Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? • Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? • Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att."— Presentationens avskrift:

1 Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? • Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den 3-7 april i Göteborg. • Ett sådant förslag skulle få förödande konsekvenser för elever och föräldrars möjligheter att välja en annan skola än den kommunala. Nedan redogörs för det antal elever som skulle beröras i Sverige, nedbrutet på länsnivå. • Materialet ger en unikt god överblick genom att skilja på vinstdrivande och icke- vinstdrivande aktörer. I officiell statistik brukar alla privata aktörer samredovisas, vilket gör det svårt att utläsa respektive total andel i en kommun eller län. • Statistiken är en samkörning av Skolverkets siffror och uppgifter från Friskolornas riksförbund.

2 Antal elever i vinstdrivande skolor (4 kommuner och samtliga län) Innehåll: 1)Särskilt intressanta resultat, grundskolan 2)Särskilt intressanta resultat, gymnasieskolan 3)Antal och andelar elever i vinstdrivande skolor, riket 4)Antal och andelar elever i vinstdrivande skolor, storstäder 5)Antal och andelar elever i vinstdrivande skolor, länsvis

3 Grundskolan • Var tionde grundskoleelev i Sverige går i en vinstdrivande skola • Två tredjedelar av alla friskoleelever i Stockholms stad går i vinstdrivande skolor • Mer än hälften av alla friskoleelever i Göteborgs stad går i vinstdrivande skolor • Hälften av alla friskoleelever i Malmö stad går i vinstdrivande skolor • I nio län går 4 av 5 eller mer av friskoleeleverna i vinstdrivande skolor: Södermanland, Östergötland, Gotland, Blekinge, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Norrbotten.

4 Gymnasiet • Var fjärde gymnasieelev i Sverige går i en vinstdrivande skola • 4 av 5 friskoleelever i Stockholms stad går i vinstdrivande skolor • Nästan 9 av 10 av alla friskoleelever i Göteborgs stad går i vinstdrivande skolor • 9 av 10 av alla friskoleelever i Malmö stad går i vinstdrivande skolor • I nio län går samtliga friskoleelever i vinstdrivande skolor: Gotland, Blekinge, Halland, Örebro, Dalarana, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. • I samtliga län går 4 av 5 eller mer av friskoleeleverna i vinstdrivande skolor

5 Riket • 167289 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 1 av 10 grundskoleelever går i en vinstdrivande skola • 1 av 4 gymnasieelever går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever888 658369083 Fristående11193594158 Vinstdrivande83007 (9%)84282 (23%) Ej vinstdrivande28928 (3%)9876 (3%) Total andel fristående1326 Andel vinstdrivande av fristående aktörer74%90%

6 Stockholms stad • 28141 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 1 av 6 grundskoleelever går i en vinstdrivande skola • 4 av 10 gymnasieelever går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever72 49536 398 Fristående18 71319 243 Vinstdrivande12524 (17%)15617 (43%) Ej vinstdrivande6189 (9%)3626 (10%) Total andel fristående26%53% Andel vinstdrivande av fristående aktörer67%81%

7 Göteborgs stad • 14166 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Mer än hälften av alla grundfriskoleelever går i vinstdrivande skola • 9 av 10 gymnasiefriskoleelever går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever42 23622 071 Fristående900010472 Vinstdrivande5016 (12%)9150 (42%) Ej vinstdrivande3984 (9%)1322 (6%) Total andel fristående21%47% Andel vinstdrivande av fristående aktörer56%87%

8 Malmö stad • 6679 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Hälften av alla grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • 9 av 10 gymnasieelever i friskolor går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever23 75312228 Fristående37895291 Vinstdrivande1851 (8%)4828 (40%) Ej vinstdrivande1938 (8%)463 (4%) Total andel fristående16%43% Andel vinstdrivande av fristående aktörer49%91%

9 Uppsala kommun • 4213 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 4 av 10 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Nästan alla gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever17 8729 846 Fristående34012842 Vinstdrivande1498 (8%)2715 (28%) Ej vinstdrivande1903 (11%)127 (1%) Total andel fristående19%29% Andel vinstdrivande av fristående aktörer44%96%

10 Stockholms län • 57199 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • En sjättedel av alla grundskoleelever går i en vinstdrivande skola • En tredjedel av alla gymnasieelever går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever201 18477548 Fristående4237129645 Vinstdrivande32541 (16%)24658 (32%) Ej vinstdrivande9830 (5%)4987 (6%) Total andel fristående21%38% Andel vinstdrivande av fristående aktörer77%83%

11 Uppsala län • 5601 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 6 av 10 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Nästan alla gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever31 99812899 Fristående48542920 Vinstdrivande2808 (9%)2793 (22%) Ej vinstdrivande2046 (6%)127 (1%) Total andel fristående15%23% Andel vinstdrivande av fristående aktörer58%96%

12 Södermanlands län • 5550 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Mer än var tionde grundskoleelev går i en vinstdrivande skola • Mer än var femte gymnasieelev går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever26 77210 485 Fristående37482591 Vinstdrivande3311 (12%)2239 (21%) Ej vinstdrivande437 (2%)352 (3%) Total andel fristående14%25% Andel vinstdrivande av fristående aktörer88%86%

13 Östergötlands län • 8285 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Var tionde grundskoleelev går i en vinstdrivande skola • Var fjärde gymnasieelev går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever40 24517784 Fristående46624948 Vinstdrivande3796 (9%)4489 (25%) Ej vinstdrivande866 (2%)459 (3%) Total andel fristående12%28% Andel vinstdrivande av fristående aktörer81%91%

