Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Halvera tiden. Dubblera hastigheten.. Nya Ostkustbanan Dubbelspår Gävle - Härnösand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Halvera tiden. Dubblera hastigheten.. Nya Ostkustbanan Dubbelspår Gävle - Härnösand."— Presentationens avskrift:

1 Halvera tiden. Dubblera hastigheten.

2 Nya Ostkustbanan Dubbelspår Gävle - Härnösand

3 Ökar pulsen i hela Sverige Nya Ostkustbanan är en pulsåder i Sveriges export av varor och råvaror

4 Gör norra Sverige mer uthålligt Ökar välbefinnandet i att bo, studera och arbeta i Västernorrland och Gävleborg. Ger energi till universiteten, näringslivet, skogen, gruvorna och verkstadsindustrin.

5 Ökar tempot i resandet 2 timmar från Stockholm till Sundsvall 30 minuter från Gävle till Hudiksvall 17 minuter från Sundsvall till Härnösand

6 Pumpar upp musklerna i transporterna Går i mål med fyra gånger fler transporter än landsvägen. Avlastar 1 500 långtradare från vägarna varje dygn.

7 Nu är det dags att öka takten i besluten EU ger energi genom viljan att investera 20 procent av kostnaden för dubbelspåret. Nu måste den svenska regeringen visa kraft och förverkliga Nya Ostkustbanan 2025.

8 Bygg Nya Ostkustbanan nu! Halvera tiden. Dubblera hastigheten.

9 Halvera tiden. Dubblera hastigheten.

10 Sveriges nästa stora infrastrukturprojekt • Dagens järnväg mellan Gävle och Sundsvall är Sveriges längsta och mest trafikerade enkelspår. • Varje dygn trängs 70 tåg om utrymmet på det kurviga och backiga enkelspåret. • Många tågmöten har lett till att restiderna har ökat konstant sedan 1996 då en resa mellan Stockholm och Sundsvall tog 3 timmar. Idag tar den nästan 4 timmar. • Med Nya Ostkustbanan skulle resan från Stockholm till Sundsvall ta 2 timmar. 10

11 Dagens enkelspår klarar inte trycket • Stryper strömmen av människor, idéer och gods från norra till södra Sverige och tvärtom. • Klarar inte trycket från Botniabanan och Botniska korridoren. • Trafikverket tvingas redan idag säga nej till fler tåg på Ostkustbanan. • Ökade priser för transporter på sjö-, väg- och luftfart ökar efterfrågan på järnvägstransporter. 11

12 Stål, koppar och skog 12

13 Nya Ostkustbanan bidrar till hela Sveriges tillväxt • Norra Sverige är inte bara känt för den fantastiska naturen… • Här finns skogsnäringen, stålverken, verkstadsindustrierna, gruvorna och mineralerna. • Många företag runt om i landet är beroende av produkter och råvaror från norra Sverige. 13

14 Viktig för Europas råvaruförsörjning • Export av åtråvärda råvaror och produkter – skog, järnmalm, guld – från norra Sverige till andra länder. • Varje år passerar gods till ett värde av flera hundra miljarder kronor på sträckan, för vidare transport till resten av Sverige, Europa och globala marknader. 14

15 Knyter ihop järnvägen från norr till söder • Botniska korridoren är strategiskt viktig i Europas godstrafiknät. • Botniska korridoren knyter ihop Sverige, Norge, Finland och Ryssland och Europa. • Vidare från Malmö, Helsingborg och Göteborg ut i Europa och på den globala marknaden. • Nya Ostkustbanan är en flaskhals i Botniska korridoren som inte klarar att bära fler tåg och hindrar därmed gods och människor att knyta an till resten av Sverige och världen. 15

16 Fyrdubblar transporterna av gods på järnväg • Klarar av trafikprognos med 100 tåg per dygn • Dubbelspåret skulle kunna avlasta E4 med 1 500 långtradare/dygn. • Billigare, säkrare och snabbare transporter för industrin och näringslivet. • Ökar trafiksäkerheten på vägarna. • Minskar koldioxidutsläppen och belastningen på miljön. • Hjälper Sverige att nå sina miljömål 16

