Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självreglering i reklam

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självreglering i reklam"— Presentationens avskrift:

1 Självreglering i reklam
Elisabeth Trotzig Gunilla Welander reklamombudsman jurist

2 Stiftelsen Reklamombudsmannen
RO är näringslivets självreglering för en hög etisk nivå i marknadskommunikation. Stiftelse som finansieras av marknadens aktörer. Sveriges Annonsörer, Svenskt Näringsliv, TU, ICC, SWEDMA och KOMM är representerade i styrelsen. RO representerar Sverige i paraplyorganisation The European Advertising Standards Alliance, EASA.

3 RO:s viktigaste uppgifter
Granska och pröva om reklam följer ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. Hänskjuta svårare ärenden till RO:s opinionsnämnd för prövning. Informera, vägleda och utbilda i marknadsföringsetiska frågor.

4 Sanktion = Publicitet Webbsidan är huvudkanal Pressmeddelanden
Nyhetsbrev Utbildning/föredrag

5 Artikel 1 Grundläggande principer
laglig, hederlig, vederhäftig samt inte stötande socialt och yrkesmässigt ansvar samt god affärssed allmänhetens förtroende 5BbJ4zJF

6 3

7 Svenska Spel

8 Artikel 4 Socialt ansvar
respektera mänsklig värdighet inte diskriminera på grund av ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning

9 Langley

10 Svenska Spel

11 Könsdiskriminerande reklam
sexistisk schabloniserande övrigt kränkande eller nedvärderande

12 Bet at Home

13 Bet at Home

14 Artikel 4 Socialt ansvar
inte överse med våld och inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt

15 Bet at Home

16 Artikel 5 Vederhäftighet
vederhäftig och får inte vilseleda bevisbördan är omvänd lägg särskilt märke till kapitel E om miljöpåståenden

17 Postkodlotteriet

18 Artikel 9 Identifiering
reklam ska se ut som reklam annonsören ska framgå kommersiella syfte får inte döljas till exempel i användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension

19 Aftonbladet

20


Ladda ner ppt "Självreglering i reklam"

Liknande presentationer


Google-annonser