Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Musikstund i hemmet. Utbildning Teater Musik Beteendevetenskap Oavslutad forskarutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Musikstund i hemmet. Utbildning Teater Musik Beteendevetenskap Oavslutad forskarutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Musikstund i hemmet

2 Utbildning Teater Musik Beteendevetenskap Oavslutad forskarutbildning

3 Yrkesverksamhet •Teater- dramapedagog/teaterregissör/ dramatiker •Teaterchef och konstnärlig ledare •Musiker/musiklärare/kompositör •Avdelningschef/rektor •Kultursekreterare •Utrednings-och förtroendeuppdrag

4 Kultur i äldreomsorgen Västerås

5 Högläsning

6 BOKLÅDA

7 Musik – Sång – Rörelse Det krävs två för en Tango

8 Kom, så dansar vi!

9 Dans i äldreomsorgen •Inspiration & Workshops •Danspedagogen möter personal och boende i äldreomsorgen •Danspedagogen ger personalen verktyg för att arbeta med de boende

10 Nycirkus i äldreomsorgen Gycklargruppen TRIX

11 Konst – se och samtala om konst •Samarbete med Konstfrämjandet. •Konstpaket turnerar enligt körschema. •Handledning Konst i vården för personalen. •Konstpedagog besöker äldreboenden. •Verkstäder i bild och form – nytt 2013!

12 Minnen kring gamla bilder och filmer

13 Minneslådor 20. Sinnen & Upplevelser 1. Västerås förr

14 Film, Frågesporter, Bildminnen & Minnesväska

15 Att levandegöra kultur  Aktivitet - minnesträning  Möjlighet till samvaro  Lust och skratt  Stärker det friska  Minnesträning förlänger livet  Nytt lärande  Ökad självkänsla  En meningsfull vardag

16 Vilka får ta del av kulturaktiviteter? •Äldreboenden •Servicehus •Mötesplatser •Hemtjänsten •Korttidsboenden •Gruppboenden •Rehab

17 Fler möjligheter Kultur i stadsdelarna

18 Välfärdsteknologi VIKTiG(t)

19 Välfärdsteknologi och kultur •TV-sändningar från Mötesplatser •Bokcirkel med iPad •Gå på museum hemma – Konst online •Upplev en konsert eller teaterföreställning live hemma

20 Organisationen Äldrenämnden Kultur-idrotts-och- fritidsnämnden Kultur-,idrotts-och fritidsförvaltningen Västerås kulturcentrum Kultursekreterare

21 Kultur i vården 2007 - 2009 Daglig stimulans och meningsfull vardag -Kultursekreterare - 0,5 blir 1,5 -Äldrepedagoger -Kulturutbud- program och aktiviteter -Kompetensutveckling av personal -Politiskt beslut 2009

22 Uppdraget Alla äldre (65 år -) oavsett var de bor, vilken bakgrund de har eller hur de mår. Grundtanken -Att kultur är lika viktigt för äldre som för övriga befolkningen -Att kultur ska vara lika viktigt som mat och medicin

23 Syftet •Att pröva nya arbetssätt och metoder i ordinärt och särskilt boende för att inspirera de äldre att aktivera sig och få högre livskvalitet.

24 Mål •Att utforma en vardag med mening för de äldre samt öka personalens medvetenhet och kunskap om kultur som en viktig hälsofrämjande och rehabiliterande faktor. •Utveckla och stärka vården och omsorgen

25 Kultursekreterarens uppdrag •Att bedriva verksamhet som stimulerar till nytänkande och kreativitet •Uppmuntrar äldres egna aktiviteter •Erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter •Stödja mötet mellan generationer och mellan människor med olika kulturbakgrund •Samordna kulturutbudet och skapa nätverk med personal i verksamhet

26 Äldrepedagoger •Komplettera övrig personal •Stöd till personalen i upprättande av genomförandeplaner •Delta i nätverk med kultursekreteraren •Ordna och driva aktiviteter •Inspirera personalen •Kartlägga brukarnas behov och intressen

27 Resultat

28 Framtiden •Vart är vi på väg i Västerås? •Vilka effekter av arbetet har vi sett? -Framåtblickar, utveckling? -2000-talet. Pensionären år 2020? Hur ser befolkningsunderlaget ut 2050? Utmaningarna? Hur möter vi behoven? Hur ser de ut?

29 Vi blir äldre Redan 2020 är över 1,5 miljoner svenskar 65 år och äldre. Fler än 500 000 är 80 år och äldre

30 En viktig framtidsfråga •Satsningar på kultur och andra aktiviteter för äldre är en viktig samhällsekonomisk fråga. Vi blir allt äldre, vårdbehovet ökar liksom behovet av aktiviteter.

31 Erfarenheter •Tips – vad bör man tänka på? Vad är viktigt? -Den politiska nivån – samverkan mellan olika politikområden -Central samordningsfunktion -Organiseringen – kulturombud -Hur få med sig cheferna och personalen? -Skapa goda förutsättningar för personalen genom tydliga mandat, tid och ekonomiska möjligheter, kompetensutveckling -FoU – kunskapsläget – föra ut i verksamheterna -Bygga på de lokala förutsättningarna -Satsa på välfärdsteknologi

32 Erfarenheter •Involvera brukarna på ett tidigt stadium •Gå samman i partnerskap med andra verksamheter •Utnyttja civilsamhällets resurser -Föreningslivet, studieförbund, andra frivilligorganisationer, anhöriga -Satsa på välfärdsteknologi -Nätverka och samverka -Informera

33 Kultur i äldreomsorgen Västerås

34 Extrabilder

35 Kultur i vården – daglig stimulans och meningsfull vardag 2007 – 2010 •2006 - Regeringen avsätter 600 Mkr i stimulansbidrag till kommunerna •I samverkan mellan Äldrenämnden och Kultur-idrotts-och fritidsnämnden i Västerås inrättas delprojektet Kultur i vården inom ramen för beviljade stimulansmedel. •Projekttid 2007-01-01 – 2008-06-30. Senare förlängt t o m 2009-12-31 •Medel från Kompetensstegen tillförs projektet


Ladda ner ppt "Musikstund i hemmet. Utbildning Teater Musik Beteendevetenskap Oavslutad forskarutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser