Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Musikstund i hemmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Musikstund i hemmet."— Presentationens avskrift:

1 Musikstund i hemmet

2 Oavslutad forskarutbildning
Musik Teater Beteendevetenskap Oavslutad forskarutbildning

3 Yrkesverksamhet Teater- dramapedagog/teaterregissör/ dramatiker
Teaterchef och konstnärlig ledare Musiker/musiklärare/kompositör Avdelningschef/rektor Kultursekreterare Utrednings-och förtroendeuppdrag

4 Kultur i äldreomsorgen
Västerås

5 Högläsning

6 BOKLÅDA

7 Musik – Sång – Rörelse Det krävs två för en Tango

8 Kom, så dansar vi!

9 Dans i äldreomsorgen Inspiration & Workshops
Danspedagogen möter personal och boende i äldreomsorgen Danspedagogen ger personalen verktyg för att arbeta med de boende

10 Nycirkus i äldreomsorgen
Gycklargruppen TRIX

11 Konst – se och samtala om konst
Samarbete med Konstfrämjandet. Konstpaket turnerar enligt körschema. Handledning Konst i vården för personalen. Konstpedagog besöker äldreboenden. Verkstäder i bild och form – nytt 2013!

12 Minnen kring gamla bilder och filmer

13 Minneslådor 1. Västerås förr 20. Sinnen & Upplevelser

14 Film, Frågesporter, Bildminnen & Minnesväska

15 Att levandegöra kultur
Aktivitet - minnesträning Möjlighet till samvaro Lust och skratt Stärker det friska Minnesträning förlänger livet Nytt lärande Ökad självkänsla En meningsfull vardag

16 Vilka får ta del av kulturaktiviteter?
Äldreboenden Servicehus Mötesplatser Hemtjänsten Korttidsboenden Gruppboenden Rehab

17 Fler möjligheter Kultur i stadsdelarna

18 Välfärdsteknologi VIKTiG(t)

19 Välfärdsteknologi och kultur
TV-sändningar från Mötesplatser Bokcirkel med iPad Gå på museum hemma – Konst online Upplev en konsert eller teaterföreställning live hemma

20 Organisationen Kultur-idrotts-och-fritidsnämnden Äldrenämnden
Kultur-,idrotts-och fritidsförvaltningen Västerås kulturcentrum Kultursekreterare

21 Kultur i vården 2007 - 2009 Daglig stimulans och meningsfull vardag
Kultursekreterare - 0,5 blir 1,5 Äldrepedagoger Kulturutbud- program och aktiviteter Kompetensutveckling av personal Politiskt beslut 2009

22 Uppdraget Alla äldre (65 år -) oavsett var de bor, vilken bakgrund de har eller hur de mår. Grundtanken Att kultur är lika viktigt för äldre som för övriga befolkningen Att kultur ska vara lika viktigt som mat och medicin

23 Syftet Att pröva nya arbetssätt och metoder i ordinärt och särskilt boende för att inspirera de äldre att aktivera sig och få högre livskvalitet.

24 Mål Att utforma en vardag med mening för de äldre samt öka personalens medvetenhet och kunskap om kultur som en viktig hälsofrämjande och rehabiliterande faktor. Utveckla och stärka vården och omsorgen

25 Kultursekreterarens uppdrag
Att bedriva verksamhet som stimulerar till nytänkande och kreativitet Uppmuntrar äldres egna aktiviteter Erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter Stödja mötet mellan generationer och mellan människor med olika kulturbakgrund Samordna kulturutbudet och skapa nätverk med personal i verksamhet

26 Äldrepedagoger Komplettera övrig personal
Stöd till personalen i upprättande av genomförandeplaner Delta i nätverk med kultursekreteraren Ordna och driva aktiviteter Inspirera personalen Kartlägga brukarnas behov och intressen

27 Resultat

28 Framtiden Vart är vi på väg i Västerås?
Vilka effekter av arbetet har vi sett? Framåtblickar, utveckling? 2000-talet. Pensionären år 2020? Hur ser befolkningsunderlaget ut 2050? Utmaningarna? Hur möter vi behoven? Hur ser de ut?

29 Vi blir äldre Redan 2020 är över 1,5 miljoner svenskar 65 år och äldre. Fler än är 80 år och äldre

30 En viktig framtidsfråga
Satsningar på kultur och andra aktiviteter för äldre är en viktig samhällsekonomisk fråga. Vi blir allt äldre, vårdbehovet ökar liksom behovet av aktiviteter.

31 Erfarenheter Tips – vad bör man tänka på? Vad är viktigt?
Den politiska nivån – samverkan mellan olika politikområden Central samordningsfunktion Organiseringen – kulturombud Hur få med sig cheferna och personalen? Skapa goda förutsättningar för personalen genom tydliga mandat, tid och ekonomiska möjligheter, kompetensutveckling FoU – kunskapsläget – föra ut i verksamheterna Bygga på de lokala förutsättningarna Satsa på välfärdsteknologi

32 Erfarenheter Involvera brukarna på ett tidigt stadium
Gå samman i partnerskap med andra verksamheter Utnyttja civilsamhällets resurser Föreningslivet, studieförbund, andra frivilligorganisationer, anhöriga Satsa på välfärdsteknologi Nätverka och samverka Informera

33 Kultur i äldreomsorgen
Västerås

34 Extrabilder

35 Kultur i vården – daglig stimulans och meningsfull vardag 2007 – 2010
Regeringen avsätter 600 Mkr i stimulansbidrag till kommunerna I samverkan mellan Äldrenämnden och Kultur-idrotts-och fritidsnämnden i Västerås inrättas delprojektet Kultur i vården inom ramen för beviljade stimulansmedel. Projekttid – Senare förlängt t o m Medel från Kompetensstegen tillförs projektet


Ladda ner ppt "Musikstund i hemmet."

Liknande presentationer


Google-annonser