Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ari Liukko,VD Servage AB (publ) april 2008.  Hostar över 160 000 webbsidor  Global ”market pull” (>170 länder)  Servage erbjuder unika tjänstepaket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ari Liukko,VD Servage AB (publ) april 2008.  Hostar över 160 000 webbsidor  Global ”market pull” (>170 länder)  Servage erbjuder unika tjänstepaket."— Presentationens avskrift:

1 Ari Liukko,VD Servage AB (publ) april 2008

2  Hostar över 160 000 webbsidor  Global ”market pull” (>170 länder)  Servage erbjuder unika tjänstepaket - mjukvara som tjänst  Minskar kostnaderna med 30-50% samtidigt som funktionalitet, tillgänglighet och flexibilitet ökar  Utbud •Servage One Solution “Allt-ingår-plattform” •IT-hotell •Outsourcing Servage i korthet (TSEK)200520062007 Omsättning4 12723 44551 041 Rörelseresultat-212-1 8398 103 Rörelsemarginalnegneg16% Market cap (msek)60 Antal anställda33 Största ägareAri Liukko ca 15% Per Bergström ca 13% Sten K Johnson ca 13%

3

4 Produkter / Tjänster Servages tjänsteområden inkluderar: •One Solution - Webbhotell •IT hotel (SaaS, ASP) •Helhetsåtganden eller så kallad Outsourcing

5 One Solution One Solution är en virtuell, komplett IT-struktur med ytterst hög prestanda. Användaren erbjuds en paket lösning, en hel affärsplattform med en samling kraftfulla komponenter. One Solution innehåller mängder av funktioner och användarens nyttjande avgörs av det egna behovet. Funktionalitet  Administreras via webben  510 gigabyte lagringsutrymme  Webbdrive – Lagringsdisk på Internet  5010 gigabyte trafik per månad  Obegränsat antal e-postkonton  Obegränsat antal FTP-konton  Webbshop  Pushmail (IMAP i mobilen)  mm

6 IT-hotell  Premium Webbhosting  Kontorsprogram  Fjärrskrivbord  Hosted Microsoft SharePoint  Hosted Microsoft Exchange  Pushmail (Outlook i mobilen)  Telefonist/Växel  Fax  Disk på nätet  Dedikerad server  Co-location

7 Outsourcing Servage Outsourcing erbjuder IT som tjänst, vilket inkluderar många olika alternativ eftersom tjänsten anpassas efter respektive kund. En förhållandevis vanlig grundprincip är dock att kunden hyr serverkapacitet och mjukvara av Servage, som också ansvarar för drift, användarsupport, Internet och backup.

8 Outsourcing

9 Marknaden  Gartner Group. Software as a Service (SaaS) växer med 17 procent fram till och med 2011 för små- och medelstora företag.  Tillväxttakten för Software as a Service är den dubbla i jämförelse med mjukvarumarknaden i sin helhet.  Världsmarknaden för SaaS nådde en storlek om 6,3 miljarder USD 2006.  Gartner Group anser att denna marknadsandel kommer att växa till 25 procent i slutet av 2011 vilket motsvarar ett globalt värde om 19,3 miljarder USD.

10 Stabil tillväxt  “Market pull” – växer av sig själv  Möjliggör bättre prognoser  Kunder i 170 länder Servage hostade webbsidor, 2006-07

11 Fördelning antalet kunder per geografisk marknad

12 Kundutveckling i Sverige vid introduktionen av Servage.se

13 Affärsmodell  Prenumeration av mjukvara (SaaS) •Skalbart •Hög bruttomarginal 50-90% •Internationellt gångbara tjänster •Låg konjukturrisk  Låg försäljningskostnad – liten risk •Web •ÅF •Merförsäljning/korsförsäljning

14 Bolagsstruktur

15 Förvärvsstrategi  PE 3-6,5 finansiellt värdeskapande  ~ 50% vid tillträdet  ~ 50% cash / 50% aktier (12-18 mån lock up)  Alltid lägre PE än Servage  Bolag som tillför kundbas och nya tjänster (stora kostnads- och intäktssynergier)  Bolag som tillför fler språkområden  Synergier skall inte behövas för att räkna hem affären

16 Genomförda förvärv  Aphone (säljavdelning) – nov 2005  Utmärkt IT (IT-hotell) – apr 2006  Levonline (Webbhotell) – aug 2006  Servage (“One Solution” web hosting ) – maj 2007

17 Vad är nästa steg?  Internationalisering – kraftig tillväxt • Introducera Servage One Solution på fler lokala språk • Sälja fler produkter internationellt  Fokusering på egna produkter med internationell potential • Omsättningen minskar, vinsten ökar • Markant ökade marginaler (Förlustbolaget Aphone avvecklat - 5MSEK ) • Ger betydligt bättre cash flow • Ta fler större affärer  Aktieägarperspektiv, bättre rapportering  Namnbyte till Servage • Domänen Tele5 kan inte registreras internationellt • Servage har redan kunder i 170 länder  Fler förvärv

18 Sammanfattning  Internationell kundbas/marknad (kunder i >170 länder)  Stor prenumerationsbaserad kundbas som kan expanderas med fler tjänster (SaaS)  Internetbaserad skalbar affärsmodell med god lönsamhet  Stark marknadstillväxt (+17% per år)  Fler förvärvsdiskussioner pågår  Målmedveten balans mellan tillväxt, marginal och risk


Ladda ner ppt "Ari Liukko,VD Servage AB (publ) april 2008.  Hostar över 160 000 webbsidor  Global ”market pull” (>170 länder)  Servage erbjuder unika tjänstepaket."

Liknande presentationer


Google-annonser