Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärmiljöprojekt i Sursik skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärmiljöprojekt i Sursik skola"— Presentationens avskrift:

1 Lärmiljöprojekt i Sursik skola 2010-2012
Biblioteket i focus Lärmiljöprojekt i Sursik skola

2 Projektets mål 1. Utrymmet
Skapa ett modernt skolbibliotek som är attraktivt för eleverna att vistas i Att placera biblioteket centralt i skolan Att utrusta biblioteket med ny teknik

3 Det gamla biblioteket Det tidigare skolbiblioteket fanns i placerat i ena ändan av en synnerligen långsträckt skolfastighet. Utlåning via datorer Öppet två raster per dag

4 Bilder från det gamla biblioteket

5 Bild från det gamla biblioteket

6 Förberedelse för flyttning
Bibliotekets drygt 5000 böcker packades ned i ca 120 flyttlådor sista skolveckan våren 2011

7 Fler flyttbilder

8 Tillbyggnad och sanering av Sursik skola 2010-2011
I augusti 2010 inleddes utbyggnaden och saneringen av skolan I saneringsdelen ingick utbyte av samtliga äldre fönster i skolan samt förnyande av ventilationen i en del av fastigheten Skolan tillbyggdes med en administrativ del med lärarrum, arbetsrum för rektor m.fl. arbetsrum åt lärarna, sociala utrymmen. Tillbyggnaden stod klar för inflyttning efter påsken 2011 Under påskveckan 2011 revs det gamla lärarrummet för att ge plats för det nya skolbiblioteket.

9 Byggandet av det nya biblioteket sommaren 2011

10 I början av sommaren kom profilerna på plats

11 Biblioteket tar form

12 I augusti färdigställdes biblioteket

13 Inredningen kom på plats

14 öppnades biblioteket

15 Biblioteket är centralt placerat..

16 Biblioteket är öppet alla raster

17 Biblioteket är sällan tomt...

18 Ungdomsböckerna är samlade i en halvcirkelformad hylla

19 Man ser utifrån vad som finns i biblioteket

20 Man ser även inifrån ut..

21 Info-tv kom på plats först i börja av 2012
Via den elektroniska anslagstavlan så informeras om nya böcker, veckans boknyhet, dagens tanke, veckans lästimme, övrigt aktuellt m.m.

22 Exempel på info-sida

23 Projektets mål: 2. Verksamheten
När det gäller verksamheten är projektets mål tudelat: För det första ska vi utarbeta en strategi för hur man jobbar med olika slags projekt. Meningen är att skolbibliotekarien ges tid att utarbeta metoder föra att stöda lärarna och lära dem handleda eleverna när det gäller informationssökning. Lika viktigt är att eleverna får verktyg för att kunna värdera den information de hittar.

24 Carola har utarbetat en guide för hur man jobbar med ett projekt
KUNSKAPSVÄGEN SÅHÄR JOBBAR DU MED ETT PROJEKT/ENSKILT ARBETE Introduktion: Läraren ger ramarna för projektet: informerar om vad arbetet i stora drag ska behandla, vilken tid man har till förfogande och hur arbetet ska presenteras när det är klart. Steg 1: Välj ett ämne för ditt arbete fundera över vad du är intresserad av - vad vet du om ämnet från förr? - vad behöver du ta reda på mer om? Vad lönar det sig att tänka på vid Steg 1: Ta hänsyn till den tid du har på dig att utföra arbetet så att du inte väljer ett allt för omfattande ämne.

25 Guiden kommer att ingå i skolkalendern från hösten
Steg 2: Samla information om ditt ämne - sök i läroboken - sök i uppslagsverk - sök böcker i biblioteket - sök information på internet Vad bör man tänka på vid steg 2: Fundera ut sökord för att hitta information om ditt ämne. Det kan vara till hjälp att använda tankekartor och använda brainstorming som metod att komma framåt.

26 Utbildning för lärare om hur man jobbar med projekt
26 oktober 2011 ordnade RFV en fortbildningsdag för skolbibliotekarier på Sursik Monica Nilsson från Sverige föreläste om hur man jobbar med projekt

27 Verksamheten forts. Den andra delen av verksamheten består i att väcka elevernas intresse för att läsa och skriva. Detta har vi gjort genom att från våren 2011 infört en lästimme varje vecka där hela skolan läser en bok samtidigt i en halv lektion (ca 35 min) Detta har resulterat i ökad utlåning: lån lån lån (per )

28 Satsning på pojkars läsande
För att speciellt satsa på pojkars läsande har vi uttryckligen försökt köpa in böcker som killar gillar Carola har samlat modersmålslärarna för presentation av materialet Me Read? No Way! Alla modersmålslärare har fått en egen pärm med materialet Samtidigt fick lärarna tips på andra nya ungdomsböcker

29 Material om pojkars läsande

30 Samarbete med kommunbiblioteket
Kommunbiblioteket i Pedersöre har fått medel för ett projekt som riktar sig till ungdomar Projektet drar igång då en projektledare anställs Skolbiblioteket är en samarbetspartner i projektet

31 Användningen av nya teknik
Skolbiblioteket har en egen facebooksida Sidan har drygt 70 medlemmar men är en öppen grupp så vem som helst kan följa med innehållet Syftet med gruppen är att elever och lärare även på detta sätt ska kunna diskutera böcker, läsande, tipsa varandra om bra böcker, nya böcker osv.. skolbibliotek

32 Användningen av ny teknik
Läsplattor införskaffas Inspirera elever och lärare att öka sitt läsintressse Underlätta läsningen för elever med särskilda behov Utveckla inlärningen med hjälp av nya digitala läromedel Läsplattorna är i detta nu beställda men inte levererade


Ladda ner ppt "Lärmiljöprojekt i Sursik skola"

Liknande presentationer


Google-annonser