Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demografisk sammansättning samt beteende hos medlemmar i panel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demografisk sammansättning samt beteende hos medlemmar i panel"— Presentationens avskrift:

1 Demografisk sammansättning samt beteende hos medlemmar i panel
Kandidatuppsats i Statistik Demografisk sammansättning samt beteende hos medlemmar i panel Henrik Johansson & Mathias Kardell

2 Bakgrund Rekryteringskällor Slumprekryterad Icke slumprekryterad
Problembeskrivning Representation Källa Svarsbeteende

3 Frågeställningar Conditioning Förändring i svarsbeteende
Svarar Erfarna panelister annorlunda än Oerfarna? Slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel Demografisk sammansättning Svarsresultat

4 Datamaterial Enkätundersökning Frågor om klimatförändringar
- Skalfrågor - Ja och nej-frågor Frågor om medievanor Koncentrerar på svarsbeteende

5 Urval för enkätundersökningen
Icke Slumprekryterad Slumprekryterad Totalt Oerfaren 800 1600 Erfaren 514 600 1114 1314 1400 2714

6 Variabler för enkätundersökningen
Vad är svarsbeteende? Beteendevariabler - Ingen åsikt och vet ej svar - Lika svar i skalfrågor - Antal tecken

7 Variabler för enkätundersökningen
Frågor rörande medievanor - En följdfråga för varje svar Exempelfråga från enkäten: Vilka TV-kanaler eller kanaltyper ser du helst på? SVT TV 8 Dokumentärkanaler TV3 Kanal 9 Nyhetskanaler TV4 Sportkanaler Barnkanaler Kanal 5 Filmkanaler Andra kanaler TV 6 Musikkanaler Ser inte på TV

8 Poäng för frågor om TV, Tidning och Reklam
Variabel Medel antal alternativ Standardavvikelse TV 5,7 2,7 Tidning 2,9 1,6 Reklam 4,4 2,0 TV Tidning Reklam Skiljegräns Poäng 5,7 - 2,7 = 3 1 2 3 4 Skiljegräns Poäng 2,9 - 1,6 = 1,3 2 4 Skiljegräns Poäng 4,4- 2,0 = 2,4 2 1 4 6

9 Lathet summerar beteende
Lika svar i skalfrågor Ingen åsikt vet ej svar Poäng för TV, tidning och reklam

10 Variabeln Lathet Poängsatta medlemmar Antal Andel poängsatta
Medelvärde Oerfarna 432 0,765 2,75 Erfarna 791 0,762 3,13 Totalt 1223 0,763 2,99

11 Resultat Conditioning
Logistiska regressionen på svarsresultat från enkätundersökningen påvisade inga skillnader i svarsresultat Analys av variabeln Lathet Poissonregression Parameter Skattning χ2 -värde P-värde > χ2 Panelisterfarenhet Oerfaren -0,1296 17,66 <0,0001 Om testvärdet är mindre än 0,05 är det skillnad mellan grupperna på den variabeln 0,0001 < 0,05 Signifikant skillnad mellan Oerfarna och Erfarna panelister på variabeln Lathet

12 Resultat Conditioning
Övriga beteendevariabler med signifikanta skillnader mellan Oerfarna och Erfarna panelister Svarstid Ökar cirka en dag om panelisten är Oerfaren Ingen åsikt och vet ej svar Svag minskning om panelisten är Oerfaren Antal tecken Minskar cirka 10 tecken om panelisten är Oerfaren

13 Resultat slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel
Utvalda variabler för demografisk sammansättning och svarsresultat Oddskvoten för att vara slumprekryterad Variabel Kategori Oddskvot Ålder 1,02 Kön Kvinna vs Man 1,28 Medietimmar TV 1-5 h vs Aldrig 2,85 6-10 h vs Aldrig 2,51 11-15 h vs Aldrig 2,82 16-20 h vs Aldrig 2,23 20+ h vs Aldrig 1,98 Uttunnande ozonlager 0,95

14 Resultat slumprekryterad jämfört med icke slumprekryterad panel
Vidare analys av Uttunnande ozonlager Skala Frekvens slumprekryterad Frekvens icke slumprekryterad 1 24 28 2 31 18 3 43 45 4 47 5 67 96 6 70 88 7 147 148 8 109 123 9 57 73 10 118 χ2-värde 15,7 P-värde 0,072

15 Slutsatser Svarsresultatet verkar inte förändras med tiden som man är medlem Svarsbeteende verkar förändras med tiden som man är medlem

16 Slutsatser Svarsresultatet är inte beroende av rekryteringskällan Det finns demografiska skillnader mellan slumprekryterade och icke slumprekryterade paneler

17 Linköping University Electronic Press


Ladda ner ppt "Demografisk sammansättning samt beteende hos medlemmar i panel"

Liknande presentationer


Google-annonser