Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital ordning och reda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital ordning och reda"— Presentationens avskrift:

1

2 Digital ordning och reda
Agenda Vem är jag? Vad har format mig? Vad behöver landskapsarkitekter kunna om digitalt byggeri? Hur skapar man digital ordning och reda? Hur ska du ta ställning?

3 Nå begynner vi…

4 Lite om mig Klas Eckerberg Landskapsarkitekt LAR/MSA Examen 1985
Temagruppen Sveriges Lantbruksuniversitet Temagruppen 2008 Bjerking Projektengagemang 2012-

5 Publikationer Läroböcker i Autocad och Photoshop
Licentiatavhandling (1999) Information Technology in Landscape Architecture: Development of Tools, Methods and Professional Role Doktorsavhandling (2005) Etta eller nolla? Landskapsarkitekter, yrkeskunnande och informationsteknologi SB11 CAD-lager Bygghandlingar 90 Del 7 och 8

6 Urkunder och husgudar Ian McHarg Donald A. Schön Michel Foucault
Design with Nature Donald A. Schön The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action Michel Foucault The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences Larry A. Hickman John Dewey’s Pragmatic Technology

7 Urkunder och husgudar Bertil Rolf Erik Stolterman Robert M. Pirsig
Profession, tradition och tyst kunskap Erik Stolterman Designarbetets dolda rationalitet Robert M. Pirsig Zen and the Art of Motorcycle Maintenance Lila: An Inquiry into Morals

8 Nåvel – til poenget…

9 Hur var det förr? Enkla verktyg Svårt att hitta underlag
Penna, papper, kopierings- apparat, fax Svårt att hitta underlag Manuella kartor, förstoring i kopieringsapparat Manuell samverkan Overlay: lägg transparenta ritningar på varandra Manuell produktion I produktionen användes enbart ritningar.

10 Hur är det nu? Komplicerade verktyg Lätt att hitta underlag
CAD, GIS, bildbehandling, databaser, beräkningsprogram Lätt att hitta underlag Digital inmätning Digitala kartor online, ortofoton, Google Maps Osäker kvalitet (GIGO) Digital samverkan Samgranska modeller Digital spagetti Digital produktion Produktionsplanering Maskinstyrning

11 Nya krav på utbildningen
Verktygen tar energi från fackkunskapen Behöver skolan förmedla praktisk ”projektkunskap”? Var man finner geodata? Hur man projekterar digitalt? Hur man samarbetar digitalt? Hur man bygger?

12 Nå begynner alvoret…

13 ”Projekteringen ska göras i 3D”
Varför då? Alla andra gör det… Det kan vara bra att ha… Entreprenören kanske vill ha det… Men det får inte kosta mer! Vi vill ändå ha ritningar

14 BIM  3D Fysisk modell (BM)
Utseende, material Ljus och ljud Känsla (følelse)? Informationsmodell (I) kopplar modellen till: Mängder Kostnader Utsättning Maskinstyrning

15 BIM = 5D 3D-redovisning (för visualisering och produktion)
Kostnadsanalyser (LCA: pengar, energi, material, …) Tidsplanering (för produktion)

16 Så: hur ska detta gå till?

17 Använd ”enkel” teknik Börja med 2D-CAD Bygg på med terrängmodellering
Fråga om vad som behövs För produktion För förvaltning Koppla på information CAD-lager Attribut Databaskoppling

18 Digital ordning och reda 1
Kom överens om grundläggande begrepp Datamodellering Kvalitet och noggrannhet

19 Bygghandlingar 90 Del 7 Kapitel 1 Del 7 och omvärlden
Kapitel 2 Digital anläggningsmodellering Kapitel 3 Klassificering och kodning Kapitel 4 Redovisning av landskapsinformation Kapitel 5 Redovisning av anläggningsinformation Bilaga A Begreppsdefinitioner Bilaga B Ritningsnumrering och filnamn Bilaga C Referenssystem Bilaga D Kodning Bilaga E BSAB-systemet och Trafikverkets nomenklatur Bilaga F Dokumentation

