Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”I have a dream.........” TÄNK OM......? eller TÄNK OM!!!!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”I have a dream.........” TÄNK OM......? eller TÄNK OM!!!!"— Presentationens avskrift:

1 ”I have a dream ” TÄNK OM......? eller TÄNK OM!!!!

2 HUR FÅ SKÄRGÅRDEN ÄNNU MERA LEVANDE?
Flere skattebetalare Bättre skattebetalare Kvantitet ger KVALITET

3 Case: NAGU VAD BEHÖVS? Bostäder: Hyres- och ägobostäder, radhus, gamla bostadshus, flerbostadshus, tomter, helst i centrum Arbetsplatser: Lediga jobb, företagsöverlåtelser, lediga kontors-, affärs- och verkstadsutrymmen Infrastruktur: Kommunikation, transporter, bredband, lokal kommunal service, dagvård, skolor, affärer, post, bankservice Allra mest: EN TRO PÅ FRAMTIDEN!

4 MÅLET: Inom tre (3) år öka den fasta bosättningen med tio (10) procent => 150 personer Både genom inflyttning och ökad nativitet

5 VARFÖR? Utan en aktivering och ett starkt engagemang från FASTBOENDE
FRITIDSBOENDE med egna bostäder SOMMARGÄSTER i egna sommarstugor TILLFÄLLIGA BESÖKARE i hyrstugor, pensionat, Bed & Breakfast- och motsvarande gäster GÄSTHAMNENS båtturister CARAVANARE och andra bil- och bussburna CYKEL-, MOTORCYKEL- och motsvarande gäster så kommer en större eller mindre del av servicen steg för steg att dras in och flyttas till Pargas Malm eller i värsta fall ännu längre från Nagu.

6 HUR? Ett PROJEKT som drar upp riktlinjerna för verksamheten, eventuellt via aktiverad lokal företagarförening eller ett separat företag En privatfinansierad INFLYTTNINGSCOACH anställs, fungerar som direkt kontaktperson för intresserade presumtiva inflyttare Har eller skaffar fram svar på frågor, sköter kontakter till kommunala och privata aktörer Följer upp uppdragen, ser till att resultat uppnås och rapporterar till styrgruppen

7 DESSUTOM: FÖRETAG YRKESKATEGORIER HANTVERKARE KUNNIGA MÄNSKOR
Aktiv, uppsökande verksamhet genom att kartlägga vilka FÖRETAG YRKESKATEGORIER HANTVERKARE KUNNIGA MÄNSKOR SPECIALISTER som saknas men som behövs och önskas i Nagu

8 OCH OCKSÅ: Kartlägga vilka företag och företagare som saknar ”kronprinsar och –prinsessor” dvs någon som tar över verksamheten Koordinera samarbete mellan företagare som finns och nyetablerade företagare Förmedla och koordinera arbetskraft Skapa, upprätthålla och uppdatera ett företagarregister

9 VI BEHÖVER STÖD FRÅN Aktiva gynnare Seniorer Fritidsboende
Lokala företagare och andra personer med erfarenhet från handel, industri, sjöfart, forskning, förvaltning, utbildning, ledarskap, innovationsteknik etc som kan fungera som Bollplank Diskussionspartner Businesscoach Rådgivare Företagsängel Mentor Finansiär Grå eminens

10 Några ord om Nagu Marina Ab
Vi startade upp i september 2013 i fd. Flipper-hallarna i Vikom, Nagu Lillandet med vinterförvaring för fritidsbåtar och sanerar utrymmena för att kunna utveckla verksamheten de närmaste åren mer mot ”full service” för alla båtägare i skärgården.

11 Vi kommer att behöva: Personal som på egen firma kan samarbeta med oss med Motorservice, motorbyten Reparation av glasfiber- och plast- och aluminiumbåtar Reparation, underhåll och service av träbåtar Ytbehandling Metallarbeten för båtar Marint eltekniskt montagearbete Kapell- och inredningstextilarbeten

12 Vi önskar oss själva LYCKA TILL!
...Vem ska tro på oss om vi inte själva gör det?...


Ladda ner ppt "”I have a dream.........” TÄNK OM......? eller TÄNK OM!!!!"

Liknande presentationer


Google-annonser