Kroatien: 820 000 ton • Genomsnittssvensken minskar köttkonsumtionen med 40 %: 4000 000 ton • Källa: Naturskyddsföreningens Tänk om…

13 Sammanfattning • I botten när det gäller behandlat i undervisningen: möjligheten att engagera sig i politiska partier (9%), att engagera sig i organisation (17%), att minska köttkonsumtionen (26 %). • Majoriteten av handlingarna ansågs lämpliga att behandla. • Lärare skattade direkta handlingar som viktigare än indirekta. Motiveringarna speglar en stor variation i uppfattningar om vad som är lämpligt.

14

15 Sammanfattningsvis • Överväganden om undervisning och metod dominerar – Vad fungerar bra? Vad kan jag? Vad är lätt? Roligt? Elevernas ålder och mognad. • Påverka vanor snarare än träning i att kritiskt granska olika handlingsalternativ • Stor spännvidd i synen på om hållbarhetsfrågor är politiska frågor eller inte. Privatliv eller samhällsliv? Privatliv stark dominans. • Öppenhet Traditioner, normer och etablerade tankemönster styrande; när dessa utmanas under intervjuerna tenderar många att öppna för andra perspektiv på påverkanshandlingar i undervisningen.

16 Implikationer för fortbildning? • Mer explicit problematisering av val av möjliga påverkanshandlingar i undervisningen/utbildningen? • Lärarnas ställningstagande till handlingar i privatlivet? • Lärarnas ställningstagande till att behandla handlingar i förskolan/skolan?

17 Diskussion om Normteori: • Wickenberg, 2004: • Norm supporting structures • Norm hindering structures Normkritik som viktigt inslag i fortbildning?

18 Handlingskompetens för att påverka: • Teknik: använd den mest hållbara tekniken, hållbara innovationer • Ekonomiska strukturer • Sociala strukturer • Livsstil och välbefinnande

19 • Öva i att kritiskt granska olika handlingsalternativ utifrån olika perspektiv

20 Möjliga påverkanshandlingar för minskad klimatpåverkan/hållbar utveckling Vilka handlingar anser du har stor potential i arbetet för hållbar utveckling? (-3 till 3, -3=mkt liten potential, 3=mkt stor potential) Hur gärna tillämpar du handlingen i ditt liv? (-3 till 3, -3=mycket ogärna; 3=mycket gärna) • Gå med i en miljöorganisation som passiv medlem • Gå med i en miljöorganisation som aktiv medlem • Undvika att torktumla – hängtorka istället • Rösta på partier som vill ha höga energiskatter • Ringa/skriva till kommunpolitiker och påverka för hållbar trafikplanering. • Välja kranvatten på restaurang trots att flaskvatten/läsk/öl ingår i priset • Fråga efter klimatsmart mat när du är på restaurang • Tågluffa istället för flygsemester • Ta nattåget till skidsemestern istället för bilen/flyget • Avstå helt från flygresor • Påverka politiker att införa obligatorisk klimatkompensation för flygresor • Delta i en demonstration för en global klimatöverenskommelse • Delta i Earth Hour

21 • Cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen • Gräva ned biokol i marken som klimatkompensation • Klimatkompensera för utsläpp av klimatpåverkande gaser som du orsakar • Äta mindre kött (eller om du inte äter något kött, fortsätta med att inte äta kött) • Skriva på en namnlista för klimatskatt på kött • Avstå från att byta mobil/dator så länge den du har håller • Minska ostkonsumtionen • Minska klädkonsumtionen • Aktivt söka kunskap om klimatfrågan och olika lösningar • Prata med mina vänner och försöka påverka dem i synen på samhällsfrågor (trafikpolitik, energipolitik etc) • Prata med mina vänner och försöka påverka deras vanor i vardagen • Driva miljöarbete på arbetsplatsen • Ringa kommunpolitiker inför valet och sätta press i klimatfrågan • Önska dig regnskogsadoption istället för blommor/godis/kläder/prylar i julklapp och födelsedagspresent (t ex genom Miljöförbundet Jordens vänner) • Ställa upp i val till kommun/landsting/riksdag • Källsortera avfall för återvinning: plast, metall, tidningspapper, kartong, organiskt avfall (till biogas) • Jobba mindre och konsumera mindre • Påverka för globala klimatöverenskommelser genom aktioner med till exempel AVAAZ, 350.org, FN-förening • Vara förebild genom resurssnål/koldioxidneutral livsstil vid internationella kontakter • Lobba för slopade subventioner av fossila bränslen i andra länder • Indirekt eller direkt handling – vad väljer du helst? Vad är det som gör en handling svår eller obekväm?

22 • http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/21/v -r-psykologi-f-r-oss-att-strunta-i-offren-f-r- klimatf-r-ndringarna http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/21/v -r-psykologi-f-r-oss-att-strunta-i-offren-f-r- klimatf-r-ndringarna

23 Tre strategier i förändringsarbete för hållbarhet • Beteendemodifikation • Beteendereglering • Handlingskompetens

24 Vad händer i Jönköping län? +E - tidning om miljö, klimat och energi Camilla Zilo Informatör Naturavdelningen Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon: 036-39 52 89 • Gratis! • Alla hushåll i länet!


Ladda ner ppt "Seminarium med Öresundsklassrummet 28 oktober 2013 Högskolan för lärande och kommunikation, HLK Högskolan i Jönköping."

Liknande presentationer


Google-annonser