Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Björn Sundström Utvärderingsringens årskonferens 2011-03-21 Kommunerna och framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Björn Sundström Utvärderingsringens årskonferens 2011-03-21 Kommunerna och framtiden."— Presentationens avskrift:

1 Björn Sundström Utvärderingsringens årskonferens Kommunerna och framtiden

2 •Krisen och den ekonomiska utvecklingen •Framtida utmaningar •Var det bättre förr? •Hur klara utmaningarna? •Utjämningssystemet

3

4 Prognos kontra utfall beträffande kommunernas resultat 2009

5 Svensk produktion, första kvartalet 2008 till och med tredje kvartalet 2010 Index, första kvartalet 2008 = 100 Ekonomirapporten. December 2010

6 Arbetsmarknadsgapet sluts inte förrän 2015 Källa: Reuters Ecowin

7 Stora offentliga underskott i PIIGS och USA …

8 Ekonomin aldrig så bra som

9 Kommunernas resultat före extraordinära poster åren 2000–2010 Miljarder kronor respektive procent

10 Antal kommuner med ekonomiskt underskott respektive stora överskott

11 Tabell 2.4 Kommunsektorns finanser (Ur BP 2010) Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2009, prognos för 2010– Inkomster Inkomstskatter Kommunal fastighetsavgift Statsbidrag varav generella bidrag riktade bidrag Övriga inkomster Utgifter Konsumtionsutgifter Procentuell utveckling3 1,0 0,2 0,4 -0,1 0,5 0,5 Övriga utgifter Finansiellt sparande Procent av BNP -0,4 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 Resultat

12 Kommunernas resultat före extraordinära poster åren 2009–2015 Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2010

13 Vad är problemet nu och framöver? •Vi lever allt längre demografisk obalans •Vi blir allt rikare kraven ökar •Kraven ökar ekonomisk obalans •Alla ska ha samma standard •200 av 290 kommuner krymper •För många kan personal- och kompetensförsörjningen bli ett problem •Kommun- och regionstrukturen är inte riggad för att klara alla utmaningar •Ej heller gällande lagstiftning

14 Andel inv å nare ö ver 65 å r

15 Befolkningsförändringar

16 Kommunernas årskostnad per person

17 Genomsnittlig kostnad efter ålder och kön inom äldreomsorgen (x kommun) Källa: SKL

18 Boendeformer enligt IBF (institutet för bostads- och urbanforskning) •Exbo •Gambo •Kombo •Mambo •Vedbo •Delsbo •Fågelbo •Förbo •Gråbo •Krylbo •Närbo •Sambo •Svärbo •Särbo •Turbo •Gravbo

19 Födda Kris i befolknings- frågan Dagens 85-åringar 40-talisterna Baby-boom

20 Den demografiska utmaningen Befolkningsutveckling i lokala arbetsmarknader Andel sysselsatta inom äldreomsorgen Källa: SCB samt Svenska Kommunförbundets långtidsutredning

21 Kostnader per capita - sista levnadsåret

22 Bruttonationalprodukten (BNP) Miljoner kr, 2000 års priser

23 Demografiskt tryck och offentlig konsumtionsökning per år

24 Utveckling av kommunal- skattesatsen 1930–2004

25 Total kommunalskatt Demografi resp. demografi plus 1 %, procent Programberedningen för välfärdsfinansieringen

26 Det långsiktiga behovet av kommunalskatt Källa: Svenska Kommunförbundets långtidsutredning Kommunala framtider (år 2002)

27 Var det bättre förr?

28 Hälso- och sjukvård (faktisk utveckling )

29 Utan skattehöjning hade hälso- och sjukvården haft det kärvt

30 Svag löneutveckling i kommuner och landsting (index där 1993 = 100) Ekonomirapporten. Maj 2009

31 Äldreomsorgen har fått stå tillbaka till förmån för övriga välfärdstjänster i kommunerna (prestationer jämfört med demografiskt behov)

32 Standarden inom handikappomsorgen har fördubblats sedan 1994

33 Behovs- och kostnadsutveckling (samtliga välfärdstjänster)

34 Behovs- och kostnadsutveckling (övrig verksamhet i kommunsektorn)

35 Specialiseringstrycket på kommunerna

36 Kommuner och valfrihets- system (juli 2010) Beslut införa LOV – 81 kommuner Ännu ej beslut – 33 kommuner LOV i drift - 70 kommuner Beslut att ej införa LOV – 24 kommuner Kommuner som inte sökt bidrag 208 kommuner utreder LOV LOV, lag om valfrihetssystem, är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren (1 januari 2009)

37 Hur klara det framtida välfärduppdraget? •Fler i arbete •Begränsad skattehöjning •Alternativ finansiering •En effektivare verksamhet •Utjämning •Se upp med reformer och rättigheter! •Ett minskat välfärdsåtagande •Kommunal samverkan/kommunsammanläggningar •Ett boende anpassat för äldres behov

38 Hur vill man bo på äldre dar? (intervjuer med åringar) •Balkong eller terrass (92 %) •Nära till naturen (92 %) •Nära till allmänna kommunikationer (93 %) •Nära till service (93 %) •Att få bo med människor i alla åldrar SOU 2002:29 Riv ålderstrappan

39

40 Hur stora intäktsskillnader kan accepteras? Skatteintäkter plus/minus bidrag/avgifter vid olika kompensationsgrader (kr/inv. vid riksgenomsnittlig utdeb.) Landsting

41 Inkomstutjämningen kommuner & 1 landsting betalar avgift För landstingen är garantinivån 110 procent Garantinivå

42 Kostnadsutjämningen 2008 Principskiss

43 Bidragsströmmarna i inkomstutjämningen AvgiftBidrag Täby Danderyd Lidingö Solna Huddinge Botkyrka Södertälje Totalt

44 Mellankommunala bidragsströmmar i utjämningssystemet

45 Ekonomisk aktivitet och en hög inkomst per invånare går inte alltid hand i hand

46 Trots allt – hyfsat bra förutsättningar fram till 2020


Ladda ner ppt "Björn Sundström Utvärderingsringens årskonferens 2011-03-21 Kommunerna och framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser