Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Syntetiserades 1893 av Nagai (JP)  Användning under VK2 som prestationshöjande medel i strid  Introducerades 1943 i medicinskt bruk av Parke Davis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Syntetiserades 1893 av Nagai (JP)  Användning under VK2 som prestationshöjande medel i strid  Introducerades 1943 i medicinskt bruk av Parke Davis."— Presentationens avskrift:

1

2  Syntetiserades 1893 av Nagai (JP)  Användning under VK2 som prestationshöjande medel i strid  Introducerades 1943 i medicinskt bruk av Parke Davis för behandling av alkoholism, depression, narkolepsi m.m.  Medicinska indikationer: behandling av övervikt, ADHD och narkolepsi  Ej registrerat i Sverige som läkemedel

3  Syntetiseras från efedrin, Sudafed m.m.  ”Halvenkel” process – kan framställas i stora mängder i lönnlaboratorier  Hälsofarlig process (röd fosfor, jod)  Brandfarlig och frätande process  Miljöfarlig process (eter, svavelsyra m.m.) – 5 kg miljöavfall för 1 kg metamf.  DEA beslag metamf-lab 2008: 6783 (!)

4  Vetenskap: metamfetamin, dextromet- amfetamin, metylamfetamin, N- metylamfetamin, desoxiefedrin, metedrin  Läkemedel: Pervitin, Desoxyn, Methedrinal m.fl.  Slang: ”meth”, ”speed”, ”crystal”, ”ice”, ”nazi dope”, ”yaba” (TH)

5  Omfattande missbruksepidemi i Japan efter 1945: ca 600.000 injektionsmiss- brukare, ca 2.000.000 missbrukare totalt  Receptrestriktioner SE 1944  Narkotikaklassning SE 1959  Internationell narkotikaklassning enligt 1971 års psykotropkonvention  Internat. prekursorkontroll (efedrin m.m.)

6  Förekommer som kristallint pulver, kristaller och tabletter  Foto: DEA (1-4), UNODC (5)  Kan snusas, drickas, rökas, injiceras och intas rektalt

7  Stor beroendepotential  Kraftig toleransutveckling  Besvärliga avtändningar (depression, långvarig sömn, ångest)  Livshotande förgiftningar (”speed kills”)  Avmagring, tandskador, nervändskador  Stor psykosrisk (paranoia)  Kraftigt kriminogent -- riskdrivande

8  Global handel – men USA och Ö -- SÖ Asien leder produktion och konsumtion  Internationell beslagsstatistik skiljer sällan på amfetamin och metamfetamin  UNODC: beslag 18 ton (2007)  Stor illegal kommers i USA (”speed”) – inblandning av MC-gäng m.fl.  Betydande produktion i Litauen

9  Svårt (omöjligt?) skilja metamfetamin från amfetamin vid undersökning av drogtecken och symtom  Extremt höga konsumtionsnivåer kan förekomma vid metamfetaminmissbruk  Viss indikation på metamfetamin genom att missbrukarna verkar ”galnare” och är påverkade under längre tid  Rökning indikation på metamfetamin

10  Fenmetrazin (fenmetralin): Preludin; stort missbruk i SE 1960-talet  Metylfenidat: Ritalin, Concerta; medel mot hyperaktivitet (ADHD m.fl.)  Modafinil: Modiodal, vakenhets- höjande medel (bl.a. i strid i Afghan- istan), mot narkolepsi

11  Tullverket beslag 2009: 125 kg  Litauen viktig källa  Andelen (vikt) metamfetamin i samlade amfetamin-beslag i SE har ökat från 2 % till 15 % sedan 2000  Indikationer på ökat missbruk i SE (CRD)

12  Rättspraxis mager – få vägledande fall  RättsPM 2009:1 ger grunder  Metamfetamin bedöms som amfetamin (1:1 viktmässigt)

13  RättsPM 2009:1 (5 januari 2010)  CAN (2009) Drogutvecklingen i Sverige 2009, Rapp 117  CAN (2009) CAN:s rapporteringssystem om droger (CRD), Rapp 119  Brill, Hirose (1969) Semin in Psychiatry, no 1  Geschwinde (2007) Rauschdrogen  Martindale 35 (2007) The Complete Drug Reference  Perrine (1996) The Chemistry of Mind-Altering Drugs  UNODC (2009) World Drug Report  Wikipedia (EN)


Ladda ner ppt " Syntetiserades 1893 av Nagai (JP)  Användning under VK2 som prestationshöjande medel i strid  Introducerades 1943 i medicinskt bruk av Parke Davis."

Liknande presentationer


Google-annonser