Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Upptäck Naturvetenskap i förskolan Karin Persson- Gode.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Upptäck Naturvetenskap i förskolan Karin Persson- Gode."— Presentationens avskrift:

1 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Upptäck Naturvetenskap i förskolan Karin Persson- Gode

2 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan

3 Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 •Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

4 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Händelsepapper Det här tror jag händerDet här hände

5 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Upptäcka •Upplev: hitta något du blir intresserad av •Undersök: Vad kan du göra med det? •Utforska: En djupare undersökning av flera av fenomenets funktioner

6 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Wynne Harley, ”Våga språnget” 1996 •1) Se till att det finns rikligt med material att arbeta med. (Det mesta materialet som tjänar de här syftena är billigt) •2) Försäkra dig om att det är material som väcker barnens intresse (Lyssna till dem och studera dem så du vet vad som intresserar dem) •3)Skapa en miljö där barnen känner sig fria att börja leka •4) Avlägsna allt i klassrummet som tycks vara i vägen för denna lek. •5) Skapa en situation som underlättar leken, en utmaning, en uppgift, gärna något som barnen kan ta itu med som grupparbete •6) Prat är tillåtet! Uppmana barnen att tala om vad de gör, både med varandra och med dig.

7 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Regeringens förslag till förtydligande i Läroplanen för förskolan ” I förskolan ska barnen uppmuntras att experimentera och undersöka olika fenomen och tekniska företeelser med de vuxna som medforskare. Genom att undersöka och experimentera får barnen en första bekantskap med det kreativa arbetssätt som karaktäriserar ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan handla om att observera, sortera, formulera hypoteser, göra förutsägelser, arrangera experiment och dra slutsatser av dessa och också att använda sig av redskap och konstruera.”

8 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Litteratur och texter •Persson- Gode (2008) Upptäck Naturvetenskap i förskolan (Natur och Kultur) •Persson- Gode (2006) Reflektioner och vulkanutbrott, en studie om hur förskolebarn resonerar kring naturvetenskapliga experiment http://www.buv.su.se/content/1/c6/03/86/9 7/PerssonGode_nr_55.pdf

9 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan •Pramling, I (1988): Att lära barn lära. Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis. •Harley W (1996): Våga språnget, Almqvist och Wiksells förlag

10 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Experiment: vad flyter var? •Material: en behållare, sirap, vatten, olja, saker att lägga i behållaren t.ex. en bit stearin, en lerklump, olika fruktbitar, grönsaksbitar, plastpärlor, sten, kork, blyertspenna, suddigum. •Häll i de tre vätskorna i den stora behållaren. Låt barnen välja något att släppa ner i vätskorna, och be dem om en hypotes: var flyter det du väljer?

11 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Den flygande tepåsen •Material: en Lipton- tepåse (vanligt, svart te, frukt-te påsarna är inte säkert att de flyger.), tändsticka, en bricka •Saga i Sammanfattning: det var en gång en liten.. som bodde… En dag fick han/hon för sig att han/hon ville flyga raket. Han/hon byggde en raket tillsammans med sina kompisar. (ställ tepåsen på brickan.) •De räknade tillsammans från 10-1, men raketen ville inte lyfta. Den är för tung! Vi måste ta bort ytterhöljet! (Tag bort pappret runt tepåsen)

12 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan •De räknade igen från 10-1. Raketen morrade litet, men ville inte flyga. En smart kompis kom på att det räcker med så mycket drivmedel som finns i själva raketen. Vi tar bort tanken och slangen! (Tag bort den lilla ”flärpen” och snöret på tepåsen.) •Raketen vill fortfarande inte flyga! Nu får rymdresenären inse att alla saker som han/hon stuvat in i raketen måste bort! Alla tidningar, kramdjur etc, kan inte få följa med! (tag bort metallclipset, töm tepåsen på innehåll, fäll upp tepåsen och ställ upp den som en cylinder på brickan.)

13 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan •Nu säger en kompis: vi måste tända eld också! ELD säger rymdresenären?? Då törs inte jag åka! Kompisarna bestämmer sig för att försöka få raketen att lyfta i alla fall! SÅ: de räknar 10-1 och tänder eld på raketen uppe i toppen. •(Allt eftersom tepås-raketen brinner ner så blir påsen lättare, tillslut blir den så lätt att den lyfter- förhoppningsvis. Alla tepåsar kan inte flyga- men Liptons originalte brukar oftast vara snällt.)

14 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Ägghiss/ potatishiss •Material: en behållare, ett rått ägg/ en rå potatis, vatten, salt •Häll vatten i behållaren. Ju mer vatten, desto mer salt kommer att behövas sedan. •Lägg i ägget/potatisen. Hur reagerar den i vattnet, flyter eller sjunker den? •Salta! (till 7 dl vatten går det åt minst 1 dl salt.) Vad händer med ägget/potatisen? Varför? •Saltet ändrar vattnets bärkraft- med hjälp av saltet kan ägget/potatisen flyta!


Ladda ner ppt "Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Upptäck Naturvetenskap i förskolan Karin Persson- Gode."

Liknande presentationer


Google-annonser