Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ensamstående och sammanboende i folkbokföringen, taxeringen och i verkligheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ensamstående och sammanboende i folkbokföringen, taxeringen och i verkligheten."— Presentationens avskrift:

1 Ensamstående och sammanboende i folkbokföringen, taxeringen och i verkligheten

2 Problemet ? StockFlödeStock OgiftaGiftermålGifta FrånskildaSkilsmässor Änkor/Änke- Änklingarblivande

3 Familjebildning /-splittring •Giftermål istället för familjebildning (dvs hopflyttningar) •Skilsmässor i stället för separationer (dvs isärflyttningar) •Änke/änklingblivande istället för efterlevande

4 Bättre modell StockFlöde Stock FlödeStock Ensam-FlyttaSamborGifter-Gifta ståendeihop mål Flytta isär Giftermål Skilsmässor

5 Rätt och fel i RTB Gifta par Sambor med gemensamma barn Ensamstående föräldrar Ensamstående utan barn Sambor Summa 1 500 270 390 2 560 ? 4720

6 Jämförelse mellan ULF och RTB ULF 1998 kv3 ULF 1998 kv4 ULF 1999 kv1 ULF 1999 kv2 RTB 31 dec 1998 •På samma sätt de två följande åren •ULF:s uppgifter varit sanna

7 Familjetyper •Barn 16 år och äldre •Sammanboende (Gifta + sambor) •Ensamstående föräldrar •Ensamstående (utan barn)

8 Korrigering av ULF med avseende på kön, ålder och födelseland ÅlderMän Kvinnor SverigeUtlandetSverigeUtlandet 16-241,081,161,081,51 25-340,971,350,981,31 35-440,951,340,991,17 45-541,011,280,951,09 55-640,971,181,031,25 65-740,991,250,981,11 75-840,980,94 0,93

9 Jämförelse mellan ULF och RTB år 1998-2000 - hur individer i åldern 16-84 år har klassificerats med avseende på familjeställning Barn 16 år och äldre Ensam- stående utan barn Ensamstående föräldrar Sammanboende Enligt RTB6862 2773653 594 Enligt ULF6721 6442974 310 Antal rätt klassificerade i RTB5581 4842433 555 Andel rätt (procent)816566100 Felaktigt medtagna i RTB12879312339 Felaktigt uteslutna i RTB11316054755 Bruttofel241953177794 Nettofel-14-633-68715

10 Antal registrerade flyttningar per 1000 av folk­mängden år 2000 Ålder Per 1000

11 Jämförelse mellan ULF och RTB år 1998-2000 - hur individer i åldern 16-84 år har klassificerats med avseende på familjeställning Barn 16 år och äldre Ensam- stående utan barn Ensamståend e föräldrar Sammanboende Enligt RTB686 2 277 3653 594 Enligt ULF672 1 644 2974 310 Antal rätt klassificerade i RTB558 1 484 2433 555 Andel rätt (procent)81 65 66100 Felaktigt medtagna i RTB128 793 12339 Felaktigt uteslutna i RTB113 160 54755 Bruttofel241 953 177794 Nettofel-14 -633 -68715

12 Antal ensamstående män och kvinnor enligt RTB och ULF efter ålder MänKvinnor Tusental

13 Jämförelse mellan ULF och RTB år 1998-2000 - hur individer i åldern 16-84 år har klassificerats med avseende på familjeställning Barn 16 år och äldre Ensam- stående utan barn Ensam- stående föräldrar Sammanboende Enligt RTB6862 277 365 3 594 Enligt ULF6721 644 297 4 310 Antal rätt klassificerade i RTB5581 484 243 3 555 Andel rätt (procent)8165 66 100 Felaktigt medtagna i RTB128793 123 39 Felaktigt uteslutna i RTB113160 54 755 Bruttofel241953 177 794 Nettofel-14-633 -68 715

14 Antal ensamstående fäder och mödrar enligt RTB och ULF efter ålder Fäder Mödrar Tusental

15 Jämförelse mellan ULF och RTB år 1998-2000 - hur individer i åldern 16-84 år har klassificerats med avseende på familjeställning Barn 16 år och äldre Ensam- stående utan barn Ensam- stående föräldrar Samman- boende Enligt RTB6862 277365 3 594 Enligt ULF6721 644297 4 310 Antal rätt klassificerade i RTB5581 484243 3 555 Andel rätt (procent)816566 100 Felaktigt medtagna i RTB128793123 39 Felaktigt uteslutna i RTB11316054 755 Bruttofel241953177 794 Nettofel-14-633-68 715

16 Antal sammanboende enligt RTB och ULF Män Kvinnor Tusental

17 Konsekvenser i statistikredovisningen •Familjeställningen eller civilstånd i egentlig betydelse är en diskriminerande indelningen av befolkningen vid analyser av välfärd och hälsa. • Familjen och familjemedlemmarnas gemensamma resurser ger förutsättningar för de enskilda familjemedlemmarnas välfärd.

18 Överdödlighet redovisad som indextal bland ogifta, änklingar och frånskilda män 1961-65 (gifta män i resp. ålder =100)

19 Dödlighet 1991-92 i åldern 20-64 år efter kön och familjeförhållande Åldersstandardiserade tal Samtliga kvinnor =1

20 Inkomstfördelningen bland kvinnliga sambor och dess familjer år 1990

21 Inkomstfördelningen bland ensamstående kvinnor och kvinnliga sambor i åldersintervallet 20-64 år enligt FoB1990

22 Följden av felaktig familjeklassificering i RTB Den felaktiga klassificeringen av individers familjeförhållande i befolkningsregistret • underskattar dynamiken i familjebildningen och familjesplittringen • ger en skev bilda av barnens familjeförhållande • ger en svårtolkad bilda av jämställdheten mellan kvinnor och män • ger en skev bild av befolkningens familje- och hushållsfördelning • ger brister i underlaget till ekonomisk modeller som behandlar skatter och transfereringar för familjer • medför att registerbearbetningar inom t.ex. demografi och epidemiologi saknar en av de mest självklara och särskiljande indelningarna vid analysen.


Ladda ner ppt "Ensamstående och sammanboende i folkbokföringen, taxeringen och i verkligheten."

Liknande presentationer


Google-annonser