20 Digital anläggningsmodellering

21 Digital anläggningsmodellering
Punktmodeller

22 Digital anläggningsmodellering
Trådmodeller

23 Digital anläggningsmodellering
Triangelmodeller

24 Digital anläggningsmodellering
Solidmodeller

25 Digital anläggningsmodellering

26 Digital anläggningsmodellering

27 Digital anläggningsmodellering

28 Digital ordning och reda 2
Bestäm kodning av objekt Klassifikationssystem CAD-lager Attribut för egenskaper Bestäm filformat DWG LandXML IFC Koppla till tekniska beskrivningar Norge: NS 3420 Sverige: AMA Landskapsarkitekten och landskapsingenjören måste lära sig alla dessa tekniska detaljer! Landskapsarkitekten måste lära sig alla dessa tekniska detaljer!

29 Kodning av objekt SOSI ISO 12006 BH90 LI BSAB (Sverige)
Omniclass (USA) Uniclass (UK) BH90 LI MurFrittstående 32.H Terrängmurar Retaining Walls E321 Retaining Walls ANLMUR Mur

30 Kodning av objekt

31 CAD-lager ISO 13567

32 Kod för läge Exempel från BH90 Del 7 Exempel från Förbifart Stockholm

33 CAD-lager i Förbifart Stockholm
T-31BC1BESNC001 Trafik- och vägprojektör Körbana Körfält 1, typ B Element i sektion Nytt Vägmitt Projektdel 1

34 FS Kodgenerator

35 Fokus I: koppla objekt till recept
Utvecklingsprojekt hos Svensk Byggtjänst

36 Fokus I: koppla objekt till recept

37 Digital ordning och reda 3
Bestäm filnamn och ritningsnummer Bestäm lagring och distribution Bestäm arkivering Bestäm, bestäm, bestäm… Landskapsarkitekten måste lära sig alla dessa tekniska detaljer!

38 Så: hva betyr dette for deg?

39 Spörsmål och sanningar
Vem bestämmer: du eller datorn? Datorn är inte enbart ett verktyg – den påverkar vår roll och vår verklighets-uppfattning CAD Computer Aided Drafting? Computer Aided Design?

40 Spörsmål och sanningar
Se till den stora bilden, inte bara din roll Sätt in landskapsarkitekturen i sitt sammanhang Lär dig samarbeta med arkitekter, planerare, ingenjörer

41 Spörsmål och sanningar
Vill du ha makt? Lär dig att förstå kunden Tänk kundvärde Ekonomi Estetik Användbarhet Lär dig bemästra tekniken För att mäta och beräkna (Ekonomi) För att visualisera (Estetik) För att anpassa för produktion, för användning och för långsiktig förvaltning (Användbarhet) Arbetar du för kunden eller för slutkunden? Genom att projektera smart kan man spara in hela sitt arvode.

42 Spörsmål och sanningar
Stadier av kunnande: Novis Avancerad nybörjare Kompetent utförare Skicklig utförare Virtuos Vill du vara etta eller nolla? Se till gruppens kunnande!

43 Du är inte ensam…

44 Du är inte ensam… Vi kan landskap…

45 Du är inte ensam… Vi kan 2D-CAD…

46 Du är inte ensam… Vi kan 3D-CAD…

47 Du är inte ensam… Vi kan GIS och databaser…

48 Du är inte ensam… Vi kan ordning och reda…

49 Konklusion Lär dig 3D-CAD Men: det räcker inte med 3D
Ordning och reda = maximal nytta Använd de system som finns för klassifikation och kommunikation Samarbeta Med andra tekniska discipliner Med kunden Med entreprenören Med andra på kontoret

50 Du är inte ensam… Tack för mig!


Ladda ner ppt "Digital ordning och reda"

Liknande presentationer


Google-annonser