Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av tankesmedjan ”Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle” Håkan Persson, ordförande i Tankesmedja 3 och verksam som central utvecklingsledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av tankesmedjan ”Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle” Håkan Persson, ordförande i Tankesmedja 3 och verksam som central utvecklingsledare."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av tankesmedjan ”Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle” Håkan Persson, ordförande i Tankesmedja 3 och verksam som central utvecklingsledare vid Sydskånska gymnasieförbundet http://www.tankesmedjan.nu/

2 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle ”Den stora utmaningen för skolan som system handlar om att ta hjälp av ny teknik och nya kommunikationsmönster för att utveckla pedagogik, göra undervisningen mer stimulerande, men också för att se till att elever lär sig mer på kortare tid. För det är inte mindre vi behöver kunna i framtiden, och det är inte mindre vi behöver förstå på djupet.” Citatet hämtat från rapporten Skola 2021 från Myndigheten för skolutveckling och Kairos Future

3 Deltagare i tankesmedja 3 Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Högskolan Kristianstad Malmö Högskola Sydskånska gymnasie- förbundet Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund Eslövs kommun Båstads kommun Vellinge kommun Kävlinge kommun Kristianstads kommun Lunds Kommun BSF Lunds Kommun BFN Klippans kommun

4 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Framtidsberedskap…. Hur ska ska skolan kunna förbereda för en framtid som är både oviss och föränderlig?

5 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Att forma framtiden.. Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den ?

6 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle ”Nuet kan vi uppskatta och njuta av, historien är spännande och lärorik, men i den mån vi vill använda vårt förnuft för att förbättra våra levnadsvillkor är det framtiden vi ska ägna oss åt. Framtidsbevakning, teorier och metoder för studiet av framtiden, borde vara det viktigaste ämnet på alla utbildningar” Bo Dahlbom s.19 Sveriges framtid Liber 2007 Författare: Bo Dahlbom

7 Mer inspirationslitteratur Så tändseldsjälar Nutek 2007 Författare: Christer Westlund & Marielle Peterson Skolan och de kulturella förändringarna Studentlitteratur 1999 Författare: Andersson, Persson, Thavenius Draken i tiden SNS förlag 2007 Författare: Kurt Lundgren Skolans nya syfte Eldsjälsförlaget 2007 Författare: John Steinberg

8 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle 1.Kommunikation på modersmålet 2.Kommunikation på främmande språk 3.Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 4.Digital kompetens 5.”Lära att lära” 6.Interpersonell kompetens, interkulturell och social kompetens 7.Entreprenörskap & företagaranda 8.Kulturella uttrycksformer I våra diskussioner och texter har vi utgått och förhållit oss till EU:s 8 kompetenser

9 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Vi har diskuterat kring •Möjliga framtider •Sannolika konsekvenser •Grundläggande värderingar •Önskad framtid •Helhetsperspektiv •Vidgad kunskaps- och elevsyn

10 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle ”Jag vågar inte ha någon alldeles bestämd uppfattning men jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet. [...] Att sitta och surfa på nätet tar en himla massa tid. Vad är det bra för? [...] Det kanske är så att det är något som vuxit upp nu. Alla pratar om internet men kanske är det övergående och sedan blir inriktningen mer specificerad. ” –Ines Uusman, kommunikationsminister 94- 98, citerad i Svenska Dagbladet, 12 maj 1996

11 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle ”Datorn, internet och mobiltelefonen har påverkat skolan långt mer än någon läroplansförändring någonsin gjort” Bodil Jönsson, s 15 Vi lär som vi lever, Gleerups förlag 2008

12 Framtidens lärande ”In 20 years, we`re going to see an impact equal to the printing press. This time we`ll se a global, diverse, educated workforce deliver on dependable innovation, shared vision, and collaborative creativity.” Randy Microsoft 2004 Interaktivitet Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle

13 Många av de mest eftertraktade jobben år 2010 kommer att vara jobb som inte fanns år 2004. Detta år fanns inte Facebook, Youtube, Twitter, my space, Wii sport, 118100, flertalet onlinespel.. Vilka branscher och framtidsyrken kommer att locka den infödda nätgenerationen? Reklam, media, spel eller varför inte läromedelsförfattare för kreativa avatarer och bloggare?

14 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Det finns en myt som säger att de flesta unga kan hantera olika sociala nätgemenskapernätgemenskaper på Internet Dr. Mikael Wesch Kansas State University

15 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle En nyckel till framtiden är att den redan är född. Det är de unga som bär framtiden… youtube

16 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Skolans roll blir tydlig i att vara den del i samhället som säkerställer den digitala kompetensen för livslångt lärande

17 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle ”Kan Kan själv!” Viljan och lusten till lärandet finns där….

18 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Fundera ett tag på ett lärandeideal! Vad krävs för det ideala lärandet?

19 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Vi har haft en vilja till insikt genom en öppen diskussion av motsättningar. En polarisering mellan •homo economicus •homo zappiens •homo pedagogicus där vi pekar ut riktningen mot den sistnämnde.

20 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Vägen in i förståelsesamhället skapar ett behov av: Ett livslångt lärande •Förstår jag vad som sker? •Angår det mig? •Kan jag göra något åt det? Ben Shalit, israelisk psykolog Lärande nätverk, arbete och utbildning vävs samman…

21 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Howard Gardner hävdar att vi skall odla 5 sinnen för framtiden •Ämnes/disciplinsinnet-att behärska kunskap och färdighet •Syntessinnet-bedöma det som är viktigt och sammanställa information till begriplig kunskap •Kreativitetssinnet – utforska •Respektsinnet-uppskatta olikheter, samarbeta •Etiksinnet-agera för samhällets bästa

22 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Framtidens skola – en kvalitetstänkande skola! Eleven sätts i centrum •Lärande styrs av behov och intressen •Autentiskt lärande- meningsfullhet •Utveckling av lärmiljöer •Dokumentation •Inflytande och delaktighet

23 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Blooms* taxonomi •Utifrån faktakunskaper kan vi förstå hur saker och ting hänger ihop •Denna förståelse gör att vi kan tillämpa våra kunskaper •Därefter kan vi göra analyser, dra slutsatser och göra värderingar Faktakunskap Förståelse Tillämpning Analys Syntes Värdering Kvalitativa utvecklingsnivåer * Benjamin Bloom, pedagog Handla

24 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Faktorer som vi tror påverkar lärandet i framtiden •Förmågan att kritiskt analysera och värdera •Hållbar utveckling •En skola utan timplan •IKT, sociala medier •Variation, fix punkter, Exempel •EU:s dokument om 8 nyckelkompetenser

25 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Framtidsberedskap Det behövs ett samspel mellan kunskapssökande och kritiskt tänkande samt grundläggande värderingar och handlingsvilja

26 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Du binder själv din bukett med hjälp av ett snöre idé=p(k x i) Nyskap drömmardrömmar

27 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Utvecklingsländer = mindre rika länder som utvecklas och det går fort….. Föreläsning +diagram Föreläsning +diagram

28 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Hur hittar vi framtidens paradigm? ”Vad är det som är omöjligt att göra i vår verksamhet idag som, om det kunde göras, fundamentalt skulle förändra vår verksamhet till det bättre” Framtidsforskaren Joel Barker

29 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Slutligen bara två frågor.. 1.Var befinner ni er i er skolutveckling? 2.Vad gör du i morgon för att skapa framtidens skola?


Ladda ner ppt "Presentation av tankesmedjan ”Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle” Håkan Persson, ordförande i Tankesmedja 3 och verksam som central utvecklingsledare."

Liknande presentationer


Google-annonser