Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demografisk sammansättning samt beteende hos medlemmar i panel Kandidatuppsats i Statistik Henrik Johansson & Mathias Kardell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demografisk sammansättning samt beteende hos medlemmar i panel Kandidatuppsats i Statistik Henrik Johansson & Mathias Kardell."— Presentationens avskrift:

1 Demografisk sammansättning samt beteende hos medlemmar i panel Kandidatuppsats i Statistik Henrik Johansson & Mathias Kardell

2 Bakgrund • Rekryteringskällor – Slumprekryterad – Icke slumprekryterad • Problembeskrivning – Representation – Källa – Svarsbeteende

3 Frågeställningar • Conditioning – Förändring i svarsbeteende – Svarar Erfarna panelister annorlunda än Oerfarna? • Slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel – Demografisk sammansättning – Svarsresultat

4 Datamaterial • Enkätundersökning • Frågor om klimatförändringar -Skalfrågor - Ja och nej-frågor • Frågor om medievanor • Koncentrerar på svarsbeteende

5 Urval för enkätundersökningen Icke Slumprekryterad SlumprekryteradTotalt Oerfaren800 1600 Erfaren5146001114 Totalt131414002714

6 Variabler för enkätundersökningen • Vad är svarsbeteende? • Beteendevariabler - Ingen åsikt och vet ej svar - Lika svar i skalfrågor - Antal tecken

7 Variabler för enkätundersökningen • Frågor rörande medievanor - En följdfråga för varje svar Exempelfråga från enkäten: Vilka TV-kanaler eller kanaltyper ser du helst på? SVTTV 8Dokumentärkan aler TV3Kanal 9Nyhetskanaler TV4SportkanalerBarnkanaler Kanal 5FilmkanalerAndra kanaler TV 6MusikkanalerSer inte på TV

8 Poäng för frågor om TV, Tidning och Reklam VariabelMedel antal alternativ Standardavvikelse TV5,72,7 Tidning2,91,6 Reklam4,42,0 SkiljegränsPoäng 5,7 - 2,7 = 31 22 13 04 SkiljegränsPoäng 2,9 - 1,6 = 1,32 04 SkiljegränsPoäng 4,4- 2,0 = 2,42 14 06 TV Tidning Reklam

9 Lathet summerar beteende • Lika svar i skalfrågor • Ingen åsikt vet ej svar • Poäng för TV, tidning och reklam

10 Variabeln Lathet Poängsatta medlemmarAntalAndel poängsattaMedelvärde Oerfarna4320,7652,75 Erfarna7910,7623,13 Totalt12230,7632,99

11 Resultat Conditioning ParameterSkattningχ 2 -värdeP-värde > χ 2 Panelisterfarenhet Oerfaren-0,129617,66<0,0001 Analys av variabeln Lathet Poissonregression Signifikant skillnad mellan Oerfarna och Erfarna panelister på variabeln Lathet Logistiska regressionen på svarsresultat från enkätundersökningen påvisade inga skillnader i svarsresultat Om testvärdet är mindre än 0,05 är det skillnad mellan grupperna på den variabeln 0,0001 < 0,05

12 Resultat Conditioning Svarstid •Ökar cirka en dag om panelisten är Oerfaren Ingen åsikt och vet ej svar •Svag minskning om panelisten är Oerfaren Antal tecken •Minskar cirka 10 tecken om panelisten är Oerfaren Övriga beteendevariabler med signifikanta skillnader mellan Oerfarna och Erfarna panelister

13 Resultat slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel VariabelKategoriOddskvot Ålder1,02 KönKvinna vs Man1,28 Medietimmar TV1-5 h vs Aldrig2,85 Medietimmar TV6-10 h vs Aldrig2,51 Medietimmar TV11-15 h vs Aldrig2,82 Medietimmar TV16-20 h vs Aldrig2,23 Medietimmar TV20+ h vs Aldrig1,98 Uttunnande ozonlager0,95 Utvalda variabler för demografisk sammansättning och svarsresultat Oddskvoten för att vara slumprekryterad

14 Resultat slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel Vidare analys av Uttunnande ozonlager SkalaFrekvens slumprekryteradFrekvens icke slumprekryterad 12428 23118 34345 44731 56796 67088 7147148 8109123 95773 10118148 χ 2 -värde15,7 P-värde0,072

15 Slutsatser Svarsresultatet verkar inte förändras med tiden som man är medlem Svarsbeteende verkar förändras med tiden som man är medlem

16 Slutsatser Svarsresultatet är inte beroende av rekryteringskällan Det finns demografiska skillnader mellan slumprekryterade och icke slumprekryterade paneler

17 http://urn.kb.se/resolve?urn=ur n:nbn:se:liu:diva-57244 Linköping University Electronic Press


Ladda ner ppt "Demografisk sammansättning samt beteende hos medlemmar i panel Kandidatuppsats i Statistik Henrik Johansson & Mathias Kardell."

Liknande presentationer


Google-annonser