Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ensamstående och sammanboende i folkbokföringen, taxeringen och i verkligheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ensamstående och sammanboende i folkbokföringen, taxeringen och i verkligheten."— Presentationens avskrift:

1 Ensamstående och sammanboende i folkbokföringen, taxeringen och i verkligheten

2 Problemet ? StockFlödeStock OgiftaGiftermålGifta FrånskildaSkilsmässor Änkor/Änke- Änklingarblivande

3 Familjebildning /-splittring •Giftermål istället för familjebildning (dvs hopflyttningar) •Skilsmässor i stället för separationer (dvs isärflyttningar) •Änke/änklingblivande istället för efterlevande

4 Bättre modell StockFlöde Stock FlödeStock Ensam-FlyttaSamborGifter-Gifta ståendeihop mål Flytta isär Giftermål Skilsmässor

5 Rätt och fel i RTB Gifta par Sambor med gemensamma barn Ensamstående föräldrar Ensamstående utan barn Sambor Summa ? 4720

6 Jämförelse mellan ULF och RTB ULF 1998 kv3 ULF 1998 kv4 ULF 1999 kv1 ULF 1999 kv2 RTB 31 dec 1998 •På samma sätt de två följande åren •ULF:s uppgifter varit sanna

7 Familjetyper •Barn 16 år och äldre •Sammanboende (Gifta + sambor) •Ensamstående föräldrar •Ensamstående (utan barn)

8 Korrigering av ULF med avseende på kön, ålder och födelseland ÅlderMän Kvinnor SverigeUtlandetSverigeUtlandet ,081,161,081, ,971,350,981, ,951,340,991, ,011,280,951, ,971,181,031, ,991,250,981, ,980,94 0,93

9 Jämförelse mellan ULF och RTB år hur individer i åldern år har klassificerats med avseende på familjeställning Barn 16 år och äldre Ensam- stående utan barn Ensamstående föräldrar Sammanboende Enligt RTB Enligt ULF Antal rätt klassificerade i RTB Andel rätt (procent) Felaktigt medtagna i RTB Felaktigt uteslutna i RTB Bruttofel Nettofel

10 Antal registrerade flyttningar per 1000 av folk­mängden år 2000 Ålder Per 1000

11 Jämförelse mellan ULF och RTB år hur individer i åldern år har klassificerats med avseende på familjeställning Barn 16 år och äldre Ensam- stående utan barn Ensamståend e föräldrar Sammanboende Enligt RTB Enligt ULF Antal rätt klassificerade i RTB Andel rätt (procent) Felaktigt medtagna i RTB Felaktigt uteslutna i RTB Bruttofel Nettofel

12 Antal ensamstående män och kvinnor enligt RTB och ULF efter ålder MänKvinnor Tusental

13 Jämförelse mellan ULF och RTB år hur individer i åldern år har klassificerats med avseende på familjeställning Barn 16 år och äldre Ensam- stående utan barn Ensam- stående föräldrar Sammanboende Enligt RTB Enligt ULF Antal rätt klassificerade i RTB Andel rätt (procent) Felaktigt medtagna i RTB Felaktigt uteslutna i RTB Bruttofel Nettofel

14 Antal ensamstående fäder och mödrar enligt RTB och ULF efter ålder Fäder Mödrar Tusental

15 Jämförelse mellan ULF och RTB år hur individer i åldern år har klassificerats med avseende på familjeställning Barn 16 år och äldre Ensam- stående utan barn Ensam- stående föräldrar Samman- boende Enligt RTB Enligt ULF Antal rätt klassificerade i RTB Andel rätt (procent) Felaktigt medtagna i RTB Felaktigt uteslutna i RTB Bruttofel Nettofel

16 Antal sammanboende enligt RTB och ULF Män Kvinnor Tusental

17 Konsekvenser i statistikredovisningen •Familjeställningen eller civilstånd i egentlig betydelse är en diskriminerande indelningen av befolkningen vid analyser av välfärd och hälsa. • Familjen och familjemedlemmarnas gemensamma resurser ger förutsättningar för de enskilda familjemedlemmarnas välfärd.

18 Överdödlighet redovisad som indextal bland ogifta, änklingar och frånskilda män (gifta män i resp. ålder =100)

19 Dödlighet i åldern år efter kön och familjeförhållande Åldersstandardiserade tal Samtliga kvinnor =1

20 Inkomstfördelningen bland kvinnliga sambor och dess familjer år 1990

21 Inkomstfördelningen bland ensamstående kvinnor och kvinnliga sambor i åldersintervallet år enligt FoB1990

22 Följden av felaktig familjeklassificering i RTB Den felaktiga klassificeringen av individers familjeförhållande i befolkningsregistret • underskattar dynamiken i familjebildningen och familjesplittringen • ger en skev bilda av barnens familjeförhållande • ger en svårtolkad bilda av jämställdheten mellan kvinnor och män • ger en skev bild av befolkningens familje- och hushållsfördelning • ger brister i underlaget till ekonomisk modeller som behandlar skatter och transfereringar för familjer • medför att registerbearbetningar inom t.ex. demografi och epidemiologi saknar en av de mest självklara och särskiljande indelningarna vid analysen.


Ladda ner ppt "Ensamstående och sammanboende i folkbokföringen, taxeringen och i verkligheten."

Liknande presentationer


Google-annonser