Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självreglering i reklam Elisabeth Trotzig Gunilla Welander reklamombudsmanjurist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självreglering i reklam Elisabeth Trotzig Gunilla Welander reklamombudsmanjurist."— Presentationens avskrift:

1 Självreglering i reklam Elisabeth Trotzig Gunilla Welander reklamombudsmanjurist

2 Stiftelsen Reklamombudsmannen • RO är näringslivets självreglering för en hög etisk nivå i marknadskommunikation. • Stiftelse som finansieras av marknadens aktörer. • Sveriges Annonsörer, Svenskt Näringsliv, TU, ICC, SWEDMA och KOMM är representerade i styrelsen. • RO representerar Sverige i paraplyorganisation The European Advertising Standards Alliance, EASA.

3 RO:s viktigaste uppgifter • Granska och pröva om reklam följer ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. • Hänskjuta svårare ärenden till RO:s opinionsnämnd för prövning. • Informera, vägleda och utbilda i marknadsföringsetiska frågor.

4 Sanktion = Publicitet • Webbsidan är huvudkanal • Pressmeddelanden • Nyhetsbrev • Utbildning/föredrag

5 Artikel 1 Grundläggande principer • laglig, hederlig, vederhäftig samt inte stötande • socialt och yrkesmässigt ansvar samt god affärssed • allmänhetens förtroende 5BbJ4zJF

6 3

7 Svenska Spel

8 Artikel 4 Socialt ansvar • respektera mänsklig värdighet • inte diskriminera på grund av ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning

9 Langley

10 Svenska Spel

11 Könsdiskriminerande reklam • sexistisk • schabloniserande • övrigt kränkande eller nedvärderande

12 Bet at Home

13

14 Artikel 4 Socialt ansvar • inte överse med våld och inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt

15 Bet at Home

16 Artikel 5 Vederhäftighet • vederhäftig och får inte vilseleda • bevisbördan är omvänd • lägg särskilt märke till kapitel E om miljöpåståenden

17 Postkodlotteriet

18 Artikel 9 Identifiering • reklam ska se ut som reklam • annonsören ska framgå • kommersiella syfte får inte döljas till exempel i användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension

19 Aftonbladet

20 www.reklamombudsmannen.org


Ladda ner ppt "Självreglering i reklam Elisabeth Trotzig Gunilla Welander reklamombudsmanjurist."

Liknande presentationer


Google-annonser