14 Jönköpings län • 3153 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 3 av 4 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • 9 av 10 gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever33 52414413 Fristående17022084 Vinstdrivande1321 (4%)1832 (13%) Ej vinstdrivande381 (1%)252 (2%) Total andel fristående5%15% Andel vinstdrivande av fristående aktörer78%88%

15 Kronobergs län • 3310 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 8 av 10 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Nästan samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever17 5807722 Fristående13252340 Vinstdrivande1047 (6%)2263 (29%) Ej vinstdrivande278 (2%)77 (1%) Total andel fristående8%30% Andel vinstdrivande av fristående aktörer79%97%

16 Kalmar län • 2191 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 3 av 4 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Nästan samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever20 7539650 Fristående10091456 Vinstdrivande759 (4%)1432 (15%) Ej vinstdrivande250 (1%)24 (0%) Total andel fristående5%15% Andel vinstdrivande av fristående aktörer75%98%

17 Gotlands län • 832 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 9 av 10 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever4 9312255 Fristående553353 Vinstdrivande479 (10%)353 (16%) Ej vinstdrivande74 (2%)0 (0%) Total andel fristående11%16% Andel vinstdrivande av fristående aktörer87%100%

18 Blekinge län • 2550 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Samtliga grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever13 8295966 Fristående1826724 Vinstdrivande1826 (13%)724 (12%) Ej vinstdrivande0 (0%) Total andel fristående13%12% Andel vinstdrivande av fristående aktörer100%

19 Skåne län • 22165 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Var tionde grundskoleelev går i en vinstdrivande skola • Var fjärde gymnasieelev går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever115 68546269 Fristående1418913066 Vinstdrivande10571 (9%)11594 (25%) Ej vinstdrivande3618 (3%)1472 (3%) Total andel fristående12%28% Andel vinstdrivande av fristående aktörer75%89%

20 Hallands län • 3940 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 2 av 3 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever30 22212617 Fristående22022535 Vinstdrivande1405 (5%)2535 (20%) Ej vinstdrivande797 (3%)0 (0%) Total andel fristående7%20% Andel vinstdrivande av fristående aktörer64%100%

21 Västra Götalands län • 23668 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 7 procent av alla grundskoleelever går i en vinstdrivande skola • Mer än var femte gymnasieelev går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever147 59761850 Fristående1643914954 Vinstdrivande10249 (7%)13419 (22%) Ej vinstdrivande6190 (4%)1535 (3%) Total andel fristående11%24% Andel vinstdrivande av fristående aktörer62%90%

22 Värmlands län • 2915 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 4 av 5 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Mer än 4 av 5 gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever24 39311051 Fristående9462526 Vinstdrivande770 (3%)2145 (19%) Ej vinstdrivande176 (1%)381 (3%) Total andel fristående4%23% Andel vinstdrivande av fristående aktörer81%85%

23 Örebro län • 3964 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Nästan 2 av 3 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever26 70111613 Fristående27962239 Vinstdrivande1725 (7%)2239 (19%) Ej vinstdrivande1071 (4%)0 (0%) Total andel fristående11%19% Andel vinstdrivande av fristående aktörer62%100%

24 Västmanlands län • 4029 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Nästan hälften av alla grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Nästan alla gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever23 52610282 Fristående24843071 Vinstdrivande1141 (5%)2888 (28%) Ej vinstdrivande1343 (6%)183 (2%) Total andel fristående11%30% Andel vinstdrivande av fristående aktörer46%94%

25 Dalarnas län • 2325 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 8 av 10 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever25 37610941 Fristående11441376 Vinstdrivande949 (4%)1376 (13%) Ej vinstdrivande195 (1%)0 (0%) Total andel fristående5%13% Andel vinstdrivande av fristående aktörer83%100%

26 Gävleborgs län • 4914 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Nästan alla grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever25 15810895 Fristående32791766 Vinstdrivande3148 (13%)1766 (16%) Ej vinstdrivande131 (1%)0 (0%) Total andel fristående13%16% Andel vinstdrivande av fristående aktörer96%100%

27 Västernorrlands län • 3571 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 3 av 4 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever22 0619565 Fristående19992021 Vinstdrivande1550 (7%)2021 (21%) Ej vinstdrivande449 (2%)0 (0%) Total andel fristående9%21% Andel vinstdrivande av fristående aktörer78%100%

28 Jämtlands län • 1937 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Nästan alla grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever11 2255194 Fristående9141044 Vinstdrivande893 (8%)1044 (20%) Ej vinstdrivande21 (0%)0 (0%) Total andel fristående8%20% Andel vinstdrivande av fristående aktörer98%100%

29 Västerbottens län • 2756 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • 2 av 3 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Nästan samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever23 31710456 Fristående15211758 Vinstdrivande1025 (4%)1731 (17%) Ej vinstdrivande496 (2%)27 (0%) Total andel fristående7%17% Andel vinstdrivande av fristående aktörer67%98%

30 Norrbottens län • 2434 elever i grundskolan och gymnasiet går i vinstdrivande skolor • Mer än 4 av 5 grundskoleelever i friskola går i en vinstdrivande skola • Samtliga gymnasieelever i friskola går i en vinstdrivande skola GrundskolaGymnasium Totalt antal elever22 5819628 Fristående1972741 Vinstdrivande1693 (8%)741 (8%) Ej vinstdrivande279 (1%)0 (0%) Total andel fristående9%8% Andel vinstdrivande av fristående aktörer86%100%

31 För mer information: Ansvarig projektledare Timbro: Karin Svanborg-Sjövall karin.svanborg.sjovall@timbro.se Statistikansvarig: Maria Eriksson, frilansjournalist Maria.h.eriksson@gmail.com


Ladda ner ppt "Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? • Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att."

Liknande presentationer


Google-annonser