Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansökan till Danmark 2013. Sista ansökningsdag 15 mars kl. 12.00 Fölgeskrivelsen ska då vara universitetet tillhanda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansökan till Danmark 2013. Sista ansökningsdag 15 mars kl. 12.00 Fölgeskrivelsen ska då vara universitetet tillhanda."— Presentationens avskrift:

1 Ansökan till Danmark 2013

2 Sista ansökningsdag 15 mars kl. 12.00 Fölgeskrivelsen ska då vara universitetet tillhanda.

3

4 Skillnader i Sverige och Danmark •KV- kort vidergående utbildning •MVU-Mellanlång vidergående utbildning •LVU- Langt vidergående utbildning •3 år Bachelor + 2 år kandidat/master •Inga fristående kurser i Danmark •I Danmark - Får ej komplettera (läsa upp betyg) Slutbetyg! •Får behörighetskomplettera tex. Ma E men räknas ej in i betygsnitt! •Kvikbonus/hurtighetsbonus Två år efter du tagit studenten/ examen får du tillgodoräkna dig 1.08 i bonuspoäng dvs. betygssnitt x 1.08 = högre betygsnitt. (Gör du militärtjänstgöring eller är sjuk kan du få dispens på längre tid)

5 Ansökan till Danmark •Ansökan via www.optagelse.dk - öppnar den 1 februariwww.optagelse.dk •Ska vara inne senast den 15/3 kl.12.00 •Antagningsbesked 30/7 och du måste svara ja eller nej inom den tidsfrist som står i brevet. •5 juli senaste datum för kompletteringar •http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/KOTansoger_Udenlogin.pdfhttp://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/KOTansoger_Udenlogin.pdf

6 Ansökan till Danmark •Har du gått program som NV, SP, ES,IB eller Teknikprogrammet blir du antagen först i kvotgrupp 1(jämförelsetal) och blir prövad i kvotgrupp 2 ( andra erfarenheter kan vara merit, krävs ibland motiverat brev och CV) •Du måste ha ett slutbetyg från svenskt gymnasium eller IB. •Och områdesspecifika kurser samt utbildningsspecifika krav för att bli antagen på danska universitet. •Du måste även skicka ditt slutbetyg direkt efter avslutade studier. •Observera att du måste skicka din ”fölgeskrivelse” till varje universitet som du söker till. •IB-betygs skickas automatiskt in om du registrerar detta hos Coordinator Martin Roth

7 Kvot 2 Vad tar universiteten hänsyn till: •Motivation och studiepotential •Relevant arbetslivserfarenhet/praktik •Relevant utbildning •Utlandserfarenhet •Betygsnitt •Betyg från relevanta kurser på gymnasiet •Övrig erfarenhet som kan ha betydelse •Max 1-2 A4 sidor •10% tas in i kvotgrupp 2 Tips för att skriva en motiverad ansökan http://studier.ku.dk/optagelse/kvote2/motiveretansoegning-cv

8 CPR nummer •Istället för svenskt personnummer •Dag-mån-år – första och andra bokstaven i förnamnet, första bokstaven i efternamnet, 1 = Man 2=kvinna •Ex Anna Andersson född 910410100491-ANA2

9 Standby •Kan du tänka dig att börja ett år senare och du ligger ganska nära jämförelsetalet, så kan du få en standby plats. •Tänk på att dina lägre prioriterade alternativ stryks om du får en standby plats. •Sök standby på ett lägre prioriterat val. •Får du en standby plats nästa år får du ett tillsajn och har en säker studieplats nästa år. Du måste söka om nästa år och skicka med ditt tillsajn.