17 En nödvändig och lönsam investering 17 • Ny storstadsregion med ökad livskvalitet • Resandeutveckling från 1 miljon resor per år till 5 miljoner resor per år. • Fler jobb kan vända den negativa befolkningstrenden i Gävle- och Sundsvallsregionen • Bra transporter gör företagen investeringsvilliga och mer konkurrenskraftiga. • Tillgänglighet lockar nya företag till regionen. • Får besöksnäringen att växa. • Gör utbildning och forskning i området mer lättillgänglig. • Samhällsekonomiskt lönsam.

18 Nuvarande plan klarar inte trycket I investeringsplanen för 2010 – 2021 finns - ca 1 miljard för 10 nya mötesstationer samt 8 samtidiga infarter - ca 150 miljoner för resecentrum respektive genomfart centrala Sundsvall - ca 160 miljoner för Bergsåkerstriangel - ca 66 miljoner för Malandstriangel - ca 15 miljoner för Järnvägsutredning Sundsvall – Härnösand Regionalt finansierad Övrigt - Samordnad planering Gävle- Sundsvall tom 2013 (enligt nya lagförslaget om planering) 18

19 19 - Oktober 2012- Mars 2013- Februari 2014 Remisstid Utvärderingstid Beslut Core Network/CEF i parlamentet ä Ny infraprop 2025 Åtgärdsplanering 2025 sxhsfghs Nationell transportplan 2025 Ett kritiskt läge att agera Kapacitetsutredningen April 2012 - Ev. närtidssatsningar

20 Bygg Nya ostkustbanan i etapper fram till 2025 Kortsiktigt (2012 – 2021) • Tidigarelägg triangelspår i Maland och Bergsåker. • Anslå resurser för järnvägsutredning/järnvägsplan dubbelspår Gävle-Sundsvall. • Spara in på de tre sista mötesstationerna och satsa på dubbelspår. • Partiellt dubbelspår Gävle – Axmartavlan. • Partiellt dubbelspår Dingersjö – Sundsvall. 20

21 Bygg Nya ostkustbanan i etapper fram till 2025 Långsiktig utbyggnad av dubbelspår (2022 – 2025) • Enånger – Långsjön. • Stavreviken – Härnösand. • Långsjön – Länsgränsen. • Axmartavlan – Ljusne. • Länsgränsen – Dingersjö. • Ljusne – Enånger. • Sundsvall – Stavreviken. 21

22 Har stöd från EU-kommissionen • Botniska korridoren en del i Core Network - EUs nya stomnät. • EU-kommissionen beredd att betala 20 procent av kostnaderna för byggnation av dubbelspår. • Nya Ostkustbanan kostar cirka 31 miljarder. 22

23 Brett regionalt stöd för Nya Ostkustbanan • Projektet Nya ostkustbanan arbetar för att skynda på ett beslut om att bygga dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. • Ett 30-tal av de största företagen i de två länen deltar i projektet. • Nio kommuner längs Norrlandskusten, landstingen i Gävleborgs och Västernorrlands län, samt region Gävleborg och Länsstyrelsen i Västernorrland, deltar också. • 75 remissinstanser på Trafikverkets Kapacitetsutredning är överens: Nya Ostkustbanan behövs. 23 Eventuellt bytas mot karta över regionen?

24 Bygg Nya Ostkustbanan nu! Halverar restiderna. Fyrdubblar transporterna. Var med i kraftsamlingen! Följ utvecklingen och gilla oss på www.facebook.se/nyaostkustbanan 24

25 Halvera tiden. Dubblera hastigheten.


Ladda ner ppt "Halvera tiden. Dubblera hastigheten.. Nya Ostkustbanan Dubbelspår Gävle - Härnösand."

Liknande presentationer


Google-annonser