Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansökan till Danmark 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansökan till Danmark 2013."— Presentationens avskrift:

1 Ansökan till Danmark 2013

2 Sista ansökningsdag 15 mars kl. 12.00 Fölgeskrivelsen ska då
vara universitetet tillhanda.

3

4 Skillnader i Sverige och Danmark
KV- kort vidergående utbildning MVU-Mellanlång vidergående utbildning LVU- Langt vidergående utbildning 3 år Bachelor + 2 år kandidat/master Inga fristående kurser i Danmark I Danmark - Får ej komplettera (läsa upp betyg) Slutbetyg! Får behörighetskomplettera tex. Ma E men räknas ej in i betygsnitt! Kvikbonus/hurtighetsbonus Två år efter du tagit studenten/ examen får du tillgodoräkna dig 1.08 i bonuspoäng dvs. betygssnitt x 1.08 = högre betygsnitt. (Gör du militärtjänstgöring eller är sjuk kan du få dispens på längre tid)

5 Ansökan till Danmark Ansökan via - öppnar den 1 februari Ska vara inne senast den 15/3 kl.12.00 Antagningsbesked 30/7 och du måste svara ja eller nej inom den tidsfrist som står i brevet. 5 juli senaste datum för kompletteringar

6 Ansökan till Danmark Har du gått program som NV, SP, ES,IB eller Teknikprogrammet blir du antagen först i kvotgrupp 1(jämförelsetal) och blir prövad i kvotgrupp 2 ( andra erfarenheter kan vara merit, krävs ibland motiverat brev och CV) Du måste ha ett slutbetyg från svenskt gymnasium eller IB. Och områdesspecifika kurser samt utbildningsspecifika krav för att bli antagen på danska universitet. Du måste även skicka ditt slutbetyg direkt efter avslutade studier. Observera att du måste skicka din ”fölgeskrivelse” till varje universitet som du söker till. IB-betygs skickas automatiskt in om du registrerar detta hos Coordinator Martin Roth

7 Kvot 2 Tips för att skriva en motiverad ansökan
Vad tar universiteten hänsyn till: Motivation och studiepotential Relevant arbetslivserfarenhet/praktik Relevant utbildning Utlandserfarenhet Betygsnitt Betyg från relevanta kurser på gymnasiet Övrig erfarenhet som kan ha betydelse Max 1-2 A4 sidor 10% tas in i kvotgrupp 2 Tips för att skriva en motiverad ansökan

8 CPR nummer Istället för svenskt personnummer
Dag-mån-år – första och andra bokstaven i förnamnet, första bokstaven i efternamnet, 1 = Man 2=kvinna Ex Anna Andersson född ANA2

9 Standby Kan du tänka dig att börja ett år senare och du ligger ganska nära jämförelsetalet, så kan du få en standby plats. Tänk på att dina lägre prioriterade alternativ stryks om du får en standby plats. Sök standby på ett lägre prioriterat val. Får du en standby plats nästa år får du ett tillsajn och har en säker studieplats nästa år. Du måste söka om nästa år och skicka med ditt tillsajn.

10 Länkar Omräkningstabell och översättning av kurser. Hovedtal/jämförelsetal 2012

11 Länkar www.optagelse.dk Här fyller du in din ansökan.
Var och vilka utbildningar som finns. Ansökningsinstruktioner för dig som inte har danskt CPR nummer

12 Hovedtal/jämförelsetal 2012
Klicka på länken.

13 Omräkningstabell och översättning av kurser
Omräkningstabell och översättning av kurser. Här måste ni klicka på länken och sen välja ”Sverige” eller IB” för att få fram vilka kurser som dina kurser motsvarar i det danska systemet samt vad ditt jämförelsetal motsvarar i det danska systemet.

14 Läkare Veterinär Tandläkare
Områdes specifika kurser till läkare, veterinär, tandläkare är: Danska A = Sv B Engelska B = En C Matematik A =Ma E Fysik B = Fysik B Kemi B = Kemi B

15 Medicin KÖPENHAMN Kvotgrupp 1 10,9(19,87) (IB 43)
Standby 10,5(19,83)(IB42) Studiestart sommar/vinter Aarhus Kvotgrupp 1 10,4(19,82)(IB42) Standby 10,0(19,78)(IB40)

16 Medicin Syddanska universitet Kvotgrupp 1 10,0(19,78)(IB40)
Standby 9,9(19,77)(IB40) Aalborg Universitet Kvotgrupp 1 10,9(19,87)(IB43) Standby 10,5(19,83)(IB42)

17 Tandläkare Köpenhamn kvot 1 9,9(19,77)(IB40) standby 9,7(19,74)(IB39)
Aarhus kvot 1 9,8(19,75)(IB39) standby 9,8(19,75)(IB39)

18 Veterinär Köpenhamn Kvotgrupp 1 10.4(19,82)(IB42)
Standby 10,0(19,78)(IB40)

19 Psykologi Köpenhamn Universitet Danska A= SvB Engelska B= En C
Ma B =Ma C Hi A eller Sh A (Godkända betyg) Kvotgrupp 1 10,9(19,87)(IB43) Standby 10,7(19,85)(IB43)

20 Ekonomi Köpenhamns univ.
Dansk A = Sv B Engelsk B = En C Matematik A = Ma E samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B = Hi A eller Sh A Kvotgrupp 1 6,7(15,8)(IB31)

21 HA - Almen Erhvervsekonomi
Copenhagen Business School CBS Danska A = Sv B Ma B = Ma C En B = En C Samfundsfag ex Hi B = Hi A, Samfundsfag B = Sh A Kvot 1 8,0(17,3)(IB34) Standby 7,7(17,0)(IB34) Kvickbonus – intyg från MB inskriven i utbildning

22 BSc in International Business
En A –motsv. Toefl (med visst resultat) eller Cambridge (med visst resultat) *IELTS academic test result of at least 6.5 *Cambridge Certificate of Proficiency in English passed *Certificate of Advanced English (Cambridge) passed with A or B *TOEFL iBT test result of at least 91 *TOEFL paper-based test result of at least 577 Ma B =Ma C Hi B/international Ekonomi, samfundsfag B, Idéhistoria B eller samtidshistorie B = Hi A eller Sh A Kvot 1 11,5 (19,95)(IB45) Kvikbonus – intyg från MB inskriven i utbildning

23 Observera! Var noga med att kontroller om det finns speciella krav, blanketter mm som krävs för den utbildning du söker. T.ex. motiverad ansökan, särskild blankett för IB, speciellt ansökningsschema, intyg eller särskilda betygskrav för vissa kurser.

24

25

26

27

28

29 SPARA

30 Ska vara ”Nej”

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Denna ska vara universitetet tillhanda senast den 15 mars kl 12.00

43

44


Ladda ner ppt "Ansökan till Danmark 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser