Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet i arbetslivet – ett villkor för regional tillväxt Malin Ackermann Projektledare 070-371 85 10

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet i arbetslivet – ett villkor för regional tillväxt Malin Ackermann Projektledare 070-371 85 10"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet i arbetslivet – ett villkor för regional tillväxt Malin Ackermann Projektledare 070-371 85 10 malin.ackermann@lycksele.se

2 Lycksele kommun i Västerbotten  Folkmängd 12 366 jmf 1969 16 618 Folkmängd

3 Samordna kommunens ansvar i arbetsmarknadspolitiken Second Chance SchoolResursCentrumAC- Lyftet Försörjning Utbildning /Gymn Tillväxt

4 Målgrupper, Projektidé & Mål  Alla målgrupper i Programområde Att ta fram effektivare metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering, anpassad sysselsättning och utslussning parallellt i tre enheter •Rehabilitering •Sysselsättning •Utslussning Genom samorganisering av redan befintliga aktörer väsentligt öka arbetskraftsutbudet och minska samhällets kostnader för utanförskap, arbetslöshet och ohälsa

5 Organisationskiss ResursCentrum En ingång Kartläggning RC RehabKommunserviceJobbCenter AC Lyftet Second Chance School Egen försörjning

6 Utökade insatser utifrån uppföljning av resultat och behoven hos deltagare. Målgruppen stod längre bort från arbetsmarknaden än vi förutsåg i förstudien  2010 saknade 80 % av deltagarna under 25 år gymnasiekompetens !  Svårt att få ut deltagare på praktik ! Vad gör vi åt det?  Stor andel riskerar fastna i försörjningsstödsberoende som antingen har ohälsa eller är anställningsbara ! För att nå rätt insatser krävs rätt ersättningsform!

7 Second Chance School & AC Lyftet PO 2 PO 1 Mål & syfte  Att ta fram nya modeller och metoder för anpassade studier, exempelvis att kombinera teoretiska studier med praktik. Andra exempel är utvecklande insatser i form av arbetsplatsförlagd utbildning och validering av kompetenser.  Utbilda företag och arbetsgivare i tre moduler: 1. Fler möjligheter att tillvara och utveckla kompetenser i företaget/organisationen? 2. Tillgänglighet o Jämställdhet som medel för regional tillväxt 3. Ledarskap & hälsosamma arbetsplatser för att motverka sjukskrivning o öka attraktiviteten som arbetsgivare

8 Ett exempel Man 24 år 1. Misslyckad skolgång direkt till Offentligt skyddat arbete 2. Arbetslös - Försörjningsstöd - Psykiatrin 3. RC – utredning Aktivitetsersättning FK 4. Förlängd studiegång upp till 29 år – studier i Second Chance School 5. Arbetsplatsförlagd utbildning inom vård o omsorg – SCS & AC Lyftet 6. Mannen går med rak rygg, konsumerar mindre medicin, älskar skolan o har en ljus tro på framtiden.

9 AC- Lyftet Jämställdhet & Tillgänglighet för tillväxt och en väl fungerande arbetsmarknad 2012-01-09 - 2013-06-28 För anställda i privat och offentlig sektor, 8 Inlandskommuner

10 Upplägg på utbildningsinsatsen: 1. Hur tar man tillvara och utvecklar kompetenser i företaget/organisationen? 2. Tillgänglighet & Företagande 3. Ledarskap & Arbetsmiljö för hälsosamma arbetsplatser Utbildningar utifrån företagens behov i 3 moduler med direkt koppling till PO1:s programmål

11 Bredd i styr och referensgrupp kopplat till näringsliv och med sakkunniga. Referensgrupp:  Industri  Handel & Turism  Vård & Omsorg  Handikappsekreterare med koppling till de lokala handikappförbunden  Second Chance School & Resurscentrum Hänsyn har även tagits till branscher med störst behov

12 Exempel på utbildningar  Arbetsplatslärande med Per-Erik Ellström  Kompetenskartläggningsverktyget Valiwebb  Alla gemensamma utbildningar i 8 kommuner hade inslag av diskussioner kring fortsatt samarbete kring kompetensförsörjning  Praktikplatser - Handledarutbildning  Marknadsföring & Storytelling med tillgänglighetspersektiv  Att leva med Asperger  Att leva med psykisk ohälsa  Hållbart med arbetarskap  Tillgänglighet i arbetslivet  Ledarskaps utbildning i flera steg  Medarbetarskap  Samtalsmetodik - Motiverande samtal  Grupprocesser & mellanmänskliga relationer  Konflikthantering Stresshantering  Ergonomi  Bildskärmsarbete

13  Krav i upphandling  Inbjudan med fokus på tillgänglighet  Integrerat i alla utbildningsinsatser  Fokus på arbetsledning och arbetsmiljöfrågor  Löpande utvärderingar Ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. Integrerat jämställdhets och tillgänglighets perspektiv

14 AC Lyftet i siffror (AC = Västerbottens länsbokstäver)  833 deltagare  1 283 000 kr till utbildning  24 % privat sektor  76 % offentlig sektor

15 Några av samhällsaktörernas incitament för en Jämställd och tillgänglig arbetsmarknad  Arbetskrafts- och Kompetensbrist  En åldrande befolkning - Förändrat kundunderlag  Ökad globalisering vilket lockar de unga och påverkar företag och organisationer

16 Tillgänglighet en tillväxtfråga  Trösklarna till arbetsmarknaden är för höga vilket missgynnar både arbetstagare o arbetsgivare  Ett tillgängligt arbetsliv ökar köpkraften och arbetskraftsunderlaget  En öppen arbetsplats med ökad mångfald ökar kundunderlaget och ger friskare medarbetare

17 Påverkan på individnivå  Anpassning av metoder för kvinnor o män som inte behärskar svenska språket  Anpassning av instruktioner t ex bilder eller lättläst  Stöttat individer till att nå Arbetsförmedlingens resurser Utvärdering har visat på att målgrupperna uppskattar mångfalden dvs att alla är välkomna till ResursCentrum Vi gör ingen skillnad

18 Projektnivå och Strukturnivå  Utbildning i projektorganisationen  Tillgänglighet o Jämställdhet är en röd tråd i organisationen vilket också sprider sig till samverkande aktörer  Krav i upphandling på regional nivå  Upplyst företag, organisationer och myndigheter om att tillgänglighet o mångfald är en viktig samhällsfråga och ett sätt att utveckla företaget/organisationen  Spridit resultat och lärdomar till alla nivåer

19 Framgångsfaktorer  Processtöd i Tillgänglighet o Jämställdhet  Jobba med insatser ur både PO 1 & PO 2  Gärna flera projekt/insatser under samma organisation för att bredda intresset och öka chanserna att nå både individuell o strukturell förändring  Utgå från målgruppernas behov men med ett helikopterperspektiv !  Ta in personer med genuint intresse och engagemang i projektorganisationen


Ladda ner ppt "Tillgänglighet i arbetslivet – ett villkor för regional tillväxt Malin Ackermann Projektledare 070-371 85 10"

Liknande presentationer


Google-annonser