10 Länkar •http://fivu.dk/uddannelse-og- institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/mere- om-anerkendelsehttp://fivu.dk/uddannelse-og- institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/mere- om-anerkendelse Omräkningstabell och översättning av kurser. •http://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/videre gaaende_uddannelse/kot- tal_for_alle_videregaaende_uddannelser.aspxhttp://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/videre gaaende_uddannelse/kot- tal_for_alle_videregaaende_uddannelser.aspx Hovedtal/jämförelsetal 2012

11 www.optagelse.dkwww.optagelse.dk Här fyller du in din ansökan. www.ug.dkwww.ug.dk Var och vilka utbildningar som finns. http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/KOTansoger_Udenlogin.pdf Ansökningsinstruktioner för dig som inte har danskt CPR nummer Länkar

12 Hovedtal/jämförelsetal 2012 Klicka på länken.

13 Omräkningstabell och översättning av kurser. Här måste ni klicka på länken och sen välja ”Sverige” eller IB” för att få fram vilka kurser som dina kurser motsvarar i det danska systemet samt vad ditt jämförelsetal motsvarar i det danska systemet.

14 Läkare Veterinär Tandläkare Områdes specifika kurser till läkare, veterinär, tandläkare är: •Danska A = Sv B Engelska B = En C Matematik A =Ma E Fysik B = Fysik B Kemi B = Kemi B

15 Medicin KÖPENHAMN •Kvotgrupp 1 10,9(19,87) (IB 43) •Standby 10,5(19,83)(IB42) •Studiestart sommar/vinter Aarhus •Kvotgrupp 1 10,4(19,82)(IB42) •Standby 10,0(19,78)(IB40)

16 Medicin Syddanska universitet •Kvotgrupp 1 10,0(19,78)(IB40) •Standby 9,9(19,77)(IB40) Aalborg Universitet •Kvotgrupp 110,9(19,87)(IB43) •Standby10,5(19,83)(IB42)

17 Tandläkare Köpenhamn •kvot 1 9,9(19,77)(IB40) standby 9,7(19,74)(IB39) Aarhus •kvot 1 9,8(19,75)(IB39) •standby 9,8(19,75)(IB39)

18 Veterinär Köpenhamn •Kvotgrupp 1 10.4(19,82)(IB42) •Standby 10,0(19,78)(IB40)

19 Psykologi Köpenhamn Universitet •Danska A= SvB Engelska B= En C Ma B =Ma C Hi A eller Sh A (Godkända betyg) •Kvotgrupp 1 10,9(19,87)(IB43) •Standby 10,7(19,85)(IB43)

20 Ekonomi Köpenhamns univ. •Dansk A = Sv B •Engelsk B = En C •Matematik A = Ma E • samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B = Hi A eller Sh A •Kvotgrupp 1 6,7(15,8)(IB31)

21 HA - Almen Erhvervsekonomi Copenhagen Business School CBS •Danska A = Sv B •Ma B = Ma C •En B = En C •Samfundsfag ex Hi B = Hi A, Samfundsfag B = Sh A •Kvot 1 8,0(17,3)(IB34) •Standby 7,7(17,0)(IB34) •Kvickbonus – intyg från MB inskriven i utbildning

22 BSc in International Business •En A –motsv. Toefl (med visst resultat) eller Cambridge (med visst resultat) *IELTS academic test result of at least 6.5 *Cambridge Certificate of Proficiency in English passed *Certificate of Advanced English (Cambridge) passed with A or B *TOEFL iBT test result of at least 91 *TOEFL paper-based test result of at least 577 •Ma B =Ma C •Hi B/international Ekonomi, samfundsfag B, Idéhistoria B eller samtidshistorie B = Hi A eller Sh A •Kvot 1 11,5 (19,95)(IB45) •Kvikbonus – intyg från MB inskriven i utbildning

23 Observera! •Var noga med att kontroller om det finns speciella krav, blanketter mm som krävs för den utbildning du söker. T.ex. motiverad ansökan, särskild blankett för IB, speciellt ansökningsschema, intyg eller särskilda betygskrav för vissa kurser.

24

25

26

27

28

29 SPARA

30 Ska vara ”Nej”

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Denna ska vara universitetet tillhanda senast den 15 mars kl 12.00

43

44


Ladda ner ppt "Ansökan till Danmark 2013. Sista ansökningsdag 15 mars kl. 12.00 Fölgeskrivelsen ska då vara universitetet tillhanda."

Liknande presentationer


Google-annonser