Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metamfetamin Jonas Hartelius Svenska Narkotikapolisföreningens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metamfetamin Jonas Hartelius Svenska Narkotikapolisföreningens"— Presentationens avskrift:

1 Metamfetamin Jonas Hartelius Svenska Narkotikapolisföreningens
Utbildningskonferens 7 – 9 maj 2010 Västerås © 2010 Jonas Hartelius och SNPF

2 Metamfetamin Syntetiserades 1893 av Nagai (JP)
Användning under VK2 som prestationshöjande medel i strid Introducerades 1943 i medicinskt bruk av Parke Davis för behandling av alkoholism, depression, narkolepsi m.m. Medicinska indikationer: behandling av övervikt , ADHD och narkolepsi Ej registrerat i Sverige som läkemedel

3 Metamfetamin: syntes Syntetiseras från efedrin, Sudafed m.m.
”Halvenkel” process – kan framställas i stora mängder i lönnlaboratorier Hälsofarlig process (röd fosfor, jod) Brandfarlig och frätande process Miljöfarlig process (eter, svavelsyra m.m.) – 5 kg miljöavfall för 1 kg metamf. DEA beslag metamf-lab 2008: 6783 (!)

4 Metamfetamin: benämningar
Vetenskap: metamfetamin, dextromet-amfetamin, metylamfetamin, N-metylamfetamin, desoxiefedrin, metedrin Läkemedel: Pervitin, Desoxyn, Methedrinal m.fl. Slang: ”meth”, ”speed”, ”crystal”, ”ice”, ”nazi dope”, ”yaba” (TH)

5 Metamfetamin: historiska hållpunkter
Omfattande missbruksepidemi i Japan efter 1945: ca injektionsmiss-brukare, ca missbrukare totalt Receptrestriktioner SE 1944 Narkotikaklassning SE 1959 Internationell narkotikaklassning enligt 1971 års psykotropkonvention Internat. prekursorkontroll (efedrin m.m.)

6 Metamfetamin: preparat och tillförselsätt
Förekommer som kristallint pulver, kristaller och tabletter Foto: DEA (1-4), UNODC (5) Kan snusas, drickas, rökas, injiceras och intas rektalt

7 Metamfetamin: missbruk och risker
Stor beroendepotential Kraftig toleransutveckling Besvärliga avtändningar (depression, långvarig sömn, ångest) Livshotande förgiftningar (”speed kills”) Avmagring, tandskador, nervändskador Stor psykosrisk (paranoia) Kraftigt kriminogent -- riskdrivande

8 Metamfetamin: illegal marknad
Global handel – men USA och Ö -- SÖ Asien leder produktion och konsumtion Internationell beslagsstatistik skiljer sällan på amfetamin och metamfetamin UNODC: beslag 18 ton (2007) Stor illegal kommers i USA (”speed”) – inblandning av MC-gäng m.fl. Betydande produktion i Litauen

9 Metamfetamin: polisiära observanda
Svårt (omöjligt?) skilja metamfetamin från amfetamin vid undersökning av drogtecken och symtom Extremt höga konsumtionsnivåer kan förekomma vid metamfetaminmissbruk Viss indikation på metamfetamin genom att missbrukarna verkar ”galnare” och är påverkade under längre tid Rökning indikation på metamfetamin

10 Närbesläktade preparat
Fenmetrazin (fenmetralin): Preludin; stort missbruk i SE 1960-talet Metylfenidat: Ritalin, Concerta; medel mot hyperaktivitet (ADHD m.fl.) Modafinil: Modiodal, vakenhets-höjande medel (bl.a. i strid i Afghan-istan), mot narkolepsi

11 Metamfetamin: läget i SE
Tullverket beslag 2009: 125 kg Litauen viktig källa Andelen (vikt) metamfetamin i samlade amfetamin-beslag i SE har ökat från 2 % till 15 % sedan 2000 Indikationer på ökat missbruk i SE (CRD)

12 Metamfetamin: rättsläge
Rättspraxis mager – få vägledande fall RättsPM 2009:1 ger grunder Metamfetamin bedöms som amfetamin (1:1 viktmässigt)

13 Metamfetamin: litteratur
RättsPM 2009:1 (5 januari 2010) CAN (2009) Drogutvecklingen i Sverige 2009, Rapp 117 CAN (2009) CAN:s rapporteringssystem om droger (CRD), Rapp 119 Brill, Hirose (1969) Semin in Psychiatry, no 1 Geschwinde (2007) Rauschdrogen Martindale 35 (2007) The Complete Drug Reference Perrine (1996) The Chemistry of Mind-Altering Drugs UNODC (2009) World Drug Report Wikipedia (EN) <SLUT>


Ladda ner ppt "Metamfetamin Jonas Hartelius Svenska Narkotikapolisföreningens"

Liknande presentationer


Google-annonser