Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• Agenda – Vem är jag? – Vad har format mig? – Vad behöver landskapsarkitekter kunna om digitalt byggeri? – Hur skapar man digital ordning och reda? –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• Agenda – Vem är jag? – Vad har format mig? – Vad behöver landskapsarkitekter kunna om digitalt byggeri? – Hur skapar man digital ordning och reda? –"— Presentationens avskrift:

1

2 • Agenda – Vem är jag? – Vad har format mig? – Vad behöver landskapsarkitekter kunna om digitalt byggeri? – Hur skapar man digital ordning och reda? – Hur ska du ta ställning? Digital ordning och reda 2

3 Nå begynner vi… 3

4 • Klas Eckerberg • Landskapsarkitekt LAR/MSA • Examen 1985 • Temagruppen 1984-1995 • Sveriges Lantbruksuniversitet 1995-2008 • Temagruppen 2008 • Bjerking 2008-2012 • Projektengagemang 2012- Lite om mig 4

5 • Läroböcker i Autocad och Photoshop • Licentiatavhandling (1999) – Information Technology in Landscape Architecture: Development of Tools, Methods and Professional Role • Doktorsavhandling (2005) – Etta eller nolla? Landskapsarkitekter, yrkeskunnande och informationsteknologi • SB11 CAD-lager • Bygghandlingar 90 Del 7 och 8 Publikationer 5

6 • Ian McHarg – Design with Nature • Donald A. Schön – The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action • Michel Foucault – The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences • Larry A. Hickman – John Dewey’s Pragmatic Technology Urkunder och husgudar 6

7 • Bertil Rolf – Profession, tradition och tyst kunskap • Erik Stolterman – Designarbetets dolda rationalitet • Robert M. Pirsig – Zen and the Art of Motorcycle Maintenance – Lila: An Inquiry into Morals Urkunder och husgudar 7

8 Nåvel – til poenget… 8

9 • Enkla verktyg – Penna, papper, kopierings- apparat, fax • Svårt att hitta underlag – Manuella kartor, förstoring i kopieringsapparat • Manuell samverkan – Overlay: lägg transparenta ritningar på varandra • Manuell produktion Hur var det förr?

10 • Komplicerade verktyg – CAD, GIS, bildbehandling, databaser, beräkningsprogram • Lätt att hitta underlag – Digital inmätning – Digitala kartor online, ortofoton, Google Maps • Osäker kvalitet (GIGO) • Digital samverkan – Samgranska modeller • Digital spagetti • Digital produktion – Produktionsplanering – Maskinstyrning Hur är det nu?

11 • Verktygen tar energi från fackkunskapen • Behöver skolan förmedla praktisk ”projektkunskap”? – Var man finner geodata? – Hur man projekterar digitalt? – Hur man samarbetar digitalt? – Hur man bygger? Nya krav på utbildningen

12 Nå begynner alvoret… 12

13 • Varför då? – Alla andra gör det… – Det kan vara bra att ha… – Entreprenören kanske vill ha det… • Men det får inte kosta mer! • Vi vill ändå ha ritningar ”Projekteringen ska göras i 3D” 13

14 • Fysisk modell (BM) – Utseende, material – Ljus och ljud – Känsla (følelse)? • Informationsmodell (I) kopplar modellen till: – Mängder – Kostnader – Utsättning – Maskinstyrning BIM  3D

15 • 3D-redovisning (för visualisering och produktion) • Kostnadsanalyser (LCA: pengar, energi, material, …) • Tidsplanering (för produktion) BIM = 5D 15

16 Så: hur ska detta gå till? 16

17 • Börja med 2D-CAD • Bygg på med terrängmodellering • Fråga om vad som behövs – För produktion – För förvaltning • Koppla på information – CAD-lager – Attribut – Databaskoppling Använd ”enkel” teknik 17

18 • Kom överens om grundläggande begrepp – Datamodellering – Kvalitet och noggrannhet Digital ordning och reda 1 18

19 Bygghandlingar 90 Del 7 19 Kapitel 1Del 7 och omvärlden Kapitel 2 Digital anläggningsmodellering Kapitel 3 Klassificering och kodning Kapitel 4 Redovisning av landskapsinformation Kapitel 5 Redovisning av anläggningsinformation Bilaga A Begreppsdefinitioner Bilaga B Ritningsnumrering och filnamn Bilaga C Referenssystem Bilaga D Kodning Bilaga E BSAB-systemet och Trafikverkets nomenklatur Bilaga F Dokumentation

20 Digital anläggningsmodellering 20

21 Digital anläggningsmodellering 21 Punktmodeller

22 Digital anläggningsmodellering 22 Trådmodeller

23 Digital anläggningsmodellering 23 Triangelmodeller

24 Digital anläggningsmodellering 24 Solidmodeller

25 Digital anläggningsmodellering 25

26 Digital anläggningsmodellering 26

27 Digital anläggningsmodellering 27

28 • Bestäm kodning av objekt – Klassifikationssystem – CAD-lager – Attribut för egenskaper • Bestäm filformat – DWG – LandXML – IFC • Koppla till tekniska beskrivningar – Norge: NS 3420 – Sverige: AMA Digital ordning och reda 2 28 Landskapsarkitekten och landskapsingenjören måste lära sig alla dessa tekniska detaljer!

29 • SOSI • ISO 12006 – BSAB (Sverige) – Omniclass (USA) – Uniclass (UK) • BH90 LI Kodning av objekt 29 7.1.4.2 MurFrittstående 32.H Terrängmurar ANLMUR Mur 21-07 20 60 60 Retaining Walls E321 Retaining Walls

30 Kodning av objekt 30

31 • ISO 13567 CAD-lager 31

32 Kod för läge 32 Exempel från BH90 Del 7 Exempel från Förbifart Stockholm

33 • T-31BC1BESNC001 – Trafik- och vägprojektör – Körbana – Körfält 1, typ B – Element i sektion – Nytt – Vägmitt – Projektdel 1 CAD-lager i Förbifart Stockholm 33

34 FS Kodgenerator 34

35 • Utvecklingsprojekt hos Svensk Byggtjänst Fokus I: koppla objekt till recept

36 36

37 • Bestäm filnamn och ritningsnummer • Bestäm lagring och distribution • Bestäm arkivering • Bestäm, bestäm, bestäm… Digital ordning och reda 3 37

38 Så: hva betyr dette for deg? 38

39 • Vem bestämmer: du eller datorn? • Datorn är inte enbart ett verktyg – den påverkar vår roll och vår verklighets- uppfattning • CAD – Computer Aided Drafting? – Computer Aided Design? Spörsmål och sanningar

40 • Se till den stora bilden, inte bara din roll • Sätt in landskapsarkitekturen i sitt sammanhang – Lär dig samarbeta med arkitekter, planerare, ingenjörer Spörsmål och sanningar 40

41 • Vill du ha makt? • Lär dig att förstå kunden • Tänk kundvärde – Ekonomi – Estetik – Användbarhet • Lär dig bemästra tekniken – För att mäta och beräkna (Ekonomi) – För att visualisera (Estetik) – För att anpassa för produktion, för användning och för långsiktig förvaltning (Användbarhet) Spörsmål och sanningar Arbetar du för kunden eller för slutkunden?

42 • Stadier av kunnande: – Novis – Avancerad nybörjare – Kompetent utförare – Skicklig utförare – Virtuos • Vill du vara etta eller nolla? • Se till gruppens kunnande! Spörsmål och sanningar 42

43 Du är inte ensam… 43

44 Du är inte ensam… 44 • Vi kan landskap…

45 Du är inte ensam… 45 • Vi kan 2D-CAD…

46 Du är inte ensam… 46 • Vi kan 3D-CAD…

47 Du är inte ensam… 47 • Vi kan GIS och databaser…

48 Du är inte ensam… 48 • Vi kan ordning och reda…

49 • Lär dig 3D-CAD • Men: det räcker inte med 3D • Ordning och reda = maximal nytta • Använd de system som finns för klassifikation och kommunikation • Samarbeta – Med andra tekniska discipliner – Med kunden – Med entreprenören – Med andra på kontoret Konklusion 49

50 Du är inte ensam… 50 • Tack för mig!


Ladda ner ppt "• Agenda – Vem är jag? – Vad har format mig? – Vad behöver landskapsarkitekter kunna om digitalt byggeri? – Hur skapar man digital ordning och reda? –"

Liknande presentationer


Google-